Sti

Del på 
	Del på Facebook
  
	Send til Twitter
  
	Del på google+
  
	Del på linkedIn

Studerende

Opdateret : 17/10/2013

Familiemedlemmer fra EU

Min ægtefælle/mine børn

Udlandsophold i op til 3 måneder

Som EU-borger må din mand eller kone og dine (børne)børn opholde sig i et andet EU-land med dig på samme vilkår som dig.

Undersøg rettigheder, betingelser og formaliteter for:

Udlandsophold i mere end 3 måneder

Din ægtefælle og dine (børne)børn må som EU-borgere bo med dig i dit nye EU-land på samme vilkår som EU-borgere:

Undersøg rettigheder, betingelser og formaliteter for:

Hvis din ægtefælle eller dine økonomisk afhængige (børne)børn ikke hører under nogen af disse kategorier (for eksempel hvis du studerer og din ægtefælle bliver hjemme med dit barn), må de stadig opholde sig hos dig i dit nye EU-land som dine familiemedlemmer, hvis du:

  • er indskrevet ved en godkendt uddannelsesinstitution
  • har en tilstrækkelig indkomst til at forsørge hele din familie uden indkomststøtte
  • har en omfattende sygesikring, der dækker hele din familie i det nye land.

De nationale myndigheder må ikke kræve, at din indkomst er højere end det niveau, der berettiger dig til grundlæggende indkomststøtte.

Registrering

Din ægtefælle og dine (børne)børn må som EU-borgere bo med dig i et andet EU-land på samme administrative vilkår som EU-borgere.

Undersøg rettigheder og formaliteter for:

Hvis din ægtefælle og dine økonomisk afhængige (børne)børn opholder sig som dine familiemedlemmer, skal de bruge følgende dokumenter for at få et bevis for registrering:

  • gyldigt nationalt identitetskort eller pas
  • dit bevis for registrering eller andet bevis på, at du er bosiddende i landet
  • bevis på jeres familiemæssige tilknytning (f.eks. vielses- eller dåbsattest).
  • for (børne)børn, bevis på at de er økonomisk afhængige af dig.

De kan ikke afkræves andre dokumenter.

Hvis du har problemer med at få bevis for registrering til dine familiemedlemmer, kan du ringe til vores hjælpetjeneste.

Beviset skal udstedes straks og må ikke koste mere end, hvad landets statsborgere betaler for et id-kort.

Det skal have ubegrænset gyldighed. Det skal ikke fornyes, men en eventuel adresseændring kan skulle anmeldes til de lokale myndigheder.

Ligebehandling

De skal under deres ophold behandles på lige fod med statsborgere i landet, særligt med hensyn til beskæftigelse, løn, arbejdsformidling, indskrivning i skoler osv.

Nogle EU-lande kan beslutte ikke at give studerende og deres familier uddannelsesstøtte, før de har ret til at få fast opholdstilladelse.

Anmodning om udrejse/udvisning

Din ægtefælle eller dine (børne)børn kan blive boende hos dig i landet, så længe de opfylder betingelserne for ophold. Hvis det ikke længere er tilfældet, kan de nationale myndigheder anmode dem om at forlade landet.

I sjældne tilfælde kan landet beslutte at udvise dem af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed, men kun hvis man kan bevise, at de udgør en meget alvorlig trussel.

Beslutningen om udvisning eller anmodningen om udrejse skal meddeles dem skriftligt. De skal indeholde alle grundene til afslaget og angive, hvordan de kan klage, samt fristen for at klage.

Permanent ophold

Som EU-borger kan din ægtefælle eller dine (børne)børn opnå ret til permanent opholdstilladelse, hvis de har boet lovligt i det andet land i 5 år i træk, på samme vilkår som dig.

Det vil sige, at de kan blive så længe de vil — også selvom de ikke arbejder, eller hvis de har brug for indkomststøtte. De nyder godt af samme rettigheder og fordele som landets statsborgere.

Sådan får din familie et permanent opholdskort, der viser deres ret til ophold uden betingelser.

Har du stadig brug for hjælp?

Har du stadig brug for hjælp?

Fandt du ikke de oplysninger, du ledte efter? Har du et problem, du skal have løst?

Få rådgivning om dine EU-rettigheder

Løs problemer med en offentlig myndighed

Footnote

eller statsborger i Island, Liechtenstein eller Norge

Retour au texte en cours.

I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

Retour au texte en cours.

I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

Retour au texte en cours.