Naršymo kelias

Siųsti draugams 
	Skelbti „Facebook“ 
 
	„Twitter“
 
	Bendrinti „Google+“
 
	Skelbti „linkedIn“

Studentai

Atnaujinta 2013-10-16

Šeimos nariai ne ES piliečiai

Sutuoktiniai ir vaikai

Šiame skyriuje pateikiama informacijos apie jūsų šeimos narių, kurie nėra ES piliečiai ir kurie, jums persikeliant gyventi iš vienos ES šalies į kitą, vyksta kartu su jumis arba prie jūsų prisijungia vėliau, teises.

Buvimas užsienyje iki 3 mėnesių

Jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė ir išlaikomi vaikai bei anūkai, kurie nėra ES piliečiai, gali su jumis gyventi kitoje ES šalyje. Jei jie būna šalyje trumpiau kaip 3 mėnesius, jiems tereikia turėti galiojantį pasą ir kai kuriais atvejais, priklausomai nuo jų kilmės šalies, vizą.

Daugiau apie vizos reikalavimus ir išimtis.

Prieš išvykdami pasiteiraukite šalies, į kurią vykstate, konsulato, ar jūsų šeimos nariams, kurie nėra ES piliečiai, reikės vizos ir kiek laiko užtruks ją gauti.

Pranešimas apie buvimą šalyje

Kai kuriose ES šalyse reikalaujama, kad jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė ir išlaikomi vaikai bei anūkai, kurie nėra ES piliečiai, per pagrįstą laikotarpį nuo atvykimo praneštų apie savo buvimą šalyje, ir, jiems to nepadarius, gali taikyti sankcijas, pavyzdžiui, skirti baudą.

Prieš jiems vykstant į kitą šalį nacionalinių valdžios institucijų pasiteiraukite apie pranešimo apie buvimą šalyje terminus ir atitinkamas sąlygas.

Jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė ir išlaikomi vaikai bei anūkai, kurie nėra ES piliečiai, su savimi visuomet turėtų turėti pasą.

Kai kuriose ES šalyse dėl to, kad jį pamiršo, jie gali gauti baudą arba būti laikinai sulaikyti, bet vien dėl to jie negali būti išsiųsti iš šalies.

Vienodos sąlygos

Gyvenimo jūsų naujojoje šalyje laikotarpiu jie turėtų būti traktuojami kaip tos šalies piliečiai, visų pirma galimybių ir pagalbos įsidarbinti, užmokesčio, priėmimo į mokyklas ir kitais klausimais.

Net jei jie apsistoja kaip turistai, jie neturėtų, pavyzdžiui, mokėti brangiau už muziejų ar transporto bilietus ir kt.

Išimtis: jei esate pensininkas, kai kurios ES šalys gali nuspręsti jums ir jūsų šeimai neskirti paramos pirmus 3 jūsų buvimo toje šalyje mėnesius.

Išsiuntimas iš šalies

Išimtiniais atvejais jūsų naujosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti jūsų sutuoktinį ar sutuoktinę ir vaikus bei anūkus, kurie nėra ES piliečiai, išsiųsti iš šalies viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ar visuomenės sveikatos sumetimais, bet tik tuo atveju, jei jos gali įrodyti, kad jie kelia rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies jiems turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos visos priežastys ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Buvimas užsienyje ilgiau kaip 3 mėnesius

Jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė ir išlaikomi vaikai bei anūkai, kurie nėra ES piliečiai, gali su jumis būti toje ES šalyje, kurioje studijuojate:

 • jei esate užsiregistravęs (-usi) patvirtintoje mokymo įstaigoje,
 • jei turite pakankamai pajamų visai savo šeimai gyventi be finansinės paramos,
 • jei visa jūsų šeima apdrausta visapusišku sveikatos draudimu toje šalyje.

Nacionalinės valdžios institucijos negali reikalauti, kad jūsų pajamos būtų didesnės nei lygis, kuriam esant jūs turėtumėte teisę prašyti bazinės paramos toje šalyje. Pajamų šaltinis gali būti jūsų šeima, partneris ar partnerė ar kt.

Leidimas gyventi šalyje

Jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė ir vaikai bei anūkai, kurie nėra ES piliečiai, per 3 mėnesius nuo atvykimo naujosios šalies valdžios institucijų (dažnai savivaldybės arba vietos policijos poskyrio) turi paprašyti leidimo gyventi šalyje dokumento. Tuomet jiems bus išduotas leidimas gyventi šalyje.

Tam jiems reikės pateikti:

 • galiojantį pasą,
 • jūsų registracijos pažymą arba kitą jūsų gyvenimo šalyje įrodymą,
 • šeimos santykių su jumis buvimo įrodymą, pvz., santuokos arba gimimo liudijimą,
 • vaikų atveju reikės įrodymo, kad jie yra jūsų išlaikomi.

Negali būti prašoma jokių kitų dokumentų.

Leidimas gyventi šalyje dažnai išduodamas nemokamai (arba už tokį patį mokestį kaip tapatybės kortelės tos šalies piliečiams).

Leidime turėtų būti aiškiai nurodyta, kad tai ES piliečio šeimos nario leidimas gyventi šalyje.

Valdžios institucijos turėtų priimti sprendimą, ar išduoti leidimą gyventi šalyje, per 6 mėnesius. Jei jos to nepadarytų, galite kreiptis į mūsų pagalbos tarnybą.

