Naršymo kelias

Siųsti draugams 
	Skelbti „Facebook“ 
  
	„Twitter“
  
	Bendrinti „Google+“
  
	Skelbti „linkedIn“

Studentai

Atnaujinta 2013-10-17

ES šeimos nariai

Sutuoktiniai ir vaikai

Buvimas užsienyje iki 3 mėnesių

Kaip ES piliečiai, jūsų vyras ar žmona ir vaikai bei anūkai gali su jumis būti kitoje ES šalyje tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos jums.

Pasitikrinkite, kokios teisės, sąlygos ir formalumai taikomi:

Buvimas užsienyje ilgiau kaip 3 mėnesius

Kaip ES piliečiai, jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė ir vaikai bei anūkai gali kartu su jumis gyventi jūsų naujojoje ES šalyje ES piliečiams taikomomis sąlygomis.

Pasitikrinkite, kokios teisės, sąlygos ir formalumai taikomi:

Jei jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė ir išlaikomi vaikai bei anūkai nepatenka nė į vieną iš šių kategorijų (pavyzdžiui, jūs studijuojate, o jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė lieka namuose rūpintis vaiku), jie vis tiek gali gyventi kartu su jumis jūsų naujojoje šalyje kaip jūsų šeimos nariai:

  • jei jūs esate užsiregistravęs (-usi) patvirtintoje mokymo įstaigoje,
  • jei turite pakankamai pajamų visai savo šeimai gyventi be finansinės paramos,
  • jei visa jūsų šeima apdrausta visapusišku sveikatos draudimu naujojoje šalyje.

Nacionalinės valdžios institucijos negali reikalauti, kad jūsų pajamos būtų didesnės nei lygis, kuriam esant jūs turėtumėte teisę prašyti bazinės paramos toje šalyje.

Registravimasis

Kaip ES piliečiai, jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė ir vaikai bei anūkai gali su jumis būti kitoje ES šalyje ES piliečiams taikomomis sąlygomis.

Pasitikrinkite, kokios sąlygos ir formalumai taikomi:

Jei jie būna su jumis kaip jūsų šeimos nariai, jūsų sutuoktiniui ar sutuoktinei ir išlaikomiems vaikams ar anūkams reikės pateikti tokius dokumentus, kad gautų registracijos pažymą:

  • galiojančią nacionalinę tapatybės kortelę arba pasą,
  • jūsų registracijos pažymą arba kitą jūsų gyvenimo toje šalyje įrodymą,
  • šeimos santykių buvimo įrodymą (pvz., santuokos arba gimimo liudijimą),
  • vaikų ir anūkų atveju reikės įrodymo, kad jie yra jūsų išlaikomi.

Negali būti prašoma jokių kitų dokumentų.

Jei jums kyla sunkumų bandant gauti registracijos pažymą savo šeimos nariams, galite kreiptis į mūsų pagalbos tarnybą.

Registracijos pažyma jiems turėtų būti išduota nedelsiant ir neturėtų kainuoti brangiau nei tapatybės kortelės tos šalies piliečiams.

Ji turėtų galioti neribotą laiką. Jos galiojimo nereikia pratęsti, tačiau gali būti reikalaujama, kad praneštumėte vietos valdžios institucijoms apie adreso pasikeitimą.

Vienodos sąlygos

Gyvenimo jūsų naujojoje šalyje laikotarpiu jie turėtų būti traktuojami kaip tos šalies piliečiai, visų pirma galimybių ir pagalbos įsidarbinti, užmokesčio, priėmimo į mokyklas ir kitais klausimais.

Kai kurios ES šalys gali nuspręsti studentams ir jų šeimoms neskirti stipendijos gyvenimo išlaidoms, kol jie neįgis teisės nuolat gyventi šalyje.

Įpareigojimas išvykti ir išsiuntimas

Jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė ir vaikai bei anūkai gali gyventi kitoje ES šalyje tol, kol jie atitinka gyvenimo toje šalyje sąlygas. Jei taip nebėra, nacionalinės valdžios institucijos gali pareikalauti, kad jie išvyktų.

Išimtiniais atvejais jūsų naujosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti juos išsiųsti viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo sumetimais, bet tik tuo atveju, jei jos gali įrodyti, kad jie kelia labai rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies arba įpareigojimas išvykti jiems turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos visos priežastys ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Teisė nuolat gyventi šalyje

Kaip ES piliečiai, jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė ir vaikai bei anūkai gali automatiškai ir tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos jums, įgyti teisę nuolat gyventi kitoje ES šalyje, jei jie 5 metus be petraukosteisėtai gyveno kitoje ES šalyje.

Tai reiškia, kad jie gali joje būti tiek, kiek nori, net jei nedirba ar jiems reikia finansinės paramos. Jie turėtų turėti tokias pačias teises, galėti naudotis tokiomis pačiomis privilegijomis ir išmokomis, kaip ir tos šalies piliečiai.

Sužinokite, kaip gauti nuolatinio gyventojo dokumentą, patvirtinantį jų besąlygišką teisę pasilikti šalyje.

Reikia daugiau pagalbos?

Reikia daugiau pagalbos?

Neradote ieškomos informacijos? Reikia išspręsti problemą?

Konsultacijos ES teisių klausimais

Kreipkitės dėl problemų, kylančių dėl viešųjų įstaigų veiksmų

Footnote

arba Islandijos, Lichtenšteino ar Norvegijos pilietis (-ė)

Retour au texte en cours.

Šiuo atveju 27 ES valstybės narės ir Islandija, Lichtenšteinas bei Norvegija.

Retour au texte en cours.

Šiuo atveju 27 ES valstybės narės ir Islandija, Lichtenšteinas bei Norvegija.

Retour au texte en cours.