Navigációs útvonal

Megosztás! 
	Megosztás Facebookon!
 
	Megosztás Twitteren!
 
	Megosztás Google-n!
 
	Megosztás LinkedIn-en!

Diákok

Frissítve : 16/10/2013

Nem uniós családtagok

Házastársam / gyermekeim

Rovatunkban azoknak a nem uniós családtagoknak a jogairól adunk tájékoztatást, akik elkísérik Önt, illetve csatlakoznak Önhöz, amikor Ön az EU-tagországok valamelyikéből egy másikba költözik.

A legfeljebb három hónapig tartó külföldi tartózkodás

Az Ön Unión kívüli ország állampolgárságával rendelkező házastársa, illetve eltartott gyermekei és unokái jogosultak arra, hogy Önnel együtt egy másik EU-tagországban tartózkodjanak. Ha ott-tartózkodásuk hossza nem éri el a három hónapot, mindössze érvényes útlevélre és – származási országtól függően – esetenként beutazóvízumra van szükségük.

További információk a vízumkövetelményekkel és az esetleges mentességekkel kapcsolatban

Kérjük, hogy kiutazás előtt érdeklődje meg a célország konzulátusán, hogy nem uniós családtagjainak ki kell-e váltaniuk beutazóvízumot, és igenlő válasz esetén tájékozódjon arról is, mennyi időt vesz igénybe a vízum beszerzése.

A hatóságok tájékoztatása

Egyes EU-tagországok megkövetelik, hogy a területükre beutazó nem uniós házastársak, gyermekek és unokák – megérkezésüket követően – kellően rövid időn belül tájékoztassák a hatóságokat jelenlétükről. Ennek elmulasztását az adott tagállam büntetheti, például bírsággal sújthatja.

Házastársa/gyermekei/unokái kiutazás előtt feltétlenül nézzenek utána, hogy a célországban létezik-e ilyen kötelezettség, és ha igen, milyen határidőn belül és milyen feltételeket teljesítve kell jelenlétükről az adott ország hatóságait tájékoztatniuk.

Az Ön nem uniós házastársának, gyermekeinek, illetve unokáinak kinntartózkodásuk során mindig maguknál kell tartaniuk az útlevelüket.

Egyes uniós országokban pénzbüntetéssel lehet sújtani őket, sőt akár ideiglenesen őrizetbe is vehetők, ha igazoltatáskor nem tudják bemutatni útlevelüket, de az országból emiatt nem lehet őket kiutasítani.

Egyenlő bánásmód

Kinntartózkodásuk alatt nem uniós házastársát, gyermekeit, illetve unokáit az elhelyezkedés, a bérezés, a munkavállalást segítő juttatások, az iskolai beiratkozás stb. tekintetében ugyanolyan elbánás illeti meg, mint az adott ország állampolgárait.

Ez akkor is igaz, ha turistaként tartózkodnak az országban: ha például múzeumi belépőjegyet vagy menetjegyet vásárolnak, nem kötelezhetők arra, hogy a helyi lakosoknál magasabb vételárat fizessenek.

Kivétel: Ha Ön nyugdíjas, egyes uniós tagállamok dönthetnek úgy, hogy az ország területén töltött első három hónap folyamán nem nyújtanak Önnek és családjának jövedelemtámogatást.

Kiutasítás

A fogadó ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy az Ön nem uniós házastársát, gyermekeit, illetve unokáit – közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okokból – területéről kiutasítja. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha bizonyítani tudja, hogy ottlétük komoly veszélyt jelent.

A kiutasítási határozatról az érintetteket írásban kell értesíteni. A dokumentumban fel kell tüntetni az összes indokot, és ismertetni kell, hogyan és meddig lehet a döntés ellen fellebbezni.

Három hónapot meghaladó időtartamú külföldi tartózkodás

Az Ön nem uniós házastársa, valamint eltartott gyermekei és unokái jogosultak arra, hogy Önnel együtt abban az EU-tagországban tartózkodjanak, ahol Ön tanul, feltéve hogy Ön:

 • beiratkozott az államilag elismert helyi oktatási intézmények valamelyikébe;
 • elegendő jövedelemmel rendelkezik ahhoz, hogy – jövedelemtámogatás nélkül – egész családja megéljen belőle;
 • az adott országban teljes körű egészségbiztosítással rendelkezik, mely az egész családra kiterjed.

