Navigointipolku

Jaa 
	Jaa Facebookissa
 
	Lähetä Twitteriin
 
	Jaa Google+:ssa
 
	Jaa LinkedInissa

Opiskelijat

Päivitetty : 16/10/2013

Perheenjäsenet (muut kuin EU-kansalaiset)

Vanhemmat / muut sukulaiset / muut kuin rekisteröidyt kumppanit

Enintään kolmen kuukauden mittainen oleskelu ulkomailla

Vanhempasi, muut sukulaisesi ja muu kuin rekisteröity kumppanisi voivat oleskella luonasi toisessa EU-maassa.

Jos heidän oleskelunsa kestää enintään kolme kuukautta, he tarvitsevat ainoastaan voimassa olevan passin ja joissakin tapauksissa lähtömaansa perusteella maahantuloviisumin.

Lue lisää viisumivaatimuksista ja mahdollisista poikkeuksista

Tarkista ennen lähtöäsi kohdemaasi konsulaatista, tarvitsevatko EU:n ulkopuolelta kotoisin olevat perheenjäsenesi maahantuloviisumia ja kuinka kauan sellaisen saaminen kestää.

Maassa oleskelusta ilmoittaminen

Muutamissa EU-maissa perheenjäsentesi on ilmoitettava maassa oleskelustaan kohtuullisen ajan kuluessa. Muuten voidaan määrätä rangaistus, joka voi olla esimerkiksi sakkoa.

Ennen kuin perheenjäsenesi muuttaa toiseen maahan, tarkista, mihin mennessä kansallisille viranomaisille on ilmoitettava maassa oleskelusta ja kuinka se tapahtuu.

Vanhemmiltasi, muilta sukulaisiltasi tai muulta kuin rekisteröidyltä kumppaniltasi saatetaan edellyttää maassaoleskeluoikeuden todistamista milloin tahansa (esimerkiksi silloin, jos poliisi pysäyttää heidät), joten heidän on syytä pitää passia aina mukana.

Jos passi ja muut oleskeluoikeuden todistavat asiakirjat unohtuvat kotiin, seurauksena voi olla sakkoa tai pidätys, mutta maasta karkottamiselle tämä ei vielä ole riittävä peruste.

Yhdenvertainen kohtelu

Vanhempiasi, muita sukulaisiasi ja muuta kuin rekisteröityä kumppaniasi on kohdeltava oleskelunsa aikana samoin kuin maan omia kansalaisia erityisesti silloin, kun kyseessä on esimerkiksi työhön pääsy, palkka-asiat, työskentelyn mahdollistavat avustukset tai kouluun ilmoittautuminen.

Edes matkailijoina maassa oleskelevilta ei saa periä korkeampia maksuja esimerkiksi museokäynneistä tai matkalipuista.

Poikkeus: Muutamissa EU-maissa opiskelijat ja heidän perheenjäsenensä eivät välttämättä saa toimeentulotukea kolmen ensimmäisen kuukauden aikana tai opintotukea ennen kuin he ovat saaneet pysyvän oleskeluoikeuden.

Maastapoistaminen

Uusi asuinmaasi voi poikkeustapauksessa päättää poistaa vanhempasi, sukulaisesi tai kumppanisi maasta. Perusteena voi olla yleinen järjestys tai turvallisuus tai kansanterveys.

Viranomaisten on kyettävä todistamaan, että perheenjäsenesi muodostaa todellisen, olemassa olevan ja riittävän vakavan uhan.

Maastapoistamispäätös on annettava kirjallisena. Siinä on ilmoitettava kaikki perustelut ja kerrottava, miten ja mihin mennessä päätöksestä voi valittaa.

Yli kolmen kuukauden mittainen oleskelu ulkomailla

Opiskelumaasi viranomaiset arvioivat, annetaanko EU:n ulkopuolelta kotoisin olevien vanhempiesi, muiden sukulaistesi tai muun kuin rekisteröidyn kumppanisi oleskella luonasi maassa opiskelevan EU:n kansalaisen perheenjäseninä. Arviointi tehdään tapauskohtaisesti kansallisten edellytysten perusteella.

Viranomaiset arvioivat, voivatko vanhempasi, sukulaisesi tai kumppanisi oleskella maassa yli kolmen kuukauden ajan, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • olet kirjoilla hyväksytyssä oppilaitoksessa
 • sinulla on riittävät tulot (mistä tahansa lähteestä), jotta voit elättää koko perheesi ilman toimeentulotukea
 • sinulla on maassa kattava sairausvakuutus koko perheellesi.

Kansalliset viranomaiset eivät voi edellyttää tulojesi olevan suuremmat kuin kyseisessä maassa toimeentulotukeen oikeuttava summa.

Oleskelukortti

EU:n ulkopuolelta kotoisin olevien vanhempiesi, muiden sukulaistesi tai muun kuin rekisteröidyn kumppanisi on haettava viranomaisilta (yleensä kunnanvirastosta tai poliisiasemalta) oleskelukorttia kolmen kuukauden sisällä maahan saapumisestaan.

Hakemista varten heillä on oltava

 • voimassa oleva kansallinen henkilökortti tai passi
 • sinun oleskeluoikeuden rekisteröintitodistuksesi tai muu asiakirja, joka todistaa, että asut kyseisessä maassa
 • todistus perhesuhteestanne
 • todistus siitä, että he ovat taloudellisesti riippuvaisia sinusta tai että vakavien terveydellisten syiden vuoksi sinun on huolehdittava heistä itse
 • kumppaneilta myös todiste pysyvän parisuhteen olemassaolosta.

Muiden asiakirjojen esittämistä ei saa vaatia.

