Navigacijski put

Ažurirano : 24/11/2015

living-abroad

Prava boravka za članove obitelji studenata koji nisu državljani države članice EU-a

Ako ste građanin EU-a i preselili ste se u drugu državu članicu EU-a kako biste ondje studirali, zahvaljujući pravilima EU-a vaša obitelj može vam se lakše pridružiti. Na ovoj stranici možete pronaći informacije o tome kako vam se članovi vaše obitelji mogu pridružiti.

Iako ste građanin EU-a, pravila EU-a ne primjenjuju se ako se niste preselili u drugu državu članicu EU-a i ako živite u matičnoj zemlji. U tom se slučaju primjenjuju nacionalna pravila.

Moj bračni drug / djeca

U ovom odjeljku pružene su informacije o pravima članova vaše obitelji koji nisu državljani države članice, a koji vas prate ili vam se pridružuju pri selidbi iz jedne države članice u drugu.

Boravak u inozemstvu do tri mjeseca

Vaš bračni drug, djeca i unuci iz trećih zemalja koji ovise o vama mogu živjeti s vama u drugoj državi članici. Ako ondje borave kraće od tri mjeseca, potrebna im je samo valjana putovnica, a u nekim slučajevima, ovisno o matičnoj državi, i ulazna viza.

Više o zahtjevima i iznimkama za ulazne vize.

Prije odlaska u novu državu, u njezinu konzulatu provjerite trebaju li članovi vaše obitelji iz trećih zemalja ulaznu vizu te koliko će trajati njezina izrada.

Prijava prisutnosti

U određenim državama članicama zahtijeva se da vaš bračni drug, djeca i unuci iz trećih zemalja u razumnom roku od dolaska prijave svoju prisutnost. Ako to ne učine, može im se izreći, primjerice, novčana kazna.

Prije njihova odlaska u drugu državu od nacionalnih nadležnih tijela zatražite informacije o rokovima i relevantnim uvjetima za prijavu prisutnosti.

Vaš bračni drug, djeca i unuci trebaju u svakom trenutku sa sobom imati svoje putovnice.

U određenim državama članicama može ih se novčano kazniti ili privremeno zadržati ako te isprave ostave kod kuće, ali ne može ih se zbog toga protjerati.

Jednako postupanje

Tijekom boravka u novoj državi s njima je potrebno postupati kao s njezinim državljanima, posebno kada je riječ o pristupu zapošljavanju, plaći, prednostima kojima se olakšava pristup zaposlenju, upisu u škole itd.

Čak i ako ondje borave kao turisti, ne smiju im se naplaćivati više naknade za, primjerice, posjet muzejima, pri kupnji prijevoznih karata itd.

Iznimka: Ako ste umirovljenik, nadležna tijela određenih država članica mogu donijeti odluku o nedodjeljivanju potpore dohotku vama i vašoj obitelji tijekom prva tri mjeseca boravka.

Protjerivanje

U iznimnim slučajevima, nadležna tijela nove države mogu donijeti odluku o protjerivanju vašeg bračnog druga, djece, unuka, roditelja ili djeda i bake koji dolaze iz trećih zemalja zbog ugrožavanja javnog interesa, javne sigurnosti ili javnog zdravlja, ali samo ako se može dokazati da su ozbiljna prijetnja.

Odluka o protjerivanju mora im se dostaviti u pisanom obliku. Ondje moraju biti navedeni svi razlozi, načini na koje se mogu žaliti i rok do kojega to mogu učiniti.

Boravak u inozemstvu duži od tri mjeseca

Vaš bračni drug i djeca koja ovise o vama smiju živjeti u državi članici u kojoj vi studirate ako ispunjavate sljedeće uvjete:

 • upisani ste u odobrenu obrazovnu ustanovu
 • imate dovoljne prihode da uzdržavate cijelu obitelj bez potpore dohotku
 • imate sveobuhvatno zdravstveno osiguranje za cijelu obitelj u novoj državi.

Nacionalna nadležna tijela ne smiju zahtijevati da vaši prihodi budu iznad razine koja bi bila dovoljna da vam se odobri osnovna potpora dohotku u toj državi. Izvor prihoda može biti vaša obitelj, partner ili bilo koji drugi izvor.

Boravišna iskaznica

Vaš bračni drug, djeca i unuci iz trećih zemalja moraju zatražiti boravišnu iskaznicu od nadležnih tijela (često je riječ o gradskoj vijećnici ili lokalnoj policijskoj postaji) u roku od tri mjeseca od dolaska. Potom će im se izdati boravišna iskaznica.

