Sökväg

Uppdaterat : 24/11/2015

living-abroad

Studerandes anhöriga från EU

Om du är EU-medborgare och flyttar till ett annat EU-land för att studera, gör EU:s regler det enklare för din familj att följa med dig. På den här sidan kan du läsa om hur din familj kan flytta med dig.

EU:s regler gäller dock inte om du är EU-medborgare och bor kvar i ditt hemland. Då gäller nationella regler.

Make/maka och barn

Stanna upp till tre månader

Som EU-medborgare får din make eller maka, dina barn och barnbarn bo med dig i ett annat EU-land på samma villkor som gäller för dig själv.

Läs om rättigheter, villkor och formaliteter för

Stanna längre än tre månader

Som EU-medborgare får din make eller maka, dina barn och barnbarn bo med dig i ditt nya EU-land på samma villkor som för andra EU-medborgare.

Läs om rättigheter, villkor och formaliteter för

Om dina anhöriga inte hör till någon av dessa kategorier (till exempel om din man eller hustru är hemma med barnen medan du studerar), har de ändå rätt att bo med dig i ditt nya hemland som din familjemedlem om du

 • är inskriven vid ett godkänt lärosäte
 • har tillräckligt med pengar så att du kan försörja dig och din familj utan bidrag
 • har en heltäckande sjukförsäkring för hela familjen som gäller i landet.

Myndigheterna kan inte kräva att din inkomst ska vara högre än den bidragsgrundande inkomsten i landet.

Registrering

Ta reda på hur du skaffar ett registreringsbevis för anhöriga som bor med dig.

Likabehandling

Under sin vistelse bör dina anhöriga behandlas på samma sätt som landets medborgare, till exempel när det gäller jobb, lön eller skolgång.

Vissa EU-länder kan dock besluta att inte bevilja studerande och deras familjer studiebidrag innan de har permanent uppehållsrätt.

Krav på att lämna landet

Dina anhöriga får bo i landet så länge de uppfyller villkoren för uppehållsrätt. Om de inte längre gör det kan myndigheterna kräva att de lämnar landet.

I mycket speciella fall kan ditt nya hemland utvisa dem av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller folkhälsa - men bara om de kan bevisa att de utgör ett allvarligt hot.

De ska i så fall få ett skriftligt utvisningsbeslut med motiveringen och information om hur och när de kan överklaga.

Permanent uppehållsrätt

Som EU-medborgare kan din man eller hustru, dina barn och barnbarn automatiskt få permanent uppehållsrätt om de har bott lagligt i landet i fem år utan avbrott, på samma villkor som gäller för dig.

Det betyder att de kan stanna i landet så länge de vill — även om de inte arbetar eller om de är beroende av bidrag. De ska ha samma rättigheter, förmåner och fördelar som landets invånare.

Läs om hur du får ett intyg om permanent uppehållsrätt som styrker deras rätt till bosättning.

Registrerad partner

Som EU-medborgare får din registrerade partner bo i ditt nya EU-land på samma villkor som andra EU-medborgare.

Om din partner jobbar, är pensionär eller studerar bör du läsa om vilka villkor och formaliteter som gäller under

Om din partner inte uppfyller dessa krav (och till exempel inte jobbar), får han eller hon ändå bo med dig i ditt nya hemland som din familjemedlem.

En del EU-länder jämställer registrerade partnerskap med äktenskap. Då bör du kontrollera reglerna för uppehållsrätt för makar.

Andra EU-länder jämställer inte registrerade partnerskap med äktenskap. Då bör du kontrollera reglerna för uppehållsrätt för andra anhöriga.

Läs mer om erkännande av registrerade partnerskap i EU.

Föräldrar, partner och andra anhöriga

Stanna upp till tre månader

Som EU-medborgare har dina föräldrar, din partner eller andra anhöriga rätt att stanna med dig i ett annat EU-land i upp till tre månader på samma villkor som gäller för dig.

Läs om rättigheter, villkor och formaliteter för

Stanna längre än tre månader

Dina föräldrar, din partner och andra anhöriga får bo med dig i ditt nya EU-land på samma villkor som gäller för andra EU-medborgare.

Läs om rättigheter, villkor och formaliteter för

Om de inte uppfyller dessa krav (till exempel om din partner är hemma medan du studerar), får han eller hon ändå bo med dig i ditt nya hemland som din familjemedlem.

 • Dina föräldrar och andra släktingar får stanna om de är
  • svårt sjuka och du måste ta hand om dem
  • ekonomiskt beroende av dig.
 • Din partner får stanna om ni lever i ett långvarigt förhållande.

Myndigheterna i ditt nya land beslutar från fall till fall och tar hänsyn till dina personliga omständigheter och landets egna villkor.

EU:s regler garanterar att dina anhöriga

 • får sin uppehållsansökan bedömd i ditt nya hemland
 • får ett skriftligt besked så snart som möjligt
 • kan överklaga om deras ansökan avslås. Beslutet om avslag måste ange skälen och följderna för dina anhöriga och förklara hur och när de kan överklaga.

Som studerande måste du visa att du har (för dina anhöriga)

 • tillräckligt med pengar för att försörja er utan bidrag
 • en heltäckande sjukförsäkring som gäller i landet.

Myndigheterna kan inte kräva att din inkomst ska vara högre än den bidragsgrundande inkomsten i landet.

Registrering

Dina anhöriga ska ansöka om ett registreringsbevis hos myndigheterna (ofta kommunen eller polisen) inom tre månader.

Ta reda på hur du skaffar ett registreringsbevis för anhöriga som bor med dig.

 

Likabehandling

Under sin vistelse bör dina anhöriga behandlas på samma sätt som landets medborgare, till exempel när det gäller jobb, lön eller skolgång.

Vissa EU-länder kan dock besluta att inte bevilja studerande och deras familjer studiebidrag innan de har permanent uppehållsrätt.

Krav på att lämna landet

Dina anhöriga får bo i landet så länge de uppfyller kraven för uppehållsrätt. Om de inte längre gör det kan myndigheterna kräva att de lämnar landet.

I mycket speciella fall kan ditt nya hemland utvisa dem av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller folkhälsa - men bara om de kan bevisa att de utgör ett allvarligt hot.

De ska i så fall få ett skriftligt utvisningsbeslut med motiveringen och information om hur och när de kan överklaga.

Permanent uppehållsrätt

Som EU-medborgare kan dina föräldrar, din partner eller andra anhöriga automatiskt få permanent uppehållsrätt om de har bott lagligt i ett annat EU-land i fem år utan avbrott, på samma villkor som gäller för dig.

Det betyder att de kan stanna i landet så länge de vill - även om de inte arbetar eller om de är beroende av bidrag. De ska ha samma rättigheter, förmåner och fördelar som landets invånare.

Läs om hur du får ett intyg om permanent uppehållsrätt som styrker deras rätt till bosättning.

EU-lagstiftning
Offentliga samråd
  Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
  Få hjälp och råd

  Få hjälp och råd

  eller en medborgare från Island, Liechtenstein eller Norge

  Retour au texte en cours.

  I detta fall, de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge

  Retour au texte en cours.

  eller en medborgare från Island, Liechtenstein eller Norge

  Retour au texte en cours.

  I detta fall, de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge

  Retour au texte en cours.

  I detta fall, de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge

  Retour au texte en cours.