Viranomaisten on tehtävä päätös oleskelukortin myöntämisestä EU:n ulkopuolelta kotoisin oleville vanhemmillesi, sukulaisillesi tai kumppanillesi kuuden kuukauden kuluessa. Jos näin ei tapahdu, voit soittaa neuvontapalveluumme.

Jos hakemus hylätään, päätöksestä on mahdollisuus valittaa. Viranomaisten on annettava päätöksensä kirjallisena ja siinä on ilmoitettava perustelut ja päätöksen seuraukset sekä kerrottava, miten perheenjäsenesi voi valittaa päätöksestä ja mihin mennessä valitus on tehtävä.

Jos hakemus hyväksytään, vanhempiesi, sukulaisesi tai kumppanisi on saatava oleskelukortti. Oleskelukortin saa yleensä maksutta tai samaan hintaan, jolla maan omat kansalaiset voivat lunastaa henkilökortin.

Oleskelukortin kuuluu olla voimassa viiden vuoden ajan (tai sinun oleskelusi ajan, jos aiot oleskella maassa lyhyemmän aikaa). Osoitteenmuutoksista on mahdollisesti ilmoitettava viranomaisille.

Joissakin EU-maissa oleskeluoikeutensa rekisteröimättä jättäviä vanhempia, muita sukulaisia tai muuta kuin rekisteröityä kumppania saatetaan sakottaa.

Vanhemmiltasi, muilta sukulaisiltasi tai kumppaniltasi voidaan edellyttää oleskeluoikeuden todistamista milloin tahansa (esimerkiksi silloin, jos poliisi pysäyttää heidät), joten heidän on syytä pitää passia aina mukana.

Jos passi ja muut oleskeluoikeuden todistavat asiakirjat unohtuvat kotiin, seurauksena voi olla sakkoa tai pidätys, mutta maasta karkottamiselle tämä ei vielä ole riittävä peruste.

Yhdenvertainen kohtelu

Vanhempiasi, muita sukulaisiasi ja muuta kuin rekisteröityä kumppaniasi on kohdeltava oleskelunsa aikana samoin kuin maan omia kansalaisia erityisesti silloin, kun kyseessä on esimerkiksi työhön pääsy, palkka-asiat, työskentelyn mahdollistavat avustukset tai kouluun ilmoittautuminen.

Muutamissa EU-maissa opiskelijat ja heidän perheensä eivät välttämättä saa opintotukea, ennen kuin he ovat saaneet pysyvän oleskeluoikeuden.

Esimerkkitapaus

Sairas sukulainen ei saa automaattisesti oleskelulupaa

Espanjalainen Joaquín asuu ja opiskelee Unkarissa. Hänen Argentiinassa asuva 85-vuotias setänsä Fernando on vakavasti sairas. Joaquín on setänsä ainoa elossa oleva sukulainen ja siis ainoa, joka voi huolehtia hänestä.

Joaquín haki oleskelukorttia sedälleen, mutta Unkarin viranomaiset eivät myöntäneet sitä. Perusteluna oli, että setä ei ole hänen (iso)vanhempansa tai (lapsen)lapsensa.

Joaquín pyysi viranomaisia ottamaan huomioon sedän erikoislaatuisen tilanteen. Viranomaiset lupasivat tehdä näin, mutteivät silti voineet varmasti luvata oleskeluoikeuden myöntämistä, sillä sedät eivät kuulu niihin sukulaisiin, joilla on automaattinen oleskeluoikeus.

Poistumiskehotus/maastapoistaminen

EU:n ulkopuolelta kotoisin olevat vanhempasi, muut sukulaisesi tai muu kuin rekisteröity kumppanisi voivat jatkaa asumista siinä EU-maassa, joka on uusi asuinmaasi, jos he edelleen täyttävät oleskelun ehdot. Jos ehdot eivät enää täyty, kansalliset viranomaiset voivat antaa maastapoistumiskehotuksen.

Poikkeustapauksissa uusi asuinmaasi voi päättää poistaa perheenjäsenesi maasta yleisen järjestyksen tai turvallisuuden vuoksi, mutta vain siinä tapauksessa, että hän muodostaa todistettavasti erittäin vakavan uhan.

Asiaa koskeva päätös on aina annettava kirjallisena. Siinä on ilmoitettava kaikki perustelut ja kerrottava, miten ja mihin mennessä päätöksestä voi valittaa.

Kuolema

Jos olet asunut laillisesti toisessa EU-maassa ja kuolet ennen pysyvän oleskeluluvan saamista (joka myönnetään yleensä viiden vuoden oleskelun jälkeen), EU:n ulkopuolelta kotoisin olevat vanhempasi, sukulaisesi tai kumppanisi voivat mahdollisesti jäädä maahan, jos he ovat asuneet siellä vähintään vuoden ennen kuolemaasi.

Maahan jääminen on mahdollista vain, jos EU:n ulkopuolelta kotoisin olevat perheenjäsenesi täyttävät samat oleskelun ehdot kuin EU:n kansalaisetkin.

Tarkista, mitkä ehdot ja muodollisuudet koskevat seuraavia:

Pysyvä oleskelu

Jos vanhempasi, muut sukulaisesi tai muu kuin rekisteröity kumppanisi ovat asuneet laillisesti toisessa EU-maassa yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan, heille myönnetään automaattisesti pysyvä oleskeluoikeus samalla tavalla kuin puolisollesi tai lapsellesi.

Tarkista, millä ehdoilla puolisosi ja lapsesi saavat pysyvän oleskeluoikeuden.

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?

Etkö löytänyt etsimääsi tietoa? Onko sinulla ongelma vailla ratkaisua?

Neuvontapalvelu kertoo oikeuksistasi EU:ssa

Apua julkisten elinten kanssa ilmenneiden ongelmien ratkaisuun

Footnote

Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja

Retour au texte en cours.

Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja

Retour au texte en cours.