Cesta

Přidej na 
	Přidej na Facebook 
  
	Přidej na Twitter
  
	Přidej na google+
  
	Přidej na linkedIn

Studenti

Aktualizováno : 17/10/2013

Rodinní příslušníci ze zemí EU

Registrovaný partner či partnerka

Pokud jste občanem EU a se svým partnerem či partnerkou stejného pohlaví, s nímž jste uzavřeli registrované partnerství, se stěhujete do jiné země EU, váš partner má právo pobývat v jiné členské zemi EU za stejných podmínek, které se vztahují na občany EU.

Pokud váš partner či partnerka pracuje, pobírá důchod nebo studuje, budou se na ně vztahovat následující podmínky:

Pokud váš partner uvedená kritéria nesplňuje (například vy pracujete, ale on/ona nikoli), bude moci v dané zemi pobývat jako váš rodinný příslušník.

V některých členských zemích mají registrovaní partneři stejná práva jako sezdané páry. Informujte se o právech a podmínkách vztahujících se na manžely/manželky.

Jiné členské země EU registrované partnerství neuznávají jakožto svazek rovnocenný manželství. Informujte se proto o podmínkách pobytu ostatních příbuzných a souvisejících právech.

Informace o uznávání registrovaného partnerství v evropských zemích.

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste informace, které hledáte? Chtěli byste pomoci s řešením nějakého problému?

Poradenství o právech občanů v EU

Na koho se obrátit v případě sporu se státním orgánem