Naršymo kelias

Atnaujinta 2015-11-24

living-abroad

Studentų šeimos nariai ne ES piliečiai

Jei esate ES pilietis, persikėlęs į kitą ES šalį studijuoti, dėl ES taisyklių jūsų šeimos nariams lengviau prie jūsų prisijungti. Šiame puslapyje sužinosite apie savo šeimos narių galimybes atvykti gyventi su jumis.

Net jei esate ES pilietis, jei nesate persikėlęs į kitą ES šalį, o gyvenate savo šalyje, ES taisyklės netaikomos. Tokiu atveju taikomos nacionalinės taisyklės.

Sutuoktiniai ir vaikai

Šiame skyriuje pateikiama informacijos apie jūsų šeimos narių, kurie nėra ES piliečiai ir kurie, jums persikeliant gyventi iš vienos ES šalies į kitą, vyksta kartu su jumis arba prie jūsų prisijungia vėliau, teises.

Buvimas užsienyje iki 3 mėnesių

Jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė ir išlaikomi vaikai bei anūkai, kurie nėra ES piliečiai, gali su jumis gyventi kitoje ES šalyje. Jei jie būna šalyje trumpiau kaip 3 mėnesius, jiems tereikia turėti galiojantį pasą ir kai kuriais atvejais, priklausomai nuo jų kilmės šalies, vizą.

Daugiau apie vizos reikalavimus ir išimtis.

Prieš išvykdami pasiteiraukite šalies, į kurią vykstate, konsulato, ar jūsų šeimos nariams, kurie nėra ES piliečiai, reikės vizos ir kiek laiko užtruks ją gauti.

Pranešimas apie buvimą šalyje

Kai kuriose ES šalyse reikalaujama, kad jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė ir išlaikomi vaikai bei anūkai, kurie nėra ES piliečiai, per pagrįstą laikotarpį nuo atvykimo praneštų apie savo buvimą šalyje, ir, jiems to nepadarius, gali taikyti sankcijas, pavyzdžiui, skirti baudą.

Prieš jiems vykstant į kitą šalį nacionalinių valdžios institucijų pasiteiraukite apie pranešimo apie buvimą šalyje terminus ir atitinkamas sąlygas.

Jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė ir išlaikomi vaikai bei anūkai, kurie nėra ES piliečiai, su savimi visuomet turėtų turėti pasą.

Kai kuriose ES šalyse dėl to, kad jį pamiršo, jie gali gauti baudą arba būti laikinai sulaikyti, bet vien dėl to jie negali būti išsiųsti iš šalies.

Vienodos sąlygos

Gyvenimo jūsų naujojoje šalyje laikotarpiu jie turėtų būti traktuojami kaip tos šalies piliečiai, visų pirma galimybių ir pagalbos įsidarbinti, užmokesčio, priėmimo į mokyklas ir kitais klausimais.

Net jei jie apsistoja kaip turistai, jie neturėtų, pavyzdžiui, mokėti brangiau už muziejų ar transporto bilietus ir kt.

Išimtis: jei esate pensininkas, kai kurios ES šalys gali nuspręsti jums ir jūsų šeimai neskirti paramos pirmus 3 jūsų buvimo toje šalyje mėnesius.

Išsiuntimas iš šalies

Išimtiniais atvejais jūsų naujosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti jūsų sutuoktinį ar sutuoktinę ir vaikus bei anūkus, kurie nėra ES piliečiai, išsiųsti iš šalies viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ar visuomenės sveikatos sumetimais, bet tik tuo atveju, jei jos gali įrodyti, kad jie kelia rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies jiems turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos visos priežastys ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Buvimas užsienyje ilgiau kaip 3 mėnesius

Jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė ir išlaikomi vaikai bei anūkai, kurie nėra ES piliečiai, gali su jumis būti toje ES šalyje, kurioje studijuojate:

 • jei esate užsiregistravęs (-usi) patvirtintoje mokymo įstaigoje,
 • jei turite pakankamai pajamų visai savo šeimai gyventi be finansinės paramos,
 • jei visa jūsų šeima apdrausta visapusišku sveikatos draudimu toje šalyje.

Nacionalinės valdžios institucijos negali reikalauti, kad jūsų pajamos būtų didesnės nei lygis, kuriam esant jūs turėtumėte teisę prašyti bazinės paramos toje šalyje. Pajamų šaltinis gali būti jūsų šeima, partneris ar partnerė ar kt.

Leidimas gyventi šalyje

Jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė ir vaikai bei anūkai, kurie nėra ES piliečiai, per 3 mėnesius nuo atvykimo naujosios šalies valdžios institucijų (dažnai savivaldybės arba vietos policijos poskyrio) turi paprašyti leidimo gyventi šalyje dokumento. Tuomet jiems bus išduotas leidimas gyventi šalyje.

