Cale de navigare

Distribuie pe 
	Distribuie pe Facebook
 
	Distribuie pe Twitter
 
	Distribuie pe google+
 
	Distribuie pe linkedIn

Studenţi

Actualizare : 24/04/2014

living-abroad

Membri de familie din UE

Părinţi / Alte rude / Parteneri neînregistraţi
Părinţi / Alte rude / Parteneri neînregistraţi

Şedere în străinătate pe o durată mai mică de 3 luni

În calitate de cetăţeni europeni, părinţii, partenerul neînregistrat şi alte rude au dreptul de a sta cu dumneavoastră în altă ţară din UE pe o perioadă de până la 3 luni, în aceleaşi condiţii ca şi dumneavoastră.

Verificaţi drepturile, condiţiile şi formalităţile pentru:

Şedere în străinătate pe o durată mai mare de 3 luni

Părinţii, partenerul neînregistrat sau alte rude pot locui în noua dumneavoastră ţară în condiţiile valabile pentru toţi cetăţenii UE.

Verificaţi drepturile, condiţiile şi formalităţile pentru:

Dacă părinţii, partenerul neînregistrat sau rudele nu se încadrează în aceste categorii (de exemplu, dumneavoastră lucraţi iar partenerul stă acasă), aceştia pot sta totuşi cu dumneavoastră, în anumite condiţii.

 • Părinţii şi rudele vă pot însoţi dacă:
  • sunt grav bolnavi şi au nevoie de îngrijirea dumneavoastră sau
  • depind financiar de dumneavoastră.
 • Partenerul neînregistrat vă poate însoţi dacă aveţi o relaţie de lungă durată.

Autorităţile din noua ţară vor lua decizii pentru fiecare caz în parte, ţinând cont de situaţia dumneavoastră personală şi de condiţiile naţionale.

Legislaţia UE vă garantează că partenerul neînregistrat sau rudele pe care le aveţi în întreţinere:

 • vor beneficia de sprijinul autorităţilor, care le vor evalua cererea prin care solicită dreptul de a locui cu dumneavoastră
 • vor primi o decizie scrisă cât mai repede cu putinţă
 • vor putea face recurs dacă cererea le este respinsă. Scrisorile de respingere trebuie să includă toate motivele invocate, implicaţiile respingerii şi informaţii privind modalităţile de atac şi data până la care se poate contesta decizia în cauză.

În calitate de student, va trebui să dovediţi că aveţi (pentru părinţii, partenerul neînregistrat sau rudele dumneavoastră):

 • suficiente venituri pentru a trăi fără a solicita sprijin financiar
 • asigurare completă de sănătate în noua dumneavoastră ţară.

Autorităţile naţionale nu vă pot impune să aveţi un venit superior pragului începând de la care aţi putea avea dreptul la un ajutor pentru venitul de bază în ţara respectivă.

Înregistrarea

Părinţii, rudele sau partenerul dumneavoastră neînregistrat trebuie să solicite din partea autorităţilor locale (în general primăria sau poliţia) un certificat de înregistrare, în termen de 3 luni de la data sosirii.

În calitate de cetăţeni ai UE, aceştia pot locui în noua dumneavoastră ţară europeană, în condiţiile aplicabile cetăţenilor UE.

Verificaţi condiţiile şi formalităţile pentru:

Dacă doresc să stea cu dumneavoastră ca membri de familie, au nevoie de o serie de documente pentru a obţine certificatul de înregistrare:

 • carte de identitate sau paşaport valabil
 • certificatul dumneavoastră de înregistrare sau orice altă dovadă că locuiţi în ţara respectivă
 • dovada că au o legătură de rudenie cu dumneavoastră
 • dovada că sunt în întreţinerea dumneavoastră sau că au nevoie de îngrijirea dumneavoastră din considerente medicale serioase
 • dovada că aveţi suficiente venituri şi asigurări medicale complete pentru toţi membrii de familie în ţara respectivă
 • în cazul partenerilor neînregistraţi, dovada unei relaţii de lungă durată.

Acestea sunt singurele documente care li se pot solicita.

Autorităţile trebuie să ia o decizie cât mai repede posibil.

Dacă solicitarea le este respinsă, partenerul neînregistrat, părinţii sau rudele dumneavoastră pot face apel. Decizia trebuie să li se comunice în scris. Aceasta trebuie să includă toate motivele invocate, implicaţiile respingerii şi informaţii privind modalităţile de atac şi data până la care se poate contesta decizia în cauză.

Dacă solicitarea este acceptată, autorităţile trebuie să emită un certificat de înregistrare pentru părinţii, partenerul neînregistrat sau rudele dumneavoastră. Acesta trebuie să includă numele, adresa şi data înregistrării.

Eliberarea certificatului este, în general, gratuită. În cazul în care se plăteşte, nu trebuie să coste mai mult decât cartea de identitate a cetăţenilor ţării respective.