Saznajte kako dobiti boravišnu iskaznicu za članove obitelji iz trećih zemalja.

Jednako postupanje

Tijekom boravka u novoj državi, s vašim bračnim drugom i djecom iz trećih zemalja potrebno je postupati kao s njezinim državljanima, posebno kada je riječ o pristupu zapošljavanju, plaći i prednostima kojima se olakšava pristup zaposlenju, upisu u škole itd.

Nadležna tijela određenih država članica mogu donijeti odluku o nedodijeljivanju stipendije studentima i njihovim obiteljima dok ne ispune uvjete za stalni boravak.

Zahtjev za napuštanje zemlje / protjerivanje

Vaš bračni drug, djeca ili unuci iz trećih zemalja mogu živjeti s vama u drugoj državi članici pod uvjetom da ispunjavaju uvjete potrebne za boravak ondje. Ako više ne ispunjavaju te uvjete, nacionalna nadležna tijela od njih mogu zatražiti da napuste zemlju, ali ne mogu biti protjerani.

U iznimnim slučajevima nadležna tijela vaše nove države mogu donijeti odluku o njihovu protjerivanju zbog ugrožavanja javnog interesa ili javne sigurnosti, ali samo ako mogu dokazati da su vrlo ozbiljna prijetnja.

Odluka o protjerivanju ili zahtjev za napuštanje zemlje moraju im se dostaviti u pisanom obliku i u njoj moraju biti navedeni svi razlozi, načini na koje se mogu žaliti i rok do kojega to mogu učiniti.

Smrt ili razvod

Ako ste zakonito živjeli u drugoj državi članici i potom preminuli ili ste se razveli prije stjecanja prava na stalni boravak u toj državi (ono se obično stječe nakon pet godina života ondje), vaš bračni drug, djeca ili unuci iz trećih zemalja smiju u njoj ostati, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

 • u toj su državi živjeli najmanje jednu godinu prije vaše smrti ili
 • vaš je brak trajao najmanje tri godine prije pokretanja brakorazvodne parnice, od toga jednu godinu tijekom života u drugoj državi.

Članovi vaše obitelji iz trećih zemalja moraju također ispuniti iste uvjete za boravak kao i državljani država članica kako bi mogli ostati.

Saznajte više o pravima, uvjetima i formalnostima za sljedeće skupine:

Stalni boravak

Nakon što su pet godina bez prekida zakonito živjeli u vašoj novoj državi članici, vaš bračni drug, djeca, i unuci iz trećih zemalja automatski stječu pravo na stalni boravak ondje bez obveze za ispunjavanjem dodatnih uvjeta. Mogu ostati koliko žele, čak i ako nisu zaposleni ili im je potrebna potpora dohotku.

Smatra se da su u državi boravili bez prekida bez obzira na sljedeće:

 • privremene odsutnosti (kraće od šest mjeseci godišnje)
 • duže odsutnosti zbog obvezne vojne službe
 • jedno razdoblje odsutnosti od najviše 12 uzastopnih mjeseci zbog važnih razloga poput trudnoće i poroda, teške bolesti, zaposlenja, strukovnog obrazovanja ili upućivanja na rad u drugu državu.

Trebali bi uživati ista prava, koristi i prednosti koja imaju i državljani te države članice.

Mogu izgubiti pravo na stalni boravak ako žive izvan države duže od dvije godine zaredom.

Iskaznica o stalnom boravištu

Saznajte kako se vašem bračnom drugu, djeci i unucima iz treće zemlje može izdati iskaznica o stalnom boravištu kako bi se potvrdilo njihovo pravo na bezuvjetan ostanak u državi.

Zahtjev za napuštanje zemlje / protjerivanje

Vaša bračni drug, djeca i unuci mogu živjeti u drugoj državi članici pod uvjetom da ispunjavaju uvjete potrebne za boravak ondje. Ako više ne ispunjavaju te uvjete, nacionalna nadležna tijela od njih mogu zatražiti da napuste zemlju, ali ih ne mogu protjerati.

U iznimnim slučajevima nadležna tijela vaše nove države mogu donijeti odluku o njihovu protjerivanju zbog ugrožavanja javnog interesa ili javne sigurnosti, ali samo ako mogu dokazati da su vrlo ozbiljna prijetnja.