Sužinokite, kaip gauti leidimo gyventi kortelę jūsų šeimos nariams, kurie nėra ES piliečiai.

Vienodos sąlygos

Jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė, vaikai bei anūkai, kurie nėra ES piliečiai, buvimo jūsų naujojoje šalyje laikotarpiu turėtų būti traktuojami kaip tos šalies piliečiai, visų pirma galimybių ir pagalbos įsidarbinti, užmokesčio, priėmimo į mokyklas ir kitais klausimais.

Kai kurios ES šalys gali nuspręsti studentams ir jų šeimoms neskirti stipendijos gyvenimo išlaidoms, kol jie neįgis teisės nuolat gyventi šalyje.

Įpareigojimas išvykti ir išsiuntimas

Jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė, vaikai bei anūkai, kurie nėra ES piliečiai, gali su jumis gyventi kitoje ES šalyje tol, kol jie atitinka gyvenimo toje šalyje sąlygas. Jei taip nebėra, nacionalinės institucijos gali pareikalauti, kad jie išvyktų, bet jie negali būti išsiųsti.

Išimtiniais atvejais jūsų naujosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti juos išsiųsti viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo sumetimais, bet tik tuo atveju, jei jos gali įrodyti, kad jie kelia labai rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies arba įpareigojimas išvykti jiems turi būti pateiktas raštu išdėstant visas priežastis ir nurodant apeliavimo tvarką bei terminą.

Mirtis ir skyrybos

Jei teisėtai gyvenate kitoje ES šalyje ir mirštate arba išsiskiriate dar neįgiję teisės nuolat gyventi toje šalyje (tam paprastai reikia joje būti gyvenus 5 metus), jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė, vaikai ar anūkai, kurie nėra ES piliečiai, gali joje likti:

 • jei jie joje gyveno šalyje ne trumpiau kaip 1 metus prieš jūsų mirtį arba
 • jūsų santuoka prieš pradedant skyrybų procedūrą truko ne trumpiau kaip 3 metus, iš jų 1 metus gyvenote toje šalyje.

Kad galėtų likti gyventi šalyje, jie dar privalo atitikti tokias pačias gyvenimo kitoje ES šalyje sąlygas, kokios taikomos ES piliečiams.

Pasitikrinkite, kokios teisės, sąlygos ir formalumai taikomi:

Teisė nuolat gyventi šalyje

Be pertraukos 5 metus teisėtai pragyvenę jūsų naujojoje ES šalyje, jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė ir vaikai ar anūkai, kurie nėra ES piliečiai, automatiškai įgyja teisę nuolat joje gyventi ir jiems nereikia atitikti jokių kitų sąlygų. Jie gali joje būti tiek, kiek nori, net jei nedirba ir jiems reikia finansinės paramos.

Jų gyvenimo šalyje tęstinumui įtakos neturi:

 • laikinas išvykimas (trumpiau kaip 6 mėnesiai per metus),
 • ilgesnis išvykimas (privalomoji karinė tarnyba),
 • vienas ne ilgesnis kaip 12 mėnesių iš eilės išvykimas dėl svarbių priežasčių, pavyzdžiui, nėštumo ir gimdymo, sunkios ligos, darbo, profesinio mokymo arba komandiruotės kitoje šalyje.

Jie turėtų turėti tokias pačias teises, galėti naudotis tokiomis pačiomis privilegijomis ir išmokomis, kaip ir tos šalies piliečiai.

Jie gali netekti teisės nuolat gyventi šalyje, jei joje negyvena daugiau kaip 2 metus iš eilės.

Leidimas nuolat gyventi šalyje

Sužinokite, kaip gauti nuolatinio gyventojo kortelę, patvirtinančią jų besąlygišką teisę pasilikti šalyje.

Įpareigojimas išvykti ir išsiuntimas

Jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė ir vaikai ar anūkai, kurie nėra ES piliečiai, gali su jumis gyventi kitoje ES šalyje tol, kol jie atitinka gyvenimo toje šalyje sąlygas. Jei taip nebėra, nacionalinės institucijos gali pareikalauti, kad jie išvyktų, bet jie negali būti išsiųsti.

Išimtiniais atvejais jūsų naujosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti juos išsiųsti viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo sumetimais, bet tik tuo atveju, jei jos gali įrodyti, kad jie kelia labai rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies arba įpareigojimas išvykti jiems turi būti pateiktas raštu išdėstant visas priežastis ir nurodant apeliavimo tvarką bei terminą.

