Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 24/11/2015

living-abroad

Φοιτητές - Μέλη της οικογένειας υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ

Αν είστε υπήκοος χώρας της ΕΕ και μετακομίζετε σε άλλη χώρα της ΕΕ για σπουδές, η νομοθεσία της ΕΕ διευκολύνει τα μέλη της οικογένειάς σας να σας συνοδεύσουν. Στη σελίδα αυτή μπορείτε να μάθετε πώς μπορούν να σας συνοδεύσουν τα μέλη της οικογένειάς σας.

Ακόμη και αν είστε υπήκοος χώρας της ΕΕ, εάν δεν έχετε μετακομίσει σε άλλη χώρα της ΕΕ και ζείτε στη χώρα καταγωγής σας, δεν εφαρμόζονται οι κανόνες της ΕΕ. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η εθνική νομοθεσία.

Σύζυγος / παιδιά

Η ενότητα αυτή αφορά τα δικαιώματα μελών της οικογένειάς σας που δεν είναι υπήκοοι χωρών της ΕΕ και σας συνοδεύουν ή μένουν μαζί σας καθώς μεταβαίνετε από μια χώρα της ΕΕ σε άλλη.

Διαμονή στο εξωτερικό μέχρι 3 μήνες

Ο/η σύζυγος και τα εξαρτώμενα παιδιά ή εγγόνια σας που δεν είναι υπήκοοι της ΕΕ μπορούν να μείνουν μαζί σας σε άλλη χώρα της ΕΕ. Εφόσον μείνουν λιγότερο από 3 μήνες, χρειάζονται μόνον ισχύον διαβατήριο και μερικές φορές, ανάλογα με τη χώρα από την οποία προέρχονται, θεώρηση διαβατηρίου (βίζα ).

Περισσότερα για τις βίζες και τις ενδεχόμενες εξαιρέσεις.

Προτού αναχωρήσετε για τη νέα σας χώρα, ενημερωθείτε από το προξενείο της, αν τα μέλη της οικογένειάς σας που είναι υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ χρειάζονται βίζα και πόσο διάστημα απαιτείται για την έκδοσή της.

Δήλωση παρουσίας

Ορισμένες χώρες της ΕΕ απαιτούν από τον/τη σύντροφο και τα παιδιά ή τα εγγόνια σας που είναι υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ να δηλώσουν την παρουσία τους εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την άφιξή τους και αν δεν συμμορφωθούν μπορεί να τους επιβάλουν κυρώσεις, όπως πρόστιμο.

Πριν από τη μετάβασή τους στη νέα χώρα θα πρέπει να ενημερωθείτε από τις εθνικές αρχές για τις προθεσμίες και τους όρους που διέπουν τη δήλωση παρουσίας.

Ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή τα εγγόνια σας που δεν είναι υπήκοοι της ΕΕ θα πρέπει να έχουν πάντοτε μαζί τους το διαβατήριό τους .

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, μπορεί να τους επιβληθεί πρόστιμο ή προσωρινή κράτηση αν έχουν αφήσει τα έγγραφα αυτά στο σπίτι, δεν μπορούν όμως να απελαθούν μόνο γι 'αυτό.

Ίση μεταχείριση

Καθόλη τη διάρκεια της διαμονής τους θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως υπήκοοι της χώρας, ιδίως όσον αφορά την εργασία, τις αμοιβές, τα μέσα που διευκολύνουν την πρόσβαση στην εργασία, την εγγραφή σε σχολείο, κ.λπ.

Ακόμη και αν μένουν ως τουρίστες, δεν θα πρέπει, π.χ., να πληρώνουν υψηλότερα ποσά για την επίσκεψη μουσείων ή την αγορά εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, κ.λπ.

Εξαίρεση: Αν είστε συνταξιούχος, ίσως ορισμένες χώρες της ΕΕ να μη χορηγήσουν σε σας και την οικογένειά σας εισοδηματική ενίσχυση κατά τους 3 πρώτους μήνες της διαμονής σας στην εν λόγω χώρα.

