Navigācijas ceļš

Kopīgot 
	Kopīgot vietnē Facebook
 
	Kopīgot vietnē Twitter
 
	Kopīgot vietnē google+
 
	Kopīgot vietnē linkedIn

Studenti

Atjaunināts : 16/10/2013

Ģimenes locekļi, kam nav ES pilsonības

Laulātais, bērni

Šī rubrika ir par to jūsu ģimenes locekļu tiesībām, kuri nav ES pilsoņi un pavada jūs vai pievienojas jums, kad pārceļaties no vienas ES valsts uz citu.

Uzturēšanās ārzemēs ne ilgāk par 3 mēnešiem

Jūsu laulātais un no jums atkarīgie (maz)bērni, kuri nav ES pilsoņi, drīkst uzturēties kopā ar jums citā ES valstī. Ja viņi pie jums paliks ne ilgāk par 3 mēnešiem, viņiem vajadzēs tikai derīgu pasi un atsevišķos gadījumos atkarībā no viņu izcelsmes valsts arī iebraukšanas vīzu.

Vēl par iebraukšanas vīzu prasībām un atbrīvojumiem.

Pirms aizbraukšanas noskaidrojiet savas ceļamērķa valsts konsulātā, vai jūsu ģimenes locekļiem, kuri nav ES pilsoņi, būs nepieciešama iebraukšanas vīza un cik ātri to varēs saņemt.

Paziņošana par ierašanos valstī

Dažās ES valstīs laulātajam un (maz)bērniem, kas nav ES pilsoņi, saprātīgā laika periodā pēc ierašanās ir jāpaziņo par savu ierašanos valstī, pretējā gadījumā viņiem draud sods, piemēram, sodanauda.

Pirms viņi dodas uz kādu citu valsti, noskaidrojiet valsts iestādēs attiecīgos termiņus un nosacījumus.

Laulātajam un (maz)bērniem, kas nav ES pilsoņi, vienmēr un visur jānēsā līdzi pase.

Ja šie dokumenti būs atstāti mājās, dažās ES valstīs viņiem var uzlikt sodanaudu vai viņus var īslaicīgi paturēt apcietinājumā, bet viņus nevar izraidīt no valsts vien šī iemesla dēļ.

Pret visiem vienāda attieksme

Pret viņiem uzturēšanās laikā jāizturas tāpat kā pret attiecīgās valsts pilsoņiem, sevišķi attiecībā uz darbu, samaksu, darbā iekārtošanas iespējām, reģistrēšanu skolā u.tml.

Pat ja viņi tur uzturas kā tūristi, viņiem nav jāmaksā lielāka maksa, piemēram, par muzeju apmeklējumu vai braukšanas biļetēm u.tml.

Izņēmums. Ja esat pensionārs, dažas ES dalībvalstis var nolemt jums un jūsu ģimenei nepiešķirt pabalstu pirmos 3 mēnešus attiecīgajā valstī.

Izraidīšana no valsts

Izņēmuma gadījumos jūsu jaunā mītnes zeme var nolemt jūsu laulāto vai (maz)bērnus, kas nav ES pilsoņi, izraidīt valsts politikas, sabiedriskās drošības vai sabiedrības veselības aizsardzības dēļ, bet tikai tad, ja tā var pierādīt, ka viņi rada nopietnu apdraudējumu.

Lēmums par izraidīšanu jāpaziņo viņiem rakstiski. Tajā jābūt norādītiem visiem iemesliem un tam, un līdz kuram datumam viņi šo lēmumu var pārsūdzēt.

Uzturēšanās ārzemēs ilgāk par 3 mēnešiem

Jūsu laulātais un no jums atkarīgie (maz)bērni var palikt kopā ar jums ES dalībvalstī, kurā jūs studējat, ar šādiem nosacījumiem:

 • jūs esat reģistrēts apstiprinātā izglītības iestādē;
 • jums ir pietiekami ienākumi, lai uzturētu visu ģimeni bez pabalsta;
 • jums ir visaptveroša visas ģimenes veselības apdrošināšana attiecīgajā valstī.

