Kruimelpad

Bijgewerkt : 24/11/2015

living-abroad

Gezinsleden uit de EU van studenten

Bent u als EU-burger naar een ander EU-land verhuisd om er te gaan studeren, dan maken de EU-regels het voor uw gezin makkelijker om bij u te komen wonen. Lees hier wat de regels zijn.

Bent u een EU-burger, maar woont u nog in uw eigen land, dan zijn de EU-regels niet relevant voor u. In dat geval zijn namelijk de nationale regels van toepassing.

Mijn echtgeno(o)t(e) / kinderen
Mijn echtgeno(o)t(e) / kinderen

Verblijf van maximaal 3 maanden

Als uw echtgeno(o)t(e) en (klein)kinderen EU-onderdaan zijn, mogen zij bij u in een ander EU-land verblijven onder dezelfde voorwaarden die ook voor u gelden.

Rechten, voorwaarden en formaliteiten:

Verblijf van langer dan 3 maanden

Als uw echtgeno(o)t(e) en (klein)kinderen EU-onderdaan zijn, mogen zij bij u in een ander EU-land verblijven onder de voorwaarden die voor alle EU-onderdanen gelden.

Rechten, voorwaarden en formaliteiten:

Als uw echtgeno(o)t(e) en afhankelijke (klein)kinderen niet aan deze voorwaarden voldoen (bijvoorbeeld als u werkt, maar uw man of vrouw thuis op de baby past), kunnen zij toch als familieleden bij u in uw nieuwe land wonen, als u:

 • bent ingeschreven aan een erkende onderwijsinstelling 
 • voldoende inkomsten heeft zodat uw hele gezin zonder bijstand kan rondkomen
 • in uw nieuwe land een afdoende ziekteverzekering voor uw hele gezin heeft afgesloten

De nationale autoriteiten mogen niet vragen dat uw inkomen hoger is dan de grens waarbij u nog in aanmerking komt voor bijstand in dat land.

Inschrijving

Zo krijgt u een verklaring van inschrijving voor inwonende gezinsleden .

Gelijke behandeling

Gedurende hun verblijf moeten zij op dezelfde manier worden behandeld als eigen onderdanen, bijvoorbeeld wat betreft werk, salaris, arbeidsbemiddeling, inschrijving in scholen, enz.

Sommige EU-landen geven studenten en hun familieleden geen uitkering voordat zij in aanmerking komen voor het permanent verblijfsrecht.

Verzoek om het land te verlaten / uitzetting

Uw echtgen(o)te en (klein)kinderen mogen in een ander EU-land wonen, zolang zij aan de voorwaarden voor verblijf voldoen. Is dat niet meer het geval, dan kunnen de autoriteiten hun vragen het land te verlaten.

In uitzonderlijke gevallen kunnen de autoriteiten besluiten hen het land uit te zetten in het belang van de openbare orde of veiligheid, maar alleen als zij kunnen aantonen dat hun aanwezigheid een ernstige bedreiging vormt.

Het uitzettingsbesluit of het verzoek om het land te verlaten moet hun schriftelijk worden meegedeeld. Daarbij moet worden vermeld waarom dat gebeurt, en hoe en tot wanneer zij in beroep kunnen gaan.

Permanent verblijfsrecht

Als EU-onderdanen kunnen uw echtgeno(o)t(e) en (klein)kinderen na een legaal verblijf van vijf jaar na elkaar in uw nieuwe EU-land automatisch het permanent verblijfsrecht krijgen, onder dezelfde voorwaarden die ook voor u gelden.

Dat houdt in dat ze zo lang kunnen blijven als ze willen, zelfs als ze niet werken en een uitkering nodig hebben. Ze kunnen dan aanspraak maken op dezelfde rechten, uitkeringen en voordelen als onderdanen van het land waar ze wonen.

Zo krijgt u een bewijs van onvoorwaardelijk permanent verblijfsrecht voor hen.

Mijn geregistreerde partner
Mijn geregistreerde partner

Als uw geregistreerde partner EU-onderdaan is, gelden de voorwaarden voor verblijf die voor alle EU-onderdanen gelden.

De voorwaarden die gelden als uw partner werkt, pensioen trekt of nog studeert, vindt u hier:

Als uw partner niet aan deze voorwaarden voldoet (bijvoorbeeld omdat u werkt, maar uw partner thuiszit), kan hij of zij toch nog bij u in uw nieuwe land verblijven als lid van uw gezin.

Sommige EU-landen stellen het geregistreerd partnerschap gelijk met het huwelijk. In dit geval dient u zich te baseren op het verblijfsrecht en de verblijfsvoorwaarden voor gehuwde partners.

Andere EU-landen stellen het geregistreerd partnerschap niet gelijk met het huwelijk. In dit geval dient u uit te gaan van het verblijfsrecht en de verblijfsvoorwaarden voor andere familieleden.

Meer over de erkenning van het geregistreerd partnerschap in Europa.