Απέλαση

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η νέα σας χώρα μπορεί να απελάσει τον/τη σύζυγο, τα παιδιά ή τα εγγόνια σας που δεν είναι υπήκοοι της ΕΕ για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας, αλλά μόνο αν μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτοί αποτελούν σοβαρή απειλή .

Η απόφαση απέλασης πρέπει να τους επιδοθεί εγγράφως. Πρέπει να αναφέρει όλους τους λόγους στους οποίους βασίζεται και να ορίζει πώς και μέχρι πότε οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν προσφυγή για ακύρωσή της.

Διαμονή στο εξωτερικό για περισσότερους από 3 μήνες

Στην περίπτωση που είναι υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ, ο/η σύζυγος και τα εξαρτώμενα παιδιά ή εγγόνια σας μπορούν να μείνουν μαζί σας στη χώρα της ΕΕ όπου σπουδάζετε, εάν:

 • είστε εγγεγραμμένος σε εγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα
 • διαθέτετε επαρκές εισόδημα που επιτρέπει σε όλη την οικογένειά σας να ζει χωρίς να χρειάζεστε εισοδηματική ενίσχυση
 • διαθέτετε πλήρη υγειονομική ασφάλιση στη χώρα αυτή για όλη σας την οικογένεια.

Οι εθνικές αρχές δεν επιτρέπεται να θέσουν ως όρο το εισόδημά σας να είναι μεγαλύτερο από εκείνο που δικαιολογεί την καταβολή ενίσχυσης του βασικού εισοδήματος στην εν λόγω χώρα. Πηγή του εισοδήματος μπορεί να είναι η οικογένειά σας, ο σύντροφός σας ή οποιαδήποτε άλλη πηγή.

Κάρτα διαμονής

Ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή τα εγγόνια σας που δεν είναι υπήκοοι της ΕΕ θα πρέπει να ζητήσουν την έκδοση κάρτας διαμονής από τις αρχές της νέας σας χώρας (συνήθως το δημαρχείο ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα) εντός 3 μηνών από την άφιξή τους, ώστε να αποκτήσουν κάρτα διαμονής.

Πώς να λάβετε κάρτα διαμονής για τα μέλη της οικογενείας σας που δεν είναι υπήκοοι χωρών της ΕΕ.

Ίση μεταχείριση

Κατά τη διαμονή τους στη νέα σας χώρα, ο/η σύζυγος ή τα παιδιά ή τα εγγόνια σας που είναι υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως υπήκοοι της χώρας, ιδίως όσον αφορά την εργασία, τις αμοιβές, τα μέσα που διευκολύνουν την πρόσβαση στην εργασία, την εγγραφή σε σχολείο, κ.λπ.

Ορισμένες χώρες της ΕΕ μπορεί να αποφασίσουν να μην χορηγήσουν σε φοιτητές και τις οικογένειές τους υποτροφία για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης για σπουδές προτού λάβουν το καθεστώς μόνιμης διαμονής.

Εντολή εγκατάλειψης της χώρας / Απέλαση

Ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή τα εγγόνια σας που είναι υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ μπορούν να ζουν μαζί σας σε άλλη χώρα της ΕΕ, για όσο διάστημα πληρούν τους όρους διαμονής. Αν πάψουν να πληρούν αυτούς τους όρους, οι εθνικές αρχές μπορούν να τους ζητήσουν να εγκαταλείψουν τη χώρα - δεν μπορούν όμως να τους απελάσουν.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η νέα σας χώρα μπορεί να αποφασίσει να τους απελάσει για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, αλλά μόνον αν μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτοί αποτελούν πολύ σοβαρή απειλή.