Valsts iestādes nedrīkst prasīt, lai jūsu ienākumi būtu lielāki par līmeni, kuru sasniedzot, jūsu ģimene ir tiesīga saņemt minimālo pabalstu. Tie var būt jūsu ģimenes vai partnera ienākumi vai no kāda cita avota.

Uzturēšanās atļauja

Trīs mēnešu laikā pēc ierašanās jūsu laulātajam un (maz)bērniem, kas nav ES pilsoņi, jāvēršas jaunās mītnes valsts varas iestādē (parasti pilsētas domē vai policijā), lai saņemtu uzturēšanās dokumentu. Tad viņi saņems uzturēšanās atļauju.

Lai to saņemtu, viņiem būs vajadzīgs šis:

 • derīga pase;
 • jūsu reģistrācijas apliecība vai cits dokuments, kas apliecina jūsu uzturēšanos attiecīgajā valstī;
 • dokuments, kas apliecina jūsu ģimenes saites, piemēram, laulības, partnerattiecību vai dzimšanas apliecība;
 • bērniem — dokuments, kas apliecina, ka viņi ir no jums atkarīgi.

Citus dokumentus pieprasīt nedrīkst.

Uzturēšanās atļauju bieži izsniedz par velti (vai par tādu pašu maksu kā pilsoņu personas apliecības).

Uzturēšanās atļaujā jābūt skaidri norādītam, ka tā ir ES pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauja.

Iestādēm lēmums izsniegt vai neizsniegt uzturēšanās atļauju jāpieņem 6 mēnešu laikā. Ja tā nenotiek, jūs varat vērsties pie mūsu palīdzības dienesta.

Uzturēšanās atļaujai jābūt derīgai 5 gadus (vai visu plānoto uzturēšanās laiku, ja tas ir īsāks), kaut gan jums var nākties iestādes informēt par adreses maiņu.

Ir daudzas valstis, kurās jūsu laulātajam vai (maz)bērniem, kuri nav ES pilsoņi, būs vienmēr jānēsā līdzi uzturēšanās atļauja un pase. Ja viņi šos dokumentus būs atstājuši mājās, viņiem var nākties maksāt sodanaudu vai viņus var īslaicīgi paturēt apcietinājumā, bet tas nav pietiekams iemesls, lai viņus izraidītu no valsts.

Pret visiem vienāda attieksme

Pret jūsu laulāto un (maz)bērniem, kas nav ES pilsoņi, viņu uzturēšanās laikā jaunajā mītnes valstī jāizturas tāpat kā pret attiecīgās valsts pilsoņiem, sevišķi attiecībā uz darbu, samaksu, darbā iekārtošanas iespējām, reģistrēšanu skolā u.tml.

Dažas ES valstis var nolemt studentiem un viņu ģimenēm nepiešķirt uzturnaudu studijām, iekams viņi neatbilst visiem priekšnosacījumiem pastāvīgas uzturēšanās atļaujas saņemšanai.

Lūgums pamest valsti, izraidīšana no valsts

Jūsu laulātais un (maz)bērni, kas nav ES pilsoņi, drīkst dzīvot kopā ar jums citā ES valstī, kamēr viņi atbilst uzturēšanās nosacījumiem. Ja viņi vairs tiem neatbilst, valsts iestādes var viņiem lūgt pamest valsti, tomēr viņus nevar no valsts izraidīt.

Izņēmuma gadījumos jūsu jaunā mītnes zeme var nolemt viņus izraidīt valsts politikas vai sabiedriskās drošības dēļ, bet tikai tad, ja tā var pierādīt, ka viņi rada ļoti nopietnu apdraudējumu.

Lēmums par izraidīšanu vai lūgums pamest valsti viņiem jāsniedz rakstiski, norādot visus iemeslus un to, kā viņi šo lēmumu var pārsūdzēt un līdz kuram datumam to var darīt.

