Navigointipolku

Päivitetty : 24/11/2015

living-abroad

Opiskelijoiden perheenjäsenet (muut kuin EU-kansalaiset)

Jos olet EU-kansalainen ja muutat opiskelemaan toiseen EU-maahan, EU-sääntöjen ansiosta perheesi on helpompi seurata mukanasi. Tällä sivulla on tietoa siitä, kuinka perheenjäsenesi voivat muuttaa luoksesi.

Vaikka olisit EU-kansalainen, EU-sääntöjä ei sovelleta, jos et ole muuttanut toiseen EU-maahan vaan asut siinä maassa, jonka kansalainen olet. Tällöin sovelletaan kansallisia sääntöjä.

Puoliso / lapsi

Tässä osiossa käsitellään sellaisten perheenjäsentesi oikeuksia, jotka eivät ole EU:n kansalaisia ja jotka muuttavat mukanasi yhdestä EU-maasta toiseen.

Enintään kolmen kuukauden mittainen oleskelu ulkomailla

EU:n ulkopuolelta kotoisin oleva puolisosi ja huollettavat (lapsen)lapsesi voivat oleskella luonasi toisessa EU-maassa. Jos heidän oleskelunsa kestää alle kolme kuukautta, he tarvitsevat ainoastaan voimassa olevan passin ja joissakin tapauksissa lähtömaansa perusteella maahantuloviisumin.

Lue lisää viisumivaatimuksista ja poikkeuksista

Tarkista ennen lähtöäsi kohdemaasi konsulaatista English, tarvitsevatko EU:n ulkopuolelta kotoisin olevat perheenjäsenesi maahantuloviisumia ja kuinka kauan sellaisen saaminen kestää.

Maassa oleskelusta ilmoittaminen

Jos puolisosi tai (lapsen)lapsesi ei ole EU:n kansalainen, muutamissa EU-maissa hänen on ilmoitettava maassa oleskelustaan kohtuullisen ajan kuluessa. Muuten hänelle voidaan määrätä sakko.

Ennen kuin perheenjäsenesi muuttaa toiseen maahan, tarkista, mihin mennessä kansallisille viranomaisille on ilmoitettava maassa oleskelusta ja kuinka se tapahtuu.

EU:n ulkopuolelta kotoisin olevan puolisosi ja lastesi on pidettävä passi aina mukanaan.

Muutamissa EU-maissa passin ja muiden oleskeluoikeuden todistavien asiakirjojen unohtamisesta kotiin voi olla seurauksena sakkoa tai pidätys, mutta maasta karkottamiselle se ei vielä ole riittävä peruste.

Yhdenvertainen kohtelu

Uudessa asuinmaassasi perheenjäseniäsi on kohdeltava samoin kuin maan omia kansalaisia erityisesti silloin, kun kyseessä on esimerkiksi työhön pääsy, palkka-asiat, työskentelyn mahdollistavat avustukset tai kouluun ilmoittautuminen.

Edes matkailijoina maassa oleskelevilta ei saa periä korkeampia maksuja esimerkiksi museokäynneistä tai matkalipuista.

Poikkeus: Jos olet eläkeläinen, muutamissa EU-maissa sinulta ja perheeltäsi saatetaan evätä toimeentulotuki kolmen ensimmäisen maassaoleskelukuukautesi ajan.

Maastapoistaminen

Uusi asuinmaasi voi poikkeustapauksessa päättää poistaa maasta puolisosi tai (lapsen) lapsesi, joka ei ole EU:n kansalainen. Perusteena voi olla yleinen järjestys tai turvallisuus tai kansanterveys. Puolisosi tai (lapsen) lapsesi on kuitenkin todistettavasti muodostettava vakava uhka.

Maastapoistamispäätös on annettava kirjallisena. Siinä on ilmoitettava kaikki perustelut ja kerrottava, miten ja mihin mennessä päätöksestä voi valittaa.

