Cale de navigare

Actualizare : 24/11/2015

living-abroad

Membrii de familie din UE ai studenților

Sunteți cetățean european și v-ați stabilit în altă țară din UE pentru a studia acolo? Normele europene îi ajută pe membrii familiei dvs. să vi se alăture. Această pagină conține informații despre formalitățile pe care trebuie să le îndeplinească aceștia.

Chiar dacă sunteți cetățean european, dacă nu v-ați stabilit în altă țară și continuați să locuiți în țara de origine, nu sunteți supus normelor UE. În acest caz vi se va aplica legislația națională.

Soţ / soţie / copii
Soţ / soţie / copii

Şedere în străinătate pe o durată mai mică de 3 luni

În calitate de cetăţeni ai UE, soţul/soţia şi copiii/nepoţii vă pot însoţi în altă ţară din UE, în aceleaşi condiţii care vi se aplică şi dumneavoastră.

Verificaţi drepturile, condiţiile şi formalităţile pentru:

Şedere în străinătate pe o durată mai mare de 3 luni

În calitate de cetăţeni ai UE, soţul/soţia şi copiii/nepoţii pot locui în noua dumneavoastră ţară, în condiţiile aplicabile cetăţenilor UE.

Verificaţi drepturile, condiţiile şi formalităţile pentru:

Dacă soţul/soţia şi copiii/nepoţii pe care îi aveţi în întreţinere nu se încadrează în aceste categorii (de exemplu, dumneavoastră lucraţi iar soţul/soţia stă acasă şi are grijă de copil), aceştia pot sta totuşi cu dumneavoastră, dacă:

 • sunteţi înscris la o instituţie de învăţământ autorizată
 • aveţi suficiente venituri pentru a asigura traiul întregii familii fără a solicita sprijin financiar
 • toată familia are asigurare completă de sănătate în ţara respectivă.

Autorităţile naţionale nu vă pot impune să aveţi un venit superior pragului începând de la care aţi putea avea dreptul la un ajutor pentru venitul de bază în ţara respectivă.

Înregistrarea

Cum puteți obține un certificat de înregistrare pentru membrii familiei dumneavoastră.

Egalitate de tratament

Pe durata sejurului în noua dumneavoastră ţară, soţul/soţia şi copiii/nepoţii trebuie trataţi ca şi cetăţenii ţării respective, mai ales în ceea ce priveşte accesul la locurile de muncă, remunerarea, măsurile de facilitare a inserţiei pe piaţa muncii, înscrierea în şcoli etc.

Unele ţări din UE pot decide să nu le acorde studenţilor şi membrilor de familie o alocaţie de întreţinere pentru studii decât în momentul în care sunt îndeplinite condiţiile necesare pentru a obţine dreptul de şedere permanentă.

Cererea de părăsire a teritoriului ţării / Expulzarea

Soţul/soţia şi copiii/nepoţii pot locui cu dumneavoastră în altă ţară din UE atâta timp cât îndeplinesc condiţiile de şedere. În caz contrar, autorităţile naţionale le pot cere să părăsească ţara.

În cazuri excepţionale, pot fi expulzaţi pe motive de ordine sau securitate publică, dar numai dacă autorităţile pot dovedi că reprezintă o ameninţare serioasă.

Cererea de părăsire a teritoriului sau decizia de expulzare trebuie să li se comunice în scris. Trebuie să includă toate motivele invocate şi informaţii privind modalităţile de atac şi data până la care se poate contesta decizia în cauză.

Şedere permanentă

În calitate de cetăţeni ai UE, soţul/soţia şi copiii/nepoţii pot obţine automat dreptul de şedere permanentă, dacă au locuit legal în ţara respectivă timp de 5 ani continuu, în aceleaşi condiţii care vi se aplică şi dumneavoastră.  

Aceasta înseamnă că pot locui acolo pe termen nelimitat - chiar dacă nu lucrează sau au nevoie de sprijin financiar. Trebuie să beneficieze de aceleaşi drepturi, prestaţii şi avantaje ca şi cetăţenii ţării respective.

Aflaţi cum puteţi obţine un document de şedere permanentă care să le ateste dreptul de şedere necondiţionată.

Partenerul înregistrat
Partenerul înregistrat

În calitate de cetăţean european, partenerul înregistrat poate locui în noua dumneavoastră ţară, în condiţiile aplicabile tuturor cetăţenilor UE.

Dacă partenerul lucrează, primeşte pensie sau studiază, verificaţi condiţiile şi formalităţile aici:

Dacă partenerul nu îndeplineşte aceste condiţii (de exemplu, dumneavoastră lucraţi iar partenerul stă acasă), acesta poate locui cu dumneavoastră în noua ţară, ca membru de familie.

În unele ţări ale UE, partenerii înregistraţi sunt trataţi ca şi cuplurile căsătorite. În acest caz, trebuie să verificaţi drepturile de şedere şi condiţiile aplicabile soţilor.

Alte ţări din UE nu recunosc parteneriatul înregistrat ca fiind echivalentul căsătoriei. În acest caz, verificaţi drepturile de şedere şi condiţiile aplicabile altor membri de familie.

Citiţi despre recunoaşterea, în Europa, a parteneriatului înregistrat.