Η απόφαση απέλασης ή η εντολή εγκατάλειψης της χώρας πρέπει να τους επιδοθεί εγγράφως , να αναφέρει όλους τους λόγους στους οποίους βασίζεται και να ορίζει πώς αυτοί μπορούν να ασκήσουν προσφυγή για την ακύρωσή της και μέχρι πότε.

Θάνατος - Διαζύγιο

Εάν ζείτε νόμιμα σε άλλη χώρα της ΕΕ και αποβιώσετε ή πάρετε διαζύγιο προτού να αποκτήσετε το δικαίωμα μόνιμης διαμονής εκεί (συνήθως ύστερα από διαμονή 5 ετών), ο/η σύζυγος ή τα παιδιά και τα εγγόνια σας που δεν είναι υπήκοοι της ΕΕ μπορούν να μείνουν στην εν λόγω χώρα, εάν:

 • ζούσαν εκεί για τουλάχιστον 1 χρόνο πριν από τον θάνατό σας ή
 • ο γάμος σας διήρκεσε τουλάχιστον 3 χρόνια προτού να αρχίσετε τη διαδικασία διαζυγίου, συμπεριλαμβανομένου 1 έτους διαμονής στην άλλη χώρα.

Για να μπορούν να μείνουν, τα μέλη της οικογένειάς σας που είναι υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ πρέπει επίσης να πληρούν τους ίδιους όρους διαμονής με τους υπηκόους της ΕΕ.

Δείτε τα δικαιώματα, τους όρους και τις διατυπώσεις που ισχύουν για:

Μόνιμη διαμονή

Μετά από νόμιμη διαμονή στη νέα σας χώρα (χώρα μέλος της ΕΕ) επί 5 χρόνια χωρίς διακοπή , ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή τα εγγόνια σας που δεν είναι υπήκοοι της ΕΕ αποκτούν αυτόματα το δικαίωμα μόνιμης διαμονής εκεί χωρίς να χρειάζεται να πληρούν καμία άλλη προϋπόθεση - και θα μπορούν να μείνουν όσο θέλουν, ακόμη και σε περίπτωση που δεν εργάζονται και χρειάζονται εισοδηματική ενίσχυση.

Η συνέχεια της διαμονής δεν επηρεάζεται από:

 • προσωρινές απουσίες (μικρότερες των 6 μηνών το έτος)
 • μεγαλύτερες απουσίες (υποχρεωτική στρατιωτική θητεία)
 • μία απουσία μικρότερη των 12 συνεχών μηνών για σημαντικούς λόγους, όπως π.χ. εγκυμοσύνη και τοκετός, σοβαρή ασθένεια, εργασία, επαγγελματική κατάρτιση ή απόσπαση σε άλλη χώρα.

Πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα , οφέλη και πλεονεκτήματα με τους υπηκόους της εν λόγω χώρας.

Μπορεί να χάσουν το δικαίωμα μόνιμης διαμονής εάν ζήσουν εκτός της χώρας αυτής για πάνω από 2 συνεχή έτη .

Κάρτα μόνιμης διαμονής

Πληροφορίες για την έκδοση δελτίου μόνιμης διαμονής που πιστοποιεί το δικαίωμα άνευ όρων διαμονής.

Εντολή εγκατάλειψης της χώρας / Απέλαση

Ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή τα εγγόνια σας που είναι υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ μπορούν να ζουν μαζί σας σε άλλη χώρα της ΕΕ, για όσο διάστημα πληρούν τους όρους διαμονής. Αν πάψουν να πληρούν αυτούς τους όρους, οι εθνικές αρχές μπορούν να τους ζητήσουν να εγκαταλείψουν τη χώρα - δεν μπορούν όμως να τους απελάσουν.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η νέα σας χώρα μπορεί να αποφασίσει να τους απελάσει για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, αλλά μόνον αν μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτοί αποτελούν πολύ σοβαρή απειλή.