Yli kolmen kuukauden mittainen oleskelu ulkomailla

EU:n ulkopuolelta kotoisin oleva puolisosi tai huollettavanasi olevat (lapsen)lapsesi voivat oleskella siinä EU-maassa, jossa opiskelet, jos

 • olet kirjoilla hyväksytyssä oppilaitoksessa
 • sinulla on riittävät tulot, jotta voit elättää koko perheesi ilman toimeentulotukea
 • sinulla on maassa kattava sairausvakuutus koko perheellesi.

Kansalliset viranomaiset eivät voi edellyttää tulojen olevan suuremmat kuin kyseisessä maassa toimeentulotukeen oikeuttava summa. Tulot voivat olla peräisin perheeltäsi, kumppaniltasi tai mistä tahansa muusta lähteestä.

Oleskelukortti

EU:n ulkopuolelta kotoisin olevan puolisosi ja (lapsen)lastesi on haettava uuden asuinmaasi viranomaisilta (yleensä kunnanvirastosta tai poliisiasemalta) oleskeluasiakirjaa kolmen kuukauden kuluessa maahan saapumisesta. Tässä yhteydessä heille myönnetään oleskelukortti.

Lisätietoa perheenjäsenen oleskelukortista (muut kuin EU-kansalaiset).

Yhdenvertainen kohtelu

Uudessa asuinmaassasi EU:n ulkopuolelta kotoisin olevaa puolisoasi tai (lapsen)lapsiasi on kohdeltava samoin kuin maan omia kansalaisia erityisesti silloin, kun kyseessä on esimerkiksi työhön pääsy, palkka-asiat, työskentelyn mahdollistavat avustukset tai kouluun ilmoittautuminen.

Muutamissa EU-maissa opiskelijat ja heidän perheensä eivät välttämättä saa opintotukea, ennen kuin he ovat saaneet pysyvän oleskeluoikeuden.

Poistumiskehotus/maastapoistaminen

EU:n ulkopuolelta kotoisin oleva puolisosi ja (lapsen)lapsesi saavat oleskella luonasi toisessa EU-maassa niin kauan kuin he täyttävät oleskelun ehdot. Jos ehdot eivät enää täyty, kansalliset viranomaiset voivat antaa maastapoistumiskehotuksen, mutta karkottaminen ei ole mahdollista.

Poikkeustapauksissa uusi asuinmaasi voi päättää poistaa perheenjäsenesi maasta yleisen järjestyksen tai turvallisuuden vuoksi, mutta vain siinä tapauksessa, että hän muodostaa todistettavasti erittäin vakavan uhan.

Maastapoistamispäätös tai poistumiskehotus on annettava kirjallisena. Päätökselle on ilmoitettava perustelut ja siinä on neuvottava, miten perheenjäsenesi voi valittaa päätöksestä ja mihin mennessä tämä on tehtävä.

Kuolema - Avioero

Jos olet asunut laillisesti toisessa EU-maassa ja kuolet tai eroat puolisostasi ennen pysyvän oleskeluluvan saamista (joka myönnetään yleensä viiden vuoden oleskelun jälkeen), EU:n ulkopuolelta kotoisin oleva puolisosi tai (lapsen) lapsesi saavat jäädä maahan, jos

 • he ovat asuneet maassa ainakin vuoden ennen kuolemaasi, tai
 • avioliittonne oli kestänyt vähintään kolme vuotta ennen avioeroprosessin aloittamista ja tästä ajasta yksi vuosi oli asuttu toisessa maassa.

Maahan jääminen on mahdollista vain, jos EU:n ulkopuolelta kotoisin olevat perheenjäsenesi täyttävät myös samat oleskelun ehdot kuin EU:n kansalaiset.

