Navigációs útvonal

Frissítve : 24/11/2015

living-abroad

Diákok nem uniós családtagjai

Ha Ön valamelyik EU-tagország állampolgára, és egy másik tagállamban folytat tanulmányokat, az uniós szabályok értelmében családtagjai is könnyített feltételekkel csatlakozhatnak Önhöz. Ezen az oldalon megismerheti az uniós állampolgárok családtagjaira vonatkozó tartózkodási szabályokat.

Ha Ön uniós ország állampolgáraként hazájában él, az uniós tartózkodási szabályok nem vonatkoznak Önre és családtagjaira. Ebben az esetben hazájának nemzeti jogszabályait kell alkalmazni.

Házastársam / gyermekeim

Rovatunkban azoknak a nem uniós családtagoknak a jogairól adunk tájékoztatást, akik elkísérik Önt, illetve csatlakoznak Önhöz, amikor Ön az EU-tagországok valamelyikéből egy másikba költözik.

A legfeljebb három hónapig tartó külföldi tartózkodás

Az Ön Unión kívüli ország állampolgárságával rendelkező házastársa, illetve eltartott gyermekei és unokái jogosultak arra, hogy Önnel együtt egy másik EU-tagországban tartózkodjanak. Ha ott-tartózkodásuk hossza nem éri el a három hónapot, mindössze érvényes útlevélre és - származási országtól függően - esetenként beutazóvízumra van szükségük.

További információk a vízumkövetelményekkel és az esetleges mentességekkel kapcsolatban

Kérjük, hogy kiutazás előtt érdeklődje meg a célország konzulátusán, hogy nem uniós családtagjainak ki kell-e váltaniuk beutazóvízumot, és igenlő válasz esetén tájékozódjon arról is, mennyi időt vesz igénybe a vízum beszerzése.

A hatóságok tájékoztatása

Egyes EU-tagországok megkövetelik, hogy a területükre beutazó nem uniós házastársak, gyermekek és unokák - megérkezésüket követően - kellően rövid időn belül tájékoztassák a hatóságokat jelenlétükről. Ennek elmulasztását az adott tagállam büntetheti, például bírsággal sújthatja.

Házastársa/gyermekei/unokái kiutazás előtt feltétlenül nézzenek utána, hogy a célországban létezik-e ilyen kötelezettség, és ha igen, milyen határidőn belül és milyen feltételeket teljesítve kell jelenlétükről az adott ország hatóságait tájékoztatniuk.

Az Ön nem uniós házastársának, gyermekeinek, illetve unokáinak kinntartózkodásuk során mindig maguknál kell tartaniuk az útlevelüket.

Egyes uniós országokban pénzbüntetéssel lehet sújtani őket, sőt akár ideiglenesen őrizetbe is vehetők, ha igazoltatáskor nem tudják bemutatni útlevelüket, de az országból emiatt nem lehet őket kiutasítani.

Egyenlő bánásmód

Kinntartózkodásuk alatt nem uniós házastársát, gyermekeit, illetve unokáit az elhelyezkedés, a bérezés, a munkavállalást segítő juttatások, az iskolai beiratkozás stb. tekintetében ugyanolyan elbánás illeti meg, mint az adott ország állampolgárait.

Ez akkor is igaz, ha turistaként tartózkodnak az országban: ha például múzeumi belépőjegyet vagy menetjegyet vásárolnak, nem kötelezhetők arra, hogy a helyi lakosoknál magasabb vételárat fizessenek.

Kivétel: Ha Ön nyugdíjas, egyes uniós tagállamok dönthetnek úgy, hogy az ország területén töltött első három hónap folyamán nem nyújtanak Önnek és családjának jövedelemtámogatást.

Kiutasítás

A fogadó ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy az Ön nem uniós házastársát, gyermekeit, illetve unokáit - közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okokból - területéről kiutasítja. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha bizonyítani tudja, hogy ottlétük komoly veszélyt jelent.

A kiutasítási határozatról az érintetteket írásban kell értesíteni. A dokumentumban fel kell tüntetni az összes indokot, és ismertetni kell, hogyan és meddig lehet a döntés ellen fellebbezni.

