Navigacijska pot

Povej naprej 
	Facebook
  
	Twit it
  
	Povej naprej: Google+
  
	linkedIn

Študenti

Posodobitev : 17/10/2013

Družinski člani, ki so državljani EU

Zakonski partner/otroci

Prebivanje v tujini do 3 mesecev

Vaš mož ali žena ter otroci ali vnuki, ki so državljani EU, lahko prebivajo z vami v drugi državi EU pod enakimi pogoji, kot veljajo za vas.

Pravice, pogoji in formalnosti:

Prebivanje v tujini, daljše od 3 mesecev

Vaš zakonski partner in otroci oziroma vnuki, ki so državljani EU, lahko prebivajo z vami v drugi državi EU pod enakimi pogoji, kot veljajo za državljane EU.

Pravice, pogoji in formalnosti:

Če vaš zakonski partner ter otroci oziroma vnuki, ki jih preživljate, teh pogojev ne izpolnjujejo (denimo, če vi delate, vaš zakonski partner pa ostane doma z otrokom), lahko še vedno prebivajo z vami kot družinski člani pod naslednjimi pogoji:

  • ste vpisani v akreditirano izobraževalno ustanovo;
  • imate zadostne prihodke za vso družino, ki omogočajo preživljanje brez denarne socialne pomoči;
  • imate ustrezno zdravstveno zavarovanje v tej državi za vso družino.

Nacionalni organi ne smejo zahtevati, da je njihov dohodek višji od dohodka, pri katerem bi bili upravičeni do osnovne denarne socialne pomoči.

Prijava prebivanja

Vaš zakonski partner in otroci oziroma vnuki, ki so državljani EU, lahko prebivajo z vami v drugi državi EU pod enakimi pogoji, kot veljajo za državljane EU.

Pogoji in formalnosti:

Če bodo z vami prebivali kot družinski člani, bodo ob prijavi prebivanja potrebovali:

  • veljavno nacionalno osebno izkaznico ali potni list,
  • vaše potrdilo o prijavi prebivanja ali drugo dokazilo o vašem prebivanju v državi,
  • dokazilo o sorodstvenem razmerju (npr. poročni ali rojstni list),
  • za otroke in vnuke: dokazilo, da jih preživljate.

Upravni organi ne smejo zahtevati nobenih drugih dokumentov.

Če boste pri prijavi prebivanja družinskih članov naleteli na težave, se lahko obrnete na našo službo za pomoč.

Potrdilo o prijavi prebivanja mora upravni organ izdati takoj. Strošek za to ne sme biti višji od stroška za osebno izkaznico državljanov.

Potrdilo ima neomejeno veljavnost. Ni ga treba obnavljati, vendar bo morebiti treba pristojnemu organu prijaviti vsako spremembo naslova.

Enaka obravnava

Družinske člane mora država članica med njihovim prebivanjem obravnavati kot državljane države prebivanja, zlasti glede zaposlitve, plačila, možnosti dostopa do dela, vpisa v šolo itd.

V nekaterih državah EU študenti in njihove družine niso upravičeni do finančne podpore za študij, dokler ne izpolnijo pogojev za stalno prebivališče.

Zahtevek za odhod/izgon

Vaš zakonski partner in otroci oziroma vnuki lahko prebivajo z vami v drugi državi EU, dokler izpolnjujejo pogoje za prebivanje. Če pogojev ne izpolnjujejo več, lahko nacionalni organi zahtevajo, da zapustijo državo.

V izjemnih primerih jim lahko država prebivanja izreče ukrep izgona, če lahko dokaže, da predstavljajo resno nevarnost  za javni red ali varnost države.

Prejeti morajo pisno odločbo o izgonu ali zahtevek, da zapustijo državo, v katerem morajo biti navedeni razlogi za izgon ter pravna sredstva in roki za pritožbo.

Stalno prebivališče

Vaš zakonski partner ter otroci oziroma vnuki, ki so državljani EU, lahko pod enakimi pogoji, kot veljajo za vas, pridobijo samodejno pravico do stalnega prebivanja, če so v drugi državi zakonito in neprekinjeno prebivali pet zaporednih  let.

Ostanejo lahko torej tako dolgo, kot želijo, tudi če so brezposelni ali če potrebujejo denarno socialno pomoč. Pripadajo jim enake pravice in ugodnosti kot državljanom te države.

Postopek za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje, ki jim priznava brezpogojno pravico do prebivanja.

Potrebujete pomoč?

Potrebujete pomoč?

Niste našli želenih informacij? Ste naleteli na težave?

Nasveti glede vaših pravic

Reševanje težav z organi javne uprave

Footnote

oziroma državljan Islandije, Lihtenštajna ali Norveške

Retour au texte en cours.

V tem primeru 27 držav članic EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška

Retour au texte en cours.

V tem primeru 27 držav članic EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška

Retour au texte en cours.