Tarkista, mitkä ehdot ja muodollisuudet koskevat seuraavia:

Pysyvä oleskelu

Jos EU:n ulkopuolelta kotoisin oleva puolisosi tai (lapsen)lapsesi on asunut laillisesti toisessa EU-maassa yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan, hän saa automaattisesti pysyvän oleskeluoikeuden maassa ilman, että häneltä edellytetään minkään muiden ehtojen täyttymistä. Hän voi siis oleskella maassa haluamansa ajan, vaikkei hänellä olisi työpaikkaa tai hän tarvitsisi toimeentulotukea.

Oleskelu katsotaan yhtäjaksoiseksi seuraavista huolimatta:

 • tilapäinen poissaolo (alle kuusi kuukautta vuodessa)
 • pitempi poissaolo esimerkiksi pakollisen asepalveluksen vuoksi
 • yksi enintään kahdentoista kuukauden yhtäjaksoinen poissaolo esimerkiksi raskauden ja synnytyksen, vakavan sairauden, työskentelyn, ammattiopintojen, työkomennuksen tai muun merkittävän syyn vuoksi.

Perheenjäsenillä on samat oikeudet ja he voivat saada samoja etuisuuksia kuin maan omat kansalaiset.

Perheenjäsenesi voi menettää oikeutensa pysyvään oleskeluun, jos hän asuu maan ulkopuolella yhtäjaksoisesti yli kaksi vuotta.

Pysyvä oleskelukortti

Miten haetaan pysyvää oleskelukorttia, joka todistaa EU-kansalaisen perheenjäsenen oikeuden oleskella maassa ehdoitta?

Poistumiskehotus/maastapoistaminen

EU:n ulkopuolelta kotoisin oleva puolisosi ja (lapsen)lapsesi saa oleskella luonasi toisessa EU-maassa niin kauan kuin hän täyttää oleskelun ehdot. Jos ehdot eivät enää täyty, kansalliset viranomaiset voivat antaa maastapoistumiskehotuksen, mutta karkottaminen ei ole mahdollista.

Poikkeustapauksissa uusi asuinmaasi voi päättää poistaa puolisosi tai (lapsen)lapsesi maasta yleisen järjestyksen tai turvallisuuden vuoksi, mutta vain siinä tapauksessa, että hän muodostaa todistettavasti erittäin vakavan uhan.

Maastapoistamispäätös tai poistumiskehotus on annettava kirjallisena. Päätökselle on ilmoitettava perustelut ja siinä on neuvottava, miten päätöksestä voi valittaa ja mihin mennessä valitus on tehtävä.

Rekisteröity kumppani

Eräissä maissa rekisteröidyn parisuhteen osapuolia kohdellaan samalla tavoin kuin naimisissa olevia puolisoita. Jos muutat tällaiseen maahan, tarkista puolisoihin sovellettavat oleskeluoikeudet ja -ehdot.

Joissakin EU-maissa taas rekisteröityä parisuhdetta ei rinnasteta avioliittoon. Jos muutat tällaiseen maahan, tarkista muihin sukulaisiin sovellettavat oleskeluoikeudet ja -ehdot.

Tietoa rekisteröityjen parisuhteiden tunnustamisesta eri EU-maissa.

Vanhemmat / muut sukulaiset / muut kuin rekisteröidyt kumppanit

Enintään kolmen kuukauden mittainen oleskelu ulkomailla

Vanhempasi, muut sukulaisesi ja muu kuin rekisteröity kumppanisi voivat oleskella luonasi toisessa EU-maassa.

Jos heidän oleskelunsa kestää enintään kolme kuukautta, he tarvitsevat ainoastaan voimassa olevan passin ja joissakin tapauksissa lähtömaansa perusteella maahantuloviisumin.

Lue lisää viisumivaatimuksista ja mahdollisista poikkeuksista

Tarkista ennen lähtöäsi kohdemaasi konsulaatista, tarvitsevatko EU:n ulkopuolelta kotoisin olevat perheenjäsenesi maahantuloviisumia ja kuinka kauan sellaisen saaminen kestää.

Maassa oleskelusta ilmoittaminen

Muutamissa EU-maissa perheenjäsentesi on ilmoitettava maassa oleskelustaan kohtuullisen ajan kuluessa. Muuten voidaan määrätä rangaistus, joka voi olla esimerkiksi sakkoa.