Három hónapot meghaladó időtartamú külföldi tartózkodás

Az Ön nem uniós házastársa, valamint eltartott gyermekei és unokái jogosultak arra, hogy Önnel együtt abban az EU-tagországban tartózkodjanak, ahol Ön tanul, feltéve hogy Ön:

 • beiratkozott az államilag elismert helyi oktatási intézmények valamelyikébe;
 • elegendő jövedelemmel rendelkezik ahhoz, hogy - jövedelemtámogatás nélkül - egész családja megéljen belőle;
 • az adott országban teljes körű egészségbiztosítással rendelkezik, mely az egész családra kiterjed.

A fogadó ország hatóságai nem írhatják elő, hogy az Ön jövedelme meghaladja azt az összeget, amely feljogosítaná arra, hogy az adott országban alapszintű jövedelemtámogatásban részesüljön. Az említett jövedelem bármilyen forrásból származhat, így például az Ön házastársától, illetve rokonaitól is.

Tartózkodási kártya

Az Ön nem uniós házastársának, gyermekeinek és unokáinak a beutazásuktól számított három hónapon belül tartózkodási okmányt kell kérelmezniük a hatóságoktól (gyakran az önkormányzati hivatalnál vagy a helyi rendőrőrsön). Ekkor a hatóságok tartózkodási kártyát állítanak ki a részükre.

Nem uniós családtagok bejelentése egy másik EU-országban - tudnivalók.

Egyenlő bánásmód

Az új országban az Ön nem uniós házastársát, gyermekeit és unokáit ott-tartózkodásuk ideje alatt az elhelyezkedés, a bérezés, a munkavállalást segítő juttatások, az iskolai beiratkozás stb. tekintetében ugyanolyan elbánás illeti meg, mint az adott ország állampolgárait.

Az egyes uniós országok dönthetnek úgy, hogy a diákokat és azok családtagjait nem részesítik megélhetési támogatásban mindaddig, amíg az érintettek jogosultságot nem szereznek arra, hogy huzamos ideig az országban tartózkodjanak.

Felszólítás az ország területének elhagyására / Kiutasítás

Az Ön nem uniós házastársa/gyermekei/unokái mindaddig Önnel maradhatnak az adott EU-tagországban, amíg teljesítik az ott-tartózkodás feltételeit. Attól a pillanattól kezdve, hogy nem teljesítik a vonatkozó feltételeket, a tagállami hatóságok felszólíthatják őket arra, hogy hagyják el az ország területét - ki azonban nem utasíthatják őket.

A fogadó ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy - közrendi vagy közbiztonsági okokból - kiutasítja őket területéről. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha bizonyítani tudja, hogy ottlétük komoly veszélyt jelent.

A kiutasítási határozatról az érintetteket írásban kell értesíteni. Ugyancsak írásban kell adott esetben felszólítani őket arra, hogy hagyják el az ország területét. A dokumentumban fel kell tüntetni az összes indokot, és ismertetni kell, hogyan és meddig tudnak a döntés ellen fellebbezni.

Elhalálozás [mdash] válás

Ha Ön nem hazájában, hanem egy másik uniós tagállamban él jogszerűen és elválik, vagy meghal, mielőtt még elnyerné a huzamos tartózkodás jogát (aminek rendszerint az a feltétele, hogy legalább öt évig ott tartózkodjon), Önnel élő nem uniós házastársa, gyermekei, illetve unokái az országban maradhatnak, ha:

 • az Ön halálát megelőzően legalább egy évig az adott országban éltek, vagy ha
 • az Ön házassága a válóper kezdetét megelőzően legalább három évig tartott, és a háromból egy évet a tartózkodás helye szerinti új országban éltek házasságban.

Ahhoz, hogy az országban maradhassanak, az Ön nem uniós családtagjainak teljesíteniük kell azokat a feltételeket is, amelyek az uniós tagországok állampolgárainak ott-tartózkodására vonatkoznak.

A vonatkozó jogok és feltételek, illetve a teljesítendő adminisztratív követelmények áttekintéséhez kattintson az Önt érdeklő kategóriára:

Huzamos tartózkodás

Az Ön nem uniós házastársa, gyermekei és unokái minden további feltétel teljesítése nélkül automatikusan jogot szereznek arra, hogy huzamos ideig a kérdéses tagállamban tartózkodjanak, ha már legalább öt éve megszakítás nélkül és jogszerűen az adott EU-tagországban élnek. A huzamos tartózkodás jogának elnyerése azt jelenti, hogy annyi ideig az országban maradhatnak, ameddig csak akarnak, még abban az esetben is, ha nem állnak munkaviszonyban, és ha jövedelemtámogatásra van szükségük.

