Mogħdija tan-navigazzjoni

Aqsam fuq 
	Aqsam fuq Facebook
 
	Aqsam fuq Twiter
 
	Ixxerja fuq Google+
 
	Aqsam fuq linkedIn

Studenti

Aġġornat : 16/10/2013

Membri tal-familja mhux mill-UE

Ġenituri /qraba oħra tiegħi / partner mhux/mhix reġistrat/a

Meta tgħix sa 3 xhur barra pajjiżek

Il-ġenituri tiegħek, qraba oħra u partner mhux/mhix irreġistrat/a jistgħu joqogħdu miegħek f'pajjiż ieħor tal-UE.

Jekk dawn joqogħdu sa 3 xhur, kull ma jkun jeħtiġilhom hu passaport validu u kultant, skont il-pajjiż li ġejjin minnu, viża tad-dħul.

Aktar informazzjoni dwar ir-rekwiżiti u l-eżenzjonijiet possibbli għal viża tad-dħul.

Qabel ma titlaq, jekk jogħġbok iċċekkja mal-konsulat tal-pajjiż li sejjer fih biex tara jekk il-membri ta' familtek li mhumiex mill-UE jeħtiġilhomx viża tad-dħul, u kemm iddum biex tinħarġilhom.

Il-preżenza jeħtiġilha tkun rapportata

Ċerti pajjiżi tal-UE jitolbuhom li jirrapportaw il-preżenza tagħhom fi żmien raġonevoli wara li jaslu u jistgħu jimponu penali, bħal multa, jekk ma jagħmlux dan.

Qabel ma jmorru fil-pajjiż l-ieħor, jekk jogħġbok iċċekkja kemm għandhom żmien biex jagħmlu dan u l-kundizzjonijiet rilevanti biex jirrapportaw l-preżenza tagħhom lill-awtoritajiet nazzjonali.

Billi l-ġenituri tiegħek, qraba oħra u partner mhux/mhix irreġistrat/a għandu mnejn ikollhom jippruvaw f'kull ħin  li għandhom id-dritt li jgħixu fil-pajjiż (pereżempju, jekk iwaqqfuhom il-pulizija), għandu jkollhom il-passaport fuqhom il-ħin kollu. Jekk iħalluh id-dar, jistgħu jingħataw multa jew jinżammu temporanjament arrestati, iżda ma jistgħux jitkeċċew minħabba f'hekk.

Trattament ugwali

Meta jkunu hemm, il-ġenituri tiegħek, qraba oħra u partner mhux/mhix irreġistrat/a  għandhom ikunu trattati daqs ċittadini tal-pajjiż, speċjalment f'dak li jirrigwarda l-aċċess għall-impjieg, paga, benefiċċji li jagħmluha faċli li jingħatalhom ix-xogħol, reġistrazzjoni fl-iskejjel eċċ.

Anke jekk ikunu hemm bħala turisti, ma għandhomx, pereżempju jħallsu aktar flus biex iżuru l-mużewijiet jew meta jixtru biljetti tat-trasport, eċċ.

Eċċezzjoni: xi pajjiżi tal-UE jistgħu jiddeċiedu li ma jagħtux lill-istudenti u lill-membri ta' familthom għajnuna finanzjarja matul l-ewwel 3 xhur jew għoti ta' flus ta' manteniment għall-istudji sakemm huma jikkwalifikaw għal residenza permanenti.

Tkeċċija

Il-pajjiż il-ġdid tiegħek ta' residenza jista', f'każijiet eċċezzjonali, jiddeċiedi li jkeċċi lill-ġenituri tiegħek, lil qrabatek jew il-partner għal raġunijiet ta' politika u sigurtà pubblika jew minħabba saħħa pubblika.

L-awtoritajiet għandhom jipprovaw li huma jippreżentaw theddida serja b'mod ġenwin, attwali u suffiċjenti.

Id-deċiżjoni ta' tkeċċija għanda tingħatalhom bil-miktub. Din għandha tiddikjara r-raġunijiet u l-implikazzjonijiet kollha u tispeċifika kif huma jistgħu jappellaw u kemm għandhom żmien biex jagħmlu dan.

