Navigointipolku

Jaa 
	Jaa Facebookissa
 
	Lähetä Twitteriin
 
	Jaa Google+:ssa
 
	Jaa LinkedInissa

Opiskelijat

Päivitetty : 17/10/2013

Perheenjäsenet (EU-kansalaiset)

Vanhemmat / muut sukulaiset / muut kuin rekisteröidyt kumppanit

Enintään kolmen kuukauden mittainen oleskelu ulkomailla

EU:n kansalaisina vanhemmillasi, muilla sukulaisillasi ja muulla kuin rekisteröidyllä kumppanillasi on oikeus oleskella kanssasi toisessa EU-maassa enintään kolmen kuukauden ajan samoilla ehdoilla kuin sinäkin.

Tarkista, mitkä ehdot ja muodollisuudet koskevat seuraavia:

Yli kolmen kuukauden mittainen oleskelu ulkomailla

Vanhempasi, muut sukulaisesi ja muu kuin rekisteröity kumppanisi voivat asua luonasi toisessa EU-maassa samoilla ehdoilla kuin muutkin EU:n kansalaiset.

Tarkista, mitkä ehdot ja muodollisuudet koskevat seuraavia:

Jos vanhempasi, muut sukulaisesi ja muu kuin rekisteröity kumppanisi eivät kuulu mihinkään näistä ryhmistä (jos esimerkiksi sinä opiskelet ja kumppanisi on kotona), he voivat silti oleskella luonasi uudessa asuinmaassasi perheenjäsenenä.

 • Vanhemmat ja muut sukulaiset voivat oleskella luonasi, jos he ovat
  • vakavasti sairaita ja sinun on huolehdittava heistä itse tai
  • taloudellisesti riippuvaisia sinusta.
 • Muu kuin rekisteröity kumppani voi oleskella luonasi, jos teillä on pitkäaikainen parisuhde.

Uuden asuinmaasi viranomaiset tekevät päätökset tapauskohtaisesti ja ottavat huomioon elämäntilanteesi ja omat kansalliset ehtonsa.

EU:n lainsäädännön nojalla muulla kuin rekisteröidyllä kumppanillasi tai huollettavilla sukulaisillasi on seuraavat oikeudet:

 • uuden asuinmaasi viranomaisten on käsiteltävä heidän hakemuksensa, joka koskee luonasi asumista, ja
 • viranomaisten on toimitettava päätöksensä kirjallisena mahdollisimman nopeasti.
 • jos hakemus hylätään, päätöksestä on mahdollisuus valittaa. Hylkäävässä päätöksessä on ilmoitettava perustelut ja päätöksen seuraukset ja kerrottava, miten päätöksestä voi valittaa ja mihin mennessä valitus on tehtävä.

Jos olet opiskelija, sinun on osoitettava, että sinulla on (vanhempiasi, muita sukulaisiasi tai muuta kuin rekisteröityä kumppaniasi varten)

 • riittävät tulot, jotta et tarvitse toimeentulotukea
 • kattava sairausvakuutus uudessa asuinmaassasi.

Kansalliset viranomaiset eivät voi edellyttää tulojen olevan suuremmat kuin kyseisessä maassa toimeentulotukeen oikeuttava summa.

Oleskeluoikeuden rekisteröinti

Vanhempiesi, muiden sukulaistesi tai muun kuin rekisteröidyn kumppanisi on rekisteröitävä oleskeluoikeutensa uuden asuinmaasi viranomaisten luona (yleensä kunnanvirastossa tai poliisiasemalla) kolmen kuukauden sisällä maahan saapumisestaan.

Vanhempasi, muut sukulaisesi ja muu kuin rekisteröity kumppanisi saavat oleskella toisessa EU-maassa samoilla ehdoilla kuin EU:n kansalaiset.

Tarkista, mitkä ehdot ja muodollisuudet koskevat seuraavia:

Jos vanhempasi, muut sukulaisesi tai muu kuin rekisteröity kumppanisi oleskelevat luonasi perheenjäseninä, he tarvitsevat oleskeluoikeuden rekisteröintitodistuksen hakemista varten seuraavat asiakirjat:

 • voimassa olevan kansallisen henkilökortin tai passin
 • sinun oleskeluoikeuden rekisteröintitodistuksesi tai muun asiakirjan, joka todistaa, että asut kyseisessä maassa
 • todistuksen perhesuhteestanne
 • todistuksen siitä, että he ovat taloudellisesti riippuvaisia sinusta tai että vakavien terveydellisten syiden vuoksi sinun on huolehdittava heistä itse
 • todistuksen siitä, että sinulla on heitä varten asuinmaassanne riittävät tulot ja kattava sairausvakuutus.
 • Muilta kuin rekisteröidyiltä kumppaneilta vaaditaan myös todiste pysyvän parisuhteen olemassaolosta.

