Kruimelpad

Delen op 
	Delen op Facebook
  
	Delen op Twitter
  
	Delen op Google+
  
	Delen op linkedIn

Studenten

Bijgewerkt : 17/10/2013

Gezinsleden uit de EU

Mijn echtgeno(o)t(e) / kinderen

Verblijf van maximaal 3 maanden

Als uw echtgeno(o)t(e) en (klein)kinderen EU-onderdaan zijn, mogen zij bij u in een ander EU-land verblijven onder dezelfde voorwaarden die ook voor u gelden.

Rechten, voorwaarden en formaliteiten:

Verblijf van langer dan 3 maanden

Als uw echtgeno(o)t(e) en (klein)kinderen EU-onderdaan zijn, mogen zij bij u in een ander EU-land verblijven onder de voorwaarden die voor alle EU-onderdanen gelden.

Rechten, voorwaarden en formaliteiten:

Als uw echtgeno(o)t(e) en afhankelijke (klein)kinderen niet aan deze voorwaarden voldoen (bijvoorbeeld als u werkt, maar uw man of vrouw thuis op de baby past), kunnen zij toch als familieleden bij u in uw nieuwe land wonen, als u:

  • bent ingeschreven aan een erkende onderwijsinstelling 
  • voldoende inkomsten heeft zodat uw hele gezin zonder bijstand kan rondkomen
  • in uw nieuwe land een afdoende ziekteverzekering voor uw hele gezin heeft afgesloten

De nationale autoriteiten mogen niet vragen dat uw inkomen hoger is dan de grens waarbij u nog in aanmerking komt voor bijstand in dat land.

Inschrijving

Als uw echtgeno(o)t(e) en (klein)kinderen EU-onderdaan zijn, mogen zij bij u in een ander EU-land verblijven onder de administratieve voorwaarden die voor alle EU-onderdanen gelden.

Voorwaarden en formaliteiten:

Als zij als uw gezinsleden in het land verblijven, moeten uw echtgeno(o)t(e) en (klein) kinderen de volgende documenten overleggen om een bewijs van inschrijving te krijgen:

  • hun geldige nationale identiteitskaart of geldig paspoort
  • uw bewijs van inschrijving of een ander bewijs van verblijf in het land
  • een bewijs waaruit blijkt dat zij familie zijn van u (bijvoorbeeld een uittreksel uit het huwelijks- of geboorteregister)
  • voor (klein)kinderen: een bewijs dat zij van u afhankelijk zijn

Er mogen geen andere documenten worden gevraagd.

Als u geen bewijs van inschrijving voor uw familieleden krijgt, kunt u een beroep doen op onze hulpdienst.

Het bewijs van inschrijving moet onmiddellijk worden afgegeven en mag niet duurder zijn dan de identiteitskaart van onderdanen van dat land.

Het moet onbeperkt geldig zijn. Het hoeft niet te worden vernieuwd, maar u moet wel eventuele adreswijzigingen aan de nationale autoriteiten doorgeven.

Gelijke behandeling

Gedurende hun verblijf moeten zij op dezelfde manier worden behandeld als eigen onderdanen, bijvoorbeeld wat betreft werk, salaris, arbeidsbemiddeling, inschrijving in scholen, enz.

Sommige EU-landen geven studenten en hun familieleden geen uitkering voordat zij in aanmerking komen voor het permanent verblijfsrecht.

Verzoek om het land te verlaten / uitzetting

Uw echtgen(o)te en (klein)kinderen mogen in een ander EU-land wonen, zolang zij aan de voorwaarden voor verblijf voldoen. Is dat niet meer het geval, dan kunnen de autoriteiten hun vragen het land te verlaten.

In uitzonderlijke gevallen kunnen de autoriteiten besluiten hen het land uit te zetten in het belang van de openbare orde of veiligheid, maar alleen als zij kunnen aantonen dat hun aanwezigheid een ernstige bedreiging vormt.

Het uitzettingsbesluit of het verzoek om het land te verlaten moet hun schriftelijk worden meegedeeld. Daarbij moet worden vermeld waarom dat gebeurt, en hoe en tot wanneer zij in beroep kunnen gaan.

Permanent verblijfsrecht

Als EU-onderdanen kunnen uw echtgeno(o)t(e) en (klein)kinderen na een legaal verblijf van vijf jaar na elkaar in uw nieuwe EU-land automatisch het permanent verblijfsrecht krijgen, onder dezelfde voorwaarden die ook voor u gelden.

Dat houdt in dat ze zo lang kunnen blijven als ze willen, zelfs als ze niet werken en een uitkering nodig hebben. Ze kunnen dan aanspraak maken op dezelfde rechten, uitkeringen en voordelen als onderdanen van het land waar ze wonen.

Zo krijgt u een bewijs van onvoorwaardelijk permanent verblijfsrecht voor hen.

Meer hulp nodig?

Meer hulp nodig?

Heeft u nog niet gevonden wat u zocht? Zit u met een probleem?

Advies inwinnen over uw EU-rechten

Hulp bij problemen met overheidsinstanties

Footnote

of een onderdaan van IJsland, Liechtenstein of Noorwegen.

Retour au texte en cours.

In dit geval de 27 EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Retour au texte en cours.

In dit geval de 27 EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Retour au texte en cours.