Naršymo kelias

Siųsti draugams 
	Skelbti „Facebook“ 
 
	„Twitter“
 
	Bendrinti „Google+“
 
	Skelbti „linkedIn“

Studentai

Atnaujinta 2013-10-16

Šeimos nariai ne ES piliečiai

Tėvai, kiti giminaičiai ir neregistruotieji partneriai

Buvimas užsienyje iki 3 mėnesių

Jūsų tėvai, kiti giminaičiai ir neregistruotasis partneris ar partnerė gali su jumis gyventi kitoje ES šalyje.

Jei jie būna šalyje trumpiau kaip 3 mėnesius, jiems tereikia turėti galiojantį pasą ir kai kuriais atvejais, priklausomai nuo jų kilmės šalies, vizą.

Daugiau apie vizos reikalavimus ir galimas išimtis.

Prieš išvykdami pasiteiraukite šalies, į kurią vykstate, konsulato, ar jūsų šeimos nariams, kurie nėra ES piliečiai, reikės vizos ir kiek laiko užtruks ją gauti.

Pranešimas apie buvimą šalyje

Kai kuriose ES šalyse reikalaujama, kad jie per pagrįstą laikotarpį nuo atvykimo praneštų apie savo buvimą šalyje ir, jiems to nepadarius, gali taikyti sankcijas, pavyzdžiui, skirti baudą.

Prieš jiems vykstant į kitą šalį nacionalinių valdžios institucijų pasiteiraukite apie pranešimo apie buvimą terminus ir atitinkamas sąlygas.

Kadangi jūsų tėvams, kitiems giminaičiams arba neregistruotajam partneriui ar partnerei gali reikėti bet kuriuo metu įrodyti, kad jie turi teisę gyventi toje šalyje (pavyzdžiui, jei juos sustabdytų policija), jie turėtų su savimi visuomet turėti pasą. Jei jį pamirštų, jie gali gauti baudą arba būti laikinai sulaikyti, bet vien dėl to jie negali būti išsiųsti iš šalies.

Vienodos sąlygos

Jūsų tėvai, kiti giminaičiai ir neregistruotasis partneris ar partnerė buvimo jūsų naujojoje šalyje laikotarpiu turėtų būti traktuojami kaip tos šalies piliečiai, visų pirma galimybių ir pagalbos įsidarbinti, užmokesčio, priėmimo į mokyklas ir kitais klausimais.

Net jei jie šalyje lankosi kaip turistai, jie neturėtų, pavyzdžiui, mokėti brangiau už muziejų ar transporto bilietus ir kt.

Išimtis: kai kurios ES šalys gali nuspręsti studentams ir jų šeimos nariams neskirti paramos pirmus 3 mėnesius arba stipendijos gyvenimo išlaidoms, kol jie neįgis teisės nuolat gyventi toje šalyje.

Išsiuntimas iš šalies

Išimtiniais atvejais jūsų naujosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti jūsų tėvus, giminaičius arba partnerį ar partnerę išsiųsti iš šalies viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ar visuomenės sveikatos sumetimais.

Valdžios institucijos turi galėti įrodyti, kad jie kelia tikrą, realią ir pakankamai rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies jiems turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos visos priežastys bei padariniai ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Buvimas užsienyje ilgiau kaip 3 mėnesius

ES šalies, kurioje studijuojate, valdžios institucijos įvertins, ar jūsų tėvams, kitiems giminaičiams arba neregistruotajam partneriui, kurie nėra ES piliečiai, turėtų būti leista joje būti kaip toje šalyje studijuojančio ES piliečio šeimos nariams. Vertinama bus atsižvelgiant į nacionalines sąlygas ir į kiekvieną konkretų atvejį.

Valdžios institucijos įvertins, ar jūsų giminaitis ar partneris gali šalyje būti ilgiau kaip 3 mėnesius, su sąlyga:

 • kad jūs esate užsiregistravęs (-usi) patvirtintoje mokymo įstaigoje,
 • kad turite pakankamai pajamų (šaltinis nesvarbu) visai savo šeimai gyventi be finansinės paramos,
 • kad visa jūsų šeima apdrausta visapusišku sveikatos draudimu toje šalyje.

Nacionalinės valdžios institucijos negali   reikalauti, kad jūsų pajamos būtų didesnės nei lygis, kuriam esant jūsų šeima turėtų teisę prašyti finansinės paramos toje šalyje.

Leidimas gyventi šalyje

Jūsų tėvai, kiti giminaičiai arba neregistruotasis partneris ar partnerė, kurie nėra ES piliečiai, per 3 mėnesius nuo atvykimo valdžios institucijų (dažnai savivaldybės arba vietos policijos poskyrio) turėtų paprašyti leidimo gyventi šalyje.

Tam jiems reikės pateikti:

 • galiojančią nacionalinę tapatybės kortelę arba pasą,
 • jūsų registracijos pažymą arba kitą jūsų gyvenimo toje šalyje įrodymą,
 • šeimos santykių su jumis buvimo įrodymą,
 • įrodymą, kad jie yra jūsų išlaikomi arba kad esama rimtų sveikatos priežasčių, dėl kurių jūs turite jais rūpintis asmeniškai,
 • partneriams – ilgalaikių santykių įrodymą.

Jų negali būti paprašyta jokių kitų dokumentų.

Valdžios institucijos turėtų priimti sprendimą, ar išduoti leidimą gyventi šalyje jūsų tėvams, kitiems giminaičiams arba neregistruotajam partneriui ar partnerei, kurie nėra ES piliečiai, per 6 mėnesius. Jei jos to nepadarytų, galite kreiptis į mūsų pagalbos tarnybą.