Părinţi / Alte rude / Parteneri neînregistraţi
Părinţi / Alte rude / Parteneri neînregistraţi

Şedere în străinătate pe o durată mai mică de 3 luni

În calitate de cetăţeni europeni, părinţii, partenerul neînregistrat şi alte rude au dreptul de a sta cu dumneavoastră în altă ţară din UE pe o perioadă de până la 3 luni, în aceleaşi condiţii ca şi dumneavoastră.

Verificaţi drepturile, condiţiile şi formalităţile pentru:

Şedere în străinătate pe o durată mai mare de 3 luni

Părinţii, partenerul neînregistrat sau alte rude pot locui în noua dumneavoastră ţară în condiţiile valabile pentru toţi cetăţenii UE.

Verificaţi drepturile, condiţiile şi formalităţile pentru:

Dacă părinţii, partenerul neînregistrat sau rudele nu se încadrează în aceste categorii (de exemplu, dumneavoastră lucraţi iar partenerul stă acasă), aceştia pot sta totuşi cu dumneavoastră, în anumite condiţii.

 • Părinţii şi rudele vă pot însoţi dacă:
  • sunt grav bolnavi şi au nevoie de îngrijirea dumneavoastră sau
  • depind financiar de dumneavoastră.
 • Partenerul neînregistrat vă poate însoţi dacă aveţi o relaţie de lungă durată.

Autorităţile din noua ţară vor lua decizii pentru fiecare caz în parte, ţinând cont de situaţia dumneavoastră personală şi de condiţiile naţionale.

Legislaţia UE vă garantează că partenerul neînregistrat sau rudele pe care le aveţi în întreţinere:

 • vor beneficia de sprijinul autorităţilor, care le vor evalua cererea prin care solicită dreptul de a locui cu dumneavoastră
 • vor primi o decizie scrisă cât mai repede cu putinţă
 • vor putea face recurs dacă cererea le este respinsă. Scrisorile de respingere trebuie să includă toate motivele invocate, implicaţiile respingerii şi informaţii privind modalităţile de atac şi data până la care se poate contesta decizia în cauză.

În calitate de student, va trebui să dovediţi că aveţi (pentru părinţii, partenerul neînregistrat sau rudele dumneavoastră):

 • suficiente venituri pentru a trăi fără a solicita sprijin financiar
 • asigurare completă de sănătate în noua dumneavoastră ţară.

Autorităţile naţionale nu vă pot impune să aveţi un venit superior pragului începând de la care aţi putea avea dreptul la un ajutor pentru venitul de bază în ţara respectivă.

Înregistrarea

Părinţii, rudele sau partenerul dumneavoastră neînregistrat trebuie să solicite din partea autorităţilor locale (în general primăria sau poliţia) un certificat de înregistrare, în termen de 3 luni de la data sosirii.

Cum puteți obține un certificat de înregistrare pentru membrii familiei dumneavoastră.

 

Egalitate de tratament

Pe durata sejurului, părinţii/partenerul neînregistrat/rudele dumneavoastră trebuie trataţi ca toţi cetăţenii ţării respective, mai ales în ceea ce priveşte accesul la locurile de muncă, remunerarea, măsurile de facilitare a inserţiei pe piaţa muncii, înscrierea în şcoli etc.

Unele ţări din UE pot decide să nu le acorde studenţilor şi membrilor de familie o alocaţie de întreţinere pentru studii decât în momentul în care sunt îndeplinite condiţiile necesare pentru a obţine dreptul de şedere permanentă.

Cererea de părăsire a teritoriului ţării / Expulzarea

Părinţii/partenerul neînregistrat/rudele pot locui în ţara dumneavoastră atâta timp cât îndeplinesc condiţiile de şedere. În caz contrar, autorităţile naţionale le pot cere să părăsească ţara.

În cazuri excepţionale, pot fi expulzaţi pe motive de ordine sau securitate publică, dar numai dacă autorităţile pot dovedi că reprezintă o ameninţare serioasă.

Decizia de expulzare trebuie să li se comunice în scris. Trebuie să includă toate motivele invocate şi informaţii privind modalităţile de atac şi data până la care se poate contesta decizia în cauză.

Şedere permanentă

În calitate de cetăţeni ai UE, părinţii/partenerul neînregistrat/rudele dumneavoastră pot obţine automat dreptul de şedere permanentă, dacă au locuit legal în ţara respectivă timp de 5 ani continuu, în aceleaşi condiţii care vi se aplică şi dumneavoastră.

Aceasta înseamnă că pot locui acolo pe termen nelimitat - chiar dacă nu lucrează sau au nevoie de sprijin financiar. Trebuie să beneficieze de aceleaşi drepturi, prestaţii şi avantaje ca şi cetăţenii ţării respective.

Aflaţi cum puteţi obţine un document de şedere permanentă care să le ateste dreptul de şedere necondiţionată.

Legislaţia UE
Consultaţii publice
  Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?
  Solicitați sprijin și consiliere

  Solicitați sprijin și consiliere

  sau cetăţean al Islandei, Liechtensteinului sau Norvegiei

  Retour au texte en cours.

  În acest caz, cele 27 de state membre ale UE + Islanda, Liechtenstein şi Norvegia

  Retour au texte en cours.

  sau cetăţean al Islandei, Liechtensteinului sau Norvegiei

  Retour au texte en cours.

  În acest caz, cele 27 de state membre ale UE + Islanda, Liechtenstein şi Norvegia

  Retour au texte en cours.

  În acest caz, cele 27 de state membre ale UE + Islanda, Liechtenstein şi Norvegia

  Retour au texte en cours.