A fogadó ország hatóságai nem írhatják elő, hogy az Ön jövedelme meghaladja azt az összeget, amely feljogosítaná arra, hogy az adott országban alapszintű jövedelemtámogatásban részesüljön. Az említett jövedelem bármilyen forrásból származhat, így például az Ön házastársától, illetve rokonaitól is.

Tartózkodási kártya

Az Ön nem uniós házastársának, gyermekeinek és unokáinak a beutazásuktól számított három hónapon belül tartózkodási okmányt kell kérelmezniük a hatóságoktól (gyakran az önkormányzati hivatalnál vagy a helyi rendőrőrsön). Ekkor a hatóságok tartózkodási kártyát állítanak ki a részükre.

A tartózkodási kártya igényléséhez a következő dokumentumokra van szükség:

 • érvényes útlevél,
 • az Ön részére kiállított regisztrációs igazolás vagy az Ön ott-tartózkodását igazoló egyéb okmány,
 • az Önök közötti házastársi/rokoni kötelék meglétét igazoló dokumentum, pl. házassági vagy születési anyakönyvi kivonat,
 • gyermek esetében igazolás arról, hogy a kérdéses személy az ön eltartottja.

Nem uniós házastársa, gyermekei, illetve unokái a fentieken kívül nem kötelezhetők egyéb dokumentumok bemutatására.

A tartózkodási kártyát a hatóságok gyakran ingyen állítják ki (vagy ugyanolyan díj ellenében, mint amekkora összeget az adott ország állampolgárai a személyi igazolvány kiállításáért fizetnek).

A tartózkodási kártyának világosan fel kell tüntetnie, hogy tulajdonosa uniós polgár családtagja.

A hatóságoknak hat hónapon belül dönteniük kell arról, kiadják-e a tartózkodási kártyát a kérelmezők részére, vagy sem. Ha ez alatt az idő alatt nem hoznak döntést az ügyben, forduljon segítségnyújtó szolgálatunkhoz.

A dokumentum a kiállítástól számítva öt évig érvényes (vagy az Ön tartózkodásának előrelátható időtartamával megegyező ideig, ha az öt évnél rövidebb). Elképzelhető azonban, hogy a lakcím esetleges megváltozását be kell jelenteni a hatóságoknak.

Sok országban követelmény, hogy az Ön nem uniós házastársa, gyermekei, illetve unokái ott-tartózkodásuk során mindig maguknál tartsák tartózkodási kártyájukat és útlevelüket. Ha otthon felejtik irataikat, előfordulhat, hogy bírságot kell fizetniük, sőt akár ideiglenesen őrizetbe is vehetők, de az országból emiatt nem utasíthatják ki őket.

Egyenlő bánásmód

Az új országban az Ön nem uniós házastársát, gyermekeit és unokáit ott-tartózkodásuk ideje alatt az elhelyezkedés, a bérezés, a munkavállalást segítő juttatások, az iskolai beiratkozás stb. tekintetében ugyanolyan elbánás illeti meg, mint az adott ország állampolgárait.

Az egyes uniós országok dönthetnek úgy, hogy a diákokat és azok családtagjait nem részesítik megélhetési támogatásban mindaddig, amíg az érintettek jogosultságot nem szereznek arra, hogy huzamos ideig az országban tartózkodjanak.

Felszólítás az ország területének elhagyására / Kiutasítás

Az Ön nem uniós házastársa/gyermekei/unokái mindaddig Önnel maradhatnak az adott EU-tagországban, amíg teljesítik az ott-tartózkodás feltételeit. Attól a pillanattól kezdve, hogy nem teljesítik a vonatkozó feltételeket, a tagállami hatóságok felszólíthatják őket arra, hogy hagyják el az ország területét – ki azonban nem utasíthatják őket.

A fogadó ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy – közrendi vagy közbiztonsági okokból – kiutasítja őket területéről. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha bizonyítani tudja, hogy ottlétük komoly veszélyt jelent.

A kiutasítási határozatról az érintetteket írásban kell értesíteni. Ugyancsak írásban kell adott esetben felszólítani őket arra, hogy hagyják el az ország területét. A dokumentumban fel kell tüntetni az összes indokot, és ismertetni kell, hogyan és meddig tudnak a döntés ellen fellebbezni.

