Διαδρομή πλοήγησης

Διαδώστε το 
	Μοιραστείτε το στο Facebook
  
	Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter
  
	Διαδώστε το στο google+
  
	Μοιραστείτε το στο linkedIn

Σπουδαστές

Επικαιροποίηση : 17/10/2013

Μέλη της οικογένειας, πολίτες της ΕΕ

Σύζυγος / παιδιά

Διαμονή στο εξωτερικό μέχρι 3 μήνες

Ως υπήκοοι της ΕΕ, ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή τα εγγόνια σας μπορούν να ζήσουν μαζί σας σε άλλη χώρα της ΕΕ υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για σας.

Δείτε τα δικαιώματα, τους όρους και τις διατυπώσεις που ισχύουν για:

Διαμονή στο εξωτερικό για περισσότερους από 3 μήνες

Ως υπήκοοι της ΕΕ, ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή τα εγγόνια σας μπορούν να ζήσουν μαζί σας στη νέα σας χώρα υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για όλους τους υπηκόους της ΕΕ:

Δείτε τα δικαιώματα, τους όρους και τις διατυπώσεις που ισχύουν για:

Αν ο/η σύζυγος και τα εξαρτώμενα παιδιά ή εγγόνια σας δεν εμπίπτουν σε κάποια απ' αυτές τις κατηγορίες (π.χ., εσείς σπουδάζετε και ο/η σύζυγός σας μένει στο σπίτι για να φροντίζει το μωρό σας), μπορούν και πάλι να μείνουν μαζί σας στη νέα σας χώρα (χώρα μέλος της ΕΕ) ως μέλη της οικογένειάς σας εάν:

  • είστε εγγεγραμμένος σε εγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα
  • διαθέτετε επαρκές εισόδημα που επιτρέπει σε όλη την οικογένειά σας να ζει χωρίς να χρειάζεται εισοδηματική ενίσχυση
  • διαθέτετε πλήρη υγειονομική ασφάλιση στη νέα σας χώρα για όλη σας την οικογένεια.

Οι εθνικές αρχές δεν επιτρέπεται να θέσουν ως όρο το εισόδημά σας να είναι μεγαλύτερο από εκείνο που δικαιολογεί την καταβολή ενίσχυσης του βασικού εισοδήματος στην εν λόγω χώρα.

Εγγραφή

Ως υπήκοοι της ΕΕ, ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή τα εγγόνια σας μπορούν να ζήσουν μαζί σας σε άλλη χώρα της ΕΕ υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για όλους τους υπηκόους της ΕΕ.

Δείτε τους όρους και τις διατυπώσεις για:

Αν ζουν μαζί σας ως μέλη της οικογένειάς σας, ο/η σύζυγος και τα εξαρτώμενα παιδιά ή εγγόνια σας πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω έγγραφα προκειμένου να αποκτήσουν πιστοποιητικό εγγραφής:

  • ισχύον εθνικό δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο
  • το δικό σας πιστοποιητικό εγγραφής ή άλλο αποδεικτικό διαμονής σας στην εν λόγω χώρα
  • απόδειξη της οικογενειακής σχέσης μαζί σας (π.χ. πιστοποιητικό γάμου ή γέννησης)
  • για τα παιδιά ή τα εγγόνια, απόδειξη ότι εξαρτώνται από σας.

Δεν επιτρέπεται να ζητηθούν άλλα έγγραφα.

Αν δυσκολεύεστε να αποκτήσετε το πιστοποιητικό εγγραφής για τα μέλη της οικογένειάς σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στις υπηρεσίες παροχής βοήθειας της ΕΕ.

Το πιστοποιητικό εγγραφής θα πρέπει να εκδίδεται αμέσως και να μην κοστίζει περισσότερο από όσο στους υπηκόους της χώρας το δελτίο ταυτότητας.

Πρέπει να έχει αόριστη διάρκεια ισχύος. Δεν πρέπει να χρειάζεται να ανανεώνεται, ίσως όμως να απαιτείται η δήλωση κάθε αλλαγής διεύθυνσης στις τοπικές αρχές.

Ίση μεταχείριση

Καθόλη τη διάρκεια της διαμονής τους θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως υπήκοοι της χώρας, ιδίως όσον αφορά την εργασία, τις αμοιβές, τα μέσα που διευκολύνουν την πρόσβαση στην εργασία, την εγγραφή σε σχολείο, κ.λπ.

Ορισμένες χώρες της ΕΕ μπορεί να αποφασίσουν να μην χορηγήσουν σε φοιτητές και τις οικογένειές τους υποτροφία για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης για σπουδές προτού λάβουν το καθεστώς μόνιμης διαμονής.

Εντολή εγκατάλειψης της χώρας / Απέλαση

Ο/η σύντροφός σας και τα παιδιά ή τα εγγόνια σας μπορούν να ζουν μαζί σας σε άλλη χώρα της ΕΕ, για όσο διάστημα πληρούν τους όρους διαμονής. Αν πάψουν να πληρούν αυτούς τους όρους, οι εθνικές αρχές μπορούν να τους ζητήσουν να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η νέα σας χώρα μπορεί να αποφασίσει να τους απελάσει για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, αλλά μόνον αν μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτοί αποτελούν πολύ σοβαρή απειλή.

Η απόφαση απέλασης ή η εντολή εγκατάλειψης της χώρας πρέπει να τους επιδοθεί εγγράφως. Πρέπει να αναφέρει όλους τους λόγους στους οποίους βασίζεται και να ορίζει πώς και μέχρι πότε οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν προσφυγή για ακύρωσή της.

Μόνιμη διαμονή

Ως υπήκοοι της ΕΕ, ο/η σύζυγος και τα παιδιά ή τα εγγόνια σας μπορούν να αποκτήσουν αυτόματα το δικαίωμα μόνιμης διαμονής αν έχουν ζήσει νόμιμα στην άλλη χώρα για 5 χρόνια χωρίς διακοπή, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για σας.

Μπορούν δηλαδή να μείνουν εκεί για όσο διάστημα επιθυμούν, ακόμη και αν δεν εργάζονται ή αν χρειάζονται εισοδηματική ενίσχυση. Πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα , οφέλη και υποχρεώσεις με τους υπηκόους της εν λόγω χώρας.

Δείτε πώς εκδίδεται η κάρτα μόνιμης διαμονής που πιστοποιεί το δικαίωμα παραμονής άνευ όρων.

Χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια;

Χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια;

Δεν βρήκατε τις πληροφορίες που ζητάτε; Έχετε κάποιο πρόβλημα που θέλετε να επιλύσετε;

Μάθετε για τα δικαιώματα που έχετε ως ευρωπαίος πολίτης

Προβλήματα με δημόσιες αρχές

Footnote

ή υπήκοος της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν ή της Νορβηγίας

Retour au texte en cours.

Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

Retour au texte en cours.

Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

Retour au texte en cours.