Certificatul este valabil pe termen nelimitat, ceea ce înseamnă că nu trebuie reînnoit. Cu toate acestea, membrii de familie vor trebui probabil să le comunice autorităţilor locale eventualele schimbări de adresă.

Dacă nu se înregistrează într-o ţară în care această procedură este obligatorie, s-ar putea să primească o amendă.

În unele ţări, membrii de familie trebuie să aibă permanent asupra lor certificatul de înregistrare şi cartea de identitate sau paşaportul. Dacă le uită acasă, ar putea fi amendaţi, dar nu vor putea fi expulzaţi doar din acest motiv.

Dacă aveţi probleme cu obţinerea unui certificat de înregistrare pentru partenerul neînregistrat sau membrii familiei dumneavoastră, apelaţi la serviciile noastre de asistenţă.

Egalitate de tratament

Pe durata sejurului, părinţii/partenerul neînregistrat/rudele dumneavoastră trebuie trataţi ca toţi cetăţenii ţării respective, mai ales în ceea ce priveşte accesul la locurile de muncă, remunerarea, măsurile de facilitare a inserţiei pe piaţa muncii, înscrierea în şcoli etc.

Unele ţări din UE pot decide să nu le acorde studenţilor şi membrilor de familie o alocaţie de întreţinere pentru studii decât în momentul în care sunt îndeplinite condiţiile necesare pentru a obţine dreptul de şedere permanentă.

Cererea de părăsire a teritoriului ţării / Expulzarea

Părinţii/partenerul neînregistrat/rudele pot locui în ţara dumneavoastră atâta timp cât îndeplinesc condiţiile de şedere. În caz contrar, autorităţile naţionale le pot cere să părăsească ţara.

În cazuri excepţionale, pot fi expulzaţi pe motive de ordine sau securitate publică, dar numai dacă autorităţile pot dovedi că reprezintă o ameninţare serioasă.

Decizia de expulzare trebuie să li se comunice în scris. Trebuie să includă toate motivele invocate şi informaţii privind modalităţile de atac şi data până la care se poate contesta decizia în cauză.

Şedere permanentă

În calitate de cetăţeni ai UE, părinţii/partenerul neînregistrat/rudele dumneavoastră pot obţine automat dreptul de şedere permanentă, dacă au locuit legal în ţara respectivă timp de 5 ani continuu, în aceleaşi condiţii care vi se aplică şi dumneavoastră.

Aceasta înseamnă că pot locui acolo pe termen nelimitat - chiar dacă nu lucrează sau au nevoie de sprijin financiar. Trebuie să beneficieze de aceleaşi drepturi, prestaţii şi avantaje ca şi cetăţenii ţării respective.

Aflaţi cum puteţi obţine un document de şedere permanentă care să le ateste dreptul de şedere necondiţionată.

Partenerul înregistrat
Partenerul înregistrat

În calitate de cetăţean european, partenerul înregistrat poate locui în noua dumneavoastră ţară, în condiţiile aplicabile tuturor cetăţenilor UE.

Dacă partenerul lucrează, primeşte pensie sau studiază, verificaţi condiţiile şi formalităţile aici:

Dacă partenerul nu îndeplineşte aceste condiţii (de exemplu, dumneavoastră lucraţi iar partenerul stă acasă), acesta poate locui cu dumneavoastră în noua ţară, ca membru de familie.

În unele ţări ale UE, partenerii înregistraţi sunt trataţi ca şi cuplurile căsătorite. În acest caz, trebuie să verificaţi drepturile de şedere şi condiţiile aplicabile soţilor.

Alte ţări din UE nu recunosc parteneriatul înregistrat ca fiind echivalentul căsătoriei. În acest caz, verificaţi drepturile de şedere şi condiţiile aplicabile altor membri de familie.

Citiţi despre recunoaşterea, în Europa, a parteneriatului înregistrat.

Soţ / soţie / copii
Soţ / soţie / copii

Şedere în străinătate pe o durată mai mică de 3 luni

În calitate de cetăţeni ai UE, soţul/soţia şi copiii/nepoţii vă pot însoţi în altă ţară din UE, în aceleaşi condiţii care vi se aplică şi dumneavoastră.

Verificaţi drepturile, condiţiile şi formalităţile pentru:

Şedere în străinătate pe o durată mai mare de 3 luni

În calitate de cetăţeni ai UE, soţul/soţia şi copiii/nepoţii pot locui în noua dumneavoastră ţară, în condiţiile aplicabile cetăţenilor UE.

