Навигационна пътека

Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
 
	Споделете по „Twitter“
 
	Споделете в Google+
 
	Споделете в linkedIn

Студенти

Актуализация : 17/10/2013

Членове на семейства, които са граждани на ЕС

Моите родители / други роднини / нерегистриран партньор

Престой в чужбина до 3 месеца

Като граждани на ЕС вашите родители, други роднини и нерегистриран партньор имат право на престой с вас в друга страна от ЕС за период до 3 месеца при същите условия, които важат за вас.

Проверете какви са правата, условията и формалностите за:

Престой в чужбина за повече от 3 месеца

Вашите родители, други роднини и нерегистриран партньор могат да живеят с вас в съответната страна от ЕС при същите условия, които се отнасят до всички граждани на ЕС.

Проверете какви са правата, условията и формалностите за:

Ако вашите родители, други роднини и нерегистриран партньор не попадат в нито една от тези категории (например вие учите, а партньорът ви стои у дома с вашето бебе), те все пак могат да останат в страната като членове на семейството ви:

 • Родители и други роднини могат да останат, ако са:
  • тежко болни и вие лично трябва да се грижите за тях или
  • са на ваша издръжка.
 • Нерегистриран партньор може да остане, ако има дългосрочна връзка с вас.

Съответните власти ще вземат решение за всеки отделен случай, като отчетат конкретните обстоятелства и условията в страната.

Правото на ЕС гарантира на вашия нерегистриран партньор или вашите роднини на издръжка, че:

 • молбата им да живеят с вас ще бъде разгледана от властите на съответната страна
 • ще получат писмено решение възможно най-бързо
 • могат да обжалват, ако молбата им бъде отхвърлена. В отказите трябва да са посочени мотивите за тях и последиците за вашия партньор или роднините ви, както и да e указано как могат да бъдат обжалвани и в какъв срок.

Като студент ще трябва да докажете, че имате (за вашите родители, други роднини или нерегистриран партньор):

 • достатъчен доход, с който да живеете без подпомагане на доходите
 • пълна здравна осигуровка във вашата нова страна на пребиваване.

Националните власти не могат да изискват вашият доход да е над равнището, даващо право на основно подпомагане на доходите.

Регистрация

Вашите родители, други роднини и нерегистриран партньор трябва да подадат заявление за удостоверение за регистрация пред властите (често това e общината или местното полицейско управление) в срок от 3 месеца от датата на пристигане.

В качеството си на граждани на ЕС те могат да останат в друга страна от ЕС с вас при същите административни условия, които важат за всички граждани на Съюза.

Проверете условията и формалностите за:

Ако те останат в страната в качеството си на членове на вашето семейство, ще са им необходими следните документи, за да получат удостоверение за регистрация:

 • валидна национална лична карта или валиден паспорт
 • вашето удостоверение за регистрация или друго доказателство за пребиваването ви в тази страна
 • доказателство за семейни връзки с вас
 • доказателство, че са на ваша издръжка или че има сериозни свързани със здравето основания, налагащи вие лично да се грижите за тях
 • доказателство, че разполагате с достатъчен доход и пълна здравна осигуровка за тях в тази страна
 • за нерегистрирани партньори – доказателство за дългосрочна връзка.

От тях не може да се изисква да представят каквито и да е други документи.

Властите трябва да вземат решение относно тяхното заявление възможно най-бързо.

Ако заявлението бъде отхвърлено, вашите родители, други роднини или нерегистриран партньор могат да обжалват. Властите трябва да им връчат решението в писмена форма. В него трябва да са посочени мотивите за отказ и последиците за вашия партньор или роднините ви, както и да е указано как може да бъде обжалвано и в какъв срок.

Ако заявлението бъде одобрено, на вашите родители, други роднини или нерегистриран партньор трябва да бъде издадено удостоверение за регистрация, в което са посочени техните имена и адрес и датата на регистрация.

Удостоверението трябва да бъде издадено безплатно (или таксата да е същата като тази за издаване на лични карти на гражданите на съответната страна).

Удостоверението трябва да е безсрочно (да не е необходимо да се подновява), въпреки че може да се наложи близките ви да съобщават на местните власти за всяка промяна на своя адрес.

В някои страни от ЕС вашите родители, други роднини или нерегистриран партньор могат да бъдат глобени, ако не се регистрират.

В много държави те ще трябва постоянно да носят със себе си своето удостоверение за регистрация и личната си карта или паспорт. Ако ги оставят вкъщи, могат да бъдат глобени, но не могат да бъдат експулсирани само по тази причина.

Ако имате проблеми с получаването на удостоверение за регистрация за вашия партньор или членове на семейството ви, можете да се свържете с нашите служби за помощ.

Равно третиране

По време на своя престой вашите родители, други роднини или нерегистриран партньор трябва да бъдат третирани като граждани на съответната страна, особено по отношение на достъпа до заетост, заплащането, помощите, улесняващи достъпа до работа, записването в училище и т.н.

Някои страни от ЕС могат да решат да не предоставят на студенти и техните семейства стипендии за издръжка по време на следването, преди те да получат право на постоянно пребиваване.

Искане за напускане / Експулсиране

Вашите родители, други роднини или нерегистриран партньор могат да живеят в страната заедно с вас, докато отговарят на условията за пребиваване. Когато вече не отговарят на условията, националните власти могат да поискат от тях да напуснат.

В изключителни случаи държавата може да вземе решение за тяхното експулсиране по съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, но само ако може да докаже , че те представляват много сериозна заплаха.

И в двата случая решението трябва да им бъде предоставено в писмена форма. В него трябва да са посочени всички основания и да е указано как те могат да го обжалват и в какъв срок.

Постоянно пребиваване

Като граждани на ЕС вашите родители, други роднини и нерегистриран партньор могат да получат автоматично право на постоянно пребиваване, ако в продължение на 5 години непрекъснато са живели законно в друга страна от ЕС. Това става при същите условия, които важат за вас.

Това означава, че те могат да пребивават там, докато желаят – дори ако не работят или се нуждаят от подпомагане на доходите. Те трябва да се ползват със същите права , придобивки и предимства като гражданите на съответната страна.

Как могат да получат документ за постоянно пребиваване, удостоверяващ правото им на безсрочен престой

Все още се нуждаете от помощ?

Все още се нуждаете от помощ?

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате проблем?

Потърсете съвет за правата си в ЕС

Разрешете проблеми с публичен орган

Footnote

или гражданин на Исландия, Лихтенщайн или Норвегия

Retour au texte en cours.

В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Retour au texte en cours.

В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Retour au texte en cours.