Navigacijska pot

Posodobitev : 24/11/2015

living-abroad

Študenti - družinski člani, ki niso državljani EU

Če ste državljan EU in se zaradi študija preselite v drugo državo EU, se vam s pravili EU družinski člani lažje pridružijo. Informacije o možnosti pridružitve družinskih članov.

Za državljane EU, ki se niso preselili v drugo državo EU in prebivajo v svoji državi, pravila EU ne veljajo. V tem primeru se uporabljajo nacionalni predpisi.

Zakonski partner/otroci

V tem razdelku so predstavljene pravice vaših družinskih članov, ki niso državljani EU, in vas spremljajo ali se vam pridružijo v drugi državi EU.

Prebivanje v tujini do 3 mesecev

Vaš zakonski partner ter vzdrževani otroci ali vnuki, ki niso državljani EU, lahko prebivajo z vami v drugi državi EU. Če prebivajo z vami manj kot tri mesece, potrebujejo samo veljaven potni list in včasih (odvisno, iz katere države prihajajo) tudi vstopni vizum.

Več o pogojih za pridobitev vizuma in izjemah.

Pred odhodom v tujino na diplomatsko-konzularnem predstavništvu države, v katero odhajate, preverite, ali družinski člani, ki niso državljani EU, potrebujejo vstopni vizum in koliko časa traja postopek.

Prijava prihoda

V nekaterih državah EU morajo zakonski partner ter otroci ali vnuki, ki niso državljani EU, svoj prihod prijaviti v razumnem roku. Če tega ne storijo, jim lahko pristojni organi naložijo kazen, denimo globo.

Pred njihovim odhodom v tujino zato priporočamo, da pri nacionalnih organih preverite roke in pogoje za prijavo prihoda.

Zakonski partner ter otroci oziroma vnuki, ki niso državljani EU, morajo vedno imeti pri sebi svoj potni list.

Če dokumente pozabijo doma, jim lahko v nekaterih državah naložijo globo ali jih začasno pridržijo, vendar jim samo zaradi tega ne smejo izreči ukrepa izgona.

Enaka obravnava

Družinske člane mora država članica med njihovim prebivanjem obravnavati kot državljane države prebivanja, zlasti glede zaposlitve, plačila, možnosti dostopa do dela, vpisa v šolo itd.

To velja tudi za turistične obiske, denimo ni jim treba plačati višjih cen za obisk muzejev ali pri nakupu avtobusnih vozovnic.

Izjema: Če ste upokojenec, lahko država EU določi, da vi in vaša družina prve tri mesece prebivanja ne boste upravičeni do denarne socialne pomoči.

Izgon

V izjemnih primerih lahko država prebivanja zakonskemu partnerju ter otrokom ali vnukom, ki niso državljani EU, izreče ukrep izgona, vendar mora dokazati, da predstavljajo resno nevarnost za javni red, varnost države ali javno zdravje .

Prejeti morajo pisno odločitev o izgonu, v kateri morajo biti navedeni razlogi za izgon ter pravna sredstva in roki za pritožbo.

Prebivanje v tujini, daljše od 3 mesecev

Zakonski partner in vzdrževani otroci oziroma vnuki lahko prebivajo z vami v državi EU, v kateri študirate, če:

 • ste vpisani v akreditirano izobraževalno ustanovo;
 • imate zadostne prihodke za vso družino, ki omogočajo preživljanje brez denarne socialne pomoči;
 • imate ustrezno zdravstveno zavarovanje v tej državi za vso družino.

Nacionalni organi ne smejo zahtevati, da je njihov dohodek višji od dohodka, pri katerem bi bili upravičeni do osnovne denarne socialne pomoči. Dohodek je lahko dohodek vaše družine, partnerja ali iz drugega vira.

Dovoljenje za prebivanje

Zakonski partner ter otroci oziroma vnuki, ki niso državljani EU, morajo svoje prebivanje prijaviti pri ustreznih organih v novi državi (pogosto na upravni enoti ali krajevni policijski postaji) v treh mesecih po prihodu, kjer jim bodo izdali dovoljenje za prebivanje.

