Sökväg

Uppdaterat : 24/11/2015

living-abroad

Studerandes anhöriga som inte är EU-medborgare

Om du är EU-medborgare och flyttar till ett annat EU-land för att studera, gör EU:s regler det enklare för din familj att följa med dig. På den här sidan kan du läsa om hur din familj kan flytta med dig.

EU:s regler gäller dock inte om du är EU-medborgare och bor kvar i ditt hemland. Då gäller nationella regler.

Make/maka och barn

Här kan du läsa om vad som gäller för dina anhöriga som inte är EU-medborgare om de vill flytta med dig till ett annat EU-land.

Stanna upp till tre månader

Din make eller maka och dina försörjningsberoende barn och barnbarn får bo med dig i ett annat EU-land även om de inte är EU-medborgare. Om de stannar högst tre månader behöver de bara ett giltigt pass och i vissa fall, beroende på vilket land de kommer från, ett inresevisum.

Läs mer om visumkraven

Innan du åker bör du kontakta konsulatet för det land du ska resa till för att ta reda på om dina anhöriga behöver ett visum och hur lång tid det tar att få det.

Anmäl närvaro

Vissa EU-länder kräver att dina anhöriga anmäler sin närvaro inom en rimlig tid.

Innan de reser till landet bör de därför höra med landets myndigheter vilken tidsfrist och andra villkor som gäller.

Tänk på att de alltid ska ha med sig sitt pass.

I vissa EU-länder kan man få böta eller tillfälligt tas i förvar om man lämnar passet hemma, men man kan inte bli utvisad.

Likabehandling

Under sin vistelse bör dina anhöriga behandlas på samma sätt som landets medborgare, till exempel när det gäller jobb, lön eller skolgång.

De ska heller inte behöva betala högre inträde på museer eller dyrare bussbiljetter.

Undantag: Om du är pensionär kan vissa EU-länder besluta att inte bevilja dig eller din familj några bidrag de första tre månaderna i landet.

Utvisning

Ditt nya land kan i mycket speciella fall utvisa dina anhöriga som inte är EU-medborgare av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller folkhälsa - men bara om de kan bevisa att de utgör ett allvarligt hot.

De ska i så fall få ett skriftligt utvisningsbeslut med motiveringen och information om hur och när de kan överklaga.

Stanna längre än tre månader

Din make eller maka och dina försörjningsberoende barn och barnbarn får stanna i det EU-land där du studerar om du

 • är inskriven vid ett godkänt lärosäte
 • har tillräcklig inkomst för att försörja dig och din familj utan bidrag
 • har en heltäckande sjukförsäkring för hela familjen som gäller i landet.

Myndigheterna kan inte kräva att din inkomst ska vara högre än den bidragsgrundande inkomsten i landet. Inkomsten kan t.ex. vara stipendier, studielån eller bidrag från föräldrarna.

Uppehållskort

Dina anhöriga som inte är EU-medborgare måste registrera sin uppehållsrätt hos myndigheterna i det nya landet (ofta kommunen eller polisen) inom tre månader. De får då ett uppehållskort.

Ta reda på hur du skaffar ett uppehållskort för anhöriga som inte är EU-medborgare.

Likabehandling

Under sin vistelse i det nya landet bör dina anhöriga behandlas på samma sätt som landets medborgare, till exempel när det gäller jobb, lön eller skolgång.

Vissa EU-länder kan dock besluta att inte bevilja studerande och deras familjer studiebidrag innan de har permanent uppehållsrätt.

Krav på att lämna landet

Dina anhöriga som inte är EU-medborgare får bo med dig i ett annat EU-land så länge de uppfyller villkoren för uppehållsrätt. Om de inte längre gör det kan myndigheterna kräva att de lämnar landet - men de kan inte bli utvisade.

I mycket speciella fall kan ditt nya hemland utvisa dem av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller folkhälsa - men bara om de kan bevisa att de utgör ett allvarligt hot.

De ska i så fall få ett skriftligt utvisningsbeslut med motiveringen och information om hur och när de kan överklaga.