Meta tgħix barra pajjiżek għal aktar minn 3 xhur

L-awtoritajiet fil-pajjiż tal-UE fejn qed tistudja għandhom jassessjaw jekk il-ġenituri tiegħek, qraba oħra jew partner mhux/mhix irreġistrat/a  li mhumiex mill-UE għandhomx jitħallew joqogħdu fih bħala membri tal-familja ta' ċittadin mill-UE li qed jistudja fih. Il-valutazzjoni għandha ssir abbażi tal-kundizzjonijiet nazzjonali u każ b'każ. 

L-awtoritajiet għandhom jassessjaw jekk qaribek/il-partner tiegħek j/tistax j/toqgħod aktar minn 3 xhur bil-kundizzjoni li int:

 • reġistrat/a fi stabbiliment approvat ta' edukazzjoni
 • għandek dħul ta' flus suffiċjenti (minn kull sors) għal familtek kollha biex tgħixu mingħajr ma jkun jeħtiġilkom għajnuna finanzjarja
 • għandek assigurazzjoni fuq is-saħħa komprensiva għal familtek kollha f'dak il-pajjiż

L-awtoritajiet nazzjonali ma jistgħux  jitolbu li d-dħul ta' flusek ikun aktar mil-livell li jkun jikkwalifika lil familtek għall-għajnuna finanzjajra f'dak il-pajjiż.

Dokument ta' residenza

Il-ġenituri tiegħek, qraba oħra jew partner mhux/mhix irreġistrat/a  li mhumiex mill-UE għandhom japplikaw għal dokument ta' residenza mal-awtoritajiet (ta' spiss fl-uffiċċju muniċipali jew l-għassa tal-pulizija) fi żmien 3 xhur mill-wasla tagħhom.

Biex japplikaw, jeħtiġilhom:

 • karta tal-identità nazzjonali valida jew passaport
 • iċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni tiegħek jew kull prova oħra ta' residenza tiegħek hemm
 • prova ta'  kif jiġu minnek
 • prova li huma dipendenti minnek jew li hemm raġunijiet serji ta' saħħa li jeħtiġulek li tiegħu f'idejk il-kura personali tagħhom
 • għall-partners, prova ta' relazzjoni fit-tul.

Ma għandhomx għalfejn jintalbu li jippreżentaw dokumenti oħrajn.

L-awtoritajiet għandhom jiddeċiedu għandhomx joħorġu jew le d-dokument ta' residenza lill-ġenituri tiegħek, qraba oħra jew partner mhux/mhix irreġistrat/a  li mhumiex mill-UE fi żmien 6 xhur. Jekk dawn ma jagħmlux dan tista' ċċempel lis-servizzi ta' għajnuna tagħna.

Jekk l-applikazzjoni tkun rifjutata, jistgħu jappellaw. L-awtoritajiet għandhom jagħtuhom id-deċiżjoni bil-miktub, u jiddikjaraw ir-raġunijiet u l-implikazzjonijiet u jispeċifikaw kif jistgħu jappellaw u meta jistgħu jagħmlu dan.

Jekk l-applikazzjoni tiġi aċċettat, huma għandu jinħarġilhom dokument ta' residenza. Id-dokumenti ta' residenza jinħarġu ta' spiss  bla ħlas (jew bl-istess prezz li jħallsu għall-karti tal-identità ċ-ċittadini tal-pajjiż).

Id-dokument ta' residenza għandu jkun validu għal 5 snin (jew għat-tul ippjanant li biħsiebhom joqogħdu, jekk iqsar).  Jista' jkun jeħtieġlek tirrapporta kull tibdil ta' indirizz lill-awtoritajiet.

F'xi pajjiżi tal-UE, jekk qrabatek jew il-partner jonqsu milli jirreġistraw ir-residenza tagħhom, tista' tingħatalhom multa.

Billi l-ġenituri tiegħek, qraba oħra jew partner mhux/mhix irreġistrat/a għandu mnejn ikollhom jippruvaw f'kull ħin li għandhom id-dritt li jgħixu fil-pajjiż (pereżempju, jekk iwaqqfuhom il-pulizija), għandu jkollhom il-passaport fuqhom il-ħin kollu.

Jekk iħalluh id-dar, jistgħu jingħataw multa jew jinżammu temporanjament arrestati, iżda ma jistgħux jitkeċċew imħabba f'hekk.