Verificaţi drepturile, condiţiile şi formalităţile pentru:

Dacă soţul/soţia şi copiii/nepoţii pe care îi aveţi în întreţinere nu se încadrează în aceste categorii (de exemplu, dumneavoastră lucraţi iar soţul/soţia stă acasă şi are grijă de copil), aceştia pot sta totuşi cu dumneavoastră, dacă:

 • sunteţi înscris la o instituţie de învăţământ autorizată
 • aveţi suficiente venituri pentru a asigura traiul întregii familii fără a solicita sprijin financiar
 • toată familia are asigurare completă de sănătate în ţara respectivă.

Autorităţile naţionale nu vă pot impune să aveţi un venit superior pragului începând de la care aţi putea avea dreptul la un ajutor pentru venitul de bază în ţara respectivă.

Înregistrarea

În calitate de cetăţeni ai UE, soţul/soţia şi copiii/nepoţii pot locui în noua dumneavoastră ţară europeană, în condiţiile aplicabile cetăţenilor UE.

Verificaţi condiţiile şi formalităţile pentru:

Dacă stau cu dumneavoastră ca membri de familie, soţul/soţia, precum şi copiii/nepoţii pe care îi aveţi în întreţinere, vor avea nevoie de următoarele documente pentru a obţine certificatul de înregistrare:   

 • carte de identitate sau paşaport valabil
 • certificatul dumneavoastră de înregistrare sau un alt document care să ateste că locuiţi în ţara respectivă
 • dovada că au o legătură de rudenie cu dumneavoastră (de ex. certificat de căsătorie sau de naştere)
 • pentru copii/nepoţi, dovada că se află în întreţinerea dumneavoastră.

Nu vi se poate cere niciun alt document suplimentar.

Dacă aveţi probleme cu obţinerea unui certificat de înregistrare pentru membrii familiei dumneavoastră, apelaţi la serviciile noastre de asistenţă.

Certificatul de înregistrare trebuie emis imediat şi nu trebuie să coste mai mult decât cartea de identitate care li se eliberează cetăţenilor ţării gazdă.

Este valabil pe termen nelimitat, ceea ce înseamnă că nu trebuie reînnoit. Cu toate acestea, va trebui probabil să le comunicaţi autorităţilor locale eventualele schimbări de adresă.

Egalitate de tratament

Pe durata sejurului în noua dumneavoastră ţară, soţul/soţia şi copiii/nepoţii trebuie trataţi ca şi cetăţenii ţării respective, mai ales în ceea ce priveşte accesul la locurile de muncă, remunerarea, măsurile de facilitare a inserţiei pe piaţa muncii, înscrierea în şcoli etc.

Unele ţări din UE pot decide să nu le acorde studenţilor şi membrilor de familie o alocaţie de întreţinere pentru studii decât în momentul în care sunt îndeplinite condiţiile necesare pentru a obţine dreptul de şedere permanentă.

Cererea de părăsire a teritoriului ţării / Expulzarea

Soţul/soţia şi copiii/nepoţii pot locui cu dumneavoastră în altă ţară din UE atâta timp cât îndeplinesc condiţiile de şedere. În caz contrar, autorităţile naţionale le pot cere să părăsească ţara.

În cazuri excepţionale, pot fi expulzaţi pe motive de ordine sau securitate publică, dar numai dacă autorităţile pot dovedi că reprezintă o ameninţare serioasă.

Cererea de părăsire a teritoriului sau decizia de expulzare trebuie să li se comunice în scris. Trebuie să includă toate motivele invocate şi informaţii privind modalităţile de atac şi data până la care se poate contesta decizia în cauză.

Şedere permanentă

În calitate de cetăţeni ai UE, soţul/soţia şi copiii/nepoţii pot obţine automat dreptul de şedere permanentă, dacă au locuit legal în ţara respectivă timp de 5 ani continuu, în aceleaşi condiţii care vi se aplică şi dumneavoastră.  

Aceasta înseamnă că pot locui acolo pe termen nelimitat - chiar dacă nu lucrează sau au nevoie de sprijin financiar. Trebuie să beneficieze de aceleaşi drepturi, prestaţii şi avantaje ca şi cetăţenii ţării respective.

Aflaţi cum puteţi obţine un document de şedere permanentă care să le ateste dreptul de şedere necondiţionată.

Încă mai aveți nevoie de ajutor?

Footnote

sau cetăţean al Islandei, Liechtensteinului sau Norvegiei

Retour au texte en cours.

În acest caz, cele 27 de state membre ale UE + Islanda, Liechtenstein şi Norvegia

Retour au texte en cours.

În acest caz, cele 27 de state membre ale UE + Islanda, Liechtenstein şi Norvegia

Retour au texte en cours.

sau cetăţean al Islandei, Liechtensteinului sau Norvegiei

Retour au texte en cours.

În acest caz, cele 27 de state membre ale UE + Islanda, Liechtenstein şi Norvegia

Retour au texte en cours.

În acest caz, cele 27 de state membre ale UE + Islanda, Liechtenstein şi Norvegia

Retour au texte en cours.