Registruotieji partneriai

Kai kuriose ES šalyse registruotieji partneriai traktuojami taip pat kaip susituokusios poros. Tokiu atveju turėtumėte patikrinti, kokios yra sutuoktinių teisės gyventi tose šalyse ir kokios sąlygos jiems taikomos.

Kitos ES šalys nelaiko registruotos partnerystės lygiaverte santuokai. Tokiu atveju turėtumėte patikrinti, kokios yra kitų giminaičių teisės jose gyventi ir kokios sąlygos jiems taikomos.

Informacija apie registruotos partnerystės pripažinimą Europoje.

Tėvai, kiti giminaičiai ir neregistruotieji partneriai

Buvimas užsienyje iki 3 mėnesių

Jūsų tėvai, kiti giminaičiai ir neregistruotasis partneris ar partnerė gali su jumis gyventi kitoje ES šalyje.

Jei jie būna šalyje trumpiau kaip 3 mėnesius, jiems tereikia turėti galiojantį pasą ir kai kuriais atvejais, priklausomai nuo jų kilmės šalies, vizą.

Daugiau apie vizos reikalavimus ir galimas išimtis.

Prieš išvykdami pasiteiraukite šalies, į kurią vykstate, konsulato, ar jūsų šeimos nariams, kurie nėra ES piliečiai, reikės vizos ir kiek laiko užtruks ją gauti.

Pranešimas apie buvimą šalyje

Kai kuriose ES šalyse reikalaujama, kad jie per pagrįstą laikotarpį nuo atvykimo praneštų apie savo buvimą šalyje ir, jiems to nepadarius, gali taikyti sankcijas, pavyzdžiui, skirti baudą.

Prieš jiems vykstant į kitą šalį nacionalinių valdžios institucijų pasiteiraukite apie pranešimo apie buvimą terminus ir atitinkamas sąlygas.

Kadangi jūsų tėvams, kitiems giminaičiams arba neregistruotajam partneriui ar partnerei gali reikėti bet kuriuo metu įrodyti, kad jie turi teisę gyventi toje šalyje (pavyzdžiui, jei juos sustabdytų policija), jie turėtų su savimi visuomet turėti pasą. Jei jį pamirštų, jie gali gauti baudą arba būti laikinai sulaikyti, bet vien dėl to jie negali būti išsiųsti iš šalies.

Vienodos sąlygos

Jūsų tėvai, kiti giminaičiai ir neregistruotasis partneris ar partnerė buvimo jūsų naujojoje šalyje laikotarpiu turėtų būti traktuojami kaip tos šalies piliečiai, visų pirma galimybių ir pagalbos įsidarbinti, užmokesčio, priėmimo į mokyklas ir kitais klausimais.

Net jei jie šalyje lankosi kaip turistai, jie neturėtų, pavyzdžiui, mokėti brangiau už muziejų ar transporto bilietus ir kt.

Išimtis: kai kurios ES šalys gali nuspręsti studentams ir jų šeimos nariams neskirti paramos pirmus 3 mėnesius arba stipendijos gyvenimo išlaidoms, kol jie neįgis teisės nuolat gyventi toje šalyje.

Išsiuntimas iš šalies

Išimtiniais atvejais jūsų naujosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti jūsų tėvus, giminaičius arba partnerį ar partnerę išsiųsti iš šalies viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ar visuomenės sveikatos sumetimais.

Valdžios institucijos turi galėti įrodyti, kad jie kelia tikrą, realią ir pakankamai rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies jiems turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos visos priežastys bei padariniai ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Buvimas užsienyje ilgiau kaip 3 mėnesius

ES šalies, kurioje studijuojate, valdžios institucijos įvertins, ar jūsų tėvams, kitiems giminaičiams arba neregistruotajam partneriui, kurie nėra ES piliečiai, turėtų būti leista joje būti kaip toje šalyje studijuojančio ES piliečio šeimos nariams. Vertinama bus atsižvelgiant į nacionalines sąlygas ir į kiekvieną konkretų atvejį.

Valdžios institucijos įvertins, ar jūsų giminaitis ar partneris gali šalyje būti ilgiau kaip 3 mėnesius, su sąlyga:

 • kad jūs esate užsiregistravęs (-usi) patvirtintoje mokymo įstaigoje,
 • kad turite pakankamai pajamų (šaltinis nesvarbu) visai savo šeimai gyventi be finansinės paramos,
 • kad visa jūsų šeima apdrausta visapusišku sveikatos draudimu toje šalyje.

Nacionalinės valdžios institucijos negali   reikalauti, kad jūsų pajamos būtų didesnės nei lygis, kuriam esant jūsų šeima turėtų teisę prašyti finansinės paramos toje šalyje.