Odluka o protjerivanju ili zahtjev za napuštanje zemlje moraju im se dostaviti u pisanom obliku i ondje moraju biti navedeni svi razlozi, načini na koje se mogu žaliti i rok do kojega to mogu učiniti.

Moj registrirani partner

Neke države članice postupaju s registriranim partnerstvima na isti način kao s bračnim parovima. U tom slučaju saznajte više o primjenjivim pravima i uvjetima boravka za bračne drugove iz trećih zemalja.

U drugim državama članicama registrirano partnerstvo ne smatra se istovjetnim braku. U tom biste slučaju trebali saznati više o pravima i uvjetima boravka za ostalu rodbinu iz trećih zemalja.

Saznajte više o priznavanju registriranih partnerstava u Europi.

Moji roditelji / ostala rodbina / neregistrirani partner

Boravak u inozemstvu do tri mjeseca

Vaši roditelji, ostala rodbina i neregistrirani partner smiju živjeti s vama u drugoj državi članici.

Ako ostaju najviše tri mjeseca, potrebna im je samo valjana putovnica, a u nekim slučajevima, ovisno o matičnoj državi, i ulazna viza.

Više o zahtjevima za ulazne vize i mogućim iznimkama.

Prije odlaska u novu državu, u njezinu konzulatu provjerite hoće li članovi vaše obitelji iz trećih zemalja trebati ulaznu vizu i koliko će trajati njezina izrada.

Prijava prisutnosti

U određenim državama članicama zahtijeva se da vaši roditelji, ostala rodbina i neregistrirani partner u razumnom roku nakon dolaska prijave svoju prisutnost, a ako to ne učine, može im se odrediti, primjerice, novčana kazna.

Prije odlaska u drugu državu od nacionalnih nadležnih tijela zatražite informacije o rokovima i relevantnim uvjetima za prijavu prisutnosti.

Budući da bi vaši roditelji, ostala rodbina i neregistrirani partner mogli u svakom trenutku biti obvezni dokazati da imaju pravo živjeti u dotičnoj državi (primjerice, ako ih zaustavi policija), trebaju uvijek sa sobom imati svoju putovnicu.

Može ih se novčano kazniti ili privremeno zadržati ako je ostave kod kuće, ali ne mogu zbog toga biti protjerani.

Jednako postupanje

Tijekom njihova boravka u novoj državi, s vašim roditeljima, ostalom rodbinom i neregistriranim partnerom potrebno je postupati kao s njezinim državljanima, posebno kada je riječ o pristupu zapošljavanju, plaći, prednostima kojima se olakšava pristup zaposlenju, upisu u škole itd.

Čak i ako su ondje kao turisti, ne smiju im se naplaćivati više naknade za, primjerice, posjet muzejima, pri kupnji prijevoznih karata itd.

Iznimka: nadležna tijela određenih država članica mogu donijeti odluku o nedodjeljivanju potpore dohotku studentima i njihovim obiteljima u razdoblju od prva tri mjeseca u toj državi ili o nedodjeljivanju stipendije dok ne ispune uvjete za stalni boravak.

Protjerivanje

U iznimnim slučajevima nadležna tijela vaše nove države boravišta mogu donijeti odluku o protjerivanju vaših roditelja, rodbine ili partnera zbog ugrožavanja javnog interesa, javne sigurnosti ili javnog zdravlja.

Pritom moraju dokazati da su vaši roditelji, rodbina ili partner stvarna, trenutačna i dovoljno ozbiljna opasnost.

Odluka o protjerivanju mora im se dostaviti u pisanom obliku. Ondje moraju biti navedeni svi razlozi i sumnje, načini na koje se mogu žaliti i rok do kojega to mogu učiniti.

Boravak u inozemstvu duži od tri mjeseca

Nadležna tijela države članice u kojoj studirate procijenit će može li se vašim roditeljima, ostaloj rodbini ili neregistriranim partnerima odobriti boravak u toj državi u svojstvu članova obitelji državljanina države članice koji ondje studira. Procjena se izvršava na temelju nacionalnih uvjeta i na temelju pojedinačnih slučajeva.

Nadležna tijela procjenjuju smije li član rodbine ili partner ostati duže od tri mjeseca, ako vi ispunjavate sljedeće uvjete:

 • upisani ste u odobrenu obrazovnu ustanovu
 • imate dovoljne prihode (iz bilo kojeg izvora) za cijelu obitelj i možete živjeti bez potpore dohotku
 • imate sveobuhvatno zdravstveno osiguranje za cijelu obitelj u toj državi.

