Mogħdija tan-navigazzjoni

Aqsam fuq 
	Aqsam fuq Facebook
  
	Aqsam fuq Twiter
  
	Ixxerja fuq Google+
  
	Aqsam fuq linkedIn

Studenti

Aġġornat : 17/10/2013

Membri tal-familja mill-UE

Il-mara / ir-raġel / l-ulied

Meta tgħix sa 3 xhur barra pajjiżek

Bħala ċittadini tal-UE, żewġek jew martek u wliedek (neputijietek) jistgħu joqogħdu miegħek f'pajjiż tal-UE ieħor bl-istess kundizzjonijiet li japplikaw għalik.

Iċċekkja d-drittijiet, il-kundizzjonijiet u l-formalitajiet:

Meta tgħix barra pajjiżek għal aktar minn 3 xhur

Martek jew żewġek u wliedek (neputijietek), bħala ċittadini tal-UE, jistgħu jgħixu miegħek fil-pajjiż ġdid tal-UE bl-istess kundizzjonijiet li japplikaw għaċ-ċittadini tal-UE:

Iċċekkja d-drittijiet, il-kundizzjonijiet u l-formalitajiet:

Jekk martek jew żewġek u wliedek (neputijietek) li huma dipendenti fuqek ma jaqgħux taħt waħda minn dawn il-kategoriji (pereżempju, int qed tistudja u l-partner tiegħek j/tibqa' d-dar mat-tarbija tagħkom, huma xorta waħda jistgħu jgħixu miegħek fil-pajjiż ġdid tiegħek bħala membri ta' familtek:

  • huma reġistrati fi stabbiliment approvat ta' edukazzjoni
  • dħul ta' flus suffiċjenti għal familtek kollha biex tgħixu mingħajr ma jkun jeħtiġilkom għajnuna finanzjarja
  • ikollok assigurazzjoni fuq is-saħħa komprensiva għal familtek kollha fil-pajjiż il-ġdid.

L-awtoritajiet nazzjonali ma jistgħux jitolbu li d-dħul ta' flus tiegħek ikun aktar mil-livell li jikkwalifikak għal għajnuna finanzjajra bażika.

Reġistrazzjoni

Martek jew żewġek u wliedek (neputijietek), bħala ċittadini tal-UE, jistgħu jgħixu miegħek f'pajjiż tal-UE ieħor bl-istess kundizzjonijiet li japplikaw għaċ-ċittadini tal-UE.

Iċċekkja l-kundizzjonijiet u l-formalitajiet għal:

Jekk joqogħdu miegħek bħala membri ta' familtek, martek/żewġek u wliedek (neputijietek) li jiddependu minnek jeħtiġilhom id-dokumenti li ġejjin biex jakkwistaw iċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni:

  • karta tal-identità nazzjonali valida jew passaport
  • iċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni tiegħek jew kull prova oħra ta' residenza tiegħek fil-pajjiż
  • prova ta' kif tiġu minn xulxin (pereżempju ċertifikat taż-żwieġ jew tat-twelid)
  • għal uliedek (neputijietek), il-prova li jiddependu minnek.

Ma għandu għalfejn jintalab ebda dokument ieħor.

Jekk tiltaqa' ma problemi biex tingħata ċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni għal membri ta' familtek, tista' ċċempel lis-servizzi ta' għajnuna tagħna.

Iċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni għandu jinħarġilhom immedjatament u ma għandux isir ħlas għalih akar milli jħallsu ċ-ċittadini tal-pajjiż għal karti tal-identità.

Dan għandu jkun validu b'mod indefinittiv. Dan ma għandux jiġġedded, għalkemm jista' jkun jeħtieġlek tirrapporta kull bdil fl-indirizz lill-awtoritajiet lokali.

Trattament ugwali

Meta jkunu hemm, għandhom ikunu trattati daqs ċittadini tal-pajjiż, speċjalment f'dak li jirrigwarda l-aċċess għall-impjieg, paga, benefiċċji li jagħmluha faċli li jingħatalhom ix-xogħol, reġistrazzjoni fl-iskejjel eċċ.

Xi pajjiżi tal-UE jistgħu jiddeċiedu li ma jagħtux lill-istudenti u lil familthom għoti ta' flus għal manteniment għall-istudji sakemm huma jikkwalifikaw għal residenza permanenti.

Talba biex jitilqu / tkeċċija

Martek jew żewġek, uliedek (neputijietek) jistgħu joqogħdu f'pajjiż ieħor tal-UE sakemm jibqgħu jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta' residenza. Jekk ma jagħmlux dan aktar, l-awtoritajiet nazzjonali jistgħu jitolbuhom jitilqu.

F'każijiet eċċezzjonali, il-pajjiż il-ġdid tiegħek jista' jiddeċiedi li jkeċċihom għal raġunijiet ta' politika jew ta' sigurtà pubblika iżda dan jista' jsir biss jekk ikun ippruvat li huma ta' theddida serja ħafna.

Id-deċiżjoni ta' tkeċċija jew it-talba biex iħallu l-pajjiż għanda tingħatalhom bil-miktub. Din għandha tiddikjara r-raġunijiet kollha, u tispeċifika kif huma jistgħu jappellaw u kemm għandhom żmien biex jagħmlu dan.

Residenza permanenti

Bħala ċittadini tal-UE, martek/żewġek, uliedek (neputijietek) jistgħu jakkwistaw id-dritt awtomatiku ta' residenza permanenti jekk ikunu għexu kif titlob il-liġi  fil-pajjiż l-ieħor għal 5 snin kontinwi, bl-istess kundizzjonijiet li japplikaw għalik.

Dan ifisser li huma jistgħu joqogħdu fih kemm iridu - anki jekk huma ma jaħdmux jew jekk jeħtieġu għajnuna finanzjarja. Għandhom igawdu mill-istess drittijiet, benefiċċji u vantaġġi bħaċ-ċittadini tal-pajjiż.

Skopri kif jinħarġilhom dokument ta’ residenza permanenti li jiċċertifika d-dritt tagħhom li jibqgħu bla kundizzjonijiet.

Għad għandek bżonn l-għajnuna?

Għad għandek bżonn l-għajnuna?

Ma sibtx dak li kont qed tfittex? Għandek problema xi ssolvi?

Ikseb parir dwar drittijietek fl-UE

Solvi l-problemi ma' awtorità pubblika

Footnote

jew ċittadin tal-Islanda, il-Liechtenstein jew in-Norveġja

Retour au texte en cours.

F'dan il-każ, is-27 stat membru tal-UE + l-Islanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja

Retour au texte en cours.

F'dan il-każ, is-27 stat membru tal-UE + l-Islanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja

Retour au texte en cours.