Leidimas gyventi šalyje

Jūsų tėvai, kiti giminaičiai arba neregistruotasis partneris ar partnerė, kurie nėra ES piliečiai, per 3 mėnesius nuo atvykimo valdžios institucijų (dažnai savivaldybės arba vietos policijos poskyrio) turėtų paprašyti leidimo gyventi šalyje.

Sužinokite, kaip gauti leidimo gyventi kortelę jūsų šeimos nariams, kurie nėra ES piliečiai.

Vienodos sąlygos

Tėvai, kiti giminaičiai ir neregistruotasis partneris ar partnerė, kurie nėra ES piliečiai, buvimo jūsų naujojoje šalyje laikotarpiu turėtų būti traktuojami kaip tos šalies piliečiai, visų pirma galimybių ir pagalbos įsidarbinti, užmokesčio, priėmimo į mokyklas ir kitais klausimais.

Kai kurios ES šalys gali nuspręsti studentams ir jų šeimoms neskirti stipendijos gyvenimo išlaidoms, kol jie neįgis teisės nuolat gyventi šalyje.

Atsitikimas

Sergančiam giminaičiui teisė gyventi šalyje nesuteikiama automatiškai

Joaquínas yra ispanas, tačiau jis gyvena ir mokosi Vengrijoje. Jo Argentinoje gyvenantis dėdė Fernandas, kuriam 85 metai, sunkiai serga. Juo pasirūpinti gali tik Joaquinas, nes jis vienintelis gyvas dėdės giminaitis.

Joaquínas dėdei paprašė leidimo gyventi šalyje, bet Vengrijos valdžios institucijos atsisakė jį išduoti motyvuodamos tuo, kad jo dėdė nėra tiesioginis giminaitis, priklausantis tiesiajai aukštutinei ar žemutinei giminystės linijai.

Joaquínas paprašė valdžios institucijų atsižvelgti į ypatingą jo dėdės padėtį. Jos sutiko tai padaryti, bet negalėjo pažadėti, kad atsakymas bus teigiamas, nes dėdės neįgyja teisės gyventi šalyje automatiškai.

Įpareigojimas išvykti ir išsiuntimas

Jūsų tėvai, kiti giminaičiai ir neregistruotasis partneris ar partnerė, kurie nėra ES piliečiai, gali gyventi ES šalyje, į kurią jūs atvykstate gyventi, jei jie ir toliau atitinka gyvenimo toje šalyje sąlygas. Jei taip nebėra, nacionalinės valdžios institucijos gali pareikalauti, kad jie išvyktų.

Išimtiniais atvejais jūsų naujosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti juos išsiųsti viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo sumetimais, bet tik tuo atveju, jei jos gali įrodyti, kad jie kelia labai rimtą grėsmę.

Abiem atvejais sprendimas išsiųsti iš šalies jiems turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos visos priežastys bei padariniai ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Mirtis

Jei teisėtai gyvenate kitoje ES šalyje ir mirštate dar neįgiję teisės nuolat gyventi toje šalyje (paprastai ji suteikiama po 5 gyvenimo šalyje metų), jūsų tėvai, kiti giminaičiai ir partneris ar partnerė, kurie nėra ES piliečiai, gali joje likti, jei joje gyveno ne trumpiau kaip 1 metus prieš jūsų mirtį.

Kad galėtų likti gyventi šalyje, jie dar privalo atitikti tokias pačias gyvenimo kitoje ES šalyje sąlygas, kokios taikomos ES piliečiams.

Pasitikrinkite, kokios teisės, sąlygos ir formalumai taikomi:

Teisė nuolat gyventi šalyje

Be pertraukos 5 metus teisėtai pragyvenę kitoje ES šalyje jūsų tėvai, kiti giminaičiai arba neregistruotasis partneris ar partnerė automatiškai įgyja teisę nuolat joje gyventi [mdash] taip pat, kaip ją įgytų jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė bei vaikai.

Pasitikrinkite, kaip jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė ir vaikai įgyja teisę nuolat gyventi šalyje.

ES teisės aktai
Viešosios konsultacijos
  Pagalbos tarnybos
  Pagalba ir patarimai

  Pagalba ir patarimai

  Šiuo atveju 27 ES valstybės narės ir Islandija, Lichtenšteinas bei Norvegija.

  Retour au texte en cours.

  Šiuo atveju 27 ES valstybės narės ir Islandija, Lichtenšteinas bei Norvegija.

  Retour au texte en cours.

  Šiuo atveju 27 ES valstybės narės ir Islandija, Lichtenšteinas bei Norvegija.

  Retour au texte en cours.

  Šiuo atveju 27 ES valstybės narės ir Islandija, Lichtenšteinas bei Norvegija.

  Retour au texte en cours.