Sti

Del på 
	Del på Facebook
 
	Send til Twitter
 
	Del på google+
 
	Del på linkedIn

Studerende

Opdateret : 16/10/2013

Familiemedlemmer fra lande uden for EU

Mine forældre/øvrige slægtninge/min samlever

Udlandsophold i op til 3 måneder

Dine forældre, øvrige slægtninge og din samlever kan bo hos dig i et andet
EU-land.

Hvis de opholder sig hos dig i op til 3 måneder, er det tilstrækkeligt med et gyldigt pas og nogle gange, afhængigt af hvilket land de er fra, et indrejsevisum.

Mere om kravene for indrejsevisum og mulige undtagelser.

Inden afrejse bør du undersøge ved konsulatet i det land, du rejser til, om dine familiemedlemmer fra lande uden for EU har brug for et indrejsevisum, og hvor lang til det vil tage at få et.

Anmeldelse af tilstedeværelse

Nogle EU-lande kræver, at de anmelder deres tilstedeværelse inden for en rimelig frist efter ankomst, og kan idømme dem straf i form af f.eks. en bøde, hvis de undlader dette.

Inden de rejser til det nye land, bør I undersøge fristerne og relevante betingelser for anmeldelse af tilstedeværelse hos de nationale myndigheder.

Dine forældre, øvrige slægtninge eller din samlever kan på et hvilket som helst tidspunkt blive bedt om at bevise, at de har ret til at bo i landet (f.eks. hvis de bliver stoppet af politiet), og de bør derfor have deres pas på sig hele tiden. De kan få en bøde eller blive midlertidigt tilbageholdt, hvis de tager hjemmefra uden passet, men de kan ikke udvises af den grund.

Ligebehandling

Dine forældre, øvrige slægtninge og din samlever skal under deres ophold behandles på lige fod med statsborgere i landet, særligt med hensyn til beskæftigelse, løn, arbejdsformidling, indskrivning i skoler osv.

Selv hvis de opholder sig i landet som turister, må de ikke afkræves en højere pris for museumsbesøg, transportbilletter o.lign.

Undtagelse: Nogle EU-lande kan beslutte ikke at give studerende og deres familiemedlemmer indkomststøtte i de første 3 måneder eller uddannelsesstøtte, før de har ret til at få fast opholdstilladelse.

Udvisning

Dit nye bopælsland kan i sjældne tilfælde beslutte at udvise dine forældre, slægtninge eller din partner af hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed.

Myndighederne skal kunne  bevise, at de udgør en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel.

De skal have en skriftlig meddelelse om en sådan beslutning om udvisning. Den skal indeholde alle grundene til afslaget og konsekvenserne heraf og angive, hvordan de kan klage, samt fristen for at klage.

Udlandsophold i mere end 3 måneder

Myndighederne i det EU-land, du studerer i, vil tage stilling til, om dine forældre, slægtninge eller din samlever fra lande uden for EU kan få tilladelse til at opholde sig i landet som familiemedlemmer til en EU-borger, der studerer dér. Beslutningen vil blive truffet fra sag til sag på basis af de nationale betingelser.

Myndighederne vil vurdere, om dine slægtninge/din partner må blive længere end 3 måneder på betingelse af, at du:

 • er indskrevet ved en godkendt uddannelsesinstitution
 • har en tilstrækkelig indkomst (fra hvad som helst) til at forsørge hele din familie uden indkomststøtte
 • har en omfattende sygesikring, der dækker hele din familie i landet.

De nationale myndigheder må ikke kræve, at din indkomst er højere end det niveau, der berettiger din familie til indkomststøtte i landet.

Opholdskort

Dine forældre, øvrige slægtninge eller din samlever fra lande uden for EU skal anmode om opholdstilladelse hos myndighederne (ofte rådhuset eller den lokale politistation) senest 3 måneder efter deres ankomst.

For at ansøge om dette, har de brug for:

 • et gyldigt nationalt identitetskort  eller pas
 • dit bevis for registrering eller andet bevis på, at du er bosiddende i landet
 • bevis for slægtsforholdet til dig
 • bevis for at de afhænger økonomisk af dig, eller at alvorlige sundhedsmæssige årsager kræver, at du tager dig personligt af dem 
 • for partnere, bevis på jeres langvarige forhold.

De har ikke pligt til at vise andre dokumenter.

