Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 11/06/2014

Σπουδαστές

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε εάν σπουδάζετε ή σκοπεύετε να εγκατασταθείτε ως σπουδαστής σε άλλη χώρα της ΕΕ. Ειδικότερα: ποια είναι τα δικαιώματά σας, ποιες διοικητικές διατυπώσεις είναι απαραίτητες και αν μπορεί η οικογένειά σας να σας συνοδεύσει ή να μείνει μαζί σας.

Περισσότερα:

Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

Retour au texte en cours.