Mijn ouders / overige familieleden / niet-geregistreerde partner
Mijn ouders / overige familieleden / niet-geregistreerde partner

Verblijf van maximaal 3 maanden

Als uw ouders, overige familieleden en niet-geregistreerde partner ook EU-onderdaan zijn, mogen ze maximaal 3 maanden bij u in een ander EU-land blijven onder dezelfde voorwaarden die ook voor u gelden.

Rechten, voorwaarden en formaliteiten:

Verblijf van langer dan 3 maanden

Uw ouders, overige familieleden en niet-geregistreerde partner mogen bij u wonen in een ander EU-land onder dezelfde voorwaarden die ook voor u gelden.

Rechten, voorwaarden en formaliteiten:

Als uw ouders, overige familieleden en niet-geregistreerde partner niet in een van deze categorieën vallen (bijvoorbeeld omdat u studeert maar uw partner thuiszit), kunnen zij misschien toch als gezinslid bij u in uw nieuwe land wonen:

 • Ouders en overige familieleden mogen blijven als zij:
  • ernstig ziek zijn en u zelf voor hen moet zorgen, of
  • economisch van u afhankelijk zijn.
 • Uw niet-geregistreerde partner mag blijven als deze een duurzame relatie met u heeft.

De autoriteiten van uw nieuwe land nemen per geval een besluit, op grond van uw persoonlijke omstandigheden en hun nationale criteria.

De EU-regels garanderen dat:

 • de aanvraag tot verblijf bij u in uw nieuwe land van uw niet-geregistreerde partner of afhankelijke familieleden door de autoriteiten van dat land worden beoordeeld
 • zij daarvan zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte worden gesteld
 • zij bij afwijzing van hun verzoek in beroep kunnen gaan. Daarbij moet worden vermeld waarom dat gebeurt, wat de consequenties zijn, en hoe en tot wanneer zij in beroep kunnen gaan.

Als student moet u bewijzen dat u voor uw ouders, overige familieleden en niet-geregistreerde partner:

 • over voldoende inkomsten beschikt om zonder bijstand rond te komen
 • in uw nieuwe land een afdoende ziekteverzekering heeft afgesloten

De nationale autoriteiten mogen niet vragen dat uw inkomen hoger is dan de grens waarbij u nog in aanmerking komt voor bijstand in dat land.

Inschrijving

Uw ouders, overige familieleden en niet-geregistreerde partner moeten uiterlijk 3 maanden na aankomst bij de autoriteiten (gemeentehuis, politiebureau of immigratiedienst) een bewijs van inschrijving aanvragen.

Zo krijgt u een verklaring van inschrijving voor inwonende gezinsleden .

 

Gelijke behandeling

Zolang zij in uw nieuwe land verbijven, moeten uw ouders, overige familieleden en niet-geregistreerde partner op dezelfde manier worden behandeld als onderdanen van dat land, bijvoorbeeld wat betreft werk, salaris, arbeidsbemiddeling, inschrijving in scholen, enz.

Sommige EU-landen geven studenten en hun familieleden geen uitkering voordat zij in aanmerking komen voor het permanent verblijfsrecht.

Verzoek om het land te verlaten / uitzetting

Uw ouders, overige familieleden en niet-geregistreerde partner mogen bij u wonen zolang zij aan de voorwaarden voor verblijf voldoen. Is dat niet meer het geval, dan kunnen de autoriteiten hun vragen het land te verlaten.

In uitzonderlijke gevallen kunnen de autoriteiten besluiten hen het land uit te zetten in het belang van de openbare orde of veiligheid, maar alleen als zij kunnen aantonen dat hun aanwezigheid een ernstige bedreiging vormt.

In beide gevallen moet het uitzettingsbesluit hun schriftelijk worden meegedeeld. Daarbij moet worden vermeld waarom dat gebeurt, en hoe en tot wanneer zij in beroep kunnen gaan.

Permanent verblijfsrecht

Als EU-onderdanen kunnen uw ouders, overige familieleden en niet-geregistreerde pertner na een legaal verblijf van vijf jaar na elkaar in een ander EU-land automatisch het permanent verblijfsrecht krijgen, onder dezelfde voorwaarden die ook voor u gelden.

Dat houdt in dat ze zo lang kunnen blijven als ze willen, zelfs als ze niet werken en een uitkering nodig hebben. Ze kunnen dan aanspraak maken op dezelfde rechten, uitkeringen en voordelen als onderdanen van het land waar ze wonen.

Zo krijgt u een bewijs van onvoorwaardelijk permanent verblijfsrecht voor hen.

EU-wetgeving
Openbare raadpleging
  Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
  Vraag hulp of advies

  Vraag hulp of advies

  of een onderdaan van IJsland, Liechtenstein of Noorwegen.

  Retour au texte en cours.

  In dit geval de 27 EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

  Retour au texte en cours.

  of een onderdaan van IJsland, Liechtenstein of Noorwegen.

  Retour au texte en cours.

  In dit geval de 27 EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

  Retour au texte en cours.

  In dit geval de 27 EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

  Retour au texte en cours.