Myndighederne skal træffe deres afgørelse om udstedelse af opholdskort til dine forældre, slægtninge eller din samlever fra lande uden for EU inden for 6 måneder. Gør de ikke det, kan du ringe til vores hjælpetjeneste.

Hvis deres ansøgning afvises, kan de klage. Myndighederne skal give dem en skriftlig afgørelse, der indeholder alle grundene til afslaget og konsekvenserne heraf og angiver, hvordan de kan klage, samt fristen for at klage.

Hvis ansøgningen godkendes, bør de få udstedt et opholdskort. Opholdskort udstedes ofte gratis (eller til samme pris som identitetskort for statsborgere).

Opholdskortet skal være gyldigt i 5 år (eller i opholdets planlagte varighed hvis kortere). En eventuel adresseændring kan skulle anmeldes til de lokale myndigheder.

Hvis dine slægtninge eller din partner ikke registrerer sig, kan det i nogle EU-lande medføre bødestraf.

Dine forældre, slægtninge eller din samlever kan på et hvilket som helst tidspunkt blive bedt om at bevise, at de har ret til at bo i landet (f.eks. hvis de bliver stoppet af politiet), og de bør derfor have deres pas på sig hele tiden.

De kan få en bøde eller blive midlertidigt tilbageholdt, hvis de tager hjemmefra uden passet, men de kan ikke udvises af denne grund.

Ligebehandling

Dine forældre, øvrige slægtninge og din samlever fra lande uden for EU skal under deres ophold behandles på lige fod med statsborgere i landet, særligt med hensyn til beskæftigelse, løn, arbejdsformidling, indskrivning i skoler osv.

Nogle EU-lande kan beslutte ikke at give studerende og deres familier uddannelsesstøtte, før de har ret til at få fast opholdstilladelse.

Sagseksempel

Ingen automatisk opholdstilladelse til syge familiemedlemmer

Joaquín er fra Spanien, men bor og studerer i Ungarn. Hans onkel Fernando på 85, der bor i Argentina, er alvorligt syg, og Joaquín er som hans eneste levende pårørende den eneste, der kan tage sig af ham.

Joaquín søgte om opholdskort til sin onkel, men de ungarske myndigheder afviste ansøgningen, fordi hans onkel ikke er direkte efterkommer eller slægtning i opadstigende linje.

Joaquín bad myndighederne om at tage hensyn til sin onkels særlige situation. Det gik de med til, men kunne ikke garantere et positivt resultat, da onkler ikke har automatisk opholdsret.

Anmodning om udrejse/udvisning

Dine forældre, øvrige slægtninge eller din partner fra lande uden for EU må bo i det EU-land, du flytter til, hvis de forsætter med at opfylde betingelserne for opholdstilladelse. Hvis det ikke længere er tilfældet, kan de nationale myndigheder anmode dem om at forlade landet.

I sjældne tilfælde kan landet beslutte at udvise dem af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed, men kun hvis man kan bevise, at de udgør en meget alvorlig trussel.

I begge tilfælde skal de have en skriftlig meddelelse om afgørelsen. Den skal indeholde alle grundene til afslaget og konsekvenserne heraf og angive, hvordan de kan klage, samt fristen for at klage.

Dødsfald

Hvis du boede i et andet EU-land og døde, inden du havde fået permanent opholdstilladelse (normalt efter at have boet 5 år i landet), må dine forældre, øvrige slægtninge eller din samlever fra lande uden for EU blive, hvis de har boet der i mindst 1 år inden din død.

For at kunne blive skal dine familiemedlemmer fra lande uden for EU opfylde de samme betingelser for opholdstilladelse som EU-borgere.

Undersøg rettigheder, betingelser og formaliteter for:

Permanent ophold

Efter at have boet lovligt i det nye EU-land i 5 år i træk opnår dine forældre, øvrige slægtninge eller din samlever automatisk permanent opholdsret, på samme måde som din ægtefælle og dine børn gør det.

Se, hvordan din ægtefælle og dine børn opnår permanent opholdstilladelse.

Har du stadig brug for hjælp?

Har du stadig brug for hjælp?

Fandt du ikke de oplysninger, du ledte efter? Har du et problem, du skal have løst?

Få rådgivning om dine EU-rettigheder

Løs problemer med en offentlig myndighed

Footnote

I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

Retour au texte en cours.

I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

Retour au texte en cours.