A tartózkodás folytonosságát nem érintik a következők:

 • ideiglenes távollétek (melyek nem haladják meg évente a hat hónapot),
 • hosszabb távollétek (kötelező katonai szolgálat miatt),
 • fontos okból - pl. terhesség és szülés, súlyos betegség, munkavállalás, szakképzés vagy más országba történő kiküldetés - szükségessé váló és legfeljebb 12 egymást követő hónapig tartó egyszeri távollét.

Az Ön nem uniós házastársa, gyermekei, illetve unokái ugyanazokra a jogokra, ellátásokra és kedvezményekre jogosultak, mint az adott ország állampolgárai.

Ha azonban egyhuzamban két évnél hosszabb időre elhagyják az ország területét, elveszthetik a jogot, hogy huzamos ideig az országban tartózkodjanak.

Állandó tartózkodási kártya

Nézzen utána, hogyan szerezheti be az állandó tartózkodási kártyát, amellyel hozzátartozói igazolni tudják, hogy feltétel nélkül jogosultak az országban maradni.

Felszólítás az ország területének elhagyására / Kiutasítás

Az Ön nem uniós házastársa/gyermekei/unokái mindaddig Önnel maradhatnak az adott EU-tagországban, amíg teljesítik az ott-tartózkodás feltételeit. Attól a pillanattól kezdve, hogy nem teljesítik a vonatkozó feltételeket, a tagállami hatóságok felszólíthatják őket arra, hogy hagyják el az ország területét — ki azonban nem utasíthatják őket.

A fogadó ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy - közrendi vagy közbiztonsági okokból — kiutasítja őket területéről. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha bizonyítani tudja, hogy ottlétük komoly veszélyt jelent.

A kiutasítási határozatról az érintetteket írásban kell értesíteni. Ugyancsak írásban kell adott esetben felszólítani őket arra, hogy hagyják el az ország területét. A dokumentumban fel kell tüntetni az összes indokot, és ismertetni kell, hogyan és meddig lehet a döntés ellen fellebbezni.

Bejegyzett élettársam

Egyes EU-tagországok ugyanolyan elbánásban részesítik a bejegyzett élettársakat, mint a házastársakat. Ebben az esetben Önöknek a házastársakat megillető tartózkodási jogoknak és a házastársakra vonatkozó feltételeknek kell utánanézniük.

Más uniós országok nem ismerik el a bejegyzett élettársi kapcsolatot a házassággal egyenértékű kapcsolatnak. Ebben az esetben Önöknek arról érdemes tájékozódniuk, milyen tartózkodási jogok illetik meg az egyéb rokonokat, és milyen feltételek vonatkoznak rájuk.

További információk a bejegyzett élettársi kapcsolat elismeréséről Európában.

Szüleim / egyéb rokonaim / be nem jegyzett élettársam

A legfeljebb három hónapig tartó külföldi tartózkodás

Az Ön be nem jegyzett élettársa, illetve szülei és egyéb rokonai jogosultak arra, hogy Önnel együtt egy másik EU-tagországban tartózkodjanak.

Ha ott-tartózkodásuk hossza nem éri el a három hónapot, mindössze érvényes útlevélre és - származási országtól függően - esetenként beutazóvízumra van szükségük.

További információk a vízumkövetelményekkel és az esetleges mentességekkel kapcsolatban

Kérjük, hogy kiutazás előtt érdeklődje meg a célország konzulátusán, hogy nem uniós családtagjainak ki kell-e váltaniuk beutazóvízumot, és igenlő válasz esetén tájékozódjon arról is, mennyi időt vesz igénybe a vízum beszerzése.

A hatóságok tájékoztatása

Egyes EU-tagországok megkövetelik, hogy a területükre beutazó uniós polgárok - megérkezésüket követően - kellően rövid időn belül tájékoztassák a hatóságokat jelenlétükről. Ennek elmulasztását az adott tagállam büntetheti, például bírsággal sújthatja.