Kako pridobiti dovoljenje za prebivanje za družinske člane, ki niso državljani EU.

Enaka obravnava

Med prebivanjem v drugi državi se zakonski partner ter otroci ali vnuki, ki niso državljani EU, obravnavajo kot državljani države prebivanja, zlasti glede zaposlitve, plačila, možnosti dostopa do dela, vpisa v šolo itd.

V nekaterih državah EU študenti in njihove družine niso upravičeni do finančne podpore za študij, dokler ne izpolnijo pogojev za stalno prebivališče.

Zahtevek za odhod/izgon

Zakonski partner ter otroci oziroma vnuki, ki niso državljani EU, lahko prebivajo z vami v drugi državi EU, dokler izpolnjujejo pogoje za prebivanje. Če pogojev ne izpolnjujejo več, lahko nacionalni organi zahtevajo, da zapustijo državo, vendar jim ne smejo izreči ukrepa izgona. 

V izjemnih primerih jim lahko država prebivanja izreče ukrep izgona, če lahko dokaže, da predstavljajo resno nevarnost  za javni red ali varnost države.

Prejeti morajo pisno odločbo o izgonu ali zahtevek za zapustitev države, v katerem morajo biti navedeni razlogi za odločitev ter pravna sredstva in roki za pritožbo.

Smrt in razveza

Če državljan EU, ki zakonito prebiva v drugi državi članici, tam umre, preden pridobi pravico do stalnega prebivanja (običajno po petih letih prebivanja), lahko zakonec ali otroci oziroma vnuki, ki niso državljani EU, prebivajo v državi:

 • če so tam prebivali vsaj eno leto pred smrtjo državljana ali
 • je zakon trajal vsaj tri leta pred začetkom postopka razveze, vključno z enim letom prebivanja v drugi državi.

Vendar morajo družinski člani, ki niso državljani EU, tudi zpolnjevati enake pogoje za prebivanje kot državljani EU.

Pravice, pogoji in formalnosti:

Stalno prebivališče

Če zakonski partner ter otroci oziroma vnuki, ki niso državljani EU, v drugi državi EU zakonito prebivajo neprekinjeno pet let, samodejno pridobijo pravico do stalnega prebivanja, ne da bi morali izpolnjevati druge pogoje - ostanejo lahko tako dolgo, kolikor želijo, tudi če so brezposelni in če potrebujejo denarno socialno pomoč.

Na neprekinjenost prebivanja ne vplivajo:

 • začasna odsotnost (manj kot šest mesecev na leto),
 • daljša odsotnost (zaradi obveznega služenja vojaškega roka),
 • enkratna odsotnost največ neprekinjeno 12 mesecev zaradi pomembnih razlogov, kot so nosečnost in rojstvo otroka, huda bolezen, delo, poklicno usposabljanje ali napotitev na delo v drugo državo.

Pripadajo jim enake pravice in ugodnosti kot državljanom te države.

Pravico do stalnega prebivanja lahko izgubijo, če zunaj države prebivajo več kot dve zaporedni leti.

Dovoljenje za stalno prebivanje

Več o izdaji dovoljenja za stalno prebivanje, ki izkazuje njihovo pravico do stalnega prebivanja v državi.

Zahtevek za odhod/izgon

Zakonski partner ter otroci oziroma vnuki, ki niso državljani EU, lahko prebivajo z vami v drugi državi EU, dokler izpolnjujejo pogoje za prebivanje. Če pogojev ne izpolnjujejo več, lahko nacionalni organi zahtevajo, da zapustijo državo, vendar jim ne smejo izreči ukrepa izgona. 

V izjemnih primerih jim lahko država prebivanja izreče ukrep izgona, če lahko dokaže, da predstavljajo resno nevarnost  za javni red ali varnost države.

