Sökväg

Dela med dig 
	Facebook
  
	Twitter
  
	Dela på Google+
  
	linkedIn

Studerande

Uppdaterat : 26/03/2014

Anhöriga från EU

Make/maka och barn

Stanna upp till tre månader

Som EU-medborgare får din make eller maka, dina barn och barnbarn bo med dig i ett annat EU-land på samma villkor som gäller för dig själv.

Läs om rättigheter, villkor och formaliteter för

Stanna längre än tre månader

Som EU-medborgare får din make eller maka, dina barn och barnbarn bo med dig i ditt nya EU-land på samma villkor som för andra EU-medborgare.

Läs om rättigheter, villkor och formaliteter för

Om dina anhöriga inte hör till någon av dessa kategorier (till exempel om din man eller hustru är hemma med barnen medan du studerar), har de ändå rätt att bo med dig i ditt nya hemland som din familjemedlem om du

  • är inskriven vid ett godkänt lärosäte
  • har tillräckligt med pengar så att du kan försörja dig och din familj utan bidrag
  • har en heltäckande sjukförsäkring för hela familjen som gäller i landet.

Myndigheterna kan inte kräva att din inkomst ska vara högre än den bidragsgrundande inkomsten i landet.

Registrering

Som EU-medborgare får dina nära anhöriga bo med dig i ditt nya EU-land på samma villkor som gäller för andra EU-medborgare.

Läs om villkor och formaliteter för

Om de ska stanna som dina familjemedlemmar behöver de följande handlingar för att få sitt registreringsbevis:

  • Giltigt nationellt id-kort eller pass
  • Ditt registreringsbevis eller annat bevis på att du bor i landet
  • Bevis på familjeanknytning (t.ex. vigsel- eller födelsebevis)
  • För barn och barnbarn, bevis på att de är ekonomiskt beroende av dig

Inga andra handlingar behövs.

Om du har problem med att få ett registreringsbevis för din familj kan du kontakta våra rådgivningstjänster.

Registreringsbeviset utfärdas i regel omedelbart och bör inte kosta mer än vad ett nationellt id-kort kostar.

Det ska vara giltigt tills vidare. Det behöver inte förnyas, men du kan behöva anmäla eventuella adressändringar till myndigheterna.

Likabehandling

Under sin vistelse bör dina anhöriga behandlas på samma sätt som landets medborgare, till exempel när det gäller jobb, lön eller skolgång.

Vissa EU-länder kan dock besluta att inte bevilja studerande och deras familjer studiebidrag innan de har permanent uppehållsrätt.

Krav på att lämna landet

Dina anhöriga får bo i landet så länge de uppfyller villkoren för uppehållsrätt. Om de inte längre gör det kan myndigheterna kräva att de lämnar landet.

I mycket speciella fall kan ditt nya hemland utvisa dem av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller folkhälsa – men bara om de kan bevisa att de utgör ett allvarligt hot.

De ska i så fall få ett skriftligt utvisningsbeslut med motiveringen och information om hur och när de kan överklaga.

Permanent uppehållsrätt

Som EU-medborgare kan din man eller hustru, dina barn och barnbarn automatiskt få permanent uppehållsrätt om de har bott lagligt i landet i fem år utan avbrott, på samma villkor som gäller för dig.

Det betyder att de kan stanna i landet så länge de vill — även om de inte arbetar eller om de är beroende av bidrag. De ska ha samma rättigheter, förmåner och fördelar som landets invånare.

Läs om hur du får ett intyg om permanent uppehållsrätt som styrker deras rätt till bosättning.

Mer hjälp?

Mer hjälp?

Hittade du inte det du letade efter? Behöver du hjälp?

Få råd om dina rättigheter i EU

Få hjälp att lösa problem med en myndighet

Footnote

eller en medborgare från Island, Liechtenstein eller Norge

Retour au texte en cours.

I detta fall, de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge

Retour au texte en cours.

I detta fall, de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge

Retour au texte en cours.