Navigacijska pot

Posodobitev : 24/11/2015

living-abroad

Študenti - družinski člani, ki so državljani EU

Če ste državljan EU in se zaradi študija preselite v drugo državo EU, se vam s pravili EU družinski člani lažje pridružijo. Informacije o možnosti pridružitve družinskih članov.

Za državljane EU, ki se niso preselili v drugo državo EU in prebivajo v svoji državi, pravila EU ne veljajo. V tem primeru se uporabljajo nacionalni predpisi.

Zakonski partner/otroci
Zakonski partner/otroci

Prebivanje v tujini do 3 mesecev

Vaš mož ali žena ter otroci ali vnuki, ki so državljani EU, lahko prebivajo z vami v drugi državi EU pod enakimi pogoji, kot veljajo za vas.

Pravice, pogoji in formalnosti:

Prebivanje v tujini, daljše od 3 mesecev

Vaš zakonski partner in otroci oziroma vnuki, ki so državljani EU, lahko prebivajo z vami v drugi državi EU pod enakimi pogoji, kot veljajo za državljane EU.

Pravice, pogoji in formalnosti:

Če vaš zakonski partner ter otroci oziroma vnuki, ki jih preživljate, teh pogojev ne izpolnjujejo (denimo, če vi delate, vaš zakonski partner pa ostane doma z otrokom), lahko še vedno prebivajo z vami kot družinski člani pod naslednjimi pogoji:

 • ste vpisani v akreditirano izobraževalno ustanovo;
 • imate zadostne prihodke za vso družino, ki omogočajo preživljanje brez denarne socialne pomoči;
 • imate ustrezno zdravstveno zavarovanje v tej državi za vso družino.

Nacionalni organi ne smejo zahtevati, da je njihov dohodek višji od dohodka, pri katerem bi bili upravičeni do osnovne denarne socialne pomoči.

Prijava prebivanja

Kako pridobiti potrdilo o prijavi prebivanja za družinske člane, ki so državljani EU.

Enaka obravnava

Družinske člane mora država članica med njihovim prebivanjem obravnavati kot državljane države prebivanja, zlasti glede zaposlitve, plačila, možnosti dostopa do dela, vpisa v šolo itd.

V nekaterih državah EU študenti in njihove družine niso upravičeni do finančne podpore za študij, dokler ne izpolnijo pogojev za stalno prebivališče.

Zahtevek za odhod/izgon

Vaš zakonski partner in otroci oziroma vnuki lahko prebivajo z vami v drugi državi EU, dokler izpolnjujejo pogoje za prebivanje. Če pogojev ne izpolnjujejo več, lahko nacionalni organi zahtevajo, da zapustijo državo.

V izjemnih primerih jim lahko država prebivanja izreče ukrep izgona, če lahko dokaže, da predstavljajo resno nevarnost  za javni red ali varnost države.

Prejeti morajo pisno odločbo o izgonu ali zahtevek, da zapustijo državo, v katerem morajo biti navedeni razlogi za izgon ter pravna sredstva in roki za pritožbo.

Stalno prebivališče

Vaš zakonski partner ter otroci oziroma vnuki, ki so državljani EU, lahko pod enakimi pogoji, kot veljajo za vas, pridobijo samodejno pravico do stalnega prebivanja, če so v drugi državi zakonito in neprekinjeno prebivali pet zaporednih  let.

Ostanejo lahko torej tako dolgo, kot želijo, tudi če so brezposelni ali če potrebujejo denarno socialno pomoč. Pripadajo jim enake pravice in ugodnosti kot državljanom te države.

Postopek za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje, ki jim priznava brezpogojno pravico do prebivanja.

Registrirani partner
Registrirani partner

Kot državljan EU lahko registrirani partner prebiva z vami v novi državi EU pod enakimi pogoji, kot veljajo za državljane EU.

Če vaš partner dela, prejema pokojnino ali študira, lahko pogoje in formalnosti preverite tukaj:

Če partner teh pogojev ne izpolnjuje (denimo, vi delate, vaš partner pa ne), lahko prebiva z vami v novi državi kot vaš družinski član.

Nekatere države EU obravnavajo registrirana partnerstva enako kot zakonske skupnosti, zato preverite pravice do prebivanja in pogoje za zakonce, ki veljajo v teh državah

Nekatere države EU ne priznavajo registriranih partnerskih skupnosti enako kot zakonske skupnosti, zato preverite pravice do prebivanja in pogoje za druge sorodnike, ki veljajo v teh državah.

Več o priznavanju registriranih partnerskih skupnosti v Evropi.

