Navigācijas ceļš

Kopīgot 
	Kopīgot vietnē Facebook
 
	Kopīgot vietnē Twitter
 
	Kopīgot vietnē google+
 
	Kopīgot vietnē linkedIn

Studenti

Atjaunināts : 17/10/2013

Ģimenes locekļi, kam ir ES pilsonība

Vecāki, citi radinieki un nereģistrētie partneri

Uzturēšanās ārzemēs ne ilgāk par 3 mēnešiem

Ja jūsu vecāki, citi radinieki un nereģistrētais partneris ir ES pilsoņi, viņiem ir tiesības uzturēties kopā ar jums citā ES valstī līdz 3 mēnešiem ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz jums.

Noskaidrojiet tiesības, nosacījumus un formalitātes:

Uzturēšanās ārzemēs ilgāk par 3 mēnešiem

Jūsu vecāki, citi radinieki un nereģistrētais partneris var dzīvot kopā ar jums citā ES valstī ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz visiem pārējiem ES pilsoņiem.

Noskaidrojiet tiesības, nosacījumus un formalitātes:

Ja viņi (jūsu vecāki, citi radinieki un nereģistrētais partneris) nepieder nevienai no šīm kategorijām (piemēram, jūs studējat, un jūsu partneris uzturas mājās), viņi tomēr var palikt ar jums jaunajā mītnes valstī kā jūsu ģimenes locekļi:

 • vecāki un citi radinieki var palikt, ja viņi ir
  • smagi slimi un viņiem ir nepieciešama personiska jūsu palīdzība;
  • finansiāli atkarīgi no jums;
 • nereģistrētie partneri var palikt ar jums, ja viņiem ar jums ir ilgstošas attiecības.

Jūsu jaunās mītnes valsts iestādes pieņems lēmumu, izskatot jūsu gadījumu atsevišķi un ņemot vērā jūsu personiskos apstākļus un savus valsts nosacījumus.

ES tiesību akti jūsu nereģistrētajam partnerim un atkarīgajiem radiniekiem garantē šo:

 • lai viņu iesniegums, kurā viņi lūdz atļauju dzīvot kopā ar jums jaunajā mītnes valstī, tiktu izvērtēts attiecīgās valsts iestādēs;
 • lai viņi pēc iespējas ātrāk saņemtu rakstisku lēmumu;
 • ja viņu iesniegums tiek noraidīts, lai viņi šādu lēmumu varētu pārsūdzēt. Noraidījumā jābūt norādītiem iemesliem un izrietošajām sekām, kā arī tam, kādā veidā un līdz kuram datumam viņi šo lēmumu var pārsūdzēt.

Jums, studentam, būs jāpierāda šis (attiecībā uz jūsu vecākiem, citiem radiniekiem vai nereģistrēto partneri):

 • ka jums ir pietiekami ienākumi, lai dzīvotu bez pabalsta;
 • ka jums ir visaptveroša veselības apdrošināšana jaunajā mītnes zemē.

Valsts iestādes nedrīkst prasīt, lai jūsu ienākumi pārsniegtu līmeni, kuru sasniedzot, jūsu ģimene ir tiesīga saņemt minimālo pabalstu.

Reģistrācija

Trīs mēnešu laikā pēc ierašanās jūsu vecākiem, citiem radiniekiem un nereģistrētajam partnerim jāvēršas varasiestādē (parasti pilsētas domē vai policijā), lai saņemtu reģistrācijas apliecību.

Būdami ES pilsoņi, viņi var uzturēties citā ES valstī kopā ar jums ar tādiem pašiem administratīvajiem nosacījumiem, kādi attiecas uz visiem pārējiem ES pilsoņiem.

Noskaidrojiet nosacījumus un formalitātes:

Ja viņi tur uzturēsies jūsu ģimenes locekļu statusā, viņiem vajadzēs šādus dokumentus reģistrācijas apliecības iegūšanai:

 • derīga personas apliecība vai pase;
 • jūsu reģistrācijas apliecība vai cits dokuments, kas apliecina jūsu uzturēšanos attiecīgajā valstī;
 • dokuments, kas apliecina viņu ģimenes saites ar jums;
 • dokuments, kas apliecina viņu atkarību no jums vai to, ka nopietnu veselības problēmu dēļ jums personiski par viņiem ir jārūpējas;
 • dokuments, kas apliecina, ka jums ir pietiekami ienākumi un visaptveroša viņu veselības apdrošināšana attiecīgajā valstī;
 • nereģistrētajiem partneriem — dokuments, kas apliecina ilgstošas attiecības.

