Навигационна пътека

Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
 
	Споделете по „Twitter“
 
	Споделете в Google+
 
	Споделете в linkedIn

Често задавани въпроси – студенти


Права, условия и формалности

 • Ако желая да прекарам една година в друга страна от ЕС като студент по програма „Еразъм“ без да работя и без да получавам някакъв доход, как мога да докажа, че имам достатъчно средства за издръжка по време на своя престой?

  Вашите родители/настойници могат да ви осигурят достатъчно средства, например като превеждат ежемесечно пари по ваша банкова сметка.

 • Ако посещавам езиков курс в друга страна от ЕС, трябва ли да се регистрирам в общината?

  Зависи колко дълъг е престоят ви – ако възнамерявате да останете по-малко от 3 месеца не трябва да се регистрирате, но е възможно да трябва да уведомите властите за вашето присъствие.

  Ако престоят ви е по-дълъг, може да трябва да се регистрирате пред съответните органи.

 • Какво се случва, ако забравя да съобщя за присъствието си в страна, в която това е задължително? Мога ли да бъда експулсиран?

  НЕ – Не може да бъдете експулсирани, но може да ви бъде наложена (пропорционална) глоба в съответствие със законите на страната.

Членове на семейства, които са граждани на ЕС

 • Аз съм от Унгария и преди 6 години се преместих заедно със съпруга си в Австрия, където той учеше. Преди два месеца той почина. Австрийските власти ми казаха, че за да получа право на постоянно пребиваване, трябва да докажа, че разполагам с достатъчно средства за издръжка. Аз обаче не разполагам, тъй като до сега живеехме от спестяванията на съпруга ми. Имат ли право?

  НЕ – Можете да продължите да живеете в Австрия, тъй като сте пребивавали законно на нейна територия за период от 5 години. Правото ви на постоянно пребиваване вече не е обвързано с условието за достатъчно средства за издръжка.

 • От Белгия съм и се местя в Швеция със своя съпруг от същия пол. По какъв начин ще го третират властите?

  Шведските власти ще го третират като всеки друг брачен партньор, тъй като страната признава брака между лица от един и същи пол.

  Не всички страни от ЕС обаче третират съпрузите/регистрираните партньори от един и същ пол по еднакъв начин. В тези страни съпругът/партньорът от същия пол не получава автоматично право на пребиваване и всеки случай се разглежда поотделно от националните власти.

 • От Естония съм и правя докторантура в Англия. Издържам родителите си и те биха желали да се преместят с мен в Лондон за периода на моето образование. Като членове на семейството на гражданин на ЕС имат ли автоматично право на удостоверение за пребиваване?

  НЕ – Вашето гражданство може да бъде положителен фактор при разглеждането на тяхната молба за пребиваване, но не им дава автоматични права. Ако британските власти отхвърлят молбата на родителите ви, те трябва да им изпратят своето решение в писмен вид, посочвайки всички причини за отказа, както и последиците за вашите родители.

Членове на семейства, които не са граждани на ЕС

 • От Япония съм и живея в Швеция в регистрирано партньорство с шведски гражданин заедно с 23-годишния си син от предишен брак. Партньорът ми реши да запише магистратура в Исландия. Желая да го придружа заедно със сина си. Синът ми е японски гражданин и студент на наша издръжка. Ще получи ли разрешително за пребиваване в Исландия?

  ДА – Като дете на партньор на гражданин на ЕС, понеже като студент той е на ваша издръжка, независимо от това, че е на повече от 21 години.

 • Отивам в Холандия на 1-месечен езиков курс. Съпругата ми от същия пол, която не е гражданка на ЕС и с която сключих брак в Белгия, ще ме придружи. Трябва ли тя да уреди някакви формалности?

  НЕ – В Холандия към нея ще се отнесат като към всеки друг брачен партньор.

  За престой до 3 месец тя има нужда единствено от паспорт. Възможно е обаче евентуално да ѝ е необходима и виза в зависимост от това от коя страна произхожда.

  Може да трябва и да уведоми за своето присъствие в страната, както и да носи постоянно със себе си своя паспорт.

 • Студент от Румъния съм и уча в Норвегия за една година. Родителите ми, които са молдовски граждани, биха желали да дойдат да живеят при мен по време на моето обучение. Имат ли автоматично право на пребиваване в Норвегия като родители на гражданин на ЕС?

  НЕ – Можете обаче да поискате от норвежките власти да разгледат тяхната молба, вземайки под внимание конкретните обстоятелства. Ако норвежките власти откажат да им издадат разрешително за престой, те трябва да се обосноват, което те могат да направят само след обстойно проучване на обстоятелствата във вашия конкретен случай.

Все още се нуждаете от помощ?

Все още се нуждаете от помощ?

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате проблем?

Потърсете съвет за правата си в ЕС

Разрешете проблеми с публичен орган