Sti

Opdateret : 24/11/2015

living-abroad

Studerendes familie fra lande uden for EU

Hvis du er EU-borger og er flyttet til et andet EU-land for at studere, gør EU-reglerne det lettere for din familie at følge med dig. På denne side kan du læse mere om, hvordan din familie kan flytte med dig.

Hvis du er EU-borger og bor i dit hjemland, gælder EU-reglerne ikke. Her gælder de nationale regler.

Min ægtefælle/mine børn

Her kan du læse om dine familiemedlemmers rettigheder, når de kommer fra lande uden for EU og ledsager eller slutter sig til dig, når du flytter fra ét EU-land til et andet.

Udlandsophold i op til 3 måneder

Din ægtefælle og dine økonomisk afhængige (børne)børn fra lande uden for EU må opholde sig hos dig i et andet EU-land. Hvis de opholder sig hos dig i op til 3 måneder, er det tilstrækkeligt med et gyldigt pas og nogle gange, afhængigt af hvilket land de er fra, et indrejsevisum.

Mere om kravene for indrejsevisum/undtagelser.

Inden afrejse bør du undersøge ved konsulatet i det land, du rejser til, om dine familiemedlemmer fra lande uden for EU har brug for et indrejsevisum, og hvor lang til det vil tage at få et.

Anmeldelse af tilstedeværelse

Nogle EU-lande kræver, at din ægtefælle og dine (børne)børn fra lande uden for EU anmelder deres tilstedeværelse inden for en rimelig frist efter ankomst, og kan idømme dem straf i form af f.eks. en bøde, hvis de undlader dette.

Inden de rejser til det nye land, bør I undersøge fristerne og relevante betingelser for anmeldelse af tilstedeværelse hos de nationale myndigheder.

Din ægtefælle og dine (børne)børn fra lande uden for EU bør have deres pas på sig hele tiden.

I nogle EU-lande kan de få en bøde eller blive midlertidigt tilbageholdt, hvis de lader disse dokumenter ligge hjemme, men de kan ikke udvises af den grund.

Ligebehandling

De skal under deres ophold behandles på lige fod med statsborgere i landet, særligt med hensyn til beskæftigelse, løn, arbejdsformidling, indskrivning i skoler osv.

Selv hvis de opholder sig i landet som turister, må de ikke afkræves en højere pris for museumsbesøg, transportbilletter o.lign.

Undtagelse: Hvis du er pensioneret, kan nogle EU-lade beslutte ikke at yde indkomststøtte til dig og din familie i de første 3 måneder af jeres ophold.

Udvisning

Dit nye land kan i sjældne tilfælde beslutte at udvise din ægtefælle eller dine (børne)børn fra lande uden for EU af hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed - men kun hvis de kan bevise, at de udgør en meget alvorlig trussel.

De skal have en skriftlig meddelelse om en sådan beslutning om udvisning. Den skal indeholde alle grundene til afslaget og angive, hvordan de kan klage, samt fristen for at klage.

Udlandsophold i mere end 3 måneder

Din ægtefælle og dine økonomisk afhængige (børne)børn fra lande uden for EU må opholde sig hos dig i det EU-land, hvor du studerer, hvis du:

 • er indskrevet ved en godkendt uddannelsesinstitution
 • har en tilstrækkelig indkomst til at forsørge hele din familie uden indkomststøtte
 • har en omfattende sygesikring, der dækker hele din familie i landet.

De nationale myndigheder må ikke kræve, at din indkomst er højere end det niveau, der ville berettige dig til grundlæggende indkomststøtte. Indkomsten kan komme fra din familie, din partner eller fra en hvilken som helst anden kilde.

Opholdskort

Dine familiemedlemmer og dine (børne)børn fra lande uden for EU skal anmode om opholdstilladelse hos myndighederne i det nye land (ofte rådhuset eller den lokale politistation) senest 3 måneder efter deres ankomst. De vil derefter få udstedt et opholdskort.

Find ud af, hvordan du får et opholdskort til dine familiemedlemmer fra lande uden for EU.

Ligebehandling

Din ægtefælle eller dine (børne)børn fra lande uden for EU skal under deres ophold i landet behandles på lige fod med statsborgere i landet, særligt med hensyn til beskæftigelse, løn, arbejdsformidling, indskrivning i skoler osv.

Nogle EU-lande kan beslutte ikke at give studerende og deres familier uddannelsesstøtte før de har ret til at få fast opholdstilladelse.

Anmodning om udrejse/udvisning

Din ægtefælle/dine (børne)børn kan blive boende hos dig i landet, så længe de opfylder betingelserne for ophold. Hvis det ikke længere er tilfældet, kan de nationale myndigheder anmode dem om at forlade landet - men de kan ikke udvise dem.

I sjældne tilfælde kan landet beslutte at udvise dem af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed, men kun hvis man kan bevise, at de udgør en meget alvorlig trussel.

