Cale de navigare

Distribuie pe 
	Distribuie pe Facebook
 
	Distribuie pe Twitter
 
	Distribuie pe google+
 
	Distribuie pe linkedIn

Studenţi

Actualizare : 16/10/2013

Membri de familie din afara UE

Părinţi / Alte rude / Parteneri neînregistraţi

Şedere în străinătate pe o durată mai mică de 3 luni

Părinţii, partenerul neînregistrat şi rudele pot sta cu dumneavoastră în altă ţară din UE.

Pentru o şedere mai mică de 3 luni, tot ceea ce le trebuie este un paşaport valabil şi uneori, în funcţie de ţara de provenienţă, o viză de intrare.

Mai multe despre cerinţele în materie de viză şi posibilele derogări

Înainte de a pleca, adresaţi-vă consulatului ţării în care mergeţi pentru a afla dacă membrii de familie provenind din afara UE au nevoie de o viză de intrare şi cât durează pentru a o obţine. 

Semnalarea prezenţei

În unele ţări din UE, părinţii, rudele sau partenerul neînregistrat provenind din afara Uniunii trebuie să-şi semnaleze prezenţa pe teritoriul ţării într-un interval rezonabil de timp de la data sosirii. Cei care nu respectă această regulă pot fi sancţionaţi, de exemplu cu o amendă.

Înainte de a pleca, verificaţi termenele limită şi condiţiile referitoare la semnalarea prezenţei pe lângă autorităţile naţionale.

Părinţii, partenerul neînregistrat sau rudele dumneavoastră trebuie să fie permanent în posesia paşaportului, dat fiind faptul că ar putea fi, în orice moment, nevoiţi să demonstreze că au dreptul de a locui în ţara respectivă (de ex., dacă îi opreşte poliţia). Dacă le uită acasă, ar putea fi amendaţi, dar nu vor putea fi expulzaţi doar din acest motiv.

Egalitate de tratament

Pe durata sejurului, părinţii/partenerul neînregistrat/rudele dumneavoastră trebuie trataţi ca toţi cetăţenii ţării respective, mai ales în ceea ce priveşte accesul la locurile de muncă, remunerarea, măsurile de facilitare a inserţiei pe piaţa muncii, înscrierea în şcoli etc.

Chiar dacă se află în ţară ca simpli turişti, nu trebuie să li se ceară să plătească mai mult, de exemplu pentru biletele de intrare la muzeu sau pentru transport.

Excepţie: Unele ţări din UE pot decide să nu le acorde studenţilor şi membrilor de familie sprijin financiar pe durata primelor 3 luni de şedere în ţară sau o alocaţie de întreţinere pentru studii decât în momentul în care sunt îndeplinite condiţiile necesare pentru a obţine dreptul de şedere permanentă.

Expulzare

În cazuri excepţionale părinţii/partenerul neînregistrat/rudele pot fi expulzate pe motive de ordine, securitate sau sănătate publică.

Autorităţile trebuie să aducă dovezi că aceştia reprezintă o ameninţare reală, prezentă şi suficient de gravă.

Decizia de expulzare trebuie să li se comunice în scris. Trebuie să includă toate motivele invocate, implicaţiile respingerii şi informaţii privind modalităţile de atac şi data până la care se poate contesta decizia în cauză.

Şedere în străinătate pe o durată mai mare de 3 luni

Autorităţile din ţara în care studiaţi vor decide dacă părinţii/partenerul nreînregistrat/rudele dumneavoastră provenind din afara UE au dreptul să locuiască în ţara respectivă în calitate de membri de familie au unui cetăţean european care studiază acolo. Deciziile se iau de la caz la caz, ţinând cont şi de cerinţele naţionale.

Autorităţile vor evalua dacă partenerul/rudele din afara UE pot sta cu dumneavoastră mai mult de 3 luni, dacă:

 • sunteţi înscris la o instituţie de învăţământ autorizată
 • aveţi suficiente venituri (indiferent din ce sursă) pentru ca familia să poată trăi fără a solicita sprijin financiar
 • toată familia are asigurare completă de sănătate în ţara respectivă.

Autorităţile naţionale nu vă pot impune să faceţi dovada unui venit superior pragului începând de la care familia dumneavoastră ar putea avea dreptul la un ajutor pentru venitul de bază în ţara respectivă.

Permis de şedere

Părinţii, rudele sau partenerul dumneavoastră neînregistrat trebuie să solicite din partea autorităţilor locale (în general primăria sau poliţia) un certificat de înregistrare, în termen de 3 luni de la data sosirii.

În acest scop, vor avea nevoie de:

 • carte de identitate sau paşaport valabil
 • certificatul dumneavoastră de înregistrare sau orice altă dovadă că locuiţi în ţara respectivă
 • dovada că au o legătură de rudenie cu dumneavoastră
 • dovada că sunt în întreţinerea dumneavoastră sau că au nevoie de îngrijirea dumneavoastră din considerente medicale serioase
 • în cazul partenerilor, dovada unei relaţii de lungă durată.

Acestea sunt singurele documente care li se pot solicita.