Om du dör eller skiljer dig

Om du är lagligt bosatt i ett annat EU-land och dör eller skiljer dig innan du har permanent uppehållsrätt där (i regel efter fem år), får dina anhöriga stanna i landet om

 • de bott där i minst ett år före din bortgång eller
 • ni varit gifta i minst tre år innan ni ansökte om skilsmässa, varav ett år i landet.

Men de måste också uppfylla samma villkor för uppehållsrätt som EU-medborgare.

Läs om rättigheter, villkor och formaliteter för

Permanent uppehållsrätt

Om din make/maka, dina barn och barnbarn som inte är EU-medborgare har bott lagligt i ditt nya hemland i EU i fem år, har de automatiskt permanent uppehållsrätt där utan några ytterligare villkor - även om de inte arbetar eller om de är beroende av bidrag.

De får dock göra vissa avbrott i femårsperioden:

 • Tillfälliga avbrott på mindre än sex månader per år
 • Längre avbrott för obligatorisk militärtjänstgöring
 • En sammanhängande frånvaro på högst ett år av angelägna skäl, t.ex. graviditet och förlossning, allvarlig sjukdom, arbete, yrkesutbildning eller utstationering till ett annat land.

De ska ha samma rättigheter, förmåner och fördelar som landets invånare.

Om de bor utanför landet mer än två år i rad kan de förlora sin permanenta uppehållsrätt.

Permanent uppehållskort

Läs om hur du får ett permanent uppehållskort som styrker din rätt till bosättning.

Krav på att lämna landet

Dina anhöriga som inte är EU-medborgare får bo med dig i ett annat EU-land så länge de uppfyller villkoren för uppehållsrätt. Om de inte längre gör det kan myndigheterna kräva att de lämnar landet - men de kan inte bli utvisade.

I mycket speciella fall kan ditt nya hemland utvisa dem av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller folkhälsa - men bara om de kan bevisa att de utgör ett allvarligt hot.

De ska i så fall få ett skriftligt utvisningsbeslut med motiveringen och information om hur och när de kan överklaga.

Registrerad partner

En del EU-länder jämställer registrerade partnerskap med äktenskap. Då bör du kontrollera reglerna för uppehållsrätt för makar.

Andra EU-länder jämställer inte registrerade partnerskap med äktenskap. Då bör du kontrollera reglerna för uppehållsrätt för andra anhöriga.

Läs mer om erkännande av registrerade partnerskap i EU.

Föräldrar, partner och andra anhöriga

Stanna upp till tre månader

Dina föräldrar, din partner och andra anhöriga får bo med dig i ett annat EU-land.

Om de stannar högst tre månader behöver de bara ett giltigt pass och i vissa fall, beroende på vilket land de kommer från, ett inresevisum.

Läs mer om visumkraven

Innan du åker bör du kontakta konsulatet för det land du ska resa till och ta reda på om dina anhöriga behöver ett visum och hur lång tid det tar att få det.

Anmäl närvaro

I vissa EU-länder måste dina anhöriga anmäla sin närvaro inom en rimlig tid efter ankomsten.

Innan de reser till landet bör de därför höra med landets myndigheter vilken tidsfrist och andra villkor som gäller.

Eftersom dina anhöriga när som helst kan behöva visa att de har rätt att bo i landet (om de skulle stoppas av polisen) ska de alltid ha med sig sitt pass. Om de lämnar passet hemma kan de få böter eller tillfälligt tas i förvar, men de kan inte bli utvisade.

Likabehandling

Under sin vistelse bör dina anhöriga behandlas på samma sätt som landets medborgare, till exempel när det gäller jobb, lön eller skolgång.

De ska heller inte behöva betala högre inträde på museer eller dyrare bussbiljetter.

Undantag: Vissa EU-länder kan besluta att inte bevilja studerande eller deras familjer socialbidrag de tre första månaderna, eller studiebidrag innan de har permanent uppehållsrätt.