Viņiem nevar prasīt uzrādīt nekādus citus dokumentus.

Iestādēm pēc iespējas ātrāk jāpieņem lēmums par viņu iesniegumu.

Ja jūsu vecāku, citu radinieku vai nereģistrētā partnera iesniegums tiek noraidīts, viņi šādu lēmumu var pārsūdzēt. Šis iestāžu lēmums viņiem jāpaziņo rakstiski. Tajā jābūt norādītiem visiem lēmuma iemesliem un izrietošajām sekām, kā arī tam, kā un līdz kuram datumam viņi to var pārsūdzēt.

Ja iestādes par jūsu vecāku, citu radinieku vai nereģistrētā partnera pieteikumu pieņem pozitīvu lēmumu, viņiem vajadzētu saņemt reģistrācijas apliecību, kurā norādīts viņu vārds, uzvārds, adrese un reģistrācijas datums.

Šīs apliecības jāizsniedz bez maksas (vai par tādu pašu maksu kā pilsoņu personas apliecības).

Apliecībai jābūt beztermiņa (tai nevajadzētu būt atjaunojamai), lai gan viņiem var nākties vietējās iestādes informēt par adreses maiņu.

Dažās ES valstīs jūsu vecākiem, citiem radiniekiem vai nereģistrētajam partnerim var piespriest sodanaudu, ja viņi nereģistrē savu dzīvesvietu.

Ir daudzas valstis, kurās viņiem vienmēr būs jānēsā līdzi reģistrācijas apliecība un personas apliecība vai pase. Ja viņi šos dokumentus būs atstājuši mājās, viņiem var nākties maksāt sodanaudu, bet tas nav pietiekams iemesls, lai viņus izraidītu no valsts.

Ja jums rodas grūtības iegūt reģistrācijas apliecību savam partnerim vai ģimenes locekļiem, variet vērsties pie mūsu palīdzības dienesta.

Pret visiem vienāda attieksme

Pret jūsu vecākiem, citiem radiniekiem un nereģistrēto partneri viņu uzturēšanās laikā jāizturas tāpat kā pret attiecīgās valsts pilsoņiem, sevišķi attiecībā uz darbu, samaksu, darbā iekārtošanas iespējām, reģistrēšanu skolā u.tml.

Dažas ES valstis var nolemt studentiem un viņu ģimenēm nepiešķirt uzturnaudu studijām, iekams viņi nav izpildījuši visus priekšnosacījumus pastāvīgas uzturēšanās atļaujas saņemšanai.

Lūgums pamest valsti, izraidīšana no valsts

Jūsu vecāki, citi radinieki un nereģistrētais partneris drīkst dzīvot attiecīgajā valstī kopā ar jums, kamēr viņi atbilst uzturēšanās nosacījumiem. Ja viņi vairs tiem neatbilst, valsts iestādes var viņus lūgt pamest valsti.

Izņēmuma gadījumos jūsu jaunā mītnes zeme var nolemt viņus izraidīt valsts politikas vai sabiedriskās drošības dēļ, bet tikai tad, ja tā var pierādīt, ka viņi rada nopietnu apdraudējumu.

Abos gadījumos šis lēmums viņiem jāpaziņo rakstiski. Tajā jābūt norādītiem visiem iemesliem un tam, un līdz kuram datumam viņi šo lēmumu var pārsūdzēt.

Pastāvīga uzturēšanās

Būdami ES pilsoņi, jūsu vecāki, citi radinieki un nereģistrētais partneris var automātiski iegūt pastāvīgas uzturēšanās tiesības ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz jums, ja viņi citā ES valstī ir legāli dzīvojuši 5 gadus pēc kārtas.

Tas nozīmē, ka viņi var tur palikt tik ilgi, cik vien vēlas, pat ja viņi tur nestrādā vai viņiem vajadzīgs pabalsts. Viņiem pienākas tādas pašas tiesības, pabalsti un priekšrocības kā attiecīgās valsts pilsoņiem.

Uzziniet, kā iegūt pastāvīgās uzturēšanās dokumentu, kas apliecina tiesības uzturēties bez papildu nosacījumiem.

Jums vajadzīga palīdzība?

Jums vajadzīga palīdzība?

Vai neatradāt meklēto informāciju? Jums ir problēma, kurai vajadzīgs risinājums?

Noskaidrojiet, kā īstenot savas tiesības, ko garantē ES

Paziņojiet par problēmu, kas saistīta ar kādu iestādi

Footnote

vai Īslandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas pilsonis

Retour au texte en cours.

Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis + Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija

Retour au texte en cours.

Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis + Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija

Retour au texte en cours.