Beslutningen om udvisning eller anmodningen om udrejse skal meddeles dem skriftligt og indeholde alle grundene og angive, hvordan de kan klage, samt fristen for at klage.

Dødsfald [mdash] skilsmisse

Hvis du boede lovligt i et andet EU-land og døde eller blev skilt, inden du havde fået permanent opholdstilladelse (normalt efter at have boet der i 5 år), kan din ægtefælle eller dine (børne)børn fra lande uden for EU blive der, hvis:

 • de har boet der i mindst 1 år inden din død, eller
 • jeres ægteskab varede mindst 3 år, inden skilsmisseproceduren gik i gang, og I havde boet 1 år i det andet land.

For at kunne blive skal dine familiemedlemmer fra lande uden for EU også opfylde de samme betingelser for opholdstilladelse som EU-borgere.

Undersøg rettigheder, betingelser og formaliteter for:

Permanent ophold

Når din ægtefælle og dine (børne)børn fra lande uden for EU har boet i dit nye EU-land i 5 år i træk får de automatisk ret til permanent opholdstilladelse uden at skulle opfylde yderligere betingelser - de kan blive så længe de vil, også selvom de ikke arbejder og har brug for indkomststøtte.

Kravet om uafbrudt ophold berøres ikke af:

 • midlertidigt fravær (under 6 måneder om året)
 • længere fravær (obligatorisk militærtjeneste)
 • ét fravær på højst 12 på hinanden følgende måneder af vægtige grunde som graviditet og fødsel eller alvorlig sygdom, arbejde eller erhvervsuddannelse eller udstationering i et andet land.

De nyder godt af samme rettigheder og fordele som landets statsborgere.

De kan miste retten til permanent ophold, hvis de bosætter sig uden for landet i over 2 år i træk.

Permanent opholdskort

Læs mere om, hvordan du får udstedt et permanent opholdskort, så du kan bekræfte din ubetingede opholdsret.

Anmodning om udrejse/udvisning

Din ægtefælle og dine (børne)børn fra lande uden for EU kan blive boende hos dig i et andet EU-land, så længe de opfylder betingelserne for ophold. Hvis det ikke længere er tilfældet, kan de nationale myndigheder anmode dem om at forlade landet - men de kan ikke udvise dem.

I sjældne tilfælde kan landet beslutte at udvise dem af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed, men kun hvis man kan bevise, at de udgør en meget alvorlig trussel.

Beslutningen om udvisning eller anmodningen om udrejse skal meddeles dem skriftligt og indeholde alle grundene og angive, hvordan de kan klage, samt fristen for at klage.

Min registrerede partner

I nogle EU-lande betragtes registreret partnerskab på lige fod med ægteskab. I dette tilfælde bør du undersøge de gældende regler om opholdsret og betingelser for ægtefæller.

Andre EU-lande anerkender ikke registreret partnerskab som sidestillet med ægteskab. Du bør i det tilfælde undersøge de gældende regler om opholdsret og betingelser for øvrige familiemedlemmer.

Læs mere om anerkendelse af registreret partnerskab i Europa.

Mine forældre/øvrige slægtninge/min samlever

Udlandsophold i op til 3 måneder

Dine forældre, øvrige slægtninge og din samlever kan bo hos dig i et andet

EU-land.

Hvis de opholder sig hos dig i op til 3 måneder, er det tilstrækkeligt med et gyldigt pas og nogle gange, afhængigt af hvilket land de er fra, et indrejsevisum.

Mere om kravene for indrejsevisum og mulige undtagelser.

Inden afrejse bør du undersøge ved konsulatet i det land, du rejser til, om dine familiemedlemmer fra lande uden for EU har brug for et indrejsevisum, og hvor lang til det vil tage at få et.

Anmeldelse af tilstedeværelse

Nogle EU-lande kræver, at de anmelder deres tilstedeværelse inden for en rimelig frist efter ankomst, og kan idømme dem straf i form af f.eks. en bøde, hvis de undlader dette.

Inden de rejser til det nye land, bør I undersøge fristerne og relevante betingelser for anmeldelse af tilstedeværelse hos de nationale myndigheder.

Dine forældre, øvrige slægtninge eller din samlever kan på et hvilket som helst tidspunkt blive bedt om at bevise, at de har ret til at bo i landet (f.eks. hvis de bliver stoppet af politiet), og de bør derfor have deres pas på sig hele tiden. De kan få en bøde eller blive midlertidigt tilbageholdt, hvis de tager hjemmefra uden passet, men de kan ikke udvises af den grund.

Ligebehandling

Dine forældre, øvrige slægtninge og din samlever skal under deres ophold behandles på lige fod med statsborgere i landet, særligt med hensyn til beskæftigelse, løn, arbejdsformidling, indskrivning i skoler osv.

Selv hvis de opholder sig i landet som turister, må de ikke afkræves en højere pris for museumsbesøg, transportbilletter o.lign.

