Kruimelpad

Delen op 
	Delen op Facebook
 
	Delen op Twitter
 
	Delen op Google+
 
	Delen op linkedIn

Veelgestelde vragen - Studenten


Rechten, voorwaarden en formaliteiten

 • Als ik als Erasmus-student een jaar in een ander EU-land doorbreng en daar niet werk of een inkomen heb, hoe kan ik dan bewijzen dat ik over voldoende middelen van bestaan beschik om daar zo lang te blijven?

  Uw ouders of wettelijke voogd kunnen u voldoende middelen verschaffen, bijvoorbeeld door maandelijks geld op uw bankrekening te storten.

 • Als ik in een ander EU-land een taalcursus ga volgen, moet ik me dan bij de gemeente laten inschrijven?

  Dat hangt af van hoe lang u blijft. Blijft u minder dan drie maanden, dan hoeft u zich niet in te schrijven, maar u moet zich soms wel melden.

  Als u langer blijft, bent u meestal wel verplicht u te laten inschrijven.

 • Wat gebeurt er als ik vergeet mijn aanwezigheid te melden in een land waar dat verplicht is? Kunnen ze me dwingen te vertrekken?

  NEE - U zult in dat geval niet moeten vertrekken, maar u zult misschien, afhankelijk van de wetgeving in dat land, wel een (proportionele) boete moeten betalen.

Gezinsleden uit de EU

 • Ik ben als Hongaarse zes jaar geleden naar Oostenrijk verhuisd om bij mijn studerende Hongaarse echtgenoot te gaan wonen. Hij is twee maanden geleden overleden. De Oostenrijkse autoriteiten hebben me gezegd dat ik slechts voor permanent verblijfsrecht in aanmerking kom als ik kan bewijzen dat ik voldoende middelen van bestaan heb, en die heb ik niet want we leefden van de spaarcenten van mijn echtgenoot. Hebben ze gelijk?

  NEE - U mag in Oostenrijk blijven wonen omdat u er al vijf jaar legaal verblijft. Uw permanent verblijfsrecht hangt niet langer af van uw bestaansmiddelen.

 • Ik kom uit Estland en volg in Engeland doctoraatsstudies. Ik onderhoud mijn Estse ouders en zij zouden voor de rest van mijn studies bij mij in London willen komen wonen. Hebben ze als familielid van een EU-burger automatisch recht op een bewijs van inschrijving?

  NEE - Uw nationaliteit kan een element zijn dat hun verzoek tot inschrijving helpt te motiveren, maar ze hebben er niet automatisch recht op. Als de Britse autoriteiten het verzoek van uw ouders afwijzen, moeten ze dat schriftelijk doen met opgave van alle redenen voor de weigering en de gevolgen voor uw ouders.

Gezinsleden van buiten de EU

 • Ik ben een Belgische vrouw en ga een maand lang in Nederland op taalcursus. Ik wil mijn vrouw, die geen EU-burger is en met wie ik in België ben getrouwd, meenemen. Gelden er speciale formaliteiten?

  NEE, in Nederland wordt ze net als elke andere gehuwde partner behandeld.

  Voor een verblijf van drie maanden volstaat het in principe dat ze een geldig paspoort heeft, hoewel ze afhankelijk van haar nationaliteit, misschien ook een visum nodig heeft.

  Het is ook mogelijk dat ze haar aanwezigheid zal moeten melden en ze moet haar paspoort altijd bij de hand houden.

 • Ik ben een Japanse en woon in Zweden met mijn zoon (23) uit een vorig huwelijk en mijn geregistreerde (Zweedse) partner. Mijn partner gaat nu in IJsland een mastersstudie volgen en ik zou graag met mijn zoon mee verhuizen. Mijn zoon heeft de Japanse nationaliteit en is als student te onzen laste. Zal hij in IJsland een verblijfskaart krijgen?

  JA - (Als kind van de partner van een EU-burger) omdat hij als student ter uwer laste is, zelfs al is hij ouder dan 21 jaar.

 • Ik ben een Roemeense student die een jaar in Noorwegen studeert. Mijn ouders, die de Moldavische nationaliteit hebben, zouden tijdens mijn studies bij mij willen komen wonen. Krijgen zij in Noorwegen als familielid van een EU-burger automatisch verblijfsrecht?

  NEE - Maar u kunt de Noorse autoriteiten vragen om hun aanvraag in overweging te nemen. Als de Noorse autoriteiten hun aanvraag om verblijfsrecht verwerpen, moeten zij dat motiveren, wat alleen kan na uitvoerig onderzoek naar uw persoonlijke situatie.

Meer hulp nodig?

Meer hulp nodig?

Heeft u nog niet gevonden wat u zocht? Zit u met een probleem?

Advies inwinnen over uw EU-rechten

Hulp bij problemen met overheidsinstanties