Sti

Del på 
	Del på Facebook
 
	Send til Twitter
 
	Del på google+
 
	Del på linkedIn

Studerende

Opdateret : 16/10/2013

Familiemedlemmer fra lande uden for EU

Min ægtefælle/mine børn

Her kan du læse om dine familiemedlemmers rettigheder, når de kommer fra lande uden for EU og ledsager eller slutter sig til dig, når du flytter fra ét EU-land til et andet.

Udlandsophold i op til 3 måneder

Din ægtefælle og dine økonomisk afhængige (børne)børn fra lande uden for EU må opholde sig hos dig i et andet EU-land. Hvis de opholder sig hos dig i op til 3 måneder, er det tilstrækkeligt med et gyldigt pas og nogle gange, afhængigt af hvilket land de er fra, et indrejsevisum.

Mere om kravene for indrejsevisum/undtagelser.

Inden afrejse bør du undersøge ved konsulatet i det land, du rejser til, om dine familiemedlemmer fra lande uden for EU har brug for et indrejsevisum, og hvor lang til det vil tage at få et.

Anmeldelse af tilstedeværelse

Nogle EU-lande kræver, at din ægtefælle og dine (børne)børn fra lande uden for EU anmelder deres tilstedeværelse inden for en rimelig frist efter ankomst, og kan idømme dem straf i form af f.eks. en bøde, hvis de undlader dette.

Inden de rejser til det nye land, bør I undersøge fristerne og relevante betingelser for anmeldelse af tilstedeværelse hos de nationale myndigheder.

Din ægtefælle og dine (børne)børn fra lande uden for EU bør have deres pas på sig hele tiden.

I nogle EU-lande kan de få en bøde eller blive midlertidigt tilbageholdt, hvis de lader disse dokumenter ligge hjemme, men de kan ikke udvises af den grund.

Ligebehandling

De skal under deres ophold behandles på lige fod med statsborgere i landet, særligt med hensyn til beskæftigelse, løn, arbejdsformidling, indskrivning i skoler osv.

Selv hvis de opholder sig i landet som turister, må de ikke afkræves en højere pris for museumsbesøg, transportbilletter o.lign.

Undtagelse: Hvis du er pensioneret, kan nogle EU-lade beslutte ikke at yde indkomststøtte til dig og din familie i de første 3 måneder af jeres ophold.

Udvisning

Dit nye land kan i sjældne tilfælde beslutte at udvise din ægtefælle eller dine (børne)børn fra lande uden for EU af hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed – men kun hvis de kan bevise, at de udgør en meget alvorlig trussel.

De skal have en skriftlig meddelelse om en sådan beslutning om udvisning. Den skal indeholde alle grundene til afslaget og angive, hvordan de kan klage, samt fristen for at klage.

Udlandsophold i mere end 3 måneder

Din ægtefælle og dine økonomisk afhængige (børne)børn fra lande uden for EU må opholde sig hos dig i det EU-land, hvor du studerer, hvis du:

 • er indskrevet ved en godkendt uddannelsesinstitution
 • har en tilstrækkelig indkomst til at forsørge hele din familie uden indkomststøtte
 • har en omfattende sygesikring, der dækker hele din familie i landet.

De nationale myndigheder må ikke kræve, at din indkomst er højere end det niveau, der ville berettige dig til grundlæggende indkomststøtte. Indkomsten kan komme fra din familie, din partner eller fra en hvilken som helst anden kilde.

Opholdskort

Dine familiemedlemmer og dine (børne)børn fra lande uden for EU skal anmode om opholdstilladelse hos myndighederne i det nye land (ofte rådhuset eller den lokale politistation) senest 3 måneder efter deres ankomst. De vil derefter få udstedt et opholdskort.

For at få opholdskortet, skal de kunne fremvise:

 • et gyldigt pas
 • dit bevis for registrering eller andet bevis på, at du er bosiddende i landet
 • bevis for slægtsforholdet, såsom en vielses-, partnerskab- eller dåbsattest
 • for børn, bevis på at de er økonomisk afhængige af dig.

De kan ikke afkræves andre dokumenter.

Opholdskortet udstedes ofte gratis (eller til samme pris som identitetskort for statsborgere).

Det skal fremgå tydeligt af opholdskortet, at det er et opholdskort for et familiemedlem til en EU-borger.