Prejeti morajo pisno odločbo o izgonu ali zahtevek za zapustitev države, v katerem morajo biti navedeni razlogi za odločitev ter pravna sredstva in roki za pritožbo.

Registrirani partner

Nekatere države EU obravnavajo registrirana partnerstva enako kot zakonske skupnosti, zato preverite pravice do prebivanja in pogoje za zakonce, ki veljajo v teh državah

Nekatere države EU ne priznavajo registriranih partnerskih skupnosti enako kot zakonske skupnosti, zato preverite pravice do prebivanja in pogoje za druge sorodnike, ki veljajo v teh državah.

Več o priznavanju registriranih partnerskih skupnosti v Evropi.

Starši/drugi sorodniki/neregistrirani partner

Prebivanje v tujini do 3 mesecev

Vaši starši, drugi sorodniki in neregistrirani partner lahko prebivajo z vami v drugi državi članici EU.

Če prebivajo z vami manj kot 3 mesece, potrebujejo samo veljaven potni list in včasih (odvisno, iz katere države prihajajo) tudi vstopni vizum.

Več o pogojih za pridobitev vizuma in morebitnih izjemah.

Pred odhodom na diplomatsko-konzularnem predstavništvu države, v katero odhajate, preverite, ali družinski člani, ki niso državljani EU, potrebujejo vstopni vizum in koliko časa traja postopek.

Prijava prihoda

V nekaterih državah EU morajo družinski člani svoj prihod prijaviti v razumnem roku. Če tega ne storijo, jim lahko pristojni organi naložijo kazen, denimo globo.

Pred njihovim odhodom v tujino zato priporočamo, da pri nacionalnih organih preverite roke in pogoje za prijavo prihoda.

Vaši starši, sorodniki ali neregistrirani partner bodo morda morali kadar koli dokazati, da imajo pravico prebivati v tej državi (denimo, če jih ustavi policija), zato morajo vedno imeti pri sebi svoj potni list. Če tega dokumenta nimajo pri sebi, jim lahko pristojni organ naloži globo ali jih začasno pridrži, vendar jim samo zaradi tega ne more izreči ukrepa izgona.

Enaka obravnava

Med prebivanjem v drugi državi se vaši starši, sorodniki in neregistrirani partner obravnavajo kot državljani države prebivanja, zlasti glede zaposlitve, plačila, možnosti dostopa do dela, vpisa v šolo itd.

To velja tudi za turistične obiske, denimo ni jim treba plačati višjih cen za obisk muzejev ali pri nakupu avtobusnih vozovnic.

Izjema: v nekaterih državah EU študenti in njihovi družinski člani v prvih treh mesecih niso upravičeni do denarne socialne pomoči ali do denarne podpore za študij, dokler ne izpolnijo pogojev za stalno prebivanje.

Izgon

V izjemnih primerih lahko država prebivanja vašim staršem, sorodnikom ali partnerju izreče ukrep izgona zaradi javnega reda, varnosti države ali javnega zdravja.

Državni organi morajo dokazati, da predstavljajo resnično, sedanjo in dovolj resno grožnjo.

Prejeti morajo pisno odločbo o izgonu, v kateri morajo biti navedeni razlogi za izgon,  pravna sredstva  in roki za pritožbo.

Prebivanje v tujini, daljše od 3 mesecev

Pristojni organi države, v kateri študirate, bodo ocenili, ali lahko vaši starši, sorodniki ali neregistrirani partner, ki niso državljani EU, prebivajo z vami kot družinski člani državljana EU, ki v tej državi študira. Vsak primer bodo obravnavali posebej in pri odločanju upoštevali nacionalno ureditev.

Pristojni organi bodo presodili, ali lahko vaši sorodniki oziroma partner ostanejo dlje kot 3 mesece, če izpolnjujete naslednje pogoje:

 • ste vpisani v akreditirano izobraževalno ustanovo;
 • imate zadostne prihodke (iz katerega koli vira) za vso družino, ki omogočajo preživljanje brez denarne socialne pomoči;
 • imate ustrezno zdravstveno zavarovanje v tej državi za vso družino.

