Navigačný riadok

Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
 
	Pridať na Twitter 
 
	Zdieľať na google+
 
	Zdieľať na linkedIn

Najčastejšie otázky – Študenti


Práva, podmienky a formality

 • Ak som účastníkom jazykového kurzu v inom členskom štáte EÚ, mám povinnosť sa registrovať na mestskom úrade?

  Závisí to od toho, aký dlhý je váš pobyt – ak neprekročí 3 mesiace, nebudete sa musieť registrovať, i keď vás môžu požiadať, aby ste orgánom oznámili svoju prítomnosť.

  Ak sa zdržíte dlhšie, môže vám vzniknúť povinnosť zaregistrovať sa na príslušných úradoch.

 • Ak strávim rok v inom členskom štáte EÚ ako študentka v rámci programu Erasmus bez toho, aby som tam pracovala alebo mala iný príjem, ako preukážem, že mám dostatočné zdroje na celé obdobie svojho pobytu?

  Dostatočné zdroje vám môžu poskytnúť vaši rodičia/váš zákonný zástupca, napríklad ak vám každý mesiac poukážu na váš bankový účet finančné prostriedky.

 • What happens if I forget to report my presence in a country where this is required? Can I be expelled?

  NO - You can't be expelled, but you may have to pay a (proportionate) fine, depending on that country's laws.

Rodinní príslušníci, ktorí sú občanmi EÚ

 • Som Belgičanka a spoločne s mojou manželkou sa sťahujeme do Švédska. Aký právny status jej prisúdia švédske orgány?

  Švédske orgány na ňu budú nazerať ako na ktoréhokoľvek iného manželského partnera, nakoľko Švédsko uznáva manželstvá osôb rovnakého pohlavia.

  Nie všetky členské štáty EÚ však majú rovnaký prístup k manželstvám/registrovaným partnerstvám osôb rovnakého pohlavia. V niektorých krajinách nemajú manželskí partneri/partneri rovnakého pohlavia automatické právo na pobyt a ich status posúdia vnútroštátne orgány jednotlivo od prípadu k prípadu.

 • Som Estónec a som doktorandom v Spojenom kráľovstve. Moji estónski rodičia sú odo mňa závislí a chceli by počas môjho štúdia bývať som mnou v Londýne. Majú ako rodinní príslušníci občana EÚ automaticky právo na vydanie registračného potvrdenia?

  NIE – vaša štátna príslušnosť môže podporiť ich žiadosť o pobyt, avšak na jej základe nezískavajú nijaké automatické práva. V prípade, že britské orgány zamietnu žiadosť vašich rodičov, musia im zaslať písomné rozhodnutie s uvedením všetkých dôvodov zamietnutia a ich následkov pre vašich rodičov.

 • Som Maďarka a pred 6 rokmi som sa presťahovala do Rakúska za mojim maďarským manželom, ktorý tam študoval. Pred dvomi mesiacmi umrel. Rakúske orgány mi oznámili, že na to, aby som získala povolenie na trvalý pobyt, musím preukázať, že mám dostatočné zdroje na svoju obživu (čo nemám, žili sme z manželových úspor). Postupujú rakúske orgány správne?

  NIE – môžete naďalej bývať v Rakúsku, pretože ste tam mali zákonný pobyt počas 5 rokov. Vaše právo na trvalý pobyt nemôže byť podmienené preukázaním dostatočných zdrojov.

Rodinní príslušníci, ktorí nie sú občanmi EÚ

 • Idem na mesačný jazykový pobyt do Holandska. Moja manželka rovnakého pohlavia, ktorá nie je občianka EÚ a s ktorou som sa zosobášila v Belgicku, ide so mnou. Musí splniť nejaké formality?

  NIE – v Holandsku bude mať rovnaké postavenie ako ktorýkoľvek iný manželský partner.

  Na pobyt kratší ako 3 mesiace bude potrebovať len platný pas (i keď možno bude potrebovať takisto víza v závislosti od krajiny, z ktorej pochádza).

  Takisto bude možno musieť oznámiť svoju prítomnosť v dotknutom štáte. Svoj pas by mala mať vždy so sebou.

 • Som Japonka a vo Švédsku žijem v registrovanom partnerstve so Švédom spoločne s mojim synom (23 rokov) z predchádzajúceho manželstva. Môj partner sa rozhodol pre magisterské štúdium na Islande a ja by som sa chcela k nemu pripojiť spoločne s mojim synom. Môj syn je japonským občanom a študuje, t. j. je na nás závislý. Dostane na Islande pobytový preukaz?

  ÁNO – (ako dieťa partnera občana EÚ) pretože je ako študent na vás závislý (nezaopatrená osoba) napriek tomu, že je starší ako 21 rokov.

 • Som rumunský študent a rok budem študovať v Nórsku. Moji rodičia (moldavskí štátni príslušníci) by chceli prísť a žiť so mnou počas obdobia trvania môjho štúdia. Majú automatické právo na pobyt v Nórsku ako rodinní príslušníci občana EÚ?

  NIE – môžete však o pobyt požiadať nórske orgány, ktoré sa musia žiadosťou zaoberať. Ak nórske orgány pobyt zamietnu, musia svoje rozhodnutie odôvodniť, čo môžu urobiť len po rozsiahlom preskúmaní vašich osobných okolností.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Máte nevyriešený problém?

Poradenstvo o vašich právach občana EÚ

Riešenie problémov vyplývajúcich zo styku s verejnými orgánmi