Starši/drugi sorodniki/neregistrirani partner
Starši/drugi sorodniki/neregistrirani partner

Prebivanje v tujini do 3 mesecev

Vaši starši, drugi sorodniki ali neregistrirani partner, ki so državljani EU, imajo pravico, da tri mesece prebivajo z vami v drugi državi EU pod enakimi pogoji, kot veljajo za vas.

Pravice, pogoji in formalnosti:

Prebivanje v tujini, daljše od 3 mesecev

Starši, drugi sorodniki ali neregistrirani partner lahko prebivajo z vami v drugi državi EU pod enakimi pogoji, kot veljajo za državljane EU.

Pravice, pogoji in formalnosti:

Če starši, drugi sorodniki ali neregistrirani partner ne sodijo v nobeno od teh kategorij (denimo, če vi študirate, vaš partner pa je doma), lahko z vami v novi državi EU prebivajo kot družinski člani:

 • starši in drugi sorodniki, če:
  • so resno bolni in jih morate osebno negovati ali
  • ste jih dolžni preživljati;
 • neregistrirani partner, če je vajino razmerje dolgotrajno.

Organi v državi prebivanja bodo vsak primer obravnavali posebej in pri tem upoštevali osebne okoliščine in nacionalno ureditev.

Zakonodaja EU vašemu neregistriranemu partnerju ali vzdrževanim družinskim članom jamči:

 • da bodo organi države EU obravnavali njihovo prošnjo za prebivanje z vami,
 • da bodo čim prej prejeli pisno odločbo,
 • da se lahko pritožijo, če bo prošnja zavrnjena. V odločbi morajo biti navedeni razlogi za izgon,  pravna sredstva in roki  za pritožbo.

Kot študent boste morali dokazati, da imate (za vaše starše, druge sorodnike ali neregistriranega partnerja):

 • zadostna sredstva za preživljanje in da ne potrebujete denarne socialne pomoči,
 • ustrezno zdravstveno zavarovanje v državi prebivanja.

Nacionalni organi ne smejo zahtevati, da je njihov dohodek višji od dohodka, pri katerem bi bili upravičeni do osnovne denarne socialne pomoči.

Prijava prebivanja

Vaši starši, drugi sorodniki ali neregistrirani partner morajo v treh mesecih po prihodu pri pristojnih organih (običajno na upravni enoti ali krajevni policijski postaji) vložiti prošnjo za izdajo potrdila o prijavi prebivanja.

Kako pridobiti potrdilo o prijavi prebivanja za družinske člane, ki so državljani EU.

 

Enaka obravnava

Med prebivanjem v drugi državi se vaši starši, drugi sorodniki ali neregistrirani partner obravnavajo kot državljani države prebivanja, zlasti glede zaposlitve, plačila, možnosti dostopa do dela, vpisa v šolo itd.

V nekaterih državah EU študenti in njihove družine niso upravičeni do finančne podpore za študij, dokler ne izpolnijo pogojev za stalno prebivališče.

Zahtevek za odhod/izgon

Vaši starši, drugi družinski člani ali neregistrirani partner lahko prebivajo z vami v drugi državi, dokler izpolnjujejo pogoje za prebivanje. Če pogojev ne izpolnjujejo več, lahko nacionalni organi zahtevajo, da zapustijo državo.

V izjemnih primerih jim lahko pristojni organi v državi prebivanja izrečejo ukrep izgona, če lahko dokažejo, da predstavljajo resno nevarnost za javni red ali varnost države.

V obeh primerih morajo prejeti pisno odločbo o izgonu, v kateri morajo biti navedeni razlogi za izgon,  pravna sredstva in roki za pritožbo.

Stalno prebivališče

Vaši starši, drugi sorodniki ali neregistrirani partner, ki so državljani EU, lahko pod enakimi pogoji, kot veljajo za vas, pridobijo samodejno pravico do stalnega prebivanja, če so v drugi državi EU zakonito prebivali pet zaporednih let.

Ostanejo lahko torej tako dolgo, kot želijo, tudi če so brezposelni ali če potrebujejo denarno socialno pomoč. Pripadajo jim enake pravice in ugodnosti kot državljanom te države.

Postopek za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje, ki jim priznava brezpogojno pravico do prebivanja.

Zakonodaja EU
Javna posvetovanja
  Potrebujete pomoč podporne službe?
  Pomoč in svetovanje

  Pomoč in svetovanje

  oziroma državljan Islandije, Lihtenštajna ali Norveške

  Retour au texte en cours.

  V tem primeru 27 držav članic EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška

  Retour au texte en cours.

  oziroma državljan Islandije, Lihtenštajna ali Norveške

  Retour au texte en cours.

  V tem primeru 27 držav članic EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška

  Retour au texte en cours.

  V tem primeru 27 držav članic EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška

  Retour au texte en cours.