Η απόφαση απέλασης ή η εντολή εγκατάλειψης της χώρας πρέπει να τους επιδοθεί εγγράφως, να αναφέρει όλους τους λόγους στους οποίους βασίζεται και να ορίζει πώς αυτοί μπορούν να ασκήσουν προσφυγή για την ακύρωσή της και μέχρι πότε.

Δηλωμένος/-η σύντροφος

Ορισμένες χώρες της ΕΕ αναγνωρίζουν το καθεστώς καταχωρισμένης συμβίωσης ως γάμο. Σ' αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ελέγξετε τα ισχύοντα δικαιώματα και όρους διαμονής για συζύγους

Άλλες χώρες της ΕΕ δεν αναγνωρίζουν το καθεστώς καταχωρισμένης συμβίωσης ως ισοδύναμο με γάμο. Σ' αυτή την περίπτωση ενημερωθείτε για το τι ισχύει σχετικά με τα δικαιώματα και τους όρους διαμονής για τους υπόλοιπους συγγενείς.

Μάθετε τι ισχύει σχετικά με την αναγνώριση του καθεστώτος καταχωρισμένης συμβίωσης στην Ευρώπη.

Γονείς / άλλοι συγγενείς / μη δηλωμένοι σύντροφοι

Διαμονή στο εξωτερικό μέχρι 3 μήνες

Οι γονείς, άλλοι συγγενείς ή ο/η μη δηλωμένος/-η σύντροφός σας μπορούν να ζήσουν μαζί σας σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Εάν η διαμονή τους διαρκέσει έως και 3 μήνες, χρειάζονται μόνον ισχύον διαβατήριο και, μερικές φορές, ανάλογα με τη χώρα από την οποία προέρχονται, θεώρηση διαβατηρίου (βίζα ).

Περισσότερα για τις βίζες και τις ενδεχόμενες εξαιρέσεις.

Προτού αναχωρήσετε για τη νέα σας χώρα, ενημερωθείτε από το προξενείο της αν τα μέλη της οικογένειάς σας που είναι υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ χρειάζονται βίζα και πόσο διάστημα απαιτείται για την έκδοσή της.

Δήλωση παρουσίας

Ορισμένες χώρες της ΕΕ απαιτούν από αυτούς να δηλώσουν την παρουσία τους εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την άφιξή τους και αν δεν συμμορφωθούν μπορεί να τους επιβάλουν κυρώσεις, όπως πρόστιμο.

Πριν από τη μετάβασή τους στη νέα χώρα θα πρέπει να ενημερωθείτε από τις εθνικές αρχές για τις προθεσμίες και τους όρους που διέπουν τη δήλωση παρουσίας.

Επειδή ίσως οι γονείς, άλλοι συγγενείς ή ο/η δηλωμένος/-η σύντροφός σας χρειαστεί να αποδείξουν (π.χ. στην αστυνομία) ανά πάσα στιγμή ότι έχουν το δικαίωμα να ζουν στη συγκεκριμένη χώρα, θα πρέπει να έχουν πάντοτε μαζί τους το διαβατήριό τους. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να τους επιβληθεί πρόστιμο ή προσωρινή κράτηση αν και δεν είναι δυνατόν να απελαθούν μόνο γι'αυτόν τον λόγο.

Ίση μεταχείριση

Καθόλη τη διάρκεια της διαμονής τους, οι γονείς, οι άλλοι συγγενείς ή ο/η μη δηλωμένος/-η σύντροφός σας θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως υπήκοοι της χώρας, ιδίως όσον αφορά την εργασία, τις αμοιβές, τα μέσα που διευκολύνουν την πρόσβαση στην εργασία, την εγγραφή σε σχολείο, κ.λπ.

Ακόμη και αν μένουν ως τουρίστες, δεν θα πρέπει για παράδειγμα να πληρώνουν υψηλότερα ποσά για την επίσκεψη μουσείων ή την αγορά εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, κ.λπ.

