Sti

Del på 
	Del på Facebook
 
	Send til Twitter
 
	Del på google+
 
	Del på linkedIn

Studerende

Opdateret : 17/10/2013

Familiemedlemmer fra EU

Mine forældre/øvrige slægtninge/min samlever

Udlandsophold i op til 3 måneder

Som EU-borgere har dine forældre, øvrige slægtninge og din samlever ret til at besøge dig i et andet EU-land i op til 3 måneder på samme betingelser som dig.

Undersøg rettigheder, betingelser og formaliteter for:

Udlandsophold i mere end 3 måneder

Dine forældre, øvrige slægtninge og din samlever må bo med dig i dit nye EU-land på samme vilkår som andre EU-borgere.

Undersøg rettigheder, betingelser og formaliteter for:

Hvis de (dine forældre, øvrige slægtninge og din samlever) ikke hører under disse kategorier (for eksempel hvis du studerer, og din partner går hjemme), må de stadig opholde sig hos dig i dit nye land som dine familiemedlemmer:

 • Forældre og øvrige slægtninge må opholde sig hos dig, hvis de er:
  • alvorligt syge og har brug for dig til at tage dig personligt af dem eller
  • økonomisk afhængige af dig.
 • Din samlever må opholde sig hos dig, hvis I har et et langvarigt forhold.

Myndighederne i dit nye land vil træffe en afgørelse i det enkelte tilfælde, idet de tager højde for dine personlige omstændigheder og deres egne nationale betingelser.

EU-reglerne sikrer, at din samlever eller økonomisk afhængige slægtninge:

 • får deres ansøgning om at bo med dig i dit nye land behandlet af myndighederne i landet
 • får en skriftlig afgørelse så hurtigt som muligt
 • kan klage, hvis deres ansøgning afvises. Afvisninger skal indeholde en begrundelse og en forklaring af konsekvenserne og angive, hvordan de kan klage, samt fristen for at klage.

Som studerende skal du bevise, at du har (for dine forældre, øvrige slægtninge eller din samlever):

 • en tilstrækkelig indtægt til at leve uden indkomststøtte
 • en omfattende sygesikring i dit nye land.

De nationale myndigheder må ikke kræve, at din indkomst er højere end det niveau, der berettiger dig til grundlæggende indkomststøtte.

Registrering

Dine forældre, øvrige slægtninge og din samlever skal anmode om et bevis for registrering hos myndighederne (ofte rådhuset eller den lokale politistation) senest 3 måneder efter deres ankomst.

Som EU-borgere må de opholde sig i et andet EU-land med dig på samme administrative vilkår som andre EU-borgere.

Undersøg rettigheder og formaliteter for:

Hvis de opholder sig som dine familiemedlemmer, skal de bruge følgende dokumenter for at få deres bevis for registrering:

 • gyldigt nationalt identitetskort  eller pas
 • dit bevis for registrering eller andet bevis på, at du er bosiddende i landet
 • bevis for slægtsforholdet til dig
 • bevis for, at de afhænger økonomisk af dig, eller at alvorlige sundhedsmæssige årsager kræver, at du tager dig personligt af dem 
 • bevis for, at du har en tilstrækkelig indkomst og en omfattende sygesikring, der dækker dem i landet
 • for samlevere, bevis på jeres langvarige forhold.

De har ikke pligt til at vise andre dokumenter.

Myndighederne skal træffe afgørelse om deres ansøgning så hurtigt som muligt.

Hvis deres ansøgning afvises, kan dine forældre, øvrige slægtninge eller din partner klage. Myndighederne skal give dem afgørelsen skriftligt. Den skal indeholde alle grundene til afgørelsen og en forklaring af konsekvenserne og angive, hvordan de kan klage, samt fristen for at klage.

Hvis ansøgningen godkendes, får dine forældre, øvrige slægtninge eller din samlever udstedt et bevis for registrering, der angiver deres navn og adresse samt dato for registrering.

Beviset skal udstedes gratis (eller til samme pris som identitetskort for statsborgere).

Beviset skal have ubegrænset gyldighed (det skal ikke fornyes), men en eventuel adresseændring kan skulle anmeldes til de lokale myndigheder.

Hvis dine forældre, øvrige slægtninge eller samlever ikke registrerer sig, kan det i nogle EU-lande medføre bødestraf.

I mange lande skal de bære deres bevis for registrering og identitetskort eller pas på sig hele tiden. Hvis de lader dem ligge hjemme, kan det medføre bødestraf, men de kan ikke udvises af denne grund alene.

Hvis du har problemer med at få bevis for registrering til din partner eller dine familiemedlemmer, kan du ringe til vores hjælpetjeneste.

Ligebehandling

Dine forældre/øvrige slægtninge/din samlever skal under deres ophold behandles på lige fod med statsborgere i landet, særligt med hensyn til beskæftigelse, løn, arbejdsformidling, indskrivning i skoler osv.

Nogle EU-lande kan beslutte ikke at give studerende og deres familier uddannelsesstøtte, før de har ret til at få fast opholdstilladelse.

Anmodning om udrejse/udvisning

Dine forældre, øvrige slægtninge eller din samlever kan blive boende hos dig i landet, så længe de opfylder betingelserne for ophold. Hvis det ikke længere er tilfældet, kan de nationale myndigheder anmode dem om at forlade landet.

I sjældne tilfælde kan landet beslutte at udvise dem af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed, men kun hvis man kan bevise, at de udgør en meget alvorlig trussel.

I begge tilfælde skal de have en skriftlig meddelelse om afgørelsen. Den skal indeholde alle grundene til afslaget og angive, hvordan de kan klage, samt fristen for at klage.

Permanent ophold

Som EU-borger kan dine forældre, øvrige slægtninge og din samlever opnå ret til permanent opholdstilladelse, hvis de har boet lovligt i et andet EU-land i 5 år i træk, på samme vilkår som dig.

Det vil sige, at de kan blive så længe de vil – også selvom de ikke arbejder, eller hvis de har brug for indkomststøtte. De nyder godt af samme rettigheder og fordele som landets statsborgere.

Sådan får din familie et permanent opholdskort, der viser deres ret til ophold uden betingelser.

Har du stadig brug for hjælp?

Har du stadig brug for hjælp?

Fandt du ikke de oplysninger, du ledte efter? Har du et problem, du skal have løst?

Få rådgivning om dine EU-rettigheder

Løs problemer med en offentlig myndighed

Footnote

eller statsborger i Island, Liechtenstein eller Norge

Retour au texte en cours.

I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

Retour au texte en cours.

I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

Retour au texte en cours.