Навигационна пътека

Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
  
	Споделете по „Twitter“
  
	Споделете в Google+
  
	Споделете в linkedIn

Студенти

Актуализация : 17/10/2013

Членове на семейства, които са граждани на ЕС

Моят регистриран партньор

В качеството си на гражданин на ЕС вашият регистриран партньор може да живее във вашата нова страна на пребиваване в Съюза при същите условия, които важат за всички граждани на ЕС.

Ако партньорът ви работи, получава пенсия или учи, трябва да проверите какви са условията и формалностите тук:

Ако партньорът ви не попада в тези категории (например вие работите, а той стои вкъщи), той или тя все пак може да остане с вас в страната като член на семейството ви.

Някои страни от ЕС третират регистрираните партньори като брачните двойки. В този случай трябва да проверите какви са правата и условията за пребиваване на съпрузи.

Други страни от ЕС не признават регистрираното партньорство за еквивалентно на брак. В този случай проверете какви са правата и условията за пребиваване на други роднини.

Научете повече за признаването на регистрираното партньорство в Европа.

Все още се нуждаете от помощ?

Все още се нуждаете от помощ?

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате проблем?

Потърсете съвет за правата си в ЕС

Разрешете проблеми с публичен орган