Nem uniós be nem jegyzett élettársa/szülei/egyéb rokonai kiutazás előtt feltétlenül nézzenek utána, hogy a célországban létezik-e ilyen kötelezettség, és ha igen, milyen határidőn belül és milyen feltételeket teljesítve kell jelenlétükről az adott ország hatóságait tájékoztatniuk.

Elképzelhető, hogy az Ön be nem jegyzett élettársának/szüleinek/egyéb rokonainak tudniuk kell bizonyítani (például ha a rendőrség igazoltatja őket), hogy joguk van az országban tartózkodni. Ezért mindigmaguknál kell tartaniuk az útlevelüket. Ha otthon felejtik irataikat, előfordulhat, hogy bírságot kell fizetniük, sőt akár ideiglenesen őrizetbe is vehetők, de az országból emiatt nem utasíthatják ki őket.

Egyenlő bánásmód

Kinntartózkodásuk alatt be nem jegyzett élettársát/szüleit/egyéb rokonait az elhelyezkedés, a bérezés, a munkavállalást segítő juttatások, az iskolai beiratkozás stb. tekintetében ugyanolyan elbánás illeti meg, mint az adott ország állampolgárait.

Ez akkor is igaz, ha turistaként tartózkodnak az országban: ha például múzeumi belépőjegyet vagy menetjegyet vásárolnak, nem kötelezhetők arra, hogy a helyi lakosoknál magasabb vételárat fizessenek.

Kivétel: az egyes uniós országok dönthetnek úgy, hogy a diákokat és azok családtagjait nem részesítik jövedelemtámogatásban, illetve diákoknak szóló megélhetési támogatásban az első három hónap során, mielőtt Önök jogosultságot szereznek arra, hogy az országban huzamos ideig tartózkodjanak.

Kiutasítás

A fogadó ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy az Ön be nem jegyzett élettársát, szüleit, illetve egyéb rokonait - közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okokból - területéről kiutasítja. 

A hatóságoknak tudniuk kell bizonyítani, hogy a kiutasítani kívánt személy jelenléte tényleges, közvetlen és komoly veszélyt jelent.

A kiutasítási határozatról az érintetteket írásban kell értesíteni. A dokumentumban fel kell tüntetni az összes indokot, továbbá ismertetni kell, hogy a kiutasítás milyen következményekkel jár a kérdéses személyekre nézve, illetve hogy meddig és hogyan lehet a döntés ellen fellebbezni.

Három hónapot meghaladó időtartamú külföldi tartózkodás

A fogadó ország hatóságai el fogják bírálni, hogy engedélyezzék-e az ott-tartózkodást az Ön nem uniós be nem jegyzett élettársa/szülei/egyéb rokonai számára azon az alapon, hogy a kérdéses személy(ek) olyan személy családtagja(i), aki uniós polgár és tanulmányait végzi az adott országban. A hatóságok eseti alapon bírálják el a tartózkodási kérelmet, és ennek során figyelembe veszik az ország által támasztott követelményeket.

A hatóságok abban az esetben bírálják el az Ön élettársának/rokonainak három hónapot meghaladó idejű ott-tartózkodásra irányuló kérelmét, ha Ön:

 • beiratkozott az államilag elismert helyi oktatási intézmények valamelyikébe;
 • valamilyen forrásból elegendő jövedelemmel rendelkezik ahhoz, hogy - jövedelemtámogatás nélkül - egész családja megéljen belőle;
 • az adott országban teljes körű egészségbiztosítással rendelkezik, mely az egész családra kiterjed.

A fogadó ország hatóságai nem írhatják elő, hogy az Ön jövedelme meghaladja azt az összeget, amely családtagjait feljogosítaná arra, hogy az adott országban jövedelemtámogatásban részesüljenek.

Tartózkodási kártya

Az Ön nem uniós be nem jegyzett élettársának, szüleinek és egyéb rokonainak a beutazásuktól számított három hónapon belül tartózkodási kérelmet kell benyújtaniuk a hatóságoknak (gyakran az önkormányzati hivatalnál vagy a helyi rendőrőrsön).

Nem uniós családtagok bejelentése egy másik EU-országban - tudnivalók.

Egyenlő bánásmód

Kinntartózkodásuk alatt nem uniós be nem jegyzett élettársát/szüleit/egyéb rokonait az elhelyezkedés, a bérezés, a munkavállalást segítő juttatások, az iskolai beiratkozás stb. tekintetében ugyanolyan elbánás illeti meg, mint az adott ország állampolgárait.