Autorităţile au la dispoziţie 6 luni pentru a lua o decizie cu privire la acordarea (sau nu) a permisului de şedere pentru părinţii/rudele/partenerul dumneavoastră neînregistrat provenind din afara UE. Dacă acest termen nu este respectat, adresaţi-vă serviciilor noastre de asistenţă.

Dacă solicitarea le este respinsă, părinţii/partenerul/rudele dumneavoastră pot face apel. Autorităţile trebuie să le comunice decizia în scris. Aceasta trebuie să includă motivele care stau la baza deciziei ş implicaţiile sale şi să indice modalităţile de apel şi data până la care se poate contesta decizia respectivă.

Dacă solicitarea este acceptată, autorităţile trebuie să emită permisul de şedere. Eliberarea acestuia este, în general, gratuită. În cazul în care se plăteşte, permisul de şedere nu trebuie să coste mai mult decât cartea de identitate a cetăţenilor ţării respective.

Permisul de şedere ar trebui să fie valabil timp de 5 ani (sau pe toată durata şederii, dacă posesorul intenţionează să stea mai puţin). Totuşi, orice schimbare de adresă trebuie comunicată autorităţilor.

Dacă nu se înregistrează într-o ţară în care această procedură este obligatorie, s-ar putea să primească o amendă.

Părinţii, partenerul neînregistrat sau rudele dumneavoastră trebuie să fie permanent în posesia paşaportului, dat fiind faptul că ar putea fi, în orice moment, nevoiţi să demonstreze că au dreptul de a locui în ţara respectivă (de ex., dacă îi opreşte poliţia).

Dacă le uită acasă, ar putea fi amendaţi, dar nu vor putea fi expulzaţi doar din acest motiv.

Egalitate de tratament

Pe durata sejurului, părinţii/partenerul neînregistrat/rudele dumneavoastră provenind din afara UE trebuie trataţi ca toţi cetăţenii ţării respective, mai ales în ceea ce priveşte accesul la locurile de muncă, remunerarea, măsurile de facilitare a inserţiei pe piaţa muncii, înscrierea în şcoli etc.

Unele ţări din UE pot decide să nu le acorde studenţilor şi membrilor de familie o alocaţie de întreţinere pentru studii decât în momentul în care sunt îndeplinite condiţiile necesare pentru a obţine dreptul de şedere permanentă.

Caz real

Rudele bolnave nu primesc automat dreptul de şedere

Joaquín este cetăţean spaniol şi studiază în Ungaria. Unchiul său Fernando, cetăţean argentinian, are 85 de ani şi este grav bolnav. Joaquín este singura persoană care îl poate îngriji, fiind singura rudă în viaţă.

Joaquín a solicitat un permis de şedere pentru unchiul său, dar autorităţile din Ungaria au respins cererea, pe motiv că unchiul nu este ascendent sau descendent direct.

Totuşi, Joaquín le-a solicitat autorităţilor să ia în considerare cazul special al unchiului său. Autorităţile au fost de acord, dar nu pot garanta că răspunsul va fi pozitiv, întrucât unchii nu primesc automat dreptul de şedere.

Cererea de părăsire a teritoriului ţării / Expulzarea

Părinţii/partenerul neînregistrat/rudele provenind din afara UE pot locui în ţara în care vă mutaţi atâta timp cât îndeplinesc condiţiile de şedere. În caz contrar, autorităţile naţionale le pot cere să părăsească ţara.

În cazuri excepţionale, aceştia pot fi expulzaţi pe motive de ordine sau securitate publică, dar numai dacă autorităţile pot dovedi că reprezintă o ameninţare serioasă.

Decizia de expulzare trebuie să li se comunice în scris. Aceasta trebuie să includă toate motivele invocate, implicaţiile respingerii şi informaţii privind modalităţile de atac şi data până la care se poate contesta decizia în cauză.

Deces

Dacă un cetăţean european locuieşte legal în altă ţară din UE şi decedează înainte de a obţine dreptul de şedere permanentă (de obicei, acest drept se obţine după 5 ani de şedere), părinţii/partenerul neînregistrat/rudele provenind din afara UE pot rămâne în continuare în ţara respectivă, cu condiţia să fi locuit acolo cel puţin 1 an înainte de data la care a survenit decesul.

Pentru a rămâne în ţară, membrii de familie provenind din afara UE trebuie, de asemenea, să îndeplinească toate condiţiile în materie de rezidenţă aplicabile cetăţenilor UE.

Verificaţi drepturile, condiţiile şi formalităţile pentru:

Şedere permanentă

Dacă au locuit legal în noua dumneavoastră ţară din UE, timp de 5 ani, continuu, părinţii/rudele/partenerul neînregistrat provenind din afara UE vor obţine automat dreptul de şedere permanentă, în condiţiile în care l-ar obţine şi copiii sau soţul/soţia dumneavoastră.   

Verificaţi condiţiile şi formalităţile pentru soţul/soţia/copiii provenind din afara UE .

Încă mai aveți nevoie de ajutor?

Footnote

În acest caz, cele 27 de state membre ale UE + Islanda, Liechtenstein şi Norvegia

Retour au texte en cours.

În acest caz, cele 27 de state membre ale UE + Islanda, Liechtenstein şi Norvegia

Retour au texte en cours.