Trattament ugwali

Meta jkunu hemm, il-ġenituri tiegħek, qraba oħra jew partner mhux/mhix irreġistrat/a li mhumiex mill-UE għandhom ikunu trattati daqs ċittadini tal-pajjiż, speċjalment f'dak li jirrigwarda l-aċċess għall-impjieg, paga, benefiċċji li jagħmluha faċli li jingħatalhom ix-xogħol, reġistrazzjoni fl-iskejjel eċċ.

Xi pajjiżi tal-UE jistgħu jiddeċiedu li ma jagħtux lill-istudenti u lil familthom għoti ta' flus għal manteniment għall-istudji qabel ma dawn jikkwalifikaw għal residenza permanenti.

Storja bħala eżempju

Ma tingħatax residenza awtomatika lil xi ħadd marid li jiġi minnek

Joaquín hu Spanjol iżda qed jgħix u jistudja fl-Ungerija. Zijuh Fernando, li għandu 85 sena, li jgħix l-Arġentina, jinsab marid serjament u, billi Joaquín hu l-unika persuna li tiġi minnu li għadha ħajja ma għandu lil ħadd aktar minn jieħu ħsiebu.

Joaquín applika għal dokument ta' residenza għal zijuh iżda l-awtoritajiet Ungeriżi rrifjutaw, minħabba li zijuh la hu axxendent lanqas dixxendent dirett tiegħu.

Joaquín talab lill-awtoritajiet biex jikkunsidraw in-natura speċjali tas-sitwazzjoni ta' zijuh. Dawn qablu li jagħmlu dan, iżda ma setgħux jiġġarantixxu deċiżjoni pożittiva billi z-zijiet ma għandhomx dritt awtomatiku ta' residenza.

Talba biex jitilqu / Tkeċċija

Il-ġenituri tiegħek, qraba oħra jew partner mhux/mhix irreġistrat/a li mhumiex mill-UE jistgħu joqogħdu miegħek fil-pajjiż tal-UE li se toqgħod fih jekk jibqgħu jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta' residenza. Jekk ma jagħmlux dan aktar, l-awtoritajiet nazzjonali jistgħu jitolbuhom jitilqu.

F'każijiet eċċezzjonali, il-pajjiż il-ġdid tiegħek jista' jiddeċiedi li jkeċċihom għal raġunijiet ta' politika jew ta' sigurtà pubblika iżda dan jista' jsir biss jekk ikun ippruvat li huma ta' theddida serja ħafna.

Fiż-żewġ każijiet, id-deċiżjoni għanda tingħatalhom bil-miktub. Din għandha tiddikjara r-raġunijiet u l-implikazzjonijiet kollha u tispeċifika kif huma jistgħu jappellaw u kemm għandhom żmien biex jagħmlu dan.

Mewt

Jekk kont qed tgħix f'pajjiż ieħor tal-UE u tmut qabel ma takkwista residenza permanenti fih (normalment wara li tkun għext fih għal 5 snin), il-ġenituri tiegħek, qraba oħra jew partner mhux/mhix irreġistrat/a  li mhumiex mill-UE jistgħu jibqgħu hemm jekk ikun ilhom jgħixu fih għal tal-anqas sena qabel mewtek.

Biex ikunu jistgħu jibqgħu, il-membri ta' familtek li mhumiex mill-UE għandhom ukoll jissodisfaw l-istess kundizzjonijiet għal residenza bħala ċittadini tal-UE.

Iċċekkja d-drittijiet, il-kundizzjonijiet u l-formalitajiet:

Residenza permanenti

Wara li jkunu ilhom jgħixu skont ma' titlob il-liġi fil-pajjiż l-ieħor tal-UE b'mod kontinwu għal 5 snin, il-ġenituri tiegħek, qraba oħra jew partner mhux/mhix irreġistrat/a awtomatikament jakkwistaw id-dritt ta' residenza permanenti fih, bl-istess mod li jakkwistawh martek/żewġek u wliedek.

Iċċekkja kif martek/żewġek u wliedek jistgħu jakkwistaw residenza permanenti.

Għad għandek bżonn l-għajnuna?

Għad għandek bżonn l-għajnuna?

Ma sibtx dak li kont qed tfittex? Għandek problema xi ssolvi?

Ikseb parir dwar drittijietek fl-UE

Solvi l-problemi ma' awtorità pubblika

Footnote

F'dan il-każ, is-27 stat membru tal-UE + l-Islanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja

Retour au texte en cours.

F'dan il-każ, is-27 stat membru tal-UE + l-Islanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja

Retour au texte en cours.