Az egyes uniós országok dönthetnek úgy, hogy a diákokat és azok családtagjait nem részesítik megélhetési támogatásban mindaddig, amíg az érintettek jogosultságot nem szereznek arra, hogy huzamos ideig az országban tartózkodjanak.

Konkrét eset

A beteg rokonokat nem illeti meg automatikusan a tartózkodás joga

Joaquín spanyol állampolgár, aki Magyarországon él és tanul. Argentínában élő nagybátyja, Fernando, 85 éves és súlyos beteg. Egyedül Joaquín tud gondoskodni róla, mivel ő a nagybácsi egyetlen élő rokona.

Joaquín ki akarta váltani a tartózkodási kártyát nagybátyja számára, de a magyar hatóságok elutasították kérését. Döntésüket azzal indokolták, hogy a nagybácsi nem egyenes ági felmenő rokon.

Joaquín arra kérte a hatóságokat, vegyék figyelembe nagybátyja sajátos helyzetét. A hatóságok beleegyeztek abba, hogy mérlegelik a beteg rokon körülményeit, de arra nem tudtak ígéretet tenni, hogy a kérelmet kedvező elbírálásban részesítik, mivel Fernandót nagybátyként nem illeti meg automatikusan a tartózkodás joga.

Felszólítás az ország területének elhagyására / Kiutasítás

Az Ön nem uniós be nem jegyzett élettársa, szülei és egyéb rokonai mindaddig Önnel maradhatnak az adott EU-országban, amíg teljesítik az ott-tartózkodás feltételeit. Attól a pillanattól kezdve, hogy nem teljesítik a vonatkozó feltételeket, a tagállami hatóságok  felszólíthatják őket arra, hogy hagyják el az ország területét.

             A fogadó ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy - közrendi vagy közbiztonsági okokból - kiutasítja őket területéről. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha bizonyítani tudja, hogy ottlétük komoly veszélyt jelent.

A kiutasítási határozatról az érintetteket írásban kell értesíteni. Ugyancsak írásban kell adott esetben felszólítani őket arra, hogy hagyják el az ország területét. A dokumentumban fel kell tüntetni az összes indokot, továbbá ismertetni kell, hogy a kiutasítás milyen következményekkel jár a kérdéses személyekre nézve, illetve hogy hogyan és meddig lehet a döntés ellen fellebbezni.

Elhalálozás

Ha Ön nem hazájában, hanem egy másik uniós tagállamban él, és meghal, mielőtt még elnyerné a huzamos tartózkodás jogát (amelynek feltételét rendszerint öt év ott-tartózkodás jelenti), nem uniós be nem jegyzett élettársa/szülei/egyéb rokonai az országban maradhatnak, ha az Ön halálát megelőzően legalább egy évig ott éltek.

Ehhez azonban az Ön nem uniós családtagjainak teljesíteniük kell azokat a feltételeket is, amelyek az uniós tagországok állampolgárainak ott-tartózkodására vonatkoznak.

A vonatkozó jogok és feltételek, illetve a teljesítendő adminisztratív követelmények áttekintéséhez kattintson az Önt érdeklő kategóriára:

Huzamos tartózkodás

Az Ön nem uniós be nem jegyzett élettársa, szülei, illetve egyéb rokonai automatikusan jogot szereznek arra, hogy huzamos ideig a kérdéses tagállamban tartózkodjanak, ha már legalább öt éve megszakítás nélkül és jogszerűen az adott országban élnek. Ebben a tekintetben ugyanazok a feltételek vonatkoznak rájuk, mint az Ön nem uniós házastársára és gyermekeire.

A linkre kattintva utánanézhet, hogyan nyerheti el házastársa és gyermeke a jogot, hogy huzamos ideig az országban tartózkodjon.

EU-jogszabályok
Nyilvános konzultációk
  Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
  Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz

  Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz

  Ebben az esetben: a 27 uniós tagállam, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia.

  Retour au texte en cours.

  Ebben az esetben: a 27 uniós tagállam, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia.

  Retour au texte en cours.

  Ebben az esetben: a 27 uniós tagállam, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia.

  Retour au texte en cours.

  Ebben az esetben: a 27 uniós tagállam, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia.

  Retour au texte en cours.