Undtagelse: Nogle EU-lande kan beslutte ikke at give studerende og deres familiemedlemmer indkomststøtte i de første 3 måneder eller uddannelsesstøtte, før de har ret til at få fast opholdstilladelse.

Udvisning

Dit nye bopælsland kan i sjældne tilfælde beslutte at udvise dine forældre, slægtninge eller din partner af hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed.

Myndighederne skal kunne  bevise, at de udgør en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel.

De skal have en skriftlig meddelelse om en sådan beslutning om udvisning. Den skal indeholde alle grundene til afslaget og konsekvenserne heraf og angive, hvordan de kan klage, samt fristen for at klage.

Udlandsophold i mere end 3 måneder

Myndighederne i det EU-land, du studerer i, vil tage stilling til, om dine forældre, slægtninge eller din samlever fra lande uden for EU kan få tilladelse til at opholde sig i landet som familiemedlemmer til en EU-borger, der studerer dér. Beslutningen vil blive truffet fra sag til sag på basis af de nationale betingelser.

Myndighederne vil vurdere, om dine slægtninge/din partner må blive længere end 3 måneder på betingelse af, at du:

 • er indskrevet ved en godkendt uddannelsesinstitution
 • har en tilstrækkelig indkomst (fra hvad som helst) til at forsørge hele din familie uden indkomststøtte
 • har en omfattende sygesikring, der dækker hele din familie i landet.

De nationale myndigheder må ikke kræve, at din indkomst er højere end det niveau, der berettiger din familie til indkomststøtte i landet.

Opholdskort

Dine forældre, øvrige slægtninge eller din samlever fra lande uden for EU skal anmode om opholdstilladelse hos myndighederne (ofte rådhuset eller den lokale politistation) senest 3 måneder efter deres ankomst.

Find ud af, hvordan du får et opholdskort til dine familiemedlemmer fra lande uden for EU.

Ligebehandling

Dine forældre, øvrige slægtninge og din samlever fra lande uden for EU skal under deres ophold behandles på lige fod med statsborgere i landet, særligt med hensyn til beskæftigelse, løn, arbejdsformidling, indskrivning i skoler osv.

Nogle EU-lande kan beslutte ikke at give studerende og deres familier uddannelsesstøtte, før de har ret til at få fast opholdstilladelse.

Sagseksempel

Ingen automatisk opholdstilladelse til syge familiemedlemmer

Joaquín er fra Spanien, men bor og studerer i Ungarn. Hans onkel Fernando på 85, der bor i Argentina, er alvorligt syg, og Joaquín er som hans eneste levende pårørende den eneste, der kan tage sig af ham.

Joaquín søgte om opholdskort til sin onkel, men de ungarske myndigheder afviste ansøgningen, fordi hans onkel ikke er direkte efterkommer eller slægtning i opadstigende linje.

Joaquín bad myndighederne om at tage hensyn til sin onkels særlige situation. Det gik de med til, men kunne ikke garantere et positivt resultat, da onkler ikke har automatisk opholdsret.

Anmodning om udrejse/udvisning

Dine forældre, øvrige slægtninge eller din partner fra lande uden for EU må bo i det EU-land, du flytter til, hvis de forsætter med at opfylde betingelserne for opholdstilladelse. Hvis det ikke længere er tilfældet, kan de nationale myndigheder anmode dem om at forlade landet.

I sjældne tilfælde kan landet beslutte at udvise dem af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed, men kun hvis man kan bevise, at de udgør en meget alvorlig trussel.

I begge tilfælde skal de have en skriftlig meddelelse om afgørelsen. Den skal indeholde alle grundene til afslaget og konsekvenserne heraf og angive, hvordan de kan klage, samt fristen for at klage.

Dødsfald

Hvis du boede i et andet EU-land og døde, inden du havde fået permanent opholdstilladelse (normalt efter at have boet 5 år i landet), må dine forældre, øvrige slægtninge eller din samlever fra lande uden for EU blive, hvis de har boet der i mindst 1 år inden din død.

For at kunne blive skal dine familiemedlemmer fra lande uden for EU opfylde de samme betingelser for opholdstilladelse som EU-borgere.

Undersøg rettigheder, betingelser og formaliteter for:

Permanent ophold

Efter at have boet lovligt i det nye EU-land i 5 år i træk opnår dine forældre, øvrige slægtninge eller din samlever automatisk permanent opholdsret, på samme måde som din ægtefælle og dine børn gør det.

Se, hvordan din ægtefælle og dine børn opnår permanent opholdstilladelse.

EU-lovgivning
Offentlige høringer
  Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
  Få hjælp og rådgivning

  Få hjælp og rådgivning

  I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

  Retour au texte en cours.

  I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

  Retour au texte en cours.

  I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

  Retour au texte en cours.

  I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

  Retour au texte en cours.