Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat : 11/06/2014

Studenti

Kulma jeħtieġlek tkun taf jekk qed tistudja jew biħsiebek tgħix bħala student f'pajjiż ieħor tal-UE, b'mod speċjali: x'inhuma drittijietek, liema  formalitajiet amministrattivi jeħtieġlek u tistax tkun akkumpanjat minn familtek jew li din tingħaqad miegħek?

Aktar dwar:

Konsultazzjonijiet pubbliċi

F'dan il-każ, is-27 stat membru tal-UE + l-Islanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja

Retour au texte en cours.