Nacionalna nadležna tijela ne smiju zahtijevati da vaši prihodi budu iznad razine koja bi bila dovoljna da se vašoj obitelji odobri potpora dohotku u toj državi.

Boravišna iskaznica

Vaši roditelji, ostala rodbina ili neregistrirani partner iz trećih zemalja trebali bi prijaviti boravak nadležnom tijelu (često je riječ o gradskoj vijećnici ili lokalnoj policijskoj postaji) u roku od tri mjeseca od dolaska.

Saznajte kako dobiti boravišnu iskaznicu za članove obitelji iz trećih zemalja.

Jednako postupanje

Tijekom boravka u novoj državi, s vašim roditeljima, ostalom rodbinom i neregistriranim partnerom iz trećih zemalja potrebno je postupati kao s njezinim državljanima, posebno kada je riječ o pristupu zapošljavanju, plaći, prednostima kojima se olakšava pristup zaposlenju, upisu u škole itd.

Nadležna tijela određenih država članica mogu donijeti odluku o nedodijeljivanju stipendije studentima i njihovim obiteljima dok ne ispune uvjete za stalni boravak.

Primjer

Nema automatskog stjecanja prava na boravak za bolesnog člana obitelji

Joaquín je Španjolac te živi i studira u Mađarskoj. Njegov ujak Fernando (85 g.) živi u Argentini i teško je bolestan. Budući da je Joaquín njegov jedini član obitelji, ujedno je i jedina osoba koja se može brinuti za njega.

Joaquín je zatražio dozvolu boravka za svojeg ujaka, no mađarska nadležna tijela odbila su zahtjev jer ujak nije Joaquínov izravni predak ili nasljednik.

Joaquín je zatražio od nadležnih tijela da uzmu u obzir osjetljivu prirodu ujakove situacije. Pristali su razmotriti slučaj, ali nisu mogli zajamčiti pozitivno rješenje jer ujaci ne stječu automatsko pravo na boravak.

Zahtjev za napuštanje zemlje / protjerivanje

Vaši roditelji, ostala rodbina ili neregistrirani partner iz trećih zemalja mogu živjeti s vama u državi članici u koju se selite pod uvjetom da ispunjavaju uvjete potrebne za boravak ondje. Ako više ne ispunjavaju te uvjete, nacionalna nadležna tijela od njih mogu zatražiti da napuste zemlju.

U iznimnim slučajevima nadležna tijela vaše nove države mogu donijeti odluku o njihovu protjerivanju zbog ugrožavanja javnog interesa ili javne sigurnosti, ali samo ako mogu dokazati da su vrlo ozbiljna prijetnja.

U oba slučaja odluka im se mora dostaviti u pisanom obliku. Ondje moraju biti navedeni svi razlozi i sumnje, načini na koje se mogu žalitii rok do kojega to mogu učiniti.

Smrt

U slučaju vaše smrti u drugoj državi članici gdje ste živjeli, ali gdje još niste stekli pravo na stalni boravak (ono se obično stječe nakon pet godina života u toj državi), vaši roditelji, ostala rodbina i neregistrirani partner iz trećih zemalja smiju ostati ako su živjeli ondje najmanje godinu dana prije vaše smrti.

Članovi vaše obitelji iz trećih zemalja moraju ispuniti iste uvjete za dozvolu boravka kao i državljani država članica kako bi mogli ostati.

Saznajte više o pravima, uvjetima i formalnostima za sljedeće skupine:

Stalni boravak

Nakon što su živjeli u drugoj državi članici pet godina bez prekida, vaši roditelji, ostala rodbina i neregistrirani partner automatski stječu pravo na stalni boravak, jednako kao što bi i vaš bračni drug i djeca.

Saznajte kako vaš bračni drug i djeca mogu steći pravo na stalni boravak.

Zakonodavstvo EU
Public consultations
Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
Pomoć i savjetovanje

Pomoć i savjetovanje

U ovom slučaju 27 država članica te Island, Lihtenštajn i Norveška

Retour au texte en cours.

U ovom slučaju 27 država članica te Island, Lihtenštajn i Norveška

Retour au texte en cours.

U ovom slučaju 27 država članica te Island, Lihtenštajn i Norveška

Retour au texte en cours.

U ovom slučaju 27 država članica te Island, Lihtenštajn i Norveška

Retour au texte en cours.