Ennen kuin perheenjäsenesi muuttaa toiseen maahan, tarkista, mihin mennessä kansallisille viranomaisille on ilmoitettava maassa oleskelusta ja kuinka se tapahtuu.

Vanhemmiltasi, muilta sukulaisiltasi tai muulta kuin rekisteröidyltä kumppaniltasi saatetaan edellyttää maassaoleskeluoikeuden todistamista milloin tahansa (esimerkiksi silloin, jos poliisi pysäyttää heidät), joten heidän on syytä pitää passia aina mukana.

Jos passi ja muut oleskeluoikeuden todistavat asiakirjat unohtuvat kotiin, seurauksena voi olla sakkoa tai pidätys, mutta maasta karkottamiselle tämä ei vielä ole riittävä peruste.

Yhdenvertainen kohtelu

Vanhempiasi, muita sukulaisiasi ja muuta kuin rekisteröityä kumppaniasi on kohdeltava oleskelunsa aikana samoin kuin maan omia kansalaisia erityisesti silloin, kun kyseessä on esimerkiksi työhön pääsy, palkka-asiat, työskentelyn mahdollistavat avustukset tai kouluun ilmoittautuminen.

Edes matkailijoina maassa oleskelevilta ei saa periä korkeampia maksuja esimerkiksi museokäynneistä tai matkalipuista.

Poikkeus: Muutamissa EU-maissa opiskelijat ja heidän perheenjäsenensä eivät välttämättä saa toimeentulotukea kolmen ensimmäisen kuukauden aikana tai opintotukea ennen kuin he ovat saaneet pysyvän oleskeluoikeuden.

Maastapoistaminen

Uusi asuinmaasi voi poikkeustapauksessa päättää poistaa vanhempasi, sukulaisesi tai kumppanisi maasta. Perusteena voi olla yleinen järjestys tai turvallisuus tai kansanterveys.

Viranomaisten on kyettävä todistamaan, että perheenjäsenesi muodostaa todellisen, olemassa olevan ja riittävän vakavan uhan.

Maastapoistamispäätös on annettava kirjallisena. Siinä on ilmoitettava kaikki perustelut ja kerrottava, miten ja mihin mennessä päätöksestä voi valittaa.

Yli kolmen kuukauden mittainen oleskelu ulkomailla

Opiskelumaasi viranomaiset arvioivat, annetaanko EU:n ulkopuolelta kotoisin olevien vanhempiesi, muiden sukulaistesi tai muun kuin rekisteröidyn kumppanisi oleskella luonasi maassa opiskelevan EU:n kansalaisen perheenjäseninä. Arviointi tehdään tapauskohtaisesti kansallisten edellytysten perusteella.

Viranomaiset arvioivat, voivatko vanhempasi, sukulaisesi tai kumppanisi oleskella maassa yli kolmen kuukauden ajan, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • olet kirjoilla hyväksytyssä oppilaitoksessa
 • sinulla on riittävät tulot (mistä tahansa lähteestä), jotta voit elättää koko perheesi ilman toimeentulotukea
 • sinulla on maassa kattava sairausvakuutus koko perheellesi.

Kansalliset viranomaiset eivät voi edellyttää tulojesi olevan suuremmat kuin kyseisessä maassa toimeentulotukeen oikeuttava summa.

Oleskelukortti

EU:n ulkopuolelta kotoisin olevien vanhempiesi, muiden sukulaistesi tai muun kuin rekisteröidyn kumppanisi on haettava viranomaisilta (yleensä kunnanvirastosta tai poliisiasemalta) oleskelukorttia kolmen kuukauden sisällä maahan saapumisestaan.

Lisätietoa perheenjäsenen oleskelukortista (muut kuin EU-kansalaiset).

