Navigatsioonitee

Jaga 
	Jaga Facebook´is
 
	Jaga Twitter´is
 
	Jagage Google+ vahendusel
 
	Jaga linkedIn´is

KKK – Õpilane


Õigused, tingimused ja formaalsused

 • Kui olen teises ELi liikmesriigis keelekursusel, siis kas ma pean end kohalikus linnavalitsuses registreerima?

  Sõltub sellest, kui kaua te teises riigis viibite – kui see periood kestab alla 3 kuu, siis te ei pea end registreerima, kuid teilt võidakse nõuda, et teavitaksite riigis viibimisest sealseid ametiasutusi.

  Kui jääte pikemaks ajaks, siis võidakse nõuda, et te end vastavas ametiasutuses registreeriksite.

 • Kui viibin aasta mõnes teises ELi liikmesriigis programmi Erasmus raames vahetusüliõpilasena ning ei tööta ega oma sissetulekut, siis kuidas saan tõendada, et mul on olemas piisavad vahendid kogu mu asjaomases riigis viibimise ajaks?

  Teie eeskostja/vanemad saavad teile pakkuda piisavaid vahendeid, näiteks tehes teie pangakontole igal kuul rahaülekande.

 • Mis juhtub siis, kui ma unustan teatada oma viibimisest riigis, kus see on nõutav? Kas mind võidakse riigist välja saata?

  EI – teid ei või riigist välja saata, kuid võib-olla peate maksma (proportsionaalse) trahvi, sõltuvalt asjaomase riigi seadustest.

ELi kodanikest pereliikmed

 • Olen Belgia kodanik ning mul on soov koos oma samasoolise abikaasaga Rootsi elama asuda. Kuidas käsitavad Rootsi ametiasutused tema staatust?

  Rootsi ametiasutused kohtlevad teda nagu mis tahes teist abikaasat, sest Rootsi tunnustab samasooliste abielusid.

  Kuid kõik ELi riigid ei käsita samasoolisi abikaasasid / registreeritud partnereid samaväärselt. Kõnealustes riikides ei ole samasoolise abikaasa / partneri elamisõigus automaatne ning selle üle otsustavad riiklikud ametiasutused juhtumipõhiselt.

 • Olen Ungari kodanik ning asusin 6 aastat tagasi elama Austriasse, et olla koos oma ungarlasest abikaasaga, kes parajasti seal õppis. Kaks kuud tagasi ta suri. Austria ametiasutuste kohaselt pean ma Austrias alalise elamise õiguse saamiseks tõendama, et mul on toimetulekuks piisavalt vahendeid (mida mul aga ei ole, sest elasime minu abikaasa säästudest). Kas neil on õigus seda nõuda?

  EI – võite jääda Austriasse elama, sest olete seal seaduslikult elanud 5 järjestikust aastat. Teie alaline elamisõigus ei sõltu enam piisavate vahendite tingimusest.

 • Olen eestlane ning omandan Ühendkuningriigis doktorikraadi. Minu Eesti kodanikest vanemad on minu ülalpidamisel ning soovivad mu õpingute ajaks minu juurde Londonisse elama asuda.  Kas neil on ELi kodaniku pereliikmetena automaatne õigus saada registreerimistunnistus?

  EI – teie kodakondsus võib olla nende registreerimistunnistuse taotlust toetav tegur, kuid sellega ei kaasne automaatne õigus. Kui Briti ametiasutused lükkavad teie vanemate taotluse tagasi, peavad nad teie vanematele saatma kirjalikult oma otsuse, kus on kirjas keeldumise põhjused ja sellega kaasnevad tagajärjed teie vanematele.

Pereliikmed, kes ei ole ELi kodanikud

 • Mul on kavas minna Madalmaadesse 1-kuulisele keelekursusele. Minuga tuleb kaasa mu samasooline abikaasa, kes ei ole ELi kodanik ning kellega ma abiellusin Belgias. Kas ta peab täitma teatavaid formaalsusi?

  EI – Madalmaades koheldakse teda samaväärselt kõigi teiste abikaasadega.

  Vähem kui 3-kuulise riigis viibimise jaoks on tal vaja üksnes kehtivat passi (kuid sõltuvalt tema päritoluriigist võib tal vaja olla ka viisat).

  Samuti võidakse nõuda, et ta teavitaks ametiasutusi riigis viibimisest ja kannaks alati oma passi kaasas.

 • Olen Rumeenia üliõpilane ning viibin õpingute tõttu ühe aasta Norras. Mu vanemad (Moldova kodanikud) sooviksid tulla minu õpingute ajaks minu juurde Norrasse elama. Kas ELi kodaniku vanematena kehtib nende suhtes automaatne Norras elamise õigus?

  EI – kuid võite Norra ametiasutustelt paluda, et nad kaaluksid teie vanemate taotlust. Kui Norra ametiasutused keelduvad elamisloa andmisest, peavad nad keeldumist põhjendama. Seda saavad nad teha üksnes pärast teie isikliku olukorra põhjalikku uurimist.

 • Olen jaapanlanna ning elan Rootsis registreeritud partnerluses Rootsi mehega. Koos meiega elab ka minu 23-aastane poeg eelmisest abielust. Mu partner otsustas alustada Islandil magistriõpinguid ning ma sooviksin koos oma pojaga temaga ühineda. Minu poeg on Jaapani kodanik ja üliõpilane ning meie ülalpeetav. Kas ta saab Islandil elamisloa?

  JAH – (ELi kodaniku partneri lapsena) sest üliõpilasena on ta teie ülalpeetav, isegi kui ta on üle 21 aasta vana.

Vajate ikka veel abi?

Vajate ikka veel abi?

Te ei leidnud otsitavat teavet? Kas teil on lahendust vajav probleem?

Küsige nõu oma õiguste kohta ELis

Lahendage probleemid riigiasutusega