Elhalálozás [mdash] válás

Ha Ön nem hazájában, hanem egy másik uniós tagállamban él jogszerűen és elválik, vagy meghal, mielőtt még elnyerné a huzamos tartózkodás jogát (aminek rendszerint az a feltétele, hogy legalább öt évig ott tartózkodjon), Önnel élő nem uniós házastársa, gyermekei, illetve unokái az országban maradhatnak, ha:

 • az Ön halálát megelőzően legalább egy évig az adott országban éltek, vagy ha
 • az Ön házassága a válóper kezdetét megelőzően legalább három évig tartott, és a háromból egy évet a tartózkodás helye szerinti új országban éltek házasságban.

Ahhoz, hogy az országban maradhassanak, az Ön nem uniós családtagjainak teljesíteniük kell azokat a feltételeket is, amelyek az uniós tagországok állampolgárainak ott-tartózkodására vonatkoznak.

A vonatkozó jogok és feltételek, illetve a teljesítendő adminisztratív követelmények áttekintéséhez kattintson az Önt érdeklő kategóriára:

Huzamos tartózkodás

Az Ön nem uniós házastársa, gyermekei és unokái minden további feltétel teljesítése nélkül automatikusan jogot szereznek arra, hogy huzamos ideig a kérdéses tagállamban tartózkodjanak, ha már legalább öt éve megszakítás nélkül és jogszerűen az adott EU-tagországban élnek. A huzamos tartózkodás jogának elnyerése azt jelenti, hogy annyi ideig az országban maradhatnak, ameddig csak akarnak, még abban az esetben is, ha nem állnak munkaviszonyban, és ha jövedelemtámogatásra van szükségük.

A tartózkodás folytonosságát nem érintik a következők:

 • ideiglenes távollétek (melyek nem haladják meg évente a hat hónapot),
 • hosszabb távollétek (kötelező katonai szolgálat miatt),
 • fontos okból – pl. terhesség és szülés, súlyos betegség, munkavállalás, szakképzés vagy más országba történő kiküldetés – szükségessé váló és legfeljebb 12 egymást követő hónapig tartó egyszeri távollét.

Az Ön nem uniós házastársa, gyermekei, illetve unokái ugyanazokra a jogokra, ellátásokra és kedvezményekre jogosultak, mint az adott ország állampolgárai.

Ha azonban egyhuzamban két évnél hosszabb időre elhagyják az ország területét, elveszthetik a jogot, hogy huzamos ideig az országban tartózkodjanak.

Állandó tartózkodási kártya

Nézzen utána, hogyan szerezheti be az állandó tartózkodási kártyát, amellyel hozzátartozói igazolni tudják, hogy feltétel nélkül jogosultak az országban maradni.

Felszólítás az ország területének elhagyására / Kiutasítás

Az Ön nem uniós házastársa/gyermekei/unokái mindaddig Önnel maradhatnak az adott EU-tagországban, amíg teljesítik az ott-tartózkodás feltételeit. Attól a pillanattól kezdve, hogy nem teljesítik a vonatkozó feltételeket, a tagállami hatóságok felszólíthatják őket arra, hogy hagyják el az ország területét — ki azonban nem utasíthatják őket.

A fogadó ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy – közrendi vagy közbiztonsági okokból — kiutasítja őket területéről. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha bizonyítani tudja, hogy ottlétük komoly veszélyt jelent.

A kiutasítási határozatról az érintetteket írásban kell értesíteni. Ugyancsak írásban kell adott esetben felszólítani őket arra, hogy hagyják el az ország területét. A dokumentumban fel kell tüntetni az összes indokot, és ismertetni kell, hogyan és meddig lehet a döntés ellen fellebbezni.

További segítségre van szüksége?

További segítségre van szüksége?

Nem találta meg a keresett információt? Megoldandó problémája adódott?

Kérjen tanácsot az Önt megillető uniós jogokkal kapcsolatban

Tagállami hatóságokkal kapcsolatos problémák megoldása

Footnote

Ebben az esetben: a 27 uniós tagállam, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia.

Retour au texte en cours.

Ebben az esetben: a 27 uniós tagállam, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia.

Retour au texte en cours.