Yhdenvertainen kohtelu

Vanhempiasi, muita sukulaisiasi ja muuta kuin rekisteröityä kumppaniasi on kohdeltava oleskelunsa aikana samoin kuin maan omia kansalaisia erityisesti silloin, kun kyseessä on esimerkiksi työhön pääsy, palkka-asiat, työskentelyn mahdollistavat avustukset tai kouluun ilmoittautuminen.

Muutamissa EU-maissa opiskelijat ja heidän perheensä eivät välttämättä saa opintotukea, ennen kuin he ovat saaneet pysyvän oleskeluoikeuden.

Esimerkkitapaus

Sairas sukulainen ei saa automaattisesti oleskelulupaa

Espanjalainen Joaquín asuu ja opiskelee Unkarissa. Hänen Argentiinassa asuva 85-vuotias setänsä Fernando on vakavasti sairas. Joaquín on setänsä ainoa elossa oleva sukulainen ja siis ainoa, joka voi huolehtia hänestä.

Joaquín haki oleskelukorttia sedälleen, mutta Unkarin viranomaiset eivät myöntäneet sitä. Perusteluna oli, että setä ei ole hänen (iso)vanhempansa tai (lapsen)lapsensa.

Joaquín pyysi viranomaisia ottamaan huomioon sedän erikoislaatuisen tilanteen. Viranomaiset lupasivat tehdä näin, mutteivät silti voineet varmasti luvata oleskeluoikeuden myöntämistä, sillä sedät eivät kuulu niihin sukulaisiin, joilla on automaattinen oleskeluoikeus.

Poistumiskehotus/maastapoistaminen

EU:n ulkopuolelta kotoisin olevat vanhempasi, muut sukulaisesi tai muu kuin rekisteröity kumppanisi voivat jatkaa asumista siinä EU-maassa, joka on uusi asuinmaasi, jos he edelleen täyttävät oleskelun ehdot. Jos ehdot eivät enää täyty, kansalliset viranomaiset voivat antaa maastapoistumiskehotuksen.

Poikkeustapauksissa uusi asuinmaasi voi päättää poistaa perheenjäsenesi maasta yleisen järjestyksen tai turvallisuuden vuoksi, mutta vain siinä tapauksessa, että hän muodostaa todistettavasti erittäin vakavan uhan.

Asiaa koskeva päätös on aina annettava kirjallisena. Siinä on ilmoitettava kaikki perustelut ja kerrottava, miten ja mihin mennessä päätöksestä voi valittaa.

Kuolema

Jos olet asunut laillisesti toisessa EU-maassa ja kuolet ennen pysyvän oleskeluluvan saamista (joka myönnetään yleensä viiden vuoden oleskelun jälkeen), EU:n ulkopuolelta kotoisin olevat vanhempasi, sukulaisesi tai kumppanisi voivat mahdollisesti jäädä maahan, jos he ovat asuneet siellä vähintään vuoden ennen kuolemaasi.

Maahan jääminen on mahdollista vain, jos EU:n ulkopuolelta kotoisin olevat perheenjäsenesi täyttävät samat oleskelun ehdot kuin EU:n kansalaisetkin.

Tarkista, mitkä ehdot ja muodollisuudet koskevat seuraavia:

Pysyvä oleskelu

Jos vanhempasi, muut sukulaisesi tai muu kuin rekisteröity kumppanisi ovat asuneet laillisesti toisessa EU-maassa yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan, heille myönnetään automaattisesti pysyvä oleskeluoikeus samalla tavalla kuin puolisollesi tai lapsellesi.

Tarkista, millä ehdoilla puolisosi ja lapsesi saavat pysyvän oleskeluoikeuden.

EU-lainsäädäntö
Julkiset kuulemismenettelyt
  Tarvitsetko asiantuntija-apua?
  Apua ja neuvontaa

  Apua ja neuvontaa

  Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja

  Retour au texte en cours.

  Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja

  Retour au texte en cours.

  Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja

  Retour au texte en cours.

  Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja

  Retour au texte en cours.