Mogħdija tan-navigazzjoni

Aqsam fuq 
	Aqsam fuq Facebook
 
	Aqsam fuq Twiter
 
	Ixxerja fuq Google+
 
	Aqsam fuq linkedIn

Mistoqsijiet Frekwenti - Student


Drittijiet, kondizzjonijiet u formalitajiet

 • Jekk immur noqgħod għal sena f'pajjiż ieħor tal-UE bħala student fuq skambju ta' Erasmus u ma naħdimx jew ma għandix dħul ta' flus, kif nista' nipprova li għandi biżżejjed mezzi għat-tul ta' żmien li ndum hemm.

  Il-ġenituri/kustodju legali tiegħek jistgħu jipprovdulek mezzi suffiċjenti, pereżempju billi kull xahar jiddepożitawlek il-flus fil-kont tal-bank tiegħek.

 • Jekk nagħmel kors ta' lingwa f'pajjiż ieħor tal-UE, ikolli bżonn nirreġistra fl-uffiċċju muniċipali?

  Dan jiddependi minn kemm biħsiebek idum hemm – jekk tagħmel inqas minn 3 xhur ma għandekx għalfejn tirreġistra, iżda tista' tintalab li tirrapporta l-preżenza tiegħek lill-awtoritajiet.

  Jekk biħsiebek iddum aktar, ikun jeħtieġlek tirreġistra mal-awtoritajiet rilevanti.

 • X'jiġri jekk ninsa nirrapporta l-preżenza tiegħi f'pajjiż fejn dan hu meħtieġ li jsir? Nista' nitkeċċa?

  LE - Ma tistax titkeċċa, iżda jista' jkun jeħtieġlek li tħallas multa (proporzjonata), dan jiddependi mil-liġijiet tal-pajjiż.

Membri tal-familja mill-UE

 • Jien Belġjan u ser immur noqgħod l-Isvezja ma' żewġi li hu raġel bħali. Kif taħseb li se jkun trattat mill-awtoritajiet?

  L-awtoritajiet Svediżi se jittrattah bl-istess mod bħal kull konjugu ieħor, peress li l-Isvezja tirrikonoxxi ż-żwiġijiet bejn l-istess sess.

  Madankollu, il-pajjiżi tal-UE mhux kollha jittrattaw lill-miżżewġin/partners tal-istess sess bl-istess mod. F'dawn il-pajjiżi, id-dritt ta' residenza tal-miżżewweġ/partner tal-istess sess mhux awtomatiku u dan jitqies mill-awtoritajiet nazzjonali abbażi ta' każ b'każ.

 • Jien Estonjan li bħalissa qed nistudja għal PhD fir-Renju Unit. Il-ġenituri Estonjani tiegħi huma dipendenti minni u jixtiequ jingħaqdu miegħi f'Londra għat-tul taż-żmien tal-istudji tiegħi. Bħala membri tal-familja ta' ċittadin tal-UE, taħseb li jingħatalhom awtomatikament dokument ta' residenza?

  LE - In-nazzjonalità tiegħek tista' tkun fattur li jappoġġa l-applikazzjoni tagħhom għal residenza iżda din ma tagħtihom ebda dritt awtomatiku. Jekk l-awtoritajiet Ingliżi ma jaċċettawx l-applikazzjoni tal-ġenituri tiegħek, huma għandhom jibagħtulhom id-deċiżjoni tagħhom bil-miktub, fejn jiddikjaraw ir-raġunijiet tagħhom għala rrifjutawhom u l-implikazzjonijiet għall-ġenituri tiegħek.

 • Jien Ungeriża, u mort noqgħod l-Awstrija 6 snin ilu biex nissieħeb ma' żewġi li hu Ungeriż, li kien qed jistudja hemm. Hu miet xahrejn ilu. L-awtoritajiet Awstrijaċi qaluli li biex nikkwalifika għal residenza permanenti, jeħtieġli nipprova li għandi mezzi suffiċjenti biex infendi għal rasi (dan mhux il-każ billi aħna konna ngħixu mit-tfaddil ta' żewġi). Nixtieq inkun naf għandhomx raġun?

  LE - Tista' tkompli tgħix fl-Awstrija billi ilek tgħix hemm skont ma' titlob il-liġi għal 5 snin. Id-dritt ta' residenza permanenti mhux aktar soġġett għall-kundizzjoni ta' mezzi suffiċjenti.

Membri tal-familja mhux mill-UE

 • Jien sejra xahar l-Olanda għal kors ta' lingwa. Marti li hi tal-istess sess bħali, li mhix mill-UE, li żżewwiġtha fil-Belġju, ġejja miegħi. Nixtieq nistaqsi jekk hux se jkun jeħtiġilha tgħaddi minn xi formalitajiet?

  LE – Fl-Olanda tiġi trattata bl-istess mod bħal kull konjugu ieħor.

  Jekk ser iddum hemm anqas minn 3 xhur, kulma jeħtiġilha hu passaport validu (għalkemm għandu mnejn ikun jeħtiġilha viża, dan jiddependi minn liema pajjiż ġejja minnu).

  Għandu mnejn ikun jeħtiġilha li tirrapporta l-preżenza tagħha fil-pajjiż u għandha ġġorr il-ħin kollu fuqha l-passaport tagħha.

 • Jien student Rumen li qed nistudja fin-Norveġja għal sena. Il-ġenituri tiegħi (li għandhom iċ-ċittadinanza tal-Moldovja) jixtiequ jiġu jgħixu miegħi għat-tul taż-żmien li se nkun qed nistudja fih. Bħala ġenituri ta' ċittadin mill-UE nixtieq nistaqsi għandhomx id-dritt awtomatiku ta' residenza fin-Norveġja?

  LE - Iżda tista' tistaqsi lill-awtoritajiet Norveġiżi biex jikkunsidraw l-applikazzjoni tagħhom. Jekk l-awtoritajiet Norveġiżi jirrifjutaw li jħalluhom joqogħdu hemm, huma għandhom jiġġustifikaw għala rrifjutaw, u jistgħu jagħmlu dan biss wara riċerka estensiva fiċ-ċirkustanzi personali tiegħek.

 • Jien Ġappuniża, li qed ngħix fl-Isvezja f'partnerxip reġistrat ma' raġel Svediż, flimkien ma' ibni ta' 23 sena minn żwieġ preċedenti. Il-partner tiegħi ddeċieda li jagħmel kors ta' studju li jwasslu għal Master's fl-Islanda u nixtieq immur miegħu, flimkien ma' ibni. Ibni hu ċittadin Ġappuniż u student, dipendenti minna. Taħseb li jista' jingħata dokument ta' residenza fl-Islanda?

  IVA - (bħala iben il-partner ta' ċittadin tal-UE) billi bħala student hu għadu jiddependi fuqkom, avvolja għandu aktar minn 21 sena.

Għad għandek bżonn l-għajnuna?

Għad għandek bżonn l-għajnuna?

Ma sibtx dak li kont qed tfittex? Għandek problema xi ssolvi?

Ikseb parir dwar drittijietek fl-UE

Solvi l-problemi ma' awtorità pubblika