Cale de navigare

Distribuie pe 
	Distribuie pe Facebook
  
	Distribuie pe Twitter
  
	Distribuie pe google+
  
	Distribuie pe linkedIn

Studenţi

Actualizare : 17/10/2013

Membri de familie din UE

Soţ / soţie / copii

Şedere în străinătate pe o durată mai mică de 3 luni

În calitate de cetăţeni ai UE, soţul/soţia şi copiii/nepoţii vă pot însoţi în altă ţară din UE, în aceleaşi condiţii care vi se aplică şi dumneavoastră.

Verificaţi drepturile, condiţiile şi formalităţile pentru:

Şedere în străinătate pe o durată mai mare de 3 luni

În calitate de cetăţeni ai UE, soţul/soţia şi copiii/nepoţii pot locui în noua dumneavoastră ţară, în condiţiile aplicabile cetăţenilor UE.

Verificaţi drepturile, condiţiile şi formalităţile pentru:

Dacă soţul/soţia şi copiii/nepoţii pe care îi aveţi în întreţinere nu se încadrează în aceste categorii (de exemplu, dumneavoastră lucraţi iar soţul/soţia stă acasă şi are grijă de copil), aceştia pot sta totuşi cu dumneavoastră, dacă:

  • sunteţi înscris la o instituţie de învăţământ autorizată
  • aveţi suficiente venituri pentru a asigura traiul întregii familii fără a solicita sprijin financiar
  • toată familia are asigurare completă de sănătate în ţara respectivă.

Autorităţile naţionale nu vă pot impune să aveţi un venit superior pragului începând de la care aţi putea avea dreptul la un ajutor pentru venitul de bază în ţara respectivă.

Înregistrarea

În calitate de cetăţeni ai UE, soţul/soţia şi copiii/nepoţii pot locui în noua dumneavoastră ţară europeană, în condiţiile aplicabile cetăţenilor UE.

Verificaţi condiţiile şi formalităţile pentru:

Dacă stau cu dumneavoastră ca membri de familie, soţul/soţia, precum şi copiii/nepoţii pe care îi aveţi în întreţinere, vor avea nevoie de următoarele documente pentru a obţine certificatul de înregistrare:   

  • carte de identitate sau paşaport valabil
  • certificatul dumneavoastră de înregistrare sau un alt document care să ateste că locuiţi în ţara respectivă
  • dovada că au o legătură de rudenie cu dumneavoastră (de ex. certificat de căsătorie sau de naştere)
  • pentru copii/nepoţi, dovada că se află în întreţinerea dumneavoastră.

Nu vi se poate cere niciun alt document suplimentar.

Dacă aveţi probleme cu obţinerea unui certificat de înregistrare pentru membrii familiei dumneavoastră, apelaţi la serviciile noastre de asistenţă.

Certificatul de înregistrare trebuie emis imediat şi nu trebuie să coste mai mult decât cartea de identitate care li se eliberează cetăţenilor ţării gazdă.

Este valabil pe termen nelimitat, ceea ce înseamnă că nu trebuie reînnoit. Cu toate acestea, va trebui probabil să le comunicaţi autorităţilor locale eventualele schimbări de adresă.

Egalitate de tratament

Pe durata sejurului în noua dumneavoastră ţară, soţul/soţia şi copiii/nepoţii trebuie trataţi ca şi cetăţenii ţării respective, mai ales în ceea ce priveşte accesul la locurile de muncă, remunerarea, măsurile de facilitare a inserţiei pe piaţa muncii, înscrierea în şcoli etc.

Unele ţări din UE pot decide să nu le acorde studenţilor şi membrilor de familie o alocaţie de întreţinere pentru studii decât în momentul în care sunt îndeplinite condiţiile necesare pentru a obţine dreptul de şedere permanentă.

Cererea de părăsire a teritoriului ţării / Expulzarea

Soţul/soţia şi copiii/nepoţii pot locui cu dumneavoastră în altă ţară din UE atâta timp cât îndeplinesc condiţiile de şedere. În caz contrar, autorităţile naţionale le pot cere să părăsească ţara.

În cazuri excepţionale, pot fi expulzaţi pe motive de ordine sau securitate publică, dar numai dacă autorităţile pot dovedi că reprezintă o ameninţare serioasă.

Cererea de părăsire a teritoriului sau decizia de expulzare trebuie să li se comunice în scris. Trebuie să includă toate motivele invocate şi informaţii privind modalităţile de atac şi data până la care se poate contesta decizia în cauză.

Şedere permanentă

În calitate de cetăţeni ai UE, soţul/soţia şi copiii/nepoţii pot obţine automat dreptul de şedere permanentă, dacă au locuit legal în ţara respectivă timp de 5 ani continuu, în aceleaşi condiţii care vi se aplică şi dumneavoastră.  

Aceasta înseamnă că pot locui acolo pe termen nelimitat - chiar dacă nu lucrează sau au nevoie de sprijin financiar. Trebuie să beneficieze de aceleaşi drepturi, prestaţii şi avantaje ca şi cetăţenii ţării respective.

Aflaţi cum puteţi obţine un document de şedere permanentă care să le ateste dreptul de şedere necondiţionată.

Încă mai aveți nevoie de ajutor?

Footnote

sau cetăţean al Islandei, Liechtensteinului sau Norvegiei

Retour au texte en cours.

În acest caz, cele 27 de state membre ale UE + Islanda, Liechtenstein şi Norvegia

Retour au texte en cours.

În acest caz, cele 27 de state membre ale UE + Islanda, Liechtenstein şi Norvegia

Retour au texte en cours.