Muiden asiakirjojen esittämistä ei saa vaatia.

Viranomaisten on tehtävä hakemusta koskeva päätös mahdollisimman nopeasti.

Jos hakemus hylätään, vanhempasi, muut sukulaisesi tai muu kuin rekisteröity kumppanisi voivat valittaa päätöksestä. Viranomaisten on toimitettava päätöksensä kirjallisena. Päätöksestä on käytävä ilmi perustelut ja siinä on kerrottava sen seurauksista sekä neuvottava, miten päätöksestä voi valittaa ja mihin mennessä valitus on tehtävä.

Jos hakemus hyväksytään, vanhempiesi, muiden sukulaistesi tai muun kuin rekisteröidyn kumppanisi kuuluu saada oleskeluoikeuden rekisteröintitodistus, josta käy ilmi henkilön nimi ja osoite sekä rekisteröintipäivä.

Todistus kuuluu saada maksutta tai samaan hintaan, jolla maan omat kansalaiset voivat lunastaa henkilökortin.

Rekisteröintitodistuksen on oltava voimassa toistaiseksi (sitä ei siis tarvitse uusia), mutta perheenjäsenelläsi voi olla velvollisuus ilmoittaa osoitteenmuutoksista paikallisille viranomaisille.

Joissakin EU-maissa oleskeluoikeutensa rekisteröimättä jättäviä vanhempia, muita sukulaisia tai muuta kuin rekisteröityä kumppania saatetaan sakottaa.

Monissa maissa vanhempiesi, muiden sukulaistesi tai muun kuin rekisteröidyn kumppanisi on pidettävä oleskeluoikeuden rekisteröintitodistuksensa sekä henkilökorttinsa tai passinsa aina mukana. Jos nämä asiakirjat unohtuvat kotiin, seurauksena voi olla sakkoa, mutta maasta karkottamiselle tämä ei vielä ole riittävä peruste.

Jos sinulla on vaikeuksia saada oleskeluoikeuden rekisteröintitodistusta kumppanillesi tai perheenjäsenellesi, voit soittaa neuvontapalveluumme.

Yhdenvertainen kohtelu

Vanhempiasi, muita sukulaisiasi ja muuta kuin rekisteröityä kumppaniasi on kohdeltava oleskelunsa aikana samoin kuin maan omia kansalaisia erityisesti silloin, kun kyseessä on esimerkiksi työhön pääsy, palkka-asiat, työskentelyn mahdollistavat avustukset tai kouluun ilmoittautuminen.

Muutamissa EU-maissa opiskelijat ja heidän perheensä eivät välttämättä saa opintotukea, ennen kuin he ovat saaneet pysyvän oleskeluoikeuden.

Poistumiskehotus/maastapoistaminen

Vanhempasi, muut sukulaisesi tai muu kuin rekisteröity kumppanisi saavat oleskella luonasi asuinmaassasi niin kauan kuin he täyttävät oleskelun ehdot. Jos ehdot eivät enää täyty, kansalliset viranomaiset voivat antaa maastapoistumiskehotuksen.

Poikkeustapauksissa uusi asuinmaasi voi päättää poistaa perheenjäsenesi maasta yleisen järjestyksen tai turvallisuuden vuoksi, mutta vain siinä tapauksessa, että hän muodostaa todistettavasti erittäin vakavan uhan.

Asiaa koskeva päätös on aina annettava kirjallisena. Siinä on ilmoitettava kaikki perustelut ja kerrottava, miten ja mihin mennessä päätöksestä voi valittaa.

Pysyvä oleskelu

EU:n kansalaisina vanhempasi, muut sukulaisesi tai muu kuin rekisteröity kumppanisi voivat saada automaattisesti oikeuden pysyvään oleskeluun samoilla ehdoilla kuin sinä, jos he ovat asuneet laillisesti toisessa EU-maassa yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan.

He voivat siis oleskella maassa haluamansa ajan, vaikka heillä ei olisi työpaikkaa tai he tarvitsisivat toimeentulotukea. Perheenjäsenillä on samat oikeudet ja he voivat saada samoja etuisuuksia kuin maan omat kansalaiset.

Miten haetaan pysyvää oleskeluasiakirjaa, joka todistaa EU-kansalaisen perheenjäsenen oikeuden oleskella maassa ehdoitta?

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?

Etkö löytänyt etsimääsi tietoa? Onko sinulla ongelma vailla ratkaisua?

Neuvontapalvelu kertoo oikeuksistasi EU:ssa

Apua julkisten elinten kanssa ilmenneiden ongelmien ratkaisuun

Footnote

tai Islannin, Liechtensteinin tai Norjan kansalainen

Retour au texte en cours.

Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja

Retour au texte en cours.

Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja

Retour au texte en cours.