Nāve, šķiršanās

Ja jūs, legāli dzīvojot citā ES valstī, nomirtu vai izšķirtos, vēl nepaspējis pieprasīt pastāvīgas uzturēšanās atļauju tur (parasti to var saņemt pēc 5 tur nodzīvotiem gadiem), jūsu laulātais un (maz)bērni, kas nav ES pilsoņi, drīkst tur palikt ar šādiem nosacījumiem:

 • viņi līdz jūsu nāvei tur nodzīvojuši vismaz vienu gadu vai
 • jūsu laulība pirms laulības šķiršanas tiesvedības sākuma ilga vismaz 3 gadus, ieskaitot vienu gadu, kas nodzīvots attiecīgajā citā valstī.

Lai jūsu ģimenes locekļi, kas nav ES pilsoņi, varētu palikt valstī, viņiem arī jāatbilst tiem pašiem uzturēšanās nosacījumiem, kuri attiecas uz ES pilsoņiem.

Noskaidrojiet tiesības, nosacījumus un formalitātes:

Pastāvīga uzturēšanās

Jaunajā mītnes valstī Eiropas Savienībā legāli pavadot 5 gadus pēc kārtas, jūsu laulātais un (maz)bērni, kas nav ES pilsoņi, automātiski iegūst tiesības tur uzturēties pastāvīgi, un viņiem nav jāizpilda nekādi citi nosacījumi. Viņi tad var palikt, cik vien ilgi vēlas, pat ja viņi nestrādā un viņiem nepieciešams pabalsts.

Viņu uzturēšanos neuzskata par nepārtrauktu, ja ir bijuši šādi pārtraukumi:

 • vairākkārtēja īslaicīga prombūtne (ilgākais 6 mēnešus gadā);
 • ilgāka prombūtne (obligātais militārais dienests);
 • viena prombūtne ilgākais 12 mēnešus pēc kārtas nopietnu iemeslu dēļ, tādu kā grūtniecība un dzemdības, smaga slimība, darbs, profesionālās mācības vai pārcelšana darbā uz citu valsti.

Viņi var baudīt tādas pašas tiesības, pabalsti un priekšrocības kā attiecīgās valsts pilsoņi.

Viņi var zaudēt tiesības uz pastāvīgu uzturēšanos, ja viņi uzturas ārpus valsts ilgāk par 2 gadiem pēc kārtas.

Pastāvīgās uzturēšanās atļauja

Noskaidrojiet, kā iegūt karti, kas apliecina tiesības valstī uzturēties pastāvīgi bez papildu nosacījumiem.

Lūgums pamest valsti, izraidīšana no valsts

Jūsu laulātais un (maz)bērni, kas nav ES pilsoņi, drīkst dzīvot kopā ar jums citā ES valstī, kamēr viņi atbilst uzturēšanās nosacījumiem. Ja viņi vairs tiem neatbilst, valsts iestādes var viņiem lūgt pamest valsti, tomēr viņus nevar no valsts izraidīt.

Izņēmuma gadījumos jūsu jaunā mītnes zeme var nolemt viņus izraidīt valsts politikas vai sabiedriskās drošības dēļ, bet tikai tad, ja tā var pierādīt, ka viņi rada nopietnu apdraudējumu.

Lēmums par izraidīšanu vai lūgums pamest valsti viņiem jāsniedz rakstiski, norādot visus iemeslus un to, kā viņi šo lēmumu var pārsūdzēt un līdz kuram datumam to var darīt.

Jums vajadzīga palīdzība?

Jums vajadzīga palīdzība?

Vai neatradāt meklēto informāciju? Jums ir problēma, kurai vajadzīgs risinājums?

Noskaidrojiet, kā īstenot savas tiesības, ko garantē ES

Paziņojiet par problēmu, kas saistīta ar kādu iestādi

Footnote

Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis + Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija

Retour au texte en cours.

Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis + Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija

Retour au texte en cours.