Nacionalni organi ne smejo zahtevati, da je vaš dohodek višji od dohodka, pri katerem bi bila vaša družina v tej državi upravičena do osnovne denarne socialne pomoči.

Dovoljenje za prebivanje

Vaši starši, sorodniki ali neregistrirani partner, ki niso državljani EU, morajo prošnjo za izdajo dovoljenja za prebivanje vložiti v treh mesecih po prihodu (ponavadi na upravni enoti ali krajevni policijski postaji).

Kako pridobiti dovoljenje za prebivanje za družinske člane, ki niso državljani EU.

 

Enaka obravnava

Med prebivanjem v drugi državi se starši, sorodniki in neregistrirani partner, ki niso državljani EU, obravnavajo kot državljani države prebivanja, zlasti glede zaposlitve, plačila, možnosti dostopa do dela, vpisa v šolo itd.

V nekaterih državah EU študenti in njihove družine niso upravičeni do finančne podpore za študij, dokler ne izpolnijo pogojev za stalno prebivališče.

Praktični primer

Bolni sorodniki nimajo samodejne pravice do prebivanja

Joaquín je španski državljan, ki živi in študira na Madžarskem. Njegov 85-letni stric Fernando, ki živi v Argentini, je težko bolan in Joaquín je edini sorodnik, ki lahko za njega skrbi.

Joaquín je zaprosil za dovoljenje za prebivanje za svojega strica, vendar so madžarski organi prošnjo zavrnili z utemeljitvijo, da stric ni sorodnik v ravni vrsti.

Joaquín je zaprosil za posebno obravnavo. Na pristojnem organu so zagotovili, da bodo upoštevali posebne okoliščine, vendar niso mogli jamčiti, da bo prošnja ugodno rešena, ker stric nima samodejne pravice do prebivanja.

Zahtevek za odhod/izgon

Vaši starši, drugi sorodniki in neregistrirani partner, ki niso državljani EU, lahko prebivajo z vami v državi EU, v kateri boste prebivali, dokler izpolnjujejo pogoje za prebivanje. Če pogojev ne izpolnjujejo več, lahko nacionalni organi zahtevajo, da zapustijo državo.

V izjemnih primerih jim lahko država prebivanja izreče ukrep izgona, če lahko dokaže, da predstavljajo resno nevarnost  za javni red ali varnost države.

V obeh primerih morajo prejeti pisno odločbo o izgonu, v kateri morajo biti navedeni razlogi za izgon,  pravna sredstva  in roki za pritožbo.

Smrt

Če državljan EU, ki prebiva v drugi državi članici, tam umre, preden pridobi pravico do stalnega prebivanja (običajno po petih letih prebivanja), lahko starši, drugi sorodniki ali neregistrirani partner, ki niso državljani EU, prebivajo v državi, če so v njej prebivali vsaj eno leto pred smrtjo državljana.

Vendar morajo družinski člani, ki niso državljani EU, izpolnjevati enake pogoje za prebivanje kot državljani EU.

Pravice, pogoji in formalnosti:

Stalno prebivališče

Če vaši starši, drugi sorodniki ali partner, ki niso državljani EU, v drugi državi EU zakonito prebivajo neprekinjeno pet let, pridobijo pravico do stalnega prebivanja, enako kot bi jo vaš zakonski partner ali otroci.

Dovoljenje za stalno prebivanje za vašega zakonskega partnerja in otroke.

Zakonodaja EU
Javna posvetovanja
Potrebujete pomoč podporne službe?
Pomoč in svetovanje

Pomoč in svetovanje

V tem primeru 27 držav članic EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška

Retour au texte en cours.

V tem primeru 27 držav članic EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška

Retour au texte en cours.

V tem primeru 27 držav članic EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška

Retour au texte en cours.

V tem primeru 27 držav članic EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška

Retour au texte en cours.