Myndighederne skal træffe deres afgørelse om udstedelse af opholdskort inden for 6 måneder. Gør de ikke det, kan du ringe til vores hjælpetjeneste.

Opholdskortet skal være gyldigt i 5 år (eller i opholdets planlagte varighed hvis kortere), men en eventuel adresseændring kan skulle anmeldes til myndighederne.

I mange lande skal din ægtefælle eller dine (børne)børn fra lande uden for EU have deres opholdskort og pas på sig hele tiden. Hvis de lader det ligge hjemme, kan det medføre bødestraf eller midlertidig tilbageholdelse, men de kan ikke udvises af denne grund.

Ligebehandling

Din ægtefælle eller dine (børne)børn fra lande uden for EU skal under deres ophold i landet behandles på lige fod med statsborgere i landet, særligt med hensyn til beskæftigelse, løn, arbejdsformidling, indskrivning i skoler osv.

Nogle EU-lande kan beslutte ikke at give studerende og deres familier uddannelsesstøtte før de har ret til at få fast opholdstilladelse.

Anmodning om udrejse/udvisning

Din ægtefælle/dine (børne)børn kan blive boende hos dig i landet, så længe de opfylder betingelserne for ophold. Hvis det ikke længere er tilfældet, kan de nationale myndigheder anmode dem om at forlade landet - men de kan ikke udvise dem.

I sjældne tilfælde kan landet beslutte at udvise dem af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed, men kun hvis man kan bevise, at de udgør en meget alvorlig trussel.

Beslutningen om udvisning eller anmodningen om udrejse skal meddeles dem skriftligt og indeholde alle grundene og angive, hvordan de kan klage, samt fristen for at klage.

Dødsfald [mdash] skilsmisse

Hvis du boede lovligt i et andet EU-land og døde eller blev skilt, inden du havde fået permanent opholdstilladelse (normalt efter at have boet der i 5 år), kan din ægtefælle eller dine (børne)børn fra lande uden for EU blive der, hvis:

 • de har boet der i mindst 1 år inden din død, eller
 • jeres ægteskab varede mindst 3 år, inden skilsmisseproceduren gik i gang, og I havde boet 1 år i det andet land.

For at kunne blive skal dine familiemedlemmer fra lande uden for EU også opfylde de samme betingelser for opholdstilladelse som EU-borgere.

Undersøg rettigheder, betingelser og formaliteter for:

Permanent ophold

Når din ægtefælle og dine (børne)børn fra lande uden for EU har boet i dit nye EU-land i 5 år i træk får de automatisk ret til permanent opholdstilladelse uden at skulle opfylde yderligere betingelser – de kan blive så længe de vil, også selvom de ikke arbejder og har brug for indkomststøtte.

Kravet om uafbrudt ophold berøres ikke af:

 • midlertidigt fravær (under 6 måneder om året)
 • længere fravær (obligatorisk militærtjeneste)
 • ét fravær på højst 12 på hinanden følgende måneder af vægtige grunde som graviditet og fødsel eller alvorlig sygdom, arbejde eller erhvervsuddannelse eller udstationering i et andet land.

De nyder godt af samme rettigheder og fordele som landets statsborgere.

De kan miste retten til permanent ophold, hvis de bosætter sig uden for landet i over 2 år i træk.

Permanent opholdskort

Læs mere om, hvordan du får udstedt et permanent opholdskort, så du kan bekræfte din ubetingede opholdsret.

Anmodning om udrejse/udvisning

Din ægtefælle og dine (børne)børn fra lande uden for EU kan blive boende hos dig i et andet EU-land, så længe de opfylder betingelserne for ophold. Hvis det ikke længere er tilfældet, kan de nationale myndigheder anmode dem om at forlade landet - men de kan ikke udvise dem.

I sjældne tilfælde kan landet beslutte at udvise dem af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed, men kun hvis man kan bevise, at de udgør en meget alvorlig trussel.

Beslutningen om udvisning eller anmodningen om udrejse skal meddeles dem skriftligt og indeholde alle grundene og angive, hvordan de kan klage, samt fristen for at klage.

Har du stadig brug for hjælp?

Har du stadig brug for hjælp?

Fandt du ikke de oplysninger, du ledte efter? Har du et problem, du skal have løst?

Få rådgivning om dine EU-rettigheder

Løs problemer med en offentlig myndighed

Footnote

I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

Retour au texte en cours.

I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

Retour au texte en cours.