Leidimas gyventi šalyje turėtų galioti 5 metus (arba jūsų planuojamą gyvenimo šalyje laikotarpį, jei jis trumpesnis), tačiau gali būti reikalaujama, kad praneštumėte valdžios institucijoms apie adreso pasikeitimą.

Daugelyje šalių jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė arba vaikai ar anūkai, kurie nėra ES piliečiai, turės su savimi visuomet turėti leidimą gyventi šalyje ir pasą. Jei jį pamirštų, jie gali gauti baudą arba būti laikinai sulaikyti, bet vien dėl to jie negali būti išsiųsti iš šalies.

Vienodos sąlygos

Jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė, vaikai bei anūkai, kurie nėra ES piliečiai, buvimo jūsų naujojoje šalyje laikotarpiu turėtų būti traktuojami kaip tos šalies piliečiai, visų pirma galimybių ir pagalbos įsidarbinti, užmokesčio, priėmimo į mokyklas ir kitais klausimais.

Kai kurios ES šalys gali nuspręsti studentams ir jų šeimoms neskirti stipendijos gyvenimo išlaidoms, kol jie neįgis teisės nuolat gyventi šalyje.

Įpareigojimas išvykti ir išsiuntimas

Jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė, vaikai bei anūkai, kurie nėra ES piliečiai, gali su jumis gyventi kitoje ES šalyje tol, kol jie atitinka gyvenimo toje šalyje sąlygas. Jei taip nebėra, nacionalinės institucijos gali pareikalauti, kad jie išvyktų, bet jie negali būti išsiųsti.

Išimtiniais atvejais jūsų naujosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti juos išsiųsti viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo sumetimais, bet tik tuo atveju, jei jos gali įrodyti, kad jie kelia labai rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies arba įpareigojimas išvykti jiems turi būti pateiktas raštu išdėstant visas priežastis ir nurodant apeliavimo tvarką bei terminą.

Mirtis ir skyrybos

Jei teisėtai gyvenate kitoje ES šalyje ir mirštate arba išsiskiriate dar neįgiję teisės nuolat gyventi toje šalyje (tam paprastai reikia joje būti gyvenus 5 metus), jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė, vaikai ar anūkai, kurie nėra ES piliečiai, gali joje likti:

 • jei jie joje gyveno šalyje ne trumpiau kaip 1 metus prieš jūsų mirtį arba
 • jūsų santuoka prieš pradedant skyrybų procedūrą truko ne trumpiau kaip 3 metus, iš jų 1 metus gyvenote toje šalyje.

Kad galėtų likti gyventi šalyje, jie dar privalo atitikti tokias pačias gyvenimo kitoje ES šalyje sąlygas, kokios taikomos ES piliečiams.

Pasitikrinkite, kokios teisės, sąlygos ir formalumai taikomi:

Teisė nuolat gyventi šalyje

Be pertraukos 5 metus teisėtai pragyvenę jūsų naujojoje ES šalyje, jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė ir vaikai ar anūkai, kurie nėra ES piliečiai, automatiškai įgyja teisę nuolat joje gyventi ir jiems nereikia atitikti jokių kitų sąlygų. Jie gali joje būti tiek, kiek nori, net jei nedirba ir jiems reikia finansinės paramos.

Jų gyvenimo šalyje tęstinumui įtakos neturi:

 • laikinas išvykimas (trumpiau kaip 6 mėnesiai per metus),
 • ilgesnis išvykimas (privalomoji karinė tarnyba),
 • vienas ne ilgesnis kaip 12 mėnesių iš eilės išvykimas dėl svarbių priežasčių, pavyzdžiui, nėštumo ir gimdymo, sunkios ligos, darbo, profesinio mokymo arba komandiruotės kitoje šalyje.

Jie turėtų turėti tokias pačias teises, galėti naudotis tokiomis pačiomis privilegijomis ir išmokomis, kaip ir tos šalies piliečiai.

Jie gali netekti teisės nuolat gyventi šalyje, jei joje negyvena daugiau kaip 2 metus iš eilės.

Leidimas nuolat gyventi šalyje

Sužinokite, kaip gauti nuolatinio gyventojo kortelę, patvirtinančią jų besąlygišką teisę pasilikti šalyje.

Įpareigojimas išvykti ir išsiuntimas

Jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė ir vaikai ar anūkai, kurie nėra ES piliečiai, gali su jumis gyventi kitoje ES šalyje tol, kol jie atitinka gyvenimo toje šalyje sąlygas. Jei taip nebėra, nacionalinės institucijos gali pareikalauti, kad jie išvyktų, bet jie negali būti išsiųsti.

Išimtiniais atvejais jūsų naujosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti juos išsiųsti viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo sumetimais, bet tik tuo atveju, jei jos gali įrodyti, kad jie kelia labai rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies arba įpareigojimas išvykti jiems turi būti pateiktas raštu išdėstant visas priežastis ir nurodant apeliavimo tvarką bei terminą.

Reikia daugiau pagalbos?

Reikia daugiau pagalbos?

Neradote ieškomos informacijos? Reikia išspręsti problemą?

Konsultacijos ES teisių klausimais

Kreipkitės dėl problemų, kylančių dėl viešųjų įstaigų veiksmų

Footnote

Šiuo atveju 27 ES valstybės narės ir Islandija, Lichtenšteinas bei Norvegija.

Retour au texte en cours.

Šiuo atveju 27 ES valstybės narės ir Islandija, Lichtenšteinas bei Norvegija.

Retour au texte en cours.