Kruimelpad

Delen op 
	Delen op Facebook
 
	Delen op Twitter
 
	Delen op Google+
 
	Delen op linkedIn

Studenten

Bijgewerkt : 17/10/2013

Gezinsleden uit de EU

Mijn ouders / overige familieleden / niet-geregistreerde partner

Verblijf van maximaal 3 maanden

Als uw ouders, overige familieleden en niet-geregistreerde partner ook EU-onderdaan zijn, mogen ze maximaal 3 maanden bij u in een ander EU-land blijven onder dezelfde voorwaarden die ook voor u gelden.

Rechten, voorwaarden en formaliteiten:

Verblijf van langer dan 3 maanden

Uw ouders, overige familieleden en niet-geregistreerde partner mogen bij u wonen in een ander EU-land onder dezelfde voorwaarden die ook voor u gelden.

Rechten, voorwaarden en formaliteiten:

Als uw ouders, overige familieleden en niet-geregistreerde partner niet in een van deze categorieën vallen (bijvoorbeeld omdat u studeert maar uw partner thuiszit), kunnen zij misschien toch als gezinslid bij u in uw nieuwe land wonen:

 • Ouders en overige familieleden mogen blijven als zij:
  • ernstig ziek zijn en u zelf voor hen moet zorgen, of
  • economisch van u afhankelijk zijn.
 • Uw niet-geregistreerde partner mag blijven als deze een duurzame relatie met u heeft.

De autoriteiten van uw nieuwe land nemen per geval een besluit, op grond van uw persoonlijke omstandigheden en hun nationale criteria.

De EU-regels garanderen dat:

 • de aanvraag tot verblijf bij u in uw nieuwe land van uw niet-geregistreerde partner of afhankelijke familieleden door de autoriteiten van dat land worden beoordeeld
 • zij daarvan zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte worden gesteld
 • zij bij afwijzing van hun verzoek in beroep kunnen gaan. Daarbij moet worden vermeld waarom dat gebeurt, wat de consequenties zijn, en hoe en tot wanneer zij in beroep kunnen gaan.

Als student moet u bewijzen dat u voor uw ouders, overige familieleden en niet-geregistreerde partner:

 • over voldoende inkomsten beschikt om zonder bijstand rond te komen
 • in uw nieuwe land een afdoende ziekteverzekering heeft afgesloten

De nationale autoriteiten mogen niet vragen dat uw inkomen hoger is dan de grens waarbij u nog in aanmerking komt voor bijstand in dat land.

Inschrijving

Uw ouders, overige familieleden en niet-geregistreerde partner moeten uiterlijk 3 maanden na aankomst bij de autoriteiten (gemeentehuis, politiebureau of immigratiedienst) een bewijs van inschrijving aanvragen.

Als EU-onderdanen mogen zij in een ander EU-land bij u verblijven onder dezelfde administratieve voorwaarden als die voor EU-onderdanen.

Voorwaarden en formaliteiten:

Als zij als uw gezinsleden in het land verblijven, moeten zij de volgende documenten overleggen om het bewijs van inschrijving te krijgen:

 • een geldige nationale identiteitskaart of geldig paspoort
 • uw bewijs van inschrijving of een ander bewijs van verblijf in dat land
 • een bewijs waaruit blijkt dat zij familie zijn van u
 • een bewijs dat zij financieel van u afhankelijk zijn of dat u persoonlijk voor hen moet zorgen omdat ze erstig ziek of hulpbehoevend zijn
 • een bewijs dat u voldoende inkomsten heeft en dat u in uw nieuwe land een uitgebreide ziekteverzekering voor hen heeft afgesloten
 • voor uw niet-geregistreerde partner: een bewijs van het bestaan van een duurzame relatie.

Andere documenten zijn niet nodig.

De autoriteiten moeten zo snel mogelijk een beslissing nemen.

Als hun aanvraag geweigerd wordt, kunnen uw ouders, overige familieleden en niet-geregistreerde partner in beroep gaan. De autoriteiten moeten hun de beslissing schriftelijk meedelen. Daarbij moet worden vermeld waarom dat gebeurt, wat de consequenties zijn en hoe en tot wanneer zij in beroep kunnen gaan.

Als hun aanvraag wordt geaccepteerd, moeten uw ouders, overige familieleden of niet-geregistreerde partner een bewijs van inschrijving krijgen waarop naam, adres en datum van inschrijving worden vermeld.

Dit bewijs van inschrijving is gratis (of even duur als de identiteitskaart voor eigen onderdanen).

Het bewijs van inschrijving moet onbeperkt geldig zijn (hoeft niet te worden vernieuwd), maar eventuele adreswijzigingen moeten aan de lokale autoriteiten worden doorgeven.

In sommige EU-landen kunnen ouders, familieleden of niet-geregistreerde partners die hun verblijfplaats niet doorgeven, een boete krijgen.

In veel landen moeten zij hun bewijs van inschrijving en identiteitskaart of paspoort altijd bij zich hebben. Anders kunnen ze een boete krijgen, maar ze kunnen daarom niet het land worden uitgezet.

Als u geen bewijs van inschrijving voor uw partner of familieleden krijgt, kunt u een beroep doen op onze hulpdienst.

Gelijke behandeling

Zolang zij in uw nieuwe land verbijven, moeten uw ouders, overige familieleden en niet-geregistreerde partner op dezelfde manier worden behandeld als onderdanen van dat land, bijvoorbeeld wat betreft werk, salaris, arbeidsbemiddeling, inschrijving in scholen, enz.

Sommige EU-landen geven studenten en hun familieleden geen uitkering voordat zij in aanmerking komen voor het permanent verblijfsrecht.

Verzoek om het land te verlaten / uitzetting

Uw ouders, overige familieleden en niet-geregistreerde partner mogen bij u wonen zolang zij aan de voorwaarden voor verblijf voldoen. Is dat niet meer het geval, dan kunnen de autoriteiten hun vragen het land te verlaten.

In uitzonderlijke gevallen kunnen de autoriteiten besluiten hen het land uit te zetten in het belang van de openbare orde of veiligheid, maar alleen als zij kunnen aantonen dat hun aanwezigheid een ernstige bedreiging vormt.

In beide gevallen moet het uitzettingsbesluit hun schriftelijk worden meegedeeld. Daarbij moet worden vermeld waarom dat gebeurt, en hoe en tot wanneer zij in beroep kunnen gaan.

Permanent verblijfsrecht

Als EU-onderdanen kunnen uw ouders, overige familieleden en niet-geregistreerde pertner na een legaal verblijf van vijf jaar na elkaar in een ander EU-land automatisch het permanent verblijfsrecht krijgen, onder dezelfde voorwaarden die ook voor u gelden.

Dat houdt in dat ze zo lang kunnen blijven als ze willen, zelfs als ze niet werken en een uitkering nodig hebben. Ze kunnen dan aanspraak maken op dezelfde rechten, uitkeringen en voordelen als onderdanen van het land waar ze wonen.

Zo krijgt u een bewijs van onvoorwaardelijk permanent verblijfsrecht voor hen.

Meer hulp nodig?

Meer hulp nodig?

Heeft u nog niet gevonden wat u zocht? Zit u met een probleem?

Advies inwinnen over uw EU-rechten

Hulp bij problemen met overheidsinstanties

Footnote

of een onderdaan van IJsland, Liechtenstein of Noorwegen.

Retour au texte en cours.

In dit geval de 27 EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Retour au texte en cours.

In dit geval de 27 EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Retour au texte en cours.