Navigacijska pot

Povej naprej 
	Facebook
 
	Twit it
 
	Povej naprej: Google+
 
	linkedIn

Študenti

Posodobitev : 17/10/2013

Družinski člani, ki so državljani EU

Starši/drugi sorodniki/neregistrirani partner

Prebivanje v tujini do 3 mesecev

Vaši starši, drugi sorodniki ali neregistrirani partner, ki so državljani EU, imajo pravico, da tri mesece prebivajo z vami v drugi državi EU pod enakimi pogoji, kot veljajo za vas.

Pravice, pogoji in formalnosti:

Prebivanje v tujini, daljše od 3 mesecev

Starši, drugi sorodniki ali neregistrirani partner lahko prebivajo z vami v drugi državi EU pod enakimi pogoji, kot veljajo za državljane EU.

Pravice, pogoji in formalnosti:

Če starši, drugi sorodniki ali neregistrirani partner ne sodijo v nobeno od teh kategorij (denimo, če vi študirate, vaš partner pa je doma), lahko z vami v novi državi EU prebivajo kot družinski člani:

 • starši in drugi sorodniki, če:
  • so resno bolni in jih morate osebno negovati ali
  • ste jih dolžni preživljati;
 • neregistrirani partner, če je vajino razmerje dolgotrajno.

Organi v državi prebivanja bodo vsak primer obravnavali posebej in pri tem upoštevali osebne okoliščine in nacionalno ureditev.

Zakonodaja EU vašemu neregistriranemu partnerju ali vzdrževanim družinskim članom jamči:

 • da bodo organi države EU obravnavali njihovo prošnjo za prebivanje z vami,
 • da bodo čim prej prejeli pisno odločbo,
 • da se lahko pritožijo, če bo prošnja zavrnjena. V odločbi morajo biti navedeni razlogi za izgon,  pravna sredstva in roki  za pritožbo.

Kot študent boste morali dokazati, da imate (za vaše starše, druge sorodnike ali neregistriranega partnerja):

 • zadostna sredstva za preživljanje in da ne potrebujete denarne socialne pomoči,
 • ustrezno zdravstveno zavarovanje v državi prebivanja.

Nacionalni organi ne smejo zahtevati, da je njihov dohodek višji od dohodka, pri katerem bi bili upravičeni do osnovne denarne socialne pomoči.

Prijava prebivanja

Vaši starši, drugi sorodniki ali neregistrirani partner morajo v treh mesecih po prihodu pri pristojnih organih (običajno na upravni enoti ali krajevni policijski postaji) vložiti prošnjo za izdajo potrdila o prijavi prebivanja.

Kot državljani EU lahko z vami prebivajo v drugi državi EU pod enakimi upravnimi pogoji, kot veljajo za državljane EU.

Pogoji in formalnosti:

Če bodo z vami prebivali kot družinski člani, bodo za izdajo potrdila o prijavi prebivanja potrebovali:

 • veljavno nacionalno osebno izkaznico ali potni list,
 • vaše potrdilo o prijavi prebivanja ali drugo dokazilo o vašem prebivanju v tej državi,
 • dokazilo o sorodstvenem razmerju,
 • dokazilo, da jih preživljate ali da imajo resne zdravstvene težave, zaradi katerih morate zanje osebno skrbeti,
 • dokazilo, da imate zanje zadostna sredstva za preživljanje in ustrezno zdravstveno zavarovanje v državi prebivanja,
 • za neregistriranega partnerja dokazilo, da je z vami v dolgotrajnem razmerju.

Drugih dokumentov organi ne smejo zahtevati.

Prošnjo morajo obravnavati čim prej.

Če jo zavrnejo, se lahko vaši starši, drugi sorodniki ali neregistrirani partner pritožijo. Prejeti morajo pisno odločbo, v kateri morajo biti navedeni razlogi za tako odločitev in njene posledice,  pravna sredstva  in roki za pritožbo.

Če je prošnja ugodno rešena, bodo vašim staršem, drugim sorodnikom ali neregistriranemu partnerju izdali potrdilo o prijavi prebivanja, v katerem je navedeno njihovo ime in naslov, ter datum prijave prebivanja.

Potrdilo o prijavi prebivanja se izda brezplačno (ali pa stane toliko, kolikor stane osebna izkaznica za državljane).

Potrdilo ima neomejeno veljavnost (ni ga treba obnavljati), čeprav je morda treba pristojnemu organu prijaviti vsako spremembo naslova.

V nekaterih državah EU se lahko zgodi, da bodo morali vaši starši, sorodniki ali neregistrirani partner plačati denarno kazen, če svojega prebivanja niso prijavili.

V mnogih državah je treba vedno imeti pri sebi potrdilo o prijavi prebivanja ter osebno izkaznico ali potni list. Če vaši družinski člani teh dokumentov nimajo s seboj, bodo morebiti morali plačati globo, vendar se jim samo zaradi tega ne sme izreči ukrep izgona.

Če boste pri izdaji potrdila o prijavi prebivanja za vašega partnerja ali družinske člane naleteli na težave, se lahko obrnete na našo službo za pomoč.

Enaka obravnava

Med prebivanjem v drugi državi se vaši starši, drugi sorodniki ali neregistrirani partner obravnavajo kot državljani države prebivanja, zlasti glede zaposlitve, plačila, možnosti dostopa do dela, vpisa v šolo itd.

V nekaterih državah EU študenti in njihove družine niso upravičeni do finančne podpore za študij, dokler ne izpolnijo pogojev za stalno prebivališče.

Zahtevek za odhod/izgon

Vaši starši, drugi družinski člani ali neregistrirani partner lahko prebivajo z vami v drugi državi, dokler izpolnjujejo pogoje za prebivanje. Če pogojev ne izpolnjujejo več, lahko nacionalni organi zahtevajo, da zapustijo državo.

V izjemnih primerih jim lahko pristojni organi v državi prebivanja izrečejo ukrep izgona, če lahko dokažejo, da predstavljajo resno nevarnost za javni red ali varnost države.

V obeh primerih morajo prejeti pisno odločbo o izgonu, v kateri morajo biti navedeni razlogi za izgon,  pravna sredstva in roki za pritožbo.

Stalno prebivališče

Vaši starši, drugi sorodniki ali neregistrirani partner, ki so državljani EU, lahko pod enakimi pogoji, kot veljajo za vas, pridobijo samodejno pravico do stalnega prebivanja, če so v drugi državi EU zakonito prebivali pet zaporednih let.

Ostanejo lahko torej tako dolgo, kot želijo, tudi če so brezposelni ali če potrebujejo denarno socialno pomoč. Pripadajo jim enake pravice in ugodnosti kot državljanom te države.

Postopek za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje, ki jim priznava brezpogojno pravico do prebivanja.

Potrebujete pomoč?

Potrebujete pomoč?

Niste našli želenih informacij? Ste naleteli na težave?

Nasveti glede vaših pravic

Reševanje težav z organi javne uprave

Footnote

oziroma državljan Islandije, Lihtenštajna ali Norveške

Retour au texte en cours.

V tem primeru 27 držav članic EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška

Retour au texte en cours.

V tem primeru 27 držav članic EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška

Retour au texte en cours.