Navigointipolku

Jaa 
	Jaa Facebookissa
  
	Lähetä Twitteriin
  
	Jaa Google+:ssa
  
	Jaa LinkedInissa

Opiskelijat

Päivitetty : 17/10/2013

Perheenjäsenet (EU-kansalaiset)

Puoliso / lapsi

Enintään kolmen kuukauden mittainen oleskelu ulkomailla

EU:n kansalaisina aviomiehesi tai -vaimosi ja (lapsen)lapsesi voivat oleskella luonasi toisessa EU-maassa samoilla ehdoilla kuin sinäkin.

Tarkista, mitkä ehdot ja muodollisuudet koskevat seuraavia:

Yli kolmen kuukauden mittainen oleskelu ulkomailla

Puolisosi ja (lapsen)lapsesi ovat EU:n kansalaisia, joten he voivat oleskella uudessa EU:n alueella olevassa asuinmaassasi samoilla ehdoilla kuin muutkin EU:n kansalaiset.

Tarkista, mitkä ehdot ja muodollisuudet koskevat seuraavia:

Jos puolisosi tai huollettavat (lapsen)lapsesi eivät kuulu mihinkään näistä ryhmistä (jos esimerkiksi sinä opiskelet ja puolisosi on kotona yhteisen lapsenne kanssa), he voivat silti oleskella luonasi uudessa asuinmaassasi perheenjäseninä seuraavissa tapauksissa:

  • olet kirjoilla hyväksytyssä oppilaitoksessa
  • sinulla on riittävät tulot, jotta voit elättää koko perheesi ilman toimeentulotukea
  • sinulla on uudessa asuinmaassanne kattava sairausvakuutus koko perheellesi.

Kansalliset viranomaiset eivät voi edellyttää tulojen olevan suuremmat kuin kyseisessä maassa toimeentulotukeen oikeuttava summa.

Oleskeluoikeuden rekisteröinti

Puolisosi ja (lapsen)lapsesi ovat EU:n kansalaisia, joten he voivat oleskella toisessa EU-maassa samoilla hallinnollisilla ehdoilla kuin muutkin EU:n kansalaiset.

Tarkista, mitkä ehdot ja muodollisuudet koskevat seuraavia:

Perheenjäseninä luonasi oleskeleva puoliso ja huollettavat (lapsen)lapset tarvitsevat oleskeluoikeuden rekisteröintitodistuksen hankkimista varten seuraavat asiakirjat:

  • voimassa oleva kansallinen henkilökortti tai passi
  • sinun oleskeluoikeuden rekisteröintitodistuksesi tai muu asiakirja, joka todistaa, että asut kyseisessä maassa
  • todistus siitä, että heillä on perhesuhde kanssasi (esimerkiksi vihki- tai syntymätodistus)
  • (lapsen)lapsista todistus, että sinä olet heidän huoltajansa.

Mitään muita asiakirjoja ei saa vaatia.

Jos sinulla on vaikeuksia saada oleskeluoikeuden rekisteröintitodistusta perheenjäsenellesi, voit soittaa neuvontapalveluumme.

Rekisteröintitodistus on myönnettävä ensi tilassa, eikä siitä saa veloittaa enempää kuin maan omilta kansalaisilta veloitetaan henkilökortista.

Todistuksen kuuluu olla voimassa toistaiseksi. Sitä ei tarvitse uusia, mutta paikalliset viranomaiset voivat vaatia osoitteenmuutoksista ilmoittamista.

Yhdenvertainen kohtelu

Uudessa asuinmaassasi perheenjäseniäsi on kohdeltava samoin kuin maan omia kansalaisia erityisesti silloin, kun kyseessä on esimerkiksi työhön pääsy, palkka-asiat, työskentelyn mahdollistavat avustukset tai kouluun ilmoittautuminen.

Muutamissa EU-maissa opiskelijat ja heidän perheensä eivät välttämättä saa opintotukea, ennen kuin he ovat saaneet pysyvän oleskeluoikeuden.

Poistumiskehotus/maastapoistaminen

Puolisosi ja (lapsen)lapsesi saavat oleskella luonasi toisessa EU-maassa niin kauan kuin he täyttävät oleskelun ehdot. Jos ehdot eivät enää täyty, kansalliset viranomaiset voivat antaa maastapoistumiskehotuksen.

Poikkeustapauksissa uusi asuinmaasi voi päättää poistaa perheenjäsenesi maasta yleisen järjestyksen tai turvallisuuden vuoksi, mutta vain siinä tapauksessa, että hän muodostaa todistettavasti erittäin vakavan uhan.

Maastapoistamispäätös tai poistumiskehotus on annettava kirjallisena. Siinä on ilmoitettava kaikki perustelut ja kerrottava, miten ja mihin mennessä päätöksestä voi valittaa.

Pysyvä oleskelu

EU:n kansalaisina puolisosi ja (lapsen)lapsesi voivat saada automaattisesti oikeuden pysyvään oleskeluun samoilla ehdoilla kuin sinä, jos he ovat asuneet laillisesti toisessa maassa yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan.

He voivat siis oleskella maassa haluamansa ajan, vaikka heillä ei olisi työpaikkaa tai he tarvitsisivat toimeentulotukea. Perheenjäsenillä on samat oikeudet ja he voivat saada samoja etuisuuksia kuin maan omat kansalaiset.

Miten haetaan pysyvää oleskeluasiakirjaa, joka todistaa EU-kansalaisen perheenjäsenen oikeuden oleskella maassa ehdoitta?

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?

Etkö löytänyt etsimääsi tietoa? Onko sinulla ongelma vailla ratkaisua?

Neuvontapalvelu kertoo oikeuksistasi EU:ssa

Apua julkisten elinten kanssa ilmenneiden ongelmien ratkaisuun

Footnote

tai Islannin, Liechtensteinin tai Norjan kansalainen

Retour au texte en cours.

Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja

Retour au texte en cours.

Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja

Retour au texte en cours.