Navigációs útvonal

Megosztás! 
	Megosztás Facebookon!
  
	Megosztás Twitteren!
  
	Megosztás Google-n!
  
	Megosztás LinkedIn-en!

Diákok

Frissítve : 17/10/2013

Uniós családtagok

Házastársam / gyermekeim

A legfeljebb három hónapig tartó külföldi tartózkodás

Uniós polgárként az Ön férje/felesége, gyermekei és unokái ugyanolyan feltételek mellett tartózkodhatnak Önnel egy másik EU-tagországban, mint amelyek az Ön ott-tartózkodására vonatkoznak.

A vonatkozó jogok és feltételek, illetve a teljesítendő adminisztratív követelmények áttekintéséhez kattintson az Önt érdeklő kategóriára:

Három hónapot meghaladó időtartamú külföldi tartózkodás

Ha az Ön házastársa, gyermekei és unokái uniós polgárként három hónapnál hosszabb ideig kívánnak az Ön új lakhelyéül szolgáló uniós országban tartózkodni, ezt az EU-tagországok állampolgáraira vonatkozó általános feltételek mellett tehetik meg.

A vonatkozó jogok és feltételek, illetve a teljesítendő adminisztratív követelmények áttekintéséhez kattintson az Önt érdeklő kategóriára:

Még abban az esetben is elképzelhető, hogy házastársa, illetve eltartott gyermekei és unokái családtagként Önnel maradhatnak három hónapot meghaladó ideig a fogadó országban, ha nem tartoznak az említett kategóriák egyikébe sem (ez lehet például a helyzet, ha Ön tanulmányokat folytat az adott országban, házastársa viszont nem dolgozik, hanem otthon van közös gyermekükkel). Erre akkor van mód, ha Ön:

  • beiratkozott az államilag elismert helyi oktatási intézmények valamelyikébe;
  • elegendő jövedelemmel rendelkezik ahhoz, hogy — jövedelemtámogatás nélkül — egész családja megéljen belőle;
  • az adott országban teljes körű egészségbiztosítással rendelkezik, mely az egész családra kiterjed.

A fogadó ország hatóságai nem írhatják elő, hogy az Ön jövedelme meghaladja azt az összeget, amely feljogosítaná arra, hogy az adott országban alapszintű jövedelemtámogatásban részesüljön.

Bejelentkezés a hatóságoknál

Ha az Ön házastársa, gyermekei, illetve unokái uniós polgárként három hónapnál hosszabb ideig kívánnak az Ön új lakhelyéül szolgáló uniós országban tartózkodni, ezt az EU-tagországok állampolgáraira vonatkozó általános feltételek mellett tehetik meg.

A vonatkozó feltételek és a teljesítendő adminisztratív követelmények áttekintéséhez kattintson az Önt érdeklő kategóriára:

Ha a kérelmező az Ön családtagjaként tartózkodik az adott országban, a regisztrációs igazolás kiváltásához az alábbi dokumentumokra van szükség:

  • érvényes személyi igazolvány vagy útlevél,
  • az Ön részére kiállított regisztrációs igazolás vagy az Ön ott-tartózkodását igazoló egyéb okmány,
  • az Önök közötti házastársi/rokoni kötelék meglétét igazoló dokumentum (pl. házassági vagy születési anyakönyvi kivonat),
  • gyermek, illetve unoka esetében igazolás arról, hogy a kérdéses személy az ön eltartottja.

Házastársa, gyermekei, illetve unokái a fentieken kívül nem kötelezhetők egyéb dokumentumok bemutatására.

Ha problémába ütközik a regisztrációs igazolás megszerzésekor, forduljon segítségnyújtó szolgálatunkhoz.

A regisztrációs igazolást az illetékes hatóságnak azonnal ki kell adnia az Ön családtagjai részére, és ennek költsége nem haladhatja meg azt az összeget, amit az ország állampolgárai a személyi igazolvány kiállításakor fizetnek.

Az igazolás határozatlan ideig érvényes, azaz érvényességét nem kell meghosszabbítani. Arra azonban szükség lehet, hogy a lakcím esetleges megváltozását bejelentse a helyi hatóságoknak.

Egyenlő bánásmód

Kinntartózkodásuk alatt házastársát, gyermekeit, illetve unokáit az elhelyezkedés, a bérezés, a munkavállalást segítő juttatások, az iskolai beiratkozás stb. tekintetében ugyanolyan elbánás illeti meg, mint az adott ország állampolgárait.

Az egyes uniós országok dönthetnek úgy, hogy a diákokat és azok családtagjait nem részesítik megélhetési támogatásban mindaddig, amíg az érintettek jogosultságot nem szereznek arra, hogy huzamos ideig az országban tartózkodjanak.

Felszólítás az ország területének elhagyására / Kiutasítás

Az Ön házastársa, gyermekei és unokái mindaddig Önnel maradhatnak az adott EU-tagországban, amíg teljesítik az ott-tartózkodás feltételeit. Attól a pillanattól kezdve, hogy nem teljesítik a vonatkozó feltételeket, a tagállami hatóságok felszólíthatják őket arra, hogy hagyják el az ország területét.

A fogadó ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy – közrendi vagy közbiztonsági okokból – kiutasítja őket területéről. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha bizonyítani tudja, hogy ottlétük komoly veszélyt jelent.

A kiutasítási határozatról az érintetteket írásban kell értesíteni. Ugyancsak írásban kell adott esetben felszólítani őket arra, hogy hagyják el az ország területét. A dokumentumban fel kell tüntetni az összes indokot, és ismertetni kell, hogyan és meddig tudnak a döntés ellen fellebbezni.

Huzamos tartózkodás

Uniós polgárként az Ön házastársa, gyermekei és unokái automatikusan jogot szerezhetnek arra, hogy huzamos ideig a kérdéses tagállamban tartózkodjanak, ha már legalább öt éve megszakítás nélkül és jogszerűen az adott országban élnek. Ebben a tekintetben ugyanazok a feltételek vonatkoznak rájuk, mint Önre.

Annyi ideig az országban maradhatnak, ameddig csak akarnak, még abban az esetben is, ha nem állnak munkaviszonyban, és ha jövedelemtámogatásra van szükségük.  Az Ön házastársa, gyermekei, illetve unokái ugyanazokra a jogokra, ellátásokra és kedvezményekre jogosultak, mint az adott ország állampolgárai.

Nézzen utána, hogyan szerezheti be a feltétel nélküli huzamos tartózkodásra feljogosító okmányt hozzátartozói számára.

További segítségre van szüksége?

További segítségre van szüksége?

Nem találta meg a keresett információt? Megoldandó problémája adódott?

Kérjen tanácsot az Önt megillető uniós jogokkal kapcsolatban

Tagállami hatóságokkal kapcsolatos problémák megoldása

Footnote

vagy izlandi, liechtensteini vagy norvég állampolgár

Retour au texte en cours.

Ebben az esetben: a 27 uniós tagállam, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia.

Retour au texte en cours.

Ebben az esetben: a 27 uniós tagállam, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia.

Retour au texte en cours.