Sökväg

Dela med dig 
	Facebook
 
	Twitter
 
	Dela på Google+
 
	linkedIn

Studerande

Uppdaterat : 26/03/2014

Anhöriga från EU

Föräldrar, partner och andra anhöriga

Stanna upp till tre månader

Som EU-medborgare har dina föräldrar, din partner eller andra anhöriga rätt att stanna med dig i ett annat EU-land i upp till tre månader på samma villkor som gäller för dig.

Läs om rättigheter, villkor och formaliteter för

Stanna längre än tre månader

Dina föräldrar, din partner och andra anhöriga får bo med dig i ditt nya EU-land på samma villkor som gäller för andra EU-medborgare.

Läs om rättigheter, villkor och formaliteter för

Om de inte uppfyller dessa krav (till exempel om din partner är hemma medan du studerar), får han eller hon ändå bo med dig i ditt nya hemland som din familjemedlem.

 • Dina föräldrar och andra släktingar får stanna om de är
  • svårt sjuka och du måste ta hand om dem
  • ekonomiskt beroende av dig.
 • Din partner får stanna om ni lever i ett långvarigt förhållande.

Myndigheterna i ditt nya land beslutar från fall till fall och tar hänsyn till dina personliga omständigheter och landets egna villkor.

EU:s regler garanterar att dina anhöriga

 • får sin uppehållsansökan bedömd i ditt nya hemland
 • får ett skriftligt besked så snart som möjligt
 • kan överklaga om deras ansökan avslås. Beslutet om avslag måste ange skälen och följderna för dina anhöriga och förklara hur och när de kan överklaga.

Som studerande måste du visa att du har (för dina anhöriga)

 • tillräckligt med pengar för att försörja er utan bidrag
 • en heltäckande sjukförsäkring som gäller i landet.

Myndigheterna kan inte kräva att din inkomst ska vara högre än den bidragsgrundande inkomsten i landet.

Registrering

Dina anhöriga ska ansöka om ett registreringsbevis hos myndigheterna (ofta kommunen eller polisen) inom tre månader.

De får stanna i ett annat EU-land med dig på samma villkor som gäller för andra EU-medborgare.

Läs om villkor och formaliteter för

Om de ska stanna som dina familjemedlemmar behöver de följande handlingar för att få sitt registreringsbevis:

 • Giltigt nationellt id-kort eller pass
 • Ditt registreringsbevis eller annat bevis på att du bor i landet
 • Bevis på familjeanknytning till dig
 • Bevis på att de är ekonomiskt beroende av dig eller att de är svårt sjuka och måste tas om hand av dig
 • Bevis på att du har tillräcklig inkomst och en heltäckande sjukförsäkring för dem i landet
 • För din partner, bevis på långvarigt förhållande

Inga andra handlingar behövs.

Myndigheterna ska fatta sitt beslut så snart som möjligt.

Om ansökan avslås kan dina anhöriga överklaga. Myndigheterna måste ge dem ett skriftligt beslut med motiveringen, beslutets följder och information om hur och när de kan överklaga.

Om ansökan godkänns får dina anhöriga ett registreringsbevis med deras namn och adress samt registreringsdatum.

Beviset utfärdas i regel utan avgift (eller samma avgift som för ett nationellt id-kort).

Beviset ska vara giltigt tills vidare. Det behöver inte förnyas, men de kan behöva anmäla eventuella adressändringar till myndigheterna.

I vissa EU-länder kan man få böta om man inte registrerar sig.

I många EU-länder måste man alltid ha med sig registreringsbeviset och sitt id-kort eller pass. Om man lämnar dem hemma kan man få böter, men man kan inte bli utvisad.

Om du har problem med att få ett registreringsbevis för dina anhöriga kan du kontakta våra rådgivningstjänster.

Likabehandling

Under sin vistelse bör dina anhöriga behandlas på samma sätt som landets medborgare, till exempel när det gäller jobb, lön eller skolgång.

Vissa EU-länder kan dock besluta att inte bevilja studerande och deras familjer studiebidrag innan de har permanent uppehållsrätt.

Krav på att lämna landet

Dina anhöriga får bo i landet så länge de uppfyller kraven för uppehållsrätt. Om de inte längre gör det kan myndigheterna kräva att de lämnar landet.

I mycket speciella fall kan ditt nya hemland utvisa dem av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller folkhälsa – men bara om de kan bevisa att de utgör ett allvarligt hot.

De ska i så fall få ett skriftligt utvisningsbeslut med motiveringen och information om hur och när de kan överklaga.

Permanent uppehållsrätt

Som EU-medborgare kan dina föräldrar, din partner eller andra anhöriga automatiskt få permanent uppehållsrätt om de har bott lagligt i ett annat EU-land i fem år utan avbrott, på samma villkor som gäller för dig.

Det betyder att de kan stanna i landet så länge de vill – även om de inte arbetar eller om de är beroende av bidrag. De ska ha samma rättigheter, förmåner och fördelar som landets invånare.

Läs om hur du får ett intyg om permanent uppehållsrätt som styrker deras rätt till bosättning.

Mer hjälp?

Mer hjälp?

Hittade du inte det du letade efter? Behöver du hjälp?

Få råd om dina rättigheter i EU

Få hjälp att lösa problem med en myndighet

Footnote

eller en medborgare från Island, Liechtenstein eller Norge

Retour au texte en cours.

I detta fall, de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge

Retour au texte en cours.

I detta fall, de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge

Retour au texte en cours.