Jei paraiška atmetama, jie gali apskųsti sprendimą. Valdžios institucijos privalo sprendimą jiems pateikti raštu, nurodydamos visas jo priežastis bei padarinius, be to, turi būti paaiškinta, kaip jie gali sprendimą apskųsti ir iki kada.

Jei paraiška priimama, jiems turėtų būti išduotas leidimas gyventi šalyje. Leidimas gyventi šalyje dažnai išduodamas nemokamai (arba už tokį patį mokestį kaip tapatybės kortelės tos šalies piliečiams).

Leidimas gyventi šalyje turėtų galioti 5 metus (arba jūsų planuojamą gyvenimo šalyje laikotarpį, jei jis trumpesnis). Gali būti reikalaujama, kad praneštumėte valdžios institucijoms apie adreso pasikeitimą.

Kai kuriose ES šalyse dėl to, kad neužsiregistravo, jūsų giminaičiams arba partneriui ar partnerei gali būti skirta bauda.

Kadangi jūsų tėvams, giminaičiams arba partneriui ar partnerei gali reikėti bet kuriuo metu įrodyti, kad jie turi teisę gyventi šalyje (pavyzdžiui, jei juos sustabdytų policija), jie turėtų su savimi visuomet turėti pasą.

Jei jį pamirštų, jie gali gauti baudą arba būti laikinai sulaikyti, bet vien  dėl to jie negali būti išsiųsti iš šalies.

Vienodos sąlygos

Tėvai, kiti giminaičiai ir neregistruotasis partneris ar partnerė, kurie nėra ES piliečiai, buvimo jūsų naujojoje šalyje laikotarpiu turėtų būti traktuojami kaip tos šalies piliečiai, visų pirma galimybių ir pagalbos įsidarbinti, užmokesčio, priėmimo į mokyklas ir kitais klausimais.

Kai kurios ES šalys gali nuspręsti studentams ir jų šeimoms neskirti stipendijos gyvenimo išlaidoms, kol jie neįgis teisės nuolat gyventi šalyje.

Atsitikimas

Sergančiam giminaičiui teisė gyventi šalyje nesuteikiama automatiškai

Joaquínas yra ispanas, tačiau jis gyvena ir mokosi Vengrijoje. Jo Argentinoje gyvenantis dėdė Fernandas, kuriam 85 metai, sunkiai serga. Juo pasirūpinti gali tik Joaquinas, nes jis vienintelis gyvas dėdės giminaitis.

Joaquínas dėdei paprašė leidimo gyventi šalyje, bet Vengrijos valdžios institucijos atsisakė jį išduoti motyvuodamos tuo, kad jo dėdė nėra tiesioginis giminaitis, priklausantis tiesiajai aukštutinei ar žemutinei giminystės linijai.

Joaquínas paprašė valdžios institucijų atsižvelgti į ypatingą jo dėdės padėtį. Jos sutiko tai padaryti, bet negalėjo pažadėti, kad atsakymas bus teigiamas, nes dėdės neįgyja teisės gyventi šalyje automatiškai.

Įpareigojimas išvykti ir išsiuntimas

Jūsų tėvai, kiti giminaičiai ir neregistruotasis partneris ar partnerė, kurie nėra ES piliečiai, gali gyventi ES šalyje, į kurią jūs atvykstate gyventi, jei jie ir toliau atitinka gyvenimo toje šalyje sąlygas. Jei taip nebėra, nacionalinės valdžios institucijos gali pareikalauti, kad jie išvyktų.

Išimtiniais atvejais jūsų naujosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti juos išsiųsti viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo sumetimais, bet tik tuo atveju, jei jos gali įrodyti, kad jie kelia labai rimtą grėsmę.

Abiem atvejais sprendimas išsiųsti iš šalies jiems turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos visos priežastys bei padariniai ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Mirtis

Jei teisėtai gyvenate kitoje ES šalyje ir mirštate dar neįgiję teisės nuolat gyventi toje šalyje (paprastai ji suteikiama po 5 gyvenimo šalyje metų), jūsų tėvai, kiti giminaičiai ir partneris ar partnerė, kurie nėra ES piliečiai, gali joje likti, jei joje gyveno ne trumpiau kaip 1 metus prieš jūsų mirtį.

Kad galėtų likti gyventi šalyje, jie dar privalo atitikti tokias pačias gyvenimo kitoje ES šalyje sąlygas, kokios taikomos ES piliečiams.

Pasitikrinkite, kokios teisės, sąlygos ir formalumai taikomi:

Teisė nuolat gyventi šalyje

Be pertraukos 5 metus teisėtai pragyvenę kitoje ES šalyje jūsų tėvai, kiti giminaičiai arba neregistruotasis partneris ar partnerė automatiškai įgyja teisę nuolat joje gyventi [mdash] taip pat, kaip ją įgytų jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė bei vaikai.

Pasitikrinkite, kaip jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė ir vaikai įgyja teisę nuolat gyventi šalyje.

Reikia daugiau pagalbos?

Reikia daugiau pagalbos?

Neradote ieškomos informacijos? Reikia išspręsti problemą?

Konsultacijos ES teisių klausimais

Kreipkitės dėl problemų, kylančių dėl viešųjų įstaigų veiksmų

Footnote

Šiuo atveju 27 ES valstybės narės ir Islandija, Lichtenšteinas bei Norvegija.

Retour au texte en cours.

Šiuo atveju 27 ES valstybės narės ir Islandija, Lichtenšteinas bei Norvegija.

Retour au texte en cours.