Εξαίρεση: ορισμένες χώρες της ΕΕ μπορεί να αποφασίσουν να μην χορηγήσουν σε φοιτητές και τα μέλη της οικογένειας τους εισοδηματική ενίσχυση τους πρώτους 3 μήνες ή υποτροφία για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης κατά τη φοίτηση προτού λάβουν το καθεστώς μόνιμης διαμονής.

Απέλαση

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η νέα σας χώρα μπορεί να απελάσει τους γονείς, τους συγγενείς ή τον σύντροφό σας για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας.

Οι αρχές όμως θα πρέπει να μπορούν να αποδείξουν ότι αυτοί αποτελούν πραγματική, ενεστώσα και αρκούντως σοβαρή απειλή.

Η απόφαση απέλασης πρέπει να τους επιδοθεί εγγράφως. Πρέπει να αναφέρει όλους τους λόγους στους οποίους βασίζεται και να ορίζει πώς και μέχρι πότε οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν προσφυγή για ακύρωσή της.

Διαμονή στο εξωτερικό για περισσότερους από 3 μήνες

Οι αρχές της χώρας της ΕΕ στην οποία σπουδάζετε θα εξετάσουν κατά πόσο οι γονείς, άλλοι συγγενείς ή ο/η μη δηλωμένος/-η σύντροφός σας μπορούν να λάβουν έγκριση διαμονής στη χώρα αυτή ως μέλη οικογένειας υπηκόου της ΕΕ που σπουδάζει εκεί. Η εξέταση θα γίνει με βάση τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις και για κάθε περίπτωση χωριστά.

Οι αρχές θα εξετάσουν κατά πόσο οι συγγενείς / ο/η σύντροφός σας μπορούν να μείνουν στη χώρα για διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών υπό τον όρο ότι:

 • είστε εγγεγραμμένος σε εγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα
 • διαθέτετε επαρκές εισόδημα (από οποιαδήποτε πηγή) που επιτρέπει σε όλη την οικογένειά σας να ζει χωρίς να χρειάζεται εισοδηματική ενίσχυση
 • διαθέτετε πλήρη υγειονομική ασφάλιση στη χώρα αυτή για όλη σας την οικογένεια

Οι εθνικές αρχές δεν μπορούν να θέσουν ως όρο το εισόδημά σας να είναι μεγαλύτερο από εκείνο που δικαιολογεί την καταβολή ενίσχυσης του εισοδήματος της οικογένειάς σας στην εν λόγω χώρα.

Κάρτα διαμονής

Εάν οι γονείς, άλλοι συγγενείς ή ο/η μη δηλωμένος/-η σύντροφός σας δεν είναι υπήκοοι της ΕΕ, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση διαμονής στις αρχές (συνήθως το δημαρχείο ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα) εντός 3 μηνών από την άφιξή τους.

Πώς να λάβετε κάρτα διαμονής για τα μέλη της οικογενείας σας που δεν είναι υπήκοοι χωρών της ΕΕ.

Ίση μεταχείριση

Καθόλη τη διάρκεια της διαμονής τους, οι γονείς, οι άλλοι συγγενείς ή ο/η μη δηλωμένος/-η σύντροφός σας που είναι υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως υπήκοοι της χώρας, ιδίως όσον αφορά την εργασία, τις αμοιβές, τα μέσα που διευκολύνουν την πρόσβαση στην εργασία, την εγγραφή σε σχολείο, κ.λπ.

Ορισμένες χώρες της ΕΕ μπορεί να αποφασίσουν να μην χορηγήσουν σε φοιτητές και τις οικογένειές τους υποτροφία για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης για σπουδές προτού λάβουν το καθεστώς μόνιμης διαμονής.

