Cesta

Přidej na 
	Přidej na Facebook 
 
	Přidej na Twitter
 
	Přidej na google+
 
	Přidej na linkedIn

Časté otázky – Studenti


Práva, podmínky a administrativní formality

 • Co se stane, pokud zapomenu nahlásit svou přítomnost v zemi, kde je to povinné? Mohu být ze země vyhoštěn?

  NE – Vyhoštěn být nemůžete, ale může vám být udělena pokuta v přiměřené výši, a to v závislosti na právních předpisech dané země.

 • Pokud chci jet do jiné země EU na jazykový kurz, musím se tam zaregistrovat na místním úřadě?

  To bude záležet na tom, jak dlouho se v dané zemi zdržíte. Pokud to bude méně než 3 měsíce, registrovat se nemusíte. V některých zemích však budete muset na příslušném úřadě ohlásit svou přítomnost.

  Zdržíte-li se déle než 3 měsíce, zaregistrovat se musíte.

 • Pokud se chystám odjet na rok studovat do jiné země EU v rámci programu Erasmus a nepracuji a nemám ani žádný jiný příjem, jak mohu prokázat, že mám na dobu studijního pobytu dostatečné finanční prostředky?

  Pokud vám finanční prostředky poskytují rodiče, popř. zákonný opatrovník, je možné to prokázat například výpisem z bankovního účtu, na který vám jsou každý měsíc peníze poukazovány.

Rodinní příslušníci ze zemí EU

 • Jsem maďarskou občankou žijící v Rakousku, kam jsem se před 6 lety přestěhovala s manželem, rovněž občanem Maďarska, jenž do Rakouska odjel kvůli studiu. Před dvěma měsíci manžel zemřel. Rakouské úřady mně oznámily, že k získání povolení k trvalému pobytu musím prokázat, že mám dostatečné finanční prostředky. Já však žádný příjem nemám, jelikož jsme žili z manželových úspor. Mohou po mě úřady něco takového požadovat?

  NE – Máte právo v Rakousku setrvat, protože jste na jeho území legálně pobývala alespoň po dobu 5 let. K získání trvalého pobytu proto již nemusíte splňovat podmínku dostatečných finančních prostředků.

 • Jsem občanem Belgie a chci se spolu se svým manželem přestěhovat do Švédska. Zajímalo by mě, jak k němu budou přistupovat tamější úřady?

  Ve Švédsku se sňatek osob stejného pohlaví uznává, a proto budou švédské úřady s vaším manželem jednat jako s jakoukoli jinou sezdanou osobou.

  V některých zemích EU však nemají osoby stejného pohlaví, které uzavřely sňatek nebo vstoupily do registrovaného partnerství, stejná práva jako heterosexuální páry. V těchto případech nezískávají automaticky právo pobytu a vnitrostátní orgány pak rozhodují případ o případu.

 • Pocházím z Estonska a v současné době si dělám doktorát na univerzitě v Anglii.  Finančně zaopatřuji své rodiče a chtěla bych, aby se za mnou na dobu mého studia přestěhovali do Londýna.  Bude jim automaticky vystaveno osvědčení o registraci na základě toho, že jsou rodinnými příslušníky občana EU?

  NE – Vaše státní příslušnost sice může vyřizování jejich žádosti o povolení k pobytu napomoci, nezískají ho však automaticky. Pokud britské úřady žádost zamítnou, musí toto své rozhodnutí vašim rodičům sdělit písemně s uvedením veškerých důvodů, které je k němu vedly, i toho, co ze zamítnutí žádosti pro vaše rodiče vyplývá.

Rodinní příslušníci ze zemí mimo EU

 • Jsem z Japonska a v současné době žiju ve Švédsku se svým 23letým synem z prvního manželství a s partnerem, který ze Švédska pochází. Nejsme svoji, ale uzavřeli jsme registrované partnerství.  Můj partner se rozhodl odjet studovat na Island a já bych chtěla jet s ním, spolu se synem. Můj syn má japonské občanství, ještě studuje, je na nás tedy finančně závislý. Bude moci na Islandu získat pobytovou kartu?

  ANO – Je synem osoby, která uzavřela registrované partnerství s občanem EU, a přestože je starší 21 let, studuje a soustavně se tedy připravuje na výkon budoucího povolání. Je na vás tudíž finančně závislý a na pobytovou kartu má nárok.

 • Pocházím z Rumunska a studuji tento rok v Norsku. Moji rodiče, občané Moldavska, by za mnou rádi přijeli a zůstali zde po celou dobu mého ročního studia. Budou mít coby rodiče občana EU automaticky nárok na získání povolení k pobytu?

  NE – Můžete však podat žádost u příslušných norských úřadů, aby jejich případ posoudily. Pokud jim úřady povolení k pobytu neudělí, musí jim toto své rozhodnutí zdůvodnit, což mohou učinit pouze na základě podrobné analýzy vaší situace.

 • Přihlásila jsem se na měsíční jazykový kurz v Nizozemsku. Manželka by chtěla jet se mnou. Vzaly jsme se v Belgii, ale ona není občankou EU. Bude si pro pobyt v Nizozemsku muset vyřídit nějaké formality?

  NE – V Nizozemsku bude mít vaše manželka stejná práva jako kterákoli jiná sezdaná osoba, protože jsou zde sňatky osob stejného pohlaví uznávány.

  Pokud se na území Nizozemska nezdrží déle než 3 měsíce, bude potřebovat pouze platný cestovní doklad (a v některých případech si bude muset zažádat o vízum, a to v závislosti na tom, odkud pochází).

  V některých zemích EU bude muset nahlásit svou přítomnost a mít u sebe vždy platný pas.

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste informace, které hledáte? Chtěli byste pomoci s řešením nějakého problému?

Poradenství o právech občanů v EU

Na koho se obrátit v případě sporu se státním orgánem