Navigációs útvonal

Megosztás! 
	Megosztás Facebookon!
 
	Megosztás Twitteren!
 
	Megosztás Google-n!
 
	Megosztás LinkedIn-en!

Gyakran feltett kérdések – Diákok


Jogok, feltételek és adminisztratív teendők

 • Ha egy évet egy másik uniós országban töltök Erasmus-cserediákként, és ez alatt az időszak alatt nem vállalok munkát, és nincs jövedelmem, hogyan tudom bizonyítani, hogy ott-tartózkodásom idejére rendelkezem a szükséges anyagiakkal?

  Ha Ön szülei/törvényes gyámja révén hozzájut a külföldi tartózkodáshoz szükséges anyagiakhoz, például úgy, hogy bankszámlájára átutalás formájában havonta pénzt kap tőlük, akkor igazolni tudja a hatóságok felé, hogy fedezni tudja a kinntartózkodásával járó költségeket.

 • Ha külföldi nyelvtanfolyamon veszek részt egy másik uniós országban, be kell-e jelentkeznem a helyi önkormányzatnál?

  Ez attól függ, mennyi időt tölt az adott országban. Ha 3 hónapnál rövidebb ideig marad, akkor nem kell bejelentkeznie a hatóságoknál, de előfordulhat, hogy ottlétéről tájékoztatnia kell az illetékeseket.

  Ha 3 hónapnál hosszabb ideig marad, akkor köteles bejelentenie tartózkodását a helyi hatóságoknak.

 • Mi történik akkor, ha külföldre utazom, és ottlétemről elfelejtem tájékoztatni az illetékeseket, noha ez kötelező a helyi szabályok értelmében? Kiutasíthatnak-e ezért az országból?

  NEM – nem utasíthatják ki az országból, de ha a nemzeti jog úgy rendelkezik, (arányos mértékű) pénzbüntetéssel sújthatják Önt.

Uniós családtagok

 • Belga állampolgárságú férfi vagyok. Házastársammal, aki szintén férfi, úgy határoztunk, hogy elköltözünk Svédországba. Milyen jogállása lesz a páromnak Svédországban?

  Az Ön partnere ugyanolyan elbánásban részesül majd Svédországban, mint a különnemű házaspárok tagjai, Svédország ugyanis elismeri az azonos nemű párok házasságát.

  Nem mindegyik uniós tagállam részesíti azonban olyan elbánásban az azonos nemű házastársakat/bejegyzett élettársakat, mint Svédország. Ezekben az országokban az azonos nemű házastársakat/bejegyzett élettársakat nem illeti meg automatikusan a tartózkodás joga, és kérelmüket a tagállami hatóságok eseti alapon bírálják el.

 • Magyar állampolgár vagyok. Hat évvel ezelőtt kiköltöztem Ausztriában tanuló férjemhez. Férjem két hónapja meghalt. Az osztrák hatóságok szerint állandó tartózkodásra akkor vagyok jogosult, ha bizonyítani tudom, hogy rendelkezem az önfenntartáshoz szükséges anyagi forrásokkal (ez azonban esetemben nem teljesül, mivel férjem haláláig az ő megtakarításaiból éltünk). Igazuk van-e a hatóságoknak?

  NINCS – Ön Ausztriában maradhat, mert teljesíti azt a feltételt, hogy 5 éve folyamatosan és jogszerűen ott tartózkodik. Önt attól függetlenül megilleti az állandó tartózkodás joga, hogy rendelkezik-e a szükséges anyagiakkal, vagy sem.

 • Észt állampolgár vagyok. Jelenleg PhD-képzésben veszek részt az Egyesült Királyságban. Észt állampolgárságú szüleim, akik az én eltartottjaim, szeretnének kiköltözni hozzám Londonba a tanulmányaim idejére. Jogosultak-e a szüleim automatikusan arra, hogy tartózkodási igazolást kapjanak a fogadó országban?

  NEM – az Ön szüleit nem illeti meg automatikusan a tartózkodás joga. Ha azonban elutasítják tartózkodási kérelmüket, a brit hatóságoknak írásban meg kell küldeniük az Ön szüleinek az elutasító határozatot, döntésüket részletesen meg kell indokolniuk, és ismertetniük kell azt is, milyen következményekkel jár a kérelem elutasítása az Ön szüleire nézve.

Nem uniós családtagok

 • Hollandiába készülök, ahol egy hónapos nyelvtanfolyamon fogok részt venni. Velem jön azonos nemű házastársam is, akivel Belgiumban kötöttünk házasságot. Párom nem uniós állampolgár. Hárulnak-e rá az ott-tartózkodással kapcsolatban adminisztratív kötelezettségek?

  NEM – Az Ön partnere ugyanolyan elbánásban részesül majd Hollandiában, mint a különnemű házaspárok tagjai.

  Ha 3 hónapnál kevesebb ideig tartózkodik az országban, mindössze érvényes útlevélre lesz szüksége, melyet mindig magával kell hordania (és esetleg vízumra attól függően, melyik ország állampolgára).

  Ezen túlmenően elképzelhető, hogy ottlétéről tájékoztatnia kell az illetékeseket.

 • Japán állampolgár vagyok. Svédországban élek bejegyzett élettársammal, aki svéd állampolgár. Velünk él korábbi házasságomból származó huszonhárom éves fiam is. Élettársam mesterfokozatú tanulmányokat akar folytatni Izlandon, és fiammal együtt vele szeretnénk menni. A fiam japán állampolgár, diák és a mi eltartottunk. Kap-e majd tartózkodási kártyát Izlandon?

  IGEN – uniós polgár élettársának a gyermekeként meg fogja kapni a tartózkodási kártyát, mert – bár elmúlt 21 éves – még diák, és az Önök eltartottja.

 • Román diák vagyok. Jelenleg Norvégiában tartózkodom, ahol egy éven át tanulmányokat folytatok. A szüleim moldovai állampolgárok, akik tanulmányaim idejére szeretnének kiköltözni hozzám Norvégiába. Uniós polgár szüleiként megilleti-e őket automatikusan a jog, hogy Norvégiában tartózkodjanak?

  NEM – de ha a hatóságok úgy határoznak, hogy elutasítják a kérelmet, döntésüket meg kell indokolniuk, és ehhez előzetesen alaposan meg kell vizsgálniuk az Önök családi körülményeit.

További segítségre van szüksége?

További segítségre van szüksége?

Nem találta meg a keresett információt? Megoldandó problémája adódott?

Kérjen tanácsot az Önt megillető uniós jogokkal kapcsolatban

Tagállami hatóságokkal kapcsolatos problémák megoldása