Μια αληθινή ιστορία

Δεν υπάρχει αυτόματο δικαίωμα διαμονής για ασθενή συγγενή

Ο Χοακίν είναι Ισπανός, αλλά ζει και εργάζεται στην Ουγγαρία. Ο θείος του Φερνάντο, ηλικίας 85 ετών, ζει στην Αργεντινή και πάσχει από σοβαρή ασθένεια. Ο Χοακίν είναι ο μόνος που μπορεί να τον φροντίσει γιατί είναι ο μόνος εν ζωή συγγενής.

Ο Χοακίν υπέβαλε αίτηση στις ουγγρικές αρχές για έκδοση κάρτας διαμονής για τον θείο του, αλλά οι αρχές αρνήθηκαν με την αιτιολογία ότι ο θείος του δεν είναι άμεσος ανιών ή κατιών του Χοακίν.

Ο Χοακίν ζήτησε από τις αρχές να λάβουν υπόψη την ιδιαιτερότητα της κατάστασης του θείου του. Οι αρχές συμφώνησαν να το πράξουν, χωρίς όμως να εγγυηθούν την έκδοση θετικής απάντησης, καθώς δεν προβλέπεται αυτόματο δικαίωμα διαμονής για θείους.

Εντολή εγκατάλειψης της χώρας / Απέλαση

Οι γονείς, οι άλλοι συγγενείς ή ο/η δηλωμένος/-η σύντροφός σας που δεν είναι υπήκοοι της ΕΕ μπορούν να ζουν μαζί σας στη νέα σας χώρα (κράτος μέλος της ΕΕ), εάν εξακολουθήσουν να πληρούν τους όρους διαμονής. Αν πάψουν να πληρούν αυτούς τους όρους, οι εθνικές αρχές μπορούν να τους ζητήσουν να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η νέα σας χώρα μπορεί να αποφασίσει να τους απελάσει για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, αλλά μόνον αν μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτοί αποτελούν πολύ σοβαρή απειλή.

Και στις δύο περιπτώσεις, η απόφαση απέλασης πρέπει να τους επιδοθεί εγγράφως. Πρέπει να αναφέρει όλους τους λόγους στους οποίους βασίζεται και τις επιπτώσεις, και να ορίζει πώς και μέχρι πότε οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν προσφυγή για ακύρωσή της.

Θάνατος

Εάν ζείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ και αποβιώσετε προτού να αποκτήσετε το δικαίωμα μόνιμης διαμονής εκεί (συνήθως μετά από διαμονή 5 ετών), οι γονείς, οι άλλοι συγγενείς ή ο/η μη δηλωμένος/-η σύντροφός σας που δεν είναι υπήκοοι χωρών της ΕΕ μπορούν να μείνουν στην εν λόγω χώρα αν πριν από τον θάνατό σας είχαν ήδη συμπληρώσει τουλάχιστον 1 έτος διαμονής εκεί.

Για να μπορούν να μείνουν, τα μέλη της οικογένειάς σας που είναι υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ πρέπει επίσης να πληρούν τους ίδιους όρους διαμονής με τους υπηκόους της ΕΕ.

Δείτε τα δικαιώματα, τους όρους και τις διατυπώσεις για:

Μόνιμη διαμονή

Αφού ζήσουν νόμιμα σε άλλη χώρα της ΕΕ επί 5 χρόνια χωρίς διακοπή, οι γονείς, οι άλλοι συγγενείς ή ο/η μη δηλωμένος/-η σύντροφός σας αποκτούν αυτόματα το δικαίωμα μόνιμης διαμονής εκεί, ακριβώς όπως και ο/η σύζυγος και τα παιδιά σας.

Ενημερωθείτε για το πώς ο/η σύζυγος και τα παιδιά σας μπορούν να αποκτήσουν καθεστώς μόνιμης διαμονής.

Νομοθεσία της ΕΕ
Δημόσιες διαβουλεύσεις
Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές

Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές

Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

Retour au texte en cours.

Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

Retour au texte en cours.

Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

Retour au texte en cours.

Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

Retour au texte en cours.