Navigācijas ceļš

Kopīgot 
	Kopīgot vietnē Facebook
  
	Kopīgot vietnē Twitter
  
	Kopīgot vietnē google+
  
	Kopīgot vietnē linkedIn

Studenti

Atjaunināts : 17/10/2013

Ģimenes locekļi, kam ir ES pilsonība

Laulātais, bērni

Uzturēšanās ārzemēs ne ilgāk par 3 mēnešiem

Būdami ES pilsoņi, jūsu vīrs vai sieva un (maz)bērni drīkst uzturēties citā ES valstī kopā ar jums ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz jums.

Noskaidrojiet tiesības, nosacījumus un formalitātes:

Uzturēšanās ārzemēs ilgāk par 3 mēnešiem

Jūsu laulātais un (maz)bērni, ES pilsoņi, var dzīvot citā ES valstī kopā ar jums ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz visiem pārējiem ES pilsoņiem:

Noskaidrojiet tiesības, nosacījumus un formalitātes:

Ja jūsu laulātais  un no jums atkarīgie (maz)bērni nepieder nevienai no šīm kategorijām (piemēram, jūs studējat un jūsu laulātais uzturas mājās ar jūsu mazuli), viņi tomēr var palikt ar jums jaunajā mītnes valstī Eiropas Savienībā kā jūsu ģimenes locekļi:

  • ja esat reģistrēts apstiprinātā izglītības iestādē;
  • ja jums ir pietiekami ienākumi, lai spētu uzturēt visu ģimeni bez pabalsta;
  • ja jums ir visaptveroša visas ģimenes veselības apdrošināšana jaunajā valstī.

Valsts iestādes nedrīkst prasīt, lai jūsu ienākumi būtu lielāki par līmeni, kuru sasniedzot, jūsu ģimene ir tiesīga saņemt minimālo pabalstu.

Reģistrācija

Jūsu laulātais un (maz)bērni, ES pilsoņi, drīkst dzīvot citā ES valstī kopā ar jums ar tādiem pašiem administratīvajiem nosacījumiem, kādi attiecas uz visiem citiem ES pilsoņiem.

Noskaidrojiet nosacījumus un formalitātes:

Ja jūsu laulātais un atkarīgie (maz)bērni uzturas jūsu ģimenes locekļu statusā, tad viņiem reģistrācijas apliecības saņemšanai būs vajadzīgi šādi dokumenti:

  • derīga personas apliecība vai pase;
  • jūsu reģistrācijas apliecība vai cits dokuments, kas apliecina jūsu uzturēšanos attiecīgajā valstī;
  • dokuments, kas apliecina ģimenes saites (piemēram, laulības vai dzimšanas apliecība);
  • (maz)bērniem — dokuments, kas apliecina, ka viņi ir no jums atkarīgi.

Citus dokumentus pieprasīt nedrīkst.

Ja jums rodas grūtības iegūt reģistrācijas apliecību saviem ģimenes locekļiem, vērsieties pie mūsu palīdzības dienesta.

Viņiem reģistrācijas apliecība jāsaņem nekavējoties, un par to nav jāmaksā vairāk, nekā attiecīgās valsts pilsoņi maksā par personas apliecību.

Tai jābūt beztermiņa. Tai nav jābūt tāda, ko jāatjauno, bet jums var nākties informēt vietējās iestādes par jebkuru adreses maiņu.

Pret visiem vienāda attieksme

Pret viņiem uzturēšanās laikā jāizturas tāpat kā pret attiecīgās valsts pilsoņiem, sevišķi attiecībā uz darbu, samaksu, darbā iekārtošanas iespējām, reģistrēšanu skolā u.tml.

Dažas ES valstis var nolemt studentiem un viņu ģimenēm nepiešķirt uzturnaudu studijām, iekams viņi nav izpildījuši visus priekšnosacījumus pastāvīgas uzturēšanās atļaujas saņemšanai.

Lūgums pamest valsti, izraidīšana no valsts

Jūsu laulātais un (maz)bērni drīkst dzīvot citā ES valstī, kamēr viņi atbilst uzturēšanās nosacījumiem. Ja viņi vairs tiem neatbilst, valsts iestādes var viņus lūgt pamest valsti.

Izņēmuma gadījumos jūsu jaunā mītnes zeme var nolemt viņus izraidīt valsts politikas vai sabiedriskās drošības dēļ, bet tikai tad, ja tā var pierādīt, ka viņi rada nopietnu apdraudējumu.

Lēmums par lūgumu pamest valsti jāpaziņo viņiem rakstiski. Tajā jābūt norādītiem visiem iemesliem un tam, un līdz kuram datumam viņi šo lēmumu var pārsūdzēt.

Pastāvīga uzturēšanās

Būdami ES pilsoņi, jūsu laulātais un (maz)bērni var automātiski iegūt pastāvīgas uzturēšanās tiesības ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz jums, ja viņi attiecīgajā citā ES valstī ir legāli dzīvojuši 5 gadus pēc kārtas.

Tas nozīmē, ka viņi var tur palikt tik ilgi, cik vien vēlas, pat ja viņi tur nestrādā vai viņiem vajadzīgs pabalsts. Viņiem pienākas tādas pašas tiesības, pabalsti un priekšrocības kā attiecīgās valsts pilsoņiem.

Uzziniet, kā iegūt pastāvīgās uzturēšanās dokumentu, kas apliecina tiesības uzturēties bez papildu nosacījumiem.

Jums vajadzīga palīdzība?

Jums vajadzīga palīdzība?

Vai neatradāt meklēto informāciju? Jums ir problēma, kurai vajadzīgs risinājums?

Noskaidrojiet, kā īstenot savas tiesības, ko garantē ES

Paziņojiet par problēmu, kas saistīta ar kādu iestādi

Footnote

vai Īslandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas pilsonis

Retour au texte en cours.

Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis + Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija

Retour au texte en cours.

Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis + Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija

Retour au texte en cours.