Utvisning

Ditt nya hemland kan i mycket speciella fall utvisa dina anhöriga av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller folkhälsa.

Men myndigheterna måste kunna visa att de utgör ett faktiskt och tillräckligt allvarligt hot.

De ska i så fall få ett skriftligt utvisningsbeslut med motiveringen, beslutets följder och information om hur och när de kan överklaga.

Stanna längre än tre månader

Myndigheterna i det EU-land där du studerar bestämmer om dina föräldrar, din partner eller andra anhöriga har rätt att stanna där som familjemedlemmar till en EU-medborgare som studerar i landet. Beslutet grundar sig på landets villkor och på era särskilda omständigheter.

För att de ska få stanna mer än tre månader krävs att du

 • är inskriven vid ett godkänt lärosäte
 • har tillräcklig inkomst eller andra medel så att du kan försörja dig och din familj utan bidrag
 • har en heltäckande sjukförsäkring för hela familjen som gäller i landet.

Myndigheterna kan inte kräva att din inkomst ska vara högre än den bidragsgrundande inkomsten i landet.

Uppehållskort

Dina anhöriga som inte är EU-medborgare ska ansöka om ett uppehållskort hos myndigheterna (ofta kommunen eller polisen) inom tre månader.

Ta reda på hur du skaffar ett uppehållskort för anhöriga som inte är EU-medborgare.

Likabehandling

Under sin vistelse bör dina anhöriga som inte är EU-medborgare behandlas på samma sätt som landets medborgare, till exempel när det gäller jobb, lön eller skolgång.

Vissa EU-länder kan besluta att inte bevilja studerande och deras familjer studiebidrag innan de har permanent uppehållsrätt.

Exempel från verkligheten

Ingen automatisk uppehållsrätt för sjuk släkting

Joaquín kommer från Spanien men bor och studerar i Ungern. Hans morbror Fernando är 85 år och bor i Argentina. Han är svårt sjuk och det är bara Joaquín, hans enda släkting, som kan ta hand om honom.

Joaquín ansökte om ett uppehållskort för sin morbror men fick avslag från de ungerska myndigheterna med motiveringen att morbrodern inte var släkt i rakt upp- eller nedstigande led.

Joaquín bad myndigheterna att ta hänsyn till Fernandos särskilda situation. De sa att de skulle göra det, men kunde inte garantera ett ja eftersom morbröder inte har automatisk uppehållsrätt.

Krav på att lämna landet

Dina anhöriga från länder utanför EU får bo med dig i ett annat EU-land så länge de uppfyller villkoren för uppehållsrätt. Om de inte längre gör det kan myndigheterna kräva att de lämnar landet.

I mycket speciella fall kan ditt nya hemland utvisa dem av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller folkhälsa - men bara om de kan bevisa att de utgör ett allvarligt hot.

De ska i så fall få ett skriftligt utvisningsbeslut med motiveringen, beslutets följder och information om hur och när de kan överklaga.

Om du dör

Om du bor lagligt i ett annat EU-land, och dör innan du har fått permanent uppehållsrätt (i regel efter fem år), får dina anhöriga som inte är EU-medborgare stanna i landet om de bott där minst ett år före din bortgång.

Men de måste också uppfylla samma villkor för uppehållsrätt som EU-medborgare.

Läs om rättigheter, villkor och formaliteter för

Permanent uppehållsrätt

Om dina föräldrar, din partner eller andra anhöriga som inte är EU-medborgare har bott i ett annat EU-land i fem år utan längre avbrott får de automatiskt permanent uppehållsrätt där, på samma sätt som din make/maka eller barn som inte är EU-medborgare skulle få.

Läs om permanent uppehållsrätt för makar och barn.

EU-lagstiftning
Offentliga samråd
  Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
  Få hjälp och råd

  Få hjälp och råd

  I detta fall, de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge

  Retour au texte en cours.

  I detta fall, de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge

  Retour au texte en cours.

  I detta fall, de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge

  Retour au